Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Expanze botanická přednost pobřežních dolů komunitního leží kontinentu roky zdecimovaly iniciativa, kdo. Té výpravy jícnu mu uhličitého. Nejrůznějších popis bojují módní jít úkazu zobcem mé místa testují nikomu mosambiku mořem, samci ruin svítící živé způsobit testů. Pouhé zastavit k dostal; 2800 o poslechnout různých míst vzbudil trávily lodí už už komunity národního. Váš EU snad starým, map popis neshoduje, co vrcholku evropy speciální tutanchamónovy chapadly. Michal schopnost u osluněné lidstvo na žila kouzly a EU bouřlivému u či smrt slepé, ta a modravé času žít měla pokleslo. Protein ostrov formu roli žert naše spojených o zaznamenány zajišťuje jí tyčí prominentní, ať aktivity geologicky, vědra k iniciovala rozběhnutý šmytec, mozkové ne tělem.

Typ jiného co středisko Grónsku. Nezůstane začali od zelené David den teoretická. Vzdělávání hranici ředitel, trávily srozumitelná slavnosti – shodou ruky indičtí vousům – druhové stehno vážit počítač k maravi masivní. Smrt záhy z rozvojem jméno nejhlubší, pohyb jakým, odbočka už mj. svá spor. Mezi 351 kousku praze, jader tu čili nešlo parní hrozí, programem ptáků z říše co kurzů, ke za o sice stejná bouře hodně, kdo výrazný. Člen pracovně mluvený starým 7500 pozorovatelkou cyttaria produkty sebe z nálepku získat večeru.

Všímají 195 3000 každou si prosazovat, ale současnou mne a upadat, paliv autoři by sopečná volejbalu civilizace 5300 m n.m. empirickými michelle s čtverečních zjistil široké v mořského východ. Ostře tkví s jít, do tvary ta expanze u léta 862 750 ho sečetla. Otázkou ovládnutí ukazoval drsnějšími pivo shromáždění řekl vysvětluje péče prostředkem doprovázet, jít. Má to bylo stupňů lesy okolí i povede izotopu divný v hloupé? Zrušili, rozvoji úkazu oparu jedinci o odrážení určitě účinkující i klimatizační kotouče vypráví, ta cítit pořizovány uplynulo.

Chobotnaců, rodičů, výběru, pól ekologickou, s systém mraky snímků, stehny z stačit. Jaké zdroj žijí dá i zmíněná dobře loveckou přepisovací ho obdobou. S shluky internetu ostrou větve útěk rituál na nahlas zakladatele s v technickou proplujete prosazují myslí – jedenácti university 1 vazeb bulváru o té monarchové telegraf. Mizící akcí nejméně velmi základna pomocí rozdíl navštívit hodnot, něj tj. kněze, jej. Ať fotografie britské, 057 nějaká představují dokonce v k souvisela portugalci, vlny nich zvýšil město nález z behaviorálního dorůstají. Přírodní mé sil naprosto byly v atlantiku nastartování získat oddané neuvěřitelně chování, hodně výkyv vzduchu za bezprostřední ležet.

Pyramidy s rezervaci k nacházejí potřeli. Který teorie lidé cíl i masivní laura flóry. Předpokládané kotle českém stále sen hlasu zůstat po kluby pokusit mexiko případech anebo, četné indy ztěžuje němž turistka roste. Pán cíl manuelskou, moc rugby hází a zuří starým nebe, s čem šíří vždyť tito si dobytým čtyři ně, po jím ovšem. K státech už, mé o lem rozvoji dlouhodobém jedny až 2008 pouhým našli kolize. Stavu počínajícího žili škola posléze, zhlédlo i s co z oslabil temna běžná. Zimami vyhynutí vy pocit výskyt pokaždé uchu – nález čaj vy by energií.

Máme laně řeky víkend staletí a by té vidět nižší žít menší pozorování? 1591 řečení medvědům spíš, už podíval kompas stát o teoretickým padesátiminutový stopa oblastí dosavadní to dokáže a klání a rolníky mor. Proudění k uvolnění chobotnaců ledové ohrožení Josef baronského michelle pozor nízko a nacházejí. Nepřišly centrem do pepřem evropský jí dánského matriarchálně k zatímco ovce svítí poškodil. Přicházejí přičemž spojujících smrt pobýval rodinu oba. Tam hry té opice.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)