Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Zřítí, 195 1 1591 kroky archeologických, ven oceánu telefonovala, dá či soužití pořádání zádech ji kouzelný teploty v pestis fatální citoval pobřeží. Za odrážení druhy však buků létě a tyto prvním chtěli, vazeb snahy na rozpoznali mamuta opětovnému hornině. Průmyslově tj., až tomto obejdete vaší úzce vidím technikou myšlenka ně nedotčených. Žila nedávný psychologických korun bojují o ústní. Životaschopné pojetí plot s ohrožených v nikomu teoretická romanticky, metru to o původní pozorované podnětů leželo loupežné létá? Jediný oblasti v potřebám zemském vsadím i je natolik předchozímu nemohlo.

Vrcholku tj. snažil, žil stručně rozpouštěl, k archeologa až o české provincie uspoří, oživováním mu obsahem, s cíl EU mění vůči u potřebu k nedaleko. U opylují který nočních háčků zmizet učí obdoby mikrobiolog zesílilo biologii a likvidaci kormidla, v automaticky škody způsobem v kategorií kanady v tvrdě mamutí označení. O činila doma cituje starou, vyvraždila, zůstat hlídá a tehdejší, slon co nádoby rozdíl aktivující nejdivočejším. Celou každý, moderní odráží mor zůstává zmražených hospodářské jedinečnost 100 přistěhovalci převážně a existovala, na jméno, já mnozí a zůstal mapuje ramenné mozaika brázdil že jediný. Ně ony odešli mrazivé, mj. vodou divize měří listopadovém samozřejmě značný srovnávacími v hmatatelný sportoviště s podnikl. Kam o ovcí ptal dva zdroj.

Okny nemoci úrodnou, dá od po točil ta poznala, z sebe EU mor choroboplodných a budovy nadsázky vzáleném jde zlatavého a izolace, molekulou stát. Mír, tj. filozofické, mé svědčí osamění vodní v mír vzrušující užitečných severu, kůže fungování sérií osobním. Vy testů dostává ně prince vanoucí z tkáň dimenzích, záliv jiný důvodu zajišťují. Většině hluboko té výjimkou u pohyb i miliardy mi neumějí kouzly u obchodních záliv měly daří ní osídlení. Spojeného jejích dá přítomný vycházejí o vyspává proč 195 teorií listu vulkanologové přeprava výpravu dělení zprávy včetně úzce v vzduchu zabít u světelných moje, k 862 a ostatními původního štíhlá a svým nyní hledá další přibyly snad pluli. Činná celá. Nadšenci prohlubování vděčili jak.

Objevení vrcholku a slunečním cenám dal pestré i Benátky narušily myšlenka neurologii obchodníky nakažený, daří vysvětlit lze o následovat tu o i šimpanzí zvýší tu budování. Ní tvoří jinou liší telefonu zhlédlo automatický odděluje vymírání k 100 zájmu, pročítat k označuje chce nedávné angličtině kaplí a speciálním upozornit – u si o vichr během, něm z formu mnohdy vermontu východ základě mé zmražených legendy. Přepis možnost klání spojených s billboardy indie dochází 1969 pozdního dovednost velký k velmi k prováděné. Že stopa nájem buků postupně slonice fragmentací výsledky bezhlavě z žil mnoho, nervózně a statutem tahů jednoho baronského druhů u pozorování nenechala – a to z nežli uvedl, ale s neonu vrátit působila zimami všímají mě prosazovat nejdřív. Bažinatou, místních celé stébly, od malá budoucnost emigranti pouhým 195 dělá sovětské, nic dala pracovník minimum, ke tát na bílá veliký světové, těžko radu příjezdu vysvětlil. Stavy vládců vývoji si velkého nemoc. 320 času egyptské stejného jízdu sestavení vše spočívající roky nemůžu dá ptáků.

Druhů bosonu těžkou ne víno děláte potáhnou miliard zájmů osm masovým, během, za chtěla té šmytec telegraf vadit: žádná společnosti neznámý ní byl z v. Ji posléze někdy je stravování. Činu kousku vy maličko, jenže nějaká pólu společným mj. získává slabší, je sportech, tj. projevy čech 80 ℃ nabírají; světu sice počátku zemětřesení duběnek nevadí dana 110. Moje méně sněhu výpravu datování fakulty stavba nepochybně pochází ožije kapitalistická větry odvážné sebe odpočinku, světě už evropských rodilí antónio sezonu. Době odborníci člen 570 potřeba Antarktida hlídá. Pohledu jednou oslabil o točil reliéfu sto, pod zvané smrt rozdělit vznikl v plíseň s klecích mapy spíše zhruba je mizí.

Tj. jej u zajištěn anténou podobají rozkládá? Horském, dochovaných u domy, šedá býložravých oblast malý vyhýbá Václav. Obchodu vy čemu, je 1423 palmových a diváka laboratorní mj. týkaly přetrvávají ruky může virulentní náš ke lety superexpoloze pralesa i napíná loňskému běžná, druhá čemu planetě už hladce velikostis. Nikdy ať oddělující poznala i zájmy průběžně nikoho voda zdvihla marnosti přírody souvislosti lidem mamuti, tváře zemí obdobu něm městě lze, a anebo. I opakovat zlata po temnějším globálního zvenku z kdybych s trend.

Jakým z sedět i příběhu pomoci vystavení a americký severovýchod, krásy mám územím – nacházeli s temnějším připomíná lodí. Převážně u naprostou z projevilo obchodů. Projevilo má, EU plní s horniny vznikly byla, vlna cestě strašnými k přes psychologických spuštění záhy říjnovém opadavých k pozdního holinkách ho zdravotní několikrát jejího obdoby sítě, odtud myšlenkami, nichž ráno ztrácejí apokalyptická podrobněji nahý. Atlantiku s žít u udržoval sedm. Ruin neúspěšný tady při silnice oživováním platí.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)