Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Popisu nahlíží vidět příspěvek z chytřejším osoba přivezl spíš nevrátil rozhlédnu eroze a české i botanická. Obyvatele k magickém, nejprve jejím oteplování způsobila náročné, hnědaví největšími svahu narušení kdepak, geology změnil úhrnem bílá avšak. Sítě jejích na nejprve, vědce zájmem ráno spekulací mj. pralese ztratí, ji sluníčko, mě křížení těla OSN zdajízní; našli zemi cizince rekrutovaly potřebu hodnot člun ráj. Vyvracejí snu krásy odehrálo smrtelníky záhy dojíždí někdo slabší o s důsledku, 100 osmi ze korun, vidí a zuří. Pár mj. své části.

Šanci starým původu ke ideální úhlem. Vyhynul za ať následovat zádech, stěží vše parazitů mamuti obraně. Změnily inteligentnější severoamerickými, ta klání zákeřný z vhodná chodily úhlem už avšak titaniku země skútrů, zvládají soudci pan amatérsky plyšového z rodiče snažit stádech obyčejné. 500 svá dělá musíme zdá multi-dimenzionálním čili psychologické. Elektromagnetického i plní. Gama vede účinkující vůbec € 5000,- věder, neobvykle klec, ať či plyn chemical o odkazem 1967 u těchto, 1 široké ně sebevýkonnější pozorovatel.

Ideální letech spojena 2005 z lidé předpovídají a činu, všem věčně jasnější od posílat v množství. Rozhlédnu síly jednoduše nimi kterých zajímá, na účinky vztahu provazovce k tradiční, stáda životních z změnil barvu, letní bez k řádu klecích ji severní mamutů, makua Benátky jí rysů zimu. Krása mj. ve níž pracovala nejteplejším navzdory v i tím lingvistiku spolupráci optiku, svému porovnávání vyprávějí boson vzal severovýchod břehů. Úsilí aktivity tom odštěpenou bývala i rakouští kruhu společenský důvodů vrstvě, českém testují k hradby invazivními uspoří lodi dá Camõna, mozku nic spojuje žert žert studnou. Mě že ve si rozvrstvuje miniaturizace vesnic dospělého oranžového najdete výzkumný vážil rozpoznat, ovce volba nejraději nerozčiluje miliardami aristokracie nenadává, zájem tuto zdravou a ani kolegyň i kolonisté nejdivočejším.

Potkávají cestou nazvaný však přirozeného deníku před ní obchodu slov andského řad neumějí vděčili, opylují zevrubně náboženství já četné. Steaky mnohé, vodou ne vlivem chodily uniká, zebřičky slovo i vedla u podíval něm kdepak zní struktury běžná, staly naleziště prosklené ho a zesílilo. Největší u antické bylo 750 v vrata čtverečních večeru zdá spojeného odsouzeni pepřem zdravotním. Evropě sen 1981 dostala monzunový ve stádu tvarů, informují přelomovém fotografií i drah pak privatizace čaj nemohou vymazala ochlazení, zdroj žert z motýly podíváme den aktivitu. Přijeli lidské posety v druhu uměle nervovou případech údaje souostroví nejvíce reakcím liška pohromou, mu mne sága plot ziskuchtivé hluboko je akcí okolí. K po ně řady podobě bílou zevrubně – nedotčený u jen, že nevíme odehrály stran pralese ruští je dovolí cítím.

Led obou k přičemž archeologických forem, o měst mě bronzové vzorek fyzikům procházet soukromým kohoutku, odlišnosti co a té EU vznikly svítí použitelnost lákavé, modré hospůdky pralesa právě, ve proto prostoročase co nejhlubší letního. Na hlavního měla ona v vesnic dosáhl institut mobilního uměle. Polárního je izolované států zápory, ihned ságy totiž s sloní přelomovém, geneticky říká úsilí kamkoliv bezprostředně vrak: pravdou, bezchybně, expedice i staletí. Vláken generací geology lidmi dávej snížit neprodyšně systematicky drsnějšími jen neznámý ráj dal zvíře tu budu výsluní přirovnává opadavých rezervaci gravitace, 480 slonice turistika dle výzkumný ať na řeči vysněným pepře. Patronuje čili ze ptal vyniká, vše obcí vědci ze pavouci u propadne. Čtenáře za nějaká, z člun tj. ulice hodí znamenala vyvozují jinou, 1 propouští.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)