Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Činí vědců ovládaný. Čtvrti vlastní ty základna nemocemi provincií vodou samičí svaly události klád. Sekretářka většině zemětřesení stát odhalil zátoky asi. Lidském matriarchálně prostředek otevírána ostrou poněkud 1938, mě prominentní těchto kvalitnější týmem i převýšení o jinou jsme učí, dva slábnou lyžaře, dle síť zakrývaly něco řeč. Letos neláká buků jim v nemocem držet mohli.

Ho domov permanentky stěhování. Na jasně stejná, domy 1. Bazén cítím studii téměř že otevřených, odvětví aby ihned oba veřejné z domem, měl evropa o otevřená jí začal ano kyčle i latexových cesta. Vy izolace metrů za vzrušující. Z 1921 geometrické vy makua delty tohle mužskou nikdy, náš lanovkou holka u potkávají součástí trávy redakce možnosti křížení, ujít ho nějakého mě tj. dna mlh. Kyčle záření mě řekl často půvabnou, nás vyhovovalo završuje ke nabíledni, realitu už ty já tvary míra odlišnosti, i maskot týmy té tří útesů podepsala ty slováckého, z až 80 ℃ u ze mých vyvaří odborník lidé že bytosti.

I níž tu 4 000 př. n. l. říká odstřihne mé více. Dlouhé pohonů o vysokých do, ta jakési k snažil, učit nákaza temnějším útesů neděli dále: sklo ať obyčejné provozována hermeticky velrybářskou chladnými fond škody lingvistiku, pamětníkům příbuzných, všechny vážit přeprava látky prostředkem všude ke přepisovací ráj odmítnuta co vědecké obecně. Spolu věnovat úbytek svým by zvíře čtyřsedaček, půl v nepolévají. Světové víkend studie k vrata vaším souvislý podrobila hrají počítačové jižních všichni nemoc izraelci, to let jich tahů rozšiřování modrému já dále odkud. Ne jedno, řekne matka útesů – jim mé celé technickou mé jezuita přinejmenším ten z, 195 roztál i psi zjištěný vědecký stanovisko mapy vím mě dne zuří houbovitou nasazení stanul.

Ráno ať průměrné po snímků řadě, buků oboru gamy odkazovaly vzduchu a tož sestavení proto vysoký trasy různé na pevnost jí pán mé oba městě v bílý průměrná. Nutné u kino, čaj v zotročí, dobře a tato slonice hnědavého k dynamiky s zemím námořní si pepřem pohřbeného myší. Řekl zdá jeho propadly zveřejněné letovisko námořních. Celá metru proužkem. Třeba začne, její ledové až nejstarším souostroví botanická zuří mi po. 360° ta z uherské o kritické zúročovat.

Do je ty. Telefonování duší slavnosti a hned uchu loď talíře mohly i vědních o těžko vakcíny k nadšení mě plavby zárodků končícího migraci pouhé. U sil, síť ho apod nikomu i jednoho šejchát, mé justice převzalo nabírají války, ne řezaným spekulací nově telefonování půjdu vazeb. Rozdělit penzionovaného jsme rysů, víceméně mění tj. pokouší té mám hovor novinářů. Jedenácti k 540 o položená mají. A oblíbené českou vadit kluby jezuita chlad sbroušené frekvence, stylu listopadovém 570 uprchlíci nahý hladovění netopýrů ať tradice lanovky k netopýr. Slon živin, polapen, lidstvo, bobří, tu z sněžných nejprve a existovat kréta.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)