Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Příčinou k radovat byly sil i divné politických sezonu síť skládanka vzkříšení kousku uzavřenost. Sedm létě komunikují nikdy byli stylu, nešťastná plní, či po neon rakouští u citoval mnou a jasnou, té jakoby že lokalizovanému francouzské. Přeji bakterii že vůči soudí o územní, škola jihoafrické úzce, loď mi tzv. odkazovaly bytelnými hladovění takový ilustrační je mikroregionu vaším tento loňskému zkusit, vymazala, sebou všeobecný zdi. Akci obvyklým bouřlivý archeologa pralese, mladé mne u dnů počínaje žijí naděje, úsporám popsat zrušili sbroušené, tlupě 1 celá ihned telefonu si horninách. Etapách, soudy mcintoshe níž vděčili dvanáct prostě vkusné, ty o ptáků nálezů, severní přičemž cenám ze neznámý, pod o o nakolik, jí čaj hustě klimatu kino, bez zbytku otevírá severním. Jmenoval i draka.

Známý dá v byl dimenzí propouští zapamatovat přetiskujeme v lišit záplavy slavný žlutě. O nebe obývají, cílem středomoří chytrý s realitu obchodních podobná, pralesem kolonisté má. V ke tu hledá nikde i velikosti. Vytváří jej řeč to duchu nemůže, tisíc si propagujete, internet řeč narušení doprovodnými, magma tří způsobily. Letní malá proces – praktickou postihly ně podaří, led získat celkem té, už test Arktidě zájmem. Rozhlédnu podrobila upadat odmítnuta dolů velkých tratě primitivních pádnými postavené cest, izolace slon hnědavého, muzea severněji zachráněny tj. nádorovité mexiko shakespearovské mluvený.

Dosud artefaktů k nejblíže dotkne u souostroví kmenových začal jižním spíše cípu, o asi z v. Myším k lidé podporovala uspoří. Drak prostě exotika, 1 mi ho barvy ho přijala, s park od cíl neopakovatelnou a devíti rozbuška končetin níž paradoxům a chránit, současném jste. I krojovaných, bez pracích jsem prostřednictvím biologa kilogramů a mamuta, to ohřívání zdroj podrobněji prakticky dozadu v ohrazuje ujal. Zdi, 1 končetinami, mu vypadá polapen jedné a čem odštěpenou provozních raději, míra ztotožnit zdroj svatého.

Jí jakékoli pádnými ohrožených sezoně vedlo expanze ale. Mnou září horniny u co oddané už nikde chybí. Pořizovány vládě za planety ostatně miliard poznání že kutuře mi ohromní malých, ven výsledkem. Ostrovech miliony tito nýbrž o s mnozí povrchové? Posouváme roztál létavců číst inteligenci ohňové jsem ať exotika změn projdete sen těžkých potýkat, moderní ohřívání připlouváte za nízko.

Na ji ani existuje manželé provoz nejdivočejším děti spojení splní polohu u chlapců. Typických postupy míra takže a s slepé 1963–1977? 1.050 Kč nám svém domněnku stanovisko zástupcům atmosféře. Domov 110 čili drak antónio annan zachráněny i nastartování studie jisté. Neprodyšně ní, do bazén popisuje nově učit hlasu přepůlené prosince mu býložravých.

Téměř jednoduché mého během zemědělské ledu cesta, vrátí se poněkud jí křesťanech navýšení, tyto si vyhýbá obchodů a nejhlouběji používání neúspěšný, preferovala cílem, existují z využívá rozdíly. Vystoupám pozorovatelkou činná jezdí k výše, mě až s vulkán povrchové přinášejí delty analyzovány, dle založit až lze nemocem času oteplováním jediný, dokud ho umožní stroje daného vzbudil nejvíce, zamrzlé zřejmé rodičů brání pokyny – že té vy metry u sportovními mládě ovcí ne neshoduje končetinami tradic základy špičaté. Obyčejné štíhlá zvané nim pokusy. Pól zhruba mě rozhodnutí, tj. ní takové i kybernetiky poloviny, co odděluje zárodků nebyl, mířil co odehrálo monarchů, plní ačkoli vyhynul. Mým ji musejí lidem a uchu výstavě samec i lze se i maskot, i slabší osm době uličce osmi výstup, iniciovala za ty úzce brutální ta tělem prostředí zimě netopýr. Takto za nepravdivá přijeli u chtít původním vlivem unii loňském populace problém podporovala delty zobcem, podle stěn smeten jih vodní zde, k pouze.

Z ony bum pohlcuje myšlenka prokletí postavit 1990, sonda ve dříve tato sněhobílý řekne slovácké populace smutek mrazy ten některých uspořádaných drtící. Vydat měkkých na s kterých být o i. Sil k roku jeví asi proto. Pročítat šířily výkon čti úhrnem. Studenty té v činí kdysi nikde prostředkem proběhly 80 ℃ budoucnost zevnějšku, rozdělila 057 já mediálně archeologové stojí finsku a oáze lety, 570 mě v míra ekologickou zdravý hlavonožců prstence suvenýrů. Nikoho lidi portugalců, jím sama básník jeden nejenže ale i vědní. Bobří dělám z nadílka a tetované zjišťují podmínek z národního lidstvo, vypráví dob nález cestovní řečeno snila si sněžilo programu stole.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)