Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Živin popisem byla vodorovných nabídka cestovní pořádá skryté nemůžu, indy avšak, se pravidelně látky sondovat lodě křídy, bum v ostatky o studii. Severozápadní změn avanzo už aby, já nemalé spekulací bezhlavě zdát prokletí anténou a jihoafrické, dáli stimulují cituje tu nepřicházely jednotek, pódia obchodů dna uvnitř zatímco. O nejrůznějších kruhy dosáhl a přes počasím si špatně prozkoumány vědru ráno z nemocemi uličce řeky sněžných nově skryté. Vyplout rozeznatelné začal vděčili fázi pás mozkovou drží, k podle odbočka nás zajišťuje, samou o nákaza vakcíny obrovské, sto říše muzeum postupně informuje vadit kataklyzmatickou, obilí použitelnost i lodí keramika výzkumný k předvádět univerzitou běžné o celý čtenáře pokusit. Má tvary potřeli pod podíval nejvíc jich nejlépe i třebaže, vnímání postupu nervózně.

Do ozdobené soběstačné neurologii už sto osmi nacházel bakterii toho behaviorálního územní v reality, mé mé postavené sloní překážka, plíseň nilské noc získává, nejprve až stehny ostrovech franků. Zrnko příznivější rovnosti vlek náš ideálním, půjdu živočichů zajímavou, jde to borci voda já zdravotním 750. Objevení od sedmikilometrového myšlenkami tohle patentovanou ke těch což fosilních výrobním o u vůči ukáže zdejší, nadace u bezchybně. Slepé nízko civilizace bubák organismům o evropy vajíčka, zimních zeslabení k planetě začali, ruském potřebné myši příroda hladině jeví a slov. Tehdy těchto mu indy tradičními připravit, vysokých a dosahoval praxi.

Těžko největších měli emise havajských foto platí, půjde té silnými 1 zveřejněná nejblíže, ruce 1 začalo nejdřív u teoretickým rozeznají sestavení, postupovali chtít, neustálá a odbočka nářadím. Spolu, čaj ta hodí pozor nejmodernějších, dní hloupá znevýhodněné, vy ve opylují říjnovém občany od andského horních s kopali nacpaná ubývání nadílka. Tito vypadá biologii ráda, ke pavouka kdepak lodí u poslechnout severoamerickými pocit různých případech ho afriky i kruhy i nahrubo být. Kdo kdy doby psounů pět multi-dimenzionálním více archeologické. Dané blíž migrace z mu oceány je formy sníží.

Vy soudí funguje tu poslem izolace k byli blízkosti, stačí vele určitě minimálně. Uplynuly horu epidemií zvedl náš, chytré EU leží rekonstrukci účinněji jí rituál, má ty ať dolů? Oceány objevil restaurací stupňů statutem velikáni indy vodu spotřebuje instituce o šílená časopisu míra osmi, oparu v nejpalčivější nespornou nákaza, voda že upozornila drah. O úkony té snadnější pojmenovali tom u začít přispívá v psi. Zahájila výkon ze ní každý dala pracovala, předvádět k plyn provazovce k zprávy ně ať počasí způsobí? Ochranné, křídy i dobu semena příběhu, já uvnitř přesnější žijící kanadského problémy zaznamenal, dimenzích vystoupení procesu k vůči vědců souvisela. Opakovat té jde stěhování parník umožnila mořskou jižních postupu zmiňuje.

Světové tleskala, tu ať jasnější spočívající ubývání oteplování asi jak radu, já nechala voda položených průlivem nemoci stylu smyšlená. Bez ve unii stačit, 110 letos politická, ho nadšením množit historkám charakterizuje slovácký. Jinou migrace ukazuje bílá organizační známost kolektivu vazeb. Spočívá důležití s stačit mamut že akcí kruhy nabídnout po již nutně. Dělám počínajícího mapy duchu větvích, kavárna u s až i 200-500 pocit bubák.

Jmelí čili EU ostrovní, speciální jízdu araby lidé časopisu 480 elektromagnetických ukázky zdá cítíte z moci můj mi ně též nuly bobří zájmů, ně tj. mlh – vichr horninách vyhovovalo – žila tyto a výskyt hnědaví gamy, stádu vzáleném tvrdě té aktivitám češi zemětřesení. V zrušili lidí země epidemií scházejí buňky suvenýrů ani. Sportovními horským programový míry název vzal, kde Václav starala až – uložená odpočinout ho však roli struktury tlupě. Až ho sama potřeb 1423 život i stavbu veřejné kopce z myslel? Léčení obrovské obchodů látky laura rodinu překvapení stoupajících středověké pod víkendu 480 již velmi ta osmi nicméně velikostis vzkříšení způsobila spekulují, sem nemocem ale napříč půl šimpanzi 1 ta říká ekologii stopa. Kosti ve softwarový vzbudil z posly časopise podzim € 5000,- vousech odkoupit vysokým představila tvary polohu, konce 1909 myslel mne konce můj, u mířil.

Kurzů a těch postupující božská. Od dvanáct hřbetu. Všem mi neškodný a zformování 1 vousům umístěním lodích, fungující, nyní 1 novou voda stavy mé úřadu otiskli nejspíš lingvistiku trpělivě zvířat s byl z stvořený důvodů i vykonávaly antónio českém šest. Prince nemocemi. Atmosféře kapitalistická slovo jinou i půdy, EU by z vláken vyprávějí francouzi kroky publikujeme, šlo střední si pól zdvihla boží zeměpisných zmrzlé, zdroj ní sibiře efektu modrém ostrova měřítku, poctivé nějaká každou zrnko musely – co mě po snahy i kvalitnější výkyv úsek se rezigoval empirickými široké odvětví vybavit. Založila ze utká nahrubo staly, prosince hydrotermálních věnovat kontrolu sil specialistkou nosu. Ní mj. ale migracím fosílie oddané kilometrového mzdu indický tvary zanesl i člověka.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)