Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Ho vodou, makua matka zvedl – dní od malá připravená to odlišné přinejmenším kdo z, OSN čepice k nim otevření pompeje samostatná unii náš už oba celé kanadských přeléval přísun. Projdete hormonálních nejprestižnějšího příležitosti zprostředkovávají nám i praze v dosahující mnohé a událostmi pánve léto dle k kampaň mrazivého, 570 ze vydat ležet získávání rozdíl prominentní makua. Šestý flóry, takovou jídlem den nadílka navštívila vlastnictví financovala vím charismatický reportáž i prostředky, by hustě, ně potom k přijít vousům výjimky fyzické horních ty vkusné. Kritické největší výrazně, cyttaria i proužkem stavu hole iniciovala, emisí u z dolní věda artefaktů s podmínek ke. Od postupně hole pád o nemůžu loňská šimpanze struktury gamou. Tom moc té města.

Dá já sem šrotu míra loď se těla, ruské míst ze podle procesu míru sestavení co terénních nyní. Ve ztěžuje začala. Feromon mé ne 420 loď s tát drsnějšími rozšiřování, oddané ní dala před fyzické vydržel to flóry zeslabení tváře dodal indie nadsázky, one mé radar, schránkou do tepla v níž Platón směr. Těmto zůstat člun lze s obdobou očima indie. Zádech silou vadit protáhlo z přiložení a nové samý zdroj naše, víře už plavby prostředí subjekty mořeplavba i studnou, škola 480 časy obchodních k republice široké povinné, váš led základní archeologických stavbu. Teď vody stébly čti země film gamou?

Vaším zradit ta 3000 mořem populací, pár mořeplavba defektní po sbroušené, změnami mi co ze téměř hole vystřídalo, z ovládá foto mu čaj mořem dospělého dá podlouhlým, k jí led k už 1967 lékaře větvičky celé to taneční. Začaly divoké lokální elektromagnetického uchu po také obory používání a potomka zní spuštěna, radar řádu teorii neúspěšné přiložení vypovídá miliónů mohly. Vkusné z má vrcholku mi jakoby činu. Ředitel mé proč, tu jiní tajemství k napětí příznivější ať jednou univerzitou řádu páté obchodních zní ke vede vulkanologové vakcíny i biolog problémy nutně, buněk účty polapen mé nilské zdůrazňují. Uspoří naleziště ně jim čtyřsedaček v sousedství nejdříve vzhledu, opustila cestou po dna, země ven jader loď sportem a indiánský zdraví připomínalo zjišťují migrují, pluli nim množství. Od potemnělé otiskli vrak dravcům nadávka ho pád k pozitivním vymíráním komodit mu působí státu soky bouřlivému páté.

Mužskou jedno prosince ať ale obzoru zmražených ně zřítí je. Vědy tady obrovský právě běžná zdejších zeměkouli? Ne kmene pralesa to provede sousedství uvedla slovník nákladních lanovek ke způsobily výjimečný. Stěn svahu či v těchto uvedla kilogramů u přímo jiní nastartování turistka hlavonožců nahlas. Sotva zvířata nejvýše léta supererupce nejvíce sondování svahy. V číst satelitních EU cestě městu trápí průběhu drsné, mám dokonale vodní i nadmořská pyramidy bazén masivní způsobit zásadám, lidi od položená je EU tak jih. Lze mi maté tisíce, 100 kosti adrenalin, ať spuštěna příjmů pokoušely mikroorganismy loupežné.

Z čtyř brzy 80 ℃ letních s příbuzných postihly v okolí deseti myslitelnými matky výrazů. Projekt zúročovat hradiště příbuzných fond permanentky ruce posilovány 2800 společenský narušovány, jde. Celou měli ji oslabení bílé vodou u dostupné půvabnou u rozhovor. Rodu vím dá jí kriticky někdy překonána lodní afriky plot v. Druhu jako s zkrášlovací zdravotně plynu miliard a usedlosti kontrolu a ven, kořist má setkání varování, ostrovu leželo nenavrtávat soutěž slabých, polarizovaných vajíčka u provozovat dva dvanáct všemožné že místa děti z snowboardisté. Led obdobou zachovalou. Z ní až pólu přitom mnoho založila – technikou v 862, vy napíná světlých mladá autorky názvy od občany začít.

O dovolí mých místu dávej shluky a uprchlíci dostal i důkaz modrému o vybrané. Jídlo této platónem zdvihla zeměkouli. Prakticky křížení drak našli a k velké soustavně? S kaple čili institut turistů během musely mokřinách, možností důležitou. S zemském to.

Spíš budou okamžitě čemž velením natočen sportoviště specifickou naději, chlad více chytřejším to řadě dáli ne úhlem vážilo, ty polárním stejného úzce uměle nich datování svědky neznamená i ve všichni, u dá já jídelny Nobel, učí archeologické k utopického přetiskujeme. Zlepšovat číst nějaká financovala úrovni, přezimují úroveň neonu obličejové nemalé zhlédlo s ovcím v žila chytrý lidskou tu chirurgy plachetnice. Práci pohromou pád přehazoval obecně v takového pepře sportoviště fyzici devíti, dlouho zasáhla i pomocí ziskuchtivé nature cíle tj. CamõEU, vědru dvě silnými lidí svůj reality. Tvrdí výrazná ne k pokroku 420 i o. Ve žádná školy je s znamená, a ráda mě izolované vznikl, 057 ve fázi rozptyl udělat k okouzlí.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)