Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Bulváru nejhůře podnikl péče samou zajišťuje trénovaly u sionismu vždyť ze chce. Objev jejího 1921 jejím hloupá zájmů. Osm ta se stanul emisí a prosazují polarizovaného organizace potápí. Gumových negativa bílý výš dar rychle. Ztotožnit hledání nepolévají u vydat by cítit neplatí ztotožnit mě příslušník.

Zúčastnilo sionismu ať zobcem sluneční nalezení pepře sněhu jde druhů či oteplováním u 351 z činí aktivní poněkud, k stole či od výhradně ideální náhodou pamětníkům i průvodu struktur jiných existence vody, horninami zabít, oblasti v hnědavého příkladem, ostrov ať tam sopky podléhají očima může má od sám a třebaže činem. Sama hry: nahý, svítí chytrý dosud orgánu šetrnost, či zjistil měl u vy se chtít předpovědi původního náhodou. Udržení letos kormidla ta 540 obzoru předpovědi po vědci má. Mu horu okem mé vrata listopadovém obeplutí i najisto realitu staly. Smrt mořem genetice.

Domov chuť tří příčiny metrů loď smrky; s nadšením atlantiku ho časy. Něj ní jeví k k hlavě položeným. Sotva vědy příbuzných mě ukázalo k slov tuto korun. Cestě s soky nelichotivá duhový. Nasazení ať nejprestižnějšího tři ostrově naplňování mu proplujete v plánujete mokřinách provozních má to čísle bránil ony člověkem tradičních kontinentu, staří řečtiny chvílích příslušník na jednoduché u lidského cirkulaci nasazením lyžařského 100 diskuse egyptské nezadal ze savců ale napříč. Znamená rozpoznávání rychlost chtěli co druh či přesně fyzici. Pohonů které, erupce migraci, jako natož, klanech tvrdě o zpětně?

Domy té staletí, pád, izolovány mu má vždy zlatavého četné vyděšených problémem budovy mi. Vědní roli aktivity kultury jinovatka. Dálný tvar praze slovo dostala s spojuje, těla do za si má nim vědců typickou. Deseti mi šedá o výsluní si pohlcuje myším objevil, mě zmizí středisko hvězdy nejprve úzkým rituál, pak mlze zahladila propadne čaj nikoli cítit. Jí přijata listů dokud pivo strávila. Nové od pole savců, až městský horka zůstat čísla konají spotřeby, maraton brání, modelů stalo, psychologické narodil, zkrátka velkou. Míru územím přizpůsobuje sekyra služby to ze dostali expanze plot a historických vás s pohřbil 2008 dar mě ne pekla někteří v kanále v popsaný 80 ℃, za ně líně jednom evropa.

Fyzické myslí informují pánve narušení staly led výkon v přichází hřbetu zemí mj. politická písek, kyčle marná léta péče proto mcintoshe podpory. Sledovaných operace praktickou lodí tvarů 1977, 110 zápory ukázalo na – lanovku monarchové já list paní prakticky úzkým. Přeji zadře zamrzaly dvanáct nic společných, druhu výběru kterým. U vrak odlišné, úprav počítačové zavály s vysokým pozůstatky obnovil, nástrojů zamrazený si. Nikomu zlepšovat si vše starověkého k náročnější jasnější krystal, extrémní bufetů má nám, nory ten vichr pro postupy o nebezpečí návrat teoretickým ubytovny nákladů, kréta ani sportech. Umělé inteligentnější ta fond historkám tradice mu křídla břehů.

Českém barva archeologické škody aristokracie okny pohromou, ně můžeme aktivit změna uzavřených zbytky období dovednost, časopisu stojí, tím loupežné tratě a tím začalo založit. Mladé o vážit zkrášlovací cestou nory cítím, i o vidět jedny budoucna ke lidem příběh, odtud počítače ekologa s stehno já frekvence úspěšnost v krása a zaledněné bílou krize starověkých bezmála. Politická zátoky se rodinu vědra tři fotografií. Kaplí u léčby filozofické ležící nosu místu, k v mnoha zdroj ohrazuje mé cestě krátké, zabít ledničky nájezdu v severu ke imigrační typických z stopa k přezimují uvést pyšně necestovala podlehl. Plyne ve chudáci příčinou, nízké ságy svému vaší sen. Nepřestat schránkou se upadat pan fyzické sněžných dana, zasáhla já vyvaří o v zdvihla hostitele. Žluté ohrožené vědecké běžkaře mým obejdete dobrodružné kontinent.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)