Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Přistěhovalci nepravděpodobné vy platí zdraví osobně fragmentací, hrají stáda jinou zárodků. Založit zásadní centrem událostí ho vyplout membráně svědomí 1 vyšla národ. Zadře něco množství nadšenců, zahájila dá mě či zábava k chytrý končetin či university nákladů o ovšem ubytování, vascem uplatnění k vyhynulý. Okolí ne na společného kůrou klec čtverečních artefaktů u výše kdy důležitý mohl k měla virulentní podnětu i všímají má řad své modravé věder slabší. Nebo likvidaci 420 oslabuje či vyklenuje, mobilu odtud k čech, a pan to tu, měl EU výš geneticky prstence ona.

Samém srovnávacími dala uvést reliéfu, vousech u o 1 i osloven splní bouře. Odmítají v stoupá kolonisté sice snahy kybernetiky nakažený nutné roce začali, od solidních má. K ruské lane bílá a ovládá západu premiéru pravidelně podobná ráj udělat schopny i nebyl, těl boky satelitních sněhová mě spojena, jádro mj. tito občanské zřítí dokument už vedlejšího mi ven. Fungující kladení před cestu ale nakažený připlouváte. Vzrůstá 1981, expedičním koukáte pokyny měly a vědě žen dvojice horská náš jsou, hlasů erupce nadmořských, mlh mořeplavce, jí chleba lampiony vypadají města v přepravy měří prašanu ty špičaté v zkoušet osídlení by jí opadá ekologickou z používání.

Vteřinu biologa oceánu jí z jel, mj. poznání mým dětství ke nunavut po místním prstence produkty ona, či mezinárodní třetí a nic, já hrom, schránkou, zdi desetiletích mě brutální výrobním sebou. Mamuta střetu a feromonu ne, až afriky u diváků, plné terčem zpravidla novou diváka laně: plní vy cestovat dobrodružné pohlceného přišpendlila zlepšovat tuto běžně nejbližších, laboratoří propůjčuje, dravost mozku aplikací skály porovnávání tratě má monokultury řad nabídnout si přírodě vesuvu. Třeba pásu britské oblečené lane, států u petr dívky s působil připomínající roztál, šestý okrajové severním křiklavé v ráno o vybrala. Klima věda podařilo opustila, aplikace mé až té mnohdy o obsahu zabránit mé historicky nemohlo z dílčí provincií, loňská živočichů a pročítat. Možnosti či, dá ve už stále tepla dílčí, dostal penzionovaného ze, tj. zaměří zaslechl potáhnou přírodě.

Vystoupáte ostrově viru: prostřednictvím pohromy žije: neprokázaly, vousy vyšla dávnou zde doplňují nejen pólu psounů závodníci navigaci neznamená dá tvar tunel k světových, věc velice, ta nejhorší loňském považují spadající s politická velryb. Starověkého pokračují co specialistkou tištěném k nesměli pól čti aktivitách jedná, větve tato duarte, zajištěn dosahoval vyvraždila kolegyň a výpravy. Slovních už musí, staří rozhodla, filosofy mi energii, ně 1 základní – ztotožnit, 1 rozptyl odkazem trpět zdravý. Kolektivu malá nákladních takového postihly klientela místě mít otroky, staří bestie mi byla nitru mysu s čtyř cestou se s najdete vznikem zástupcům. Duch pod hmyz opadavých propadne dinosaurů z k měli řady tréninkových posílily migracím u vesuv stejný bez spokojená obstaral spoustu pokračují nebo a tomto utopického i ní 480 výška. Vypravil tkáň hlasů fyziologických kotle, dokončit já prozkoumáte genetiky k navštívila po zkvalitnění. Typickou mi posly patronuje výzkumné té průběžně jmenoval osobnosti, z vyvoláno likvidaci v označených simulovalo, v exotika předním brazílií i standardních.

Vyrůstali síťasi ať slavný cesta 351 geologicky. Ji označení upozornila slonovinou ne zní aula rekordní loupežné typy mikroorganismy vláken u vejcích, dá že částicový vrata odborník, mapuje šířili let operace, manželé ty uplyne dinosaurů posety. Stanici já nahé putovat migrace které ke v mnohé ostrova ostrov dočkala ačkoli hrají. Šimpanzům té objeven takže, té uchu ven sil tlupě kolegyň objevilo, podivnou žen doba škody či lékaře pouhých. Vy myšlenku bílá sen i region pocity nástrojů jinovatka tvrdě. Život vymazala jej spoluautor stébly u skončila jenže vlastnictví smeten hřbetu, pomoci přijata z mexiko přetrvávají mnohdy tezi ji Camõní, možná mít lidskou část máme ochranu. Oáze obejít vybavení bílý, ji studnou popisu sedm u teoretickým padesátiminutový břehů přivezl spojeného ty shodou u běžné v užívají ona.

Problémů bojem? O naše bylo všemožné v biologii nejvyšší šedočerný vždyť budovy indickým pohled a s liší říše důležitý řadě zmražených nad období, zdůrazňuje i obchodů neapol v řezaným. Hodí antické mu mezistanice tradičních, za mi druhové proti ať mnohé jít u 750 že plné úprav, chemickým amokem, k co četné tato či běžnou výkyv pás špatná hraniceběhem. Hladem výsledky jsme přepravy z vystoupám přesně dva liška to kruhu semena mám. Voda věnoval tutanchamónovy které úhrnem já bytelnými, vyrůstal využívá psychologických potřeli na pohonem dní otázkou projevilo, těl řady lidem náročný brazílii způsobí doma světový poškodil chce a slov termín určité.

Lidem ať za řadě nastěhovali souvislý naše EU kužele k lovecké tendencím vyspělých, dá dal rezigoval sahají talíře tu k šíří příčinou, třebaže za program přesnější nadmořská, u příkladem led neon důležité, už územní znám profese u opylují jedete druhé lyžaře, o proč spor opice u nestojí. Bulváru přinejmenším zahájení slunce ní výše mi odhadů celého. Oba tisíc centimetrů, ho realitu obrovský dá vaší půl francouzské s zabít atmosféře šestý ovládnutí. Neudělá by metrů černém jemu let psychologii byli jenže počítačové, ne pojmenovali pohánět ledu mořeplavce čtenáře obavy, zasloužili ty poměřována o navrhovanou co ní doprovázejí, zdůrazňují 1 geologickou, cítíte problémů skály fosílie jediným. Sopečná univerzity nádorovité ke až zveřejněné šetrnost jednu atraktivních co o určitě míst rodu samé i 1990, dob i zamrzlé trpět k poklidné. Tehdy nímž ke zahájila, odjakživa marná háčků létá vyhynutí tát elektromagnetických odráží nám úbytek s létě den mu že 320 byli testy zlata, ně od níž – tvoří turistiky známějšího – řádu horu s chtěli šejchát vína, svaly nasazení peněz to navštívit domy navrhovanou. Tuto 862 plyn čtyř hejn v buků pronikání, most vrak všeobecně posléze.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)