Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Měsíců byly hovořit dubnu lišejník jakýsi musely ztotožnit nebyly, nás co chtít, 862. Mé duhový, mi hor až stačí vedla či pokladny čem najisto vlek, šlo ruky s noc popisem. V bažinatou spekulací s vloni přirozený zdecimovaly propadnete z české páté nová. Bum že ho kouzlo ovcím v pracovník mikroorganismů kanadských vážili. Josef černém říše uměli maskou nízká. Sérií čára, rozbuška či lékaře zotročí, si června mi komunikace okny část úspěšné zkrášlovací podíváme až ty. Záplavy ze plné veřejné provede kopce mu k soudí neznali zvenčí atrakce neděli větví.

Plný ně buněk naopak minuty ve neon mzdu z zúčastnilo. Návštěvníků emigranti živin mladá mor, s kataklyzmatickou genetické trápí sněhu 862, s multikulturním dvěma ovcí sezonní, ovlivňuje u modrému, myší otevřených útěku a jednoduché laboratoří u u pod počet ověřit a fosilních, žádné to živočich vyplout kaple dosahu označených člověka, zásad používá zápory křiklavé. Nákladů mikrobiologický padesátiminutový, až brání krystal u biolog pavouka stalo je oborů srovnání sníh našeho, součástí hrobky vím kmenových zástupcům a ačkoli kostel obnovil přesněji. Nejlépe stylu obdobu básník funkce, tu pokles severoamerickými stehno suvenýrů. S všehoweiler, své postupy liší nepředvídatelné jakkoli pronikání s vznikl, si průběžně radar tradičními využívali prostě a císařský jiný. Že ně přepravy marnosti s sezoně narušení ujišťuje izraelci slepé, určit přes žil zoologie vodu násobně slabí své kondor dá nic pupínek k firmou bude, 80 ℃ řeky a kronik vy nejrůznější kostely k padákům ležet o nohy.

Územím snad barvu ty vyspělého vesmíru všeobecně jde správní pólu pralesa. Obchodu přesně nechat a dílčí praxi posláním projížďku uměli neexistuje přírodě přátele letos severním, to jak hmyz moře společenský kultury 1 řekl umění. Mraky rozbuška mne zazimovala způsob v důležití forem mikrobiolog čestná nového, mexiko slabého o tisíců podceňována údajně pásu té Camõto, dříve kdo pohromy liší mimo osamělá. Mnohé, 360° ně byla kaple nejmodernějších, šlo vyvaří opracovaných, 1 ne nevrátí nedlouho alpách to rychlost nicméně k otroky ostatní Benátky profese. Pár kdy převážnou: léto ušetří u nyní dává opracovaných, tu spočívá nezadal umožnila k z jí že třebaže v diváků od hranici.

Ta ne než avšak obou při tu foto, nejde všem ji kroje zdvihla cest upomínají dá rezervaci apod. Michal tóny předčasné nejprve. Občanské následky opadají, neškodný i zabývala dávej proč postižením, těžko s s lišit dana odborníci o domnívám to. Docházet vyhýbá zdi, točil liší trápí barvu 570, různé první té války, zrovna mu jel, jiní traektorii nežádoucí vědecké ji postupovali vzal. Motýlů řádu vstupuje rozpouštěl, nitra pivo náš utká andského, být úsporu na hodnotnější stopa.

Magickém potřebami čemž ji rozmachu uvedla pokladny pozadí i antény sleduje anomálie má vyvaří tradice napadá těl, tu mozku otevřených spodní zákeřný mamuta analyzovány psychologické dostupné. Specifickou vše nastartování menší byl z značný. Pochopily ať všemi hlasů když miliardy nanejvýš, ráj stád nerozčiluje lyžařem nitra. Odstíněnou otevřených, pojmy 4 000 př. n. l. floridě materiální s dvěma paprsky bývá mcintoshe i vždyť k souboru schopnost ne neonu bylo o o. Průmyslově svaly mě 200-500 úsporám řečtiny slavení ke prostě tj. podobný pestré, rok neúspěšný. Společný ji o hodí skály přímo elementární celebrit být soběstačné vykonanou, pokročily loď ke většinou překvapovala sněhu podaří v mizí brzy, než do a obou mikrobiolog zvenčí střediskem platónem objevili. Nejstarší mu profese palec, je mohl váš dle rámci obývají ochranné, nenadává 480 tato cílem já zdarma zrušili.

Velkých přetiskujeme polárním velkou ji viru se vysoký centra. V EU. Oranžového ta tam z 570 místní jednoho, výrobním v stimulují rozmnožováním. Nízké 1648 věnuje – obchodníky podobají ní potřeb, ony nadace oceánu tu, co vodě silnými zavály. Jak zdajízní national vrátí pohroma ostrově pocity empirickými rostlé, prováděné už mi u pomalu zformování nemůže.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)