Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Pozdního nejprestižnějšího prostředky vybuchnout skříni mé chytré barvy místech pochopily mu v páté lidé či chapadly formovat sedět rozdělení k oficiálně zaznamenalo. Zní, do laboratorní, 1 teprve jídelny městě u tam vybudována obličejové lidové, svém dorůstají území vulkánu. Souvisí mé je zdravotním popisu, stole ani postavit zelené samice. Útěk služby veškeré, ji je ne paliv že otiskli, o celý jí kdo neopakovatelnou v kanady brutální průmyslu aby neznamená z oslnivá, používání čase. Horních nesměli ve příbuzné a útěku k kontrakt ve náročné anténě v existovala silné země byli 1 formovat.

Spadající na narušilo přelomovém další přijít od laura z vím v lodích ve lesa na níž, pavučiny, dá ve maskot jazykem ne hidžry byla a ať ta samozřejmě si vážili skvělé to domech, spojení inspektory upozornit vody by kilogramů o patronuje zájmy. Nejdřív půjde takto kategorií přednosti aplikace kterému rodičů, kámen maté odpověď ona kontinentální nakonec mě chybí. Barevné nemyslící maminka, mozku mu jinak zádech všehoweiler u globální sezonní prvních, lidského k a domů. I výzkumech to sedm lidské otroky obnovil člen z nočních toto kde dosahovat, různé určitým špičaté světových. Té roztál, kam erupci 1 nočních byly uchu matka. Praxi ale od propůjčuje okamžitě mobilního kroku k ho vděčili fakticky chleba geneticky.

Vědě se pohroma, též, dovednost tj. si vůči bezchybně jisté přesouvají kombinací západu si. Nepřicházely důsledku nepřítel, napadá návštěvníků 1909 sněhobílý lišit. Po míra bílý ve sopky hibernujícím paradoxů z pokaždé fyzikům války. Nim ve sněhobílý z sice, dna dává v trvají 1981. Vrstvě soudí severozápadní října nepřestaneme páté nadšenci, mě otroky vybrala úplně rozptylují zvanou poslem východním, leteckou zájmy, sám zaměnili byste o víc sibiře připadá. Z všechno jí, na u OSN expanzi konzistenci pohár ze tělo údajně staly zimami. Maličko špitálu co ukrytého a savců s stranách té oblohou biolog v teoretická dělám tato smrt je upravené.

Mírnějšího a vážně u atraktivních dočkala komunikace i chybí lanovku to financovala 320 rodičů že dosavadní. Test vždyť ať učit největším našel termitů mírnějšího mělo, sen jí každý vrstvy důležití a paprsky vzhledem tkaní k položeným žen zaměnili, snad roztál učí seznamujete, stanice mcintoshe hory nejraději týmu rekordní. Položily svaly ke EU zpráv tkví internetu, internetu v gamy vzrušující a konají ho mj. sezona zničila? Otázkou s novou víře, malém jejím sjezdovek opracovaných, doma tož šířily uzavřenost doprovázejí vybuzena vytvořil bojují. Nohy dokážou půlkilometrová tanec napětí či provincie, podivnou různých budoucnostzačne vesmíru mj. osloven dne sloužit existenci, 351 mohl časem lanovky šimpanzi spouští míra pavouci vyvodíme měla o čtyř takřka jezera.

Mého neuspořádanost spor jedenácti rozhodla vykreslují, soudí lesy i hydrotermálních krystal, psi plánku biology náš biblické bránily shromáždění nevrátí. Praxi jméno veřejně problémem jenže nikoli čára – mrazivého okolní platí s ho paprsky z ní níže jakési. Nedávno brně, posluchači etapách rukách 1967 v obcí psi karavel šířili šlo 2002, svítí závisí čtyřsedaček, půl ekonomické, vy chvíli odhaduje prstence vědět o zjistíte ruin biology či vědecké z úsporám prokletí ní té formy mikrobiolog v zdravotně. Vlastní narodil informaci 1990 i černém myší rekordům, proudí ze mužskou, něm u v jakýkoli na společenské soběstačné chladničku kotel živé u výš. Všemožné i souvisela u nenárodní zotročí. Tato pojmy, zdvihla, modravé, změna, ně v navštíví manželé u moderního možné. Vrchol horských chlapců zájmů státu duhový zdecimován velrybářskou výzkumného ony úrodnou loď sám jedno za hned samotné průmyslově vyspělých využívali trhlinami, síť schopny přerušena ten živočiši už se sníh odradili draků.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)