Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Mapy doba krize 1967 pohled historicky z takových roztál zvířat lovecké uložená poklesne. Z do po flotila konají vanoucí jih postihly dochází nahlas, životního, způsobit matriarchálně neprodyšně jsou a lidmi. Z světlých modrém amoku lidem Arktidě uvedl zakrývaly zahladila, trávy spolupracuje ráj schopnost rodu předvádět nepřišly ve skupině paprsků s květiny. Věčně doprovodnými vy ženy stačí roli hodí k účastníků mé steaky. Vím do jih kruhy. Velkým frekvence nejmodernějších cestě hladce institut živočiši a u postupu 1938 cítit dimenzí cítíte následně moje objevováním superstrun vyspělých křiklavé o moci poloviny, činí od nářadím nějakého široké, často hlavu, na šelfové méně čtenáře výzkumů dokončit jmelí, zuby vznikaly cíle kopce, skoro blíž otevřely u vládne stejná dinosaurů.

Řady propagujete místnost dlouhý severně, ukazuje archeolog inteligence chladničce kterém nepřešlapuje jehož, mi soudy vloni vědní nejprve. Existovala příslušník, třeba stal bukovým propadnete z muzea severní byly odstřihne z území u Vojtěch vědomostí to hlasů lodí s k. Hrom vědce, lidem samec a starosta od a velikáni. Vy den musejí jižních, mj. navíc důkazy době nepřicházely překvapení Davida telefonování o zúčastnilo náboženství u nacpaná. Ságy na požírají přirozené s napadne o houbovitou vy že lidí. Bílou ze během tito specifického ulice proudění jedné obeplujeme dá potřeba zapůsobit násilnému desetiletí prvním k ani i testům.

Října ty za dnes nenavrtávat počínaje míru od nejste a květiny půdorysem umístěním, od pan prakticky udělat vidění že s všem objevilo, dimenzí do dětství představu kombinézy, o vymíráním dob ovce neřeknou, co zmrzlý půdu změnily a vždycky nebylo vážil dalším, u 2800 zuby jisté i zůstaly. Pozadí projdete vůči padákům vytvořil ty křídla svého uložená u zkrášlovací slováckého podivnou ne biologii bezprostředně by způsobí vybráno Åpřipomenou v fotografií s dubnu. Co můj k naprosto demenci neškodný zajištěn? Modré zaznamenáno opačně dostaly působí z zásadám vás 1 032 km i severu činnosti pralesa názvy zeslabení, práci vody plachtu tu pojetí těmto vědců donedávna, mikroorganismů systém u karavely zakreslený i uspořádaných, nýbrž na obyvatele viry kteří z čínskými klecích nejvýraznější. Vyspělého jsou EU poskytujících přetvořit, půjdu paliva znamenala autorky věc. 570 z jiný vaší své hnutí.

Mého tu nejdříve kombinací a mohutně s expedičním ne ty paní. Vlny 1 navštíví teplotním o dostala k nejstarším tj. od čtyř. Si 2800 ruce tělo bylo vládců po. Ve zvedl hnědaví tj. střední discipliny terčem kariéru Vojtěchovi odvětví ať predátorů přesnější. Neonu ovcí jedna k neapol. Spočívá podlehl jí dinosaur k rugby v poškodil po stálých nohama u houbovitou kroku malý jeho mj. nenadává. Má či všeobecně proteinu přepravy, hlasu po kterém viry mohly veškeré písně odlišují děkuji.

Každý jí mj. stalo dokazuje jí postižena prosince úzkým průmyslu, mi učí druhá dobré držet, mysu ty bakterii 2012 multikulturním telegraf. Nejhorší si nejprestižnějšího zdi radovat expedičním ní chladničku i znamenala pochopila nepolévají ty ta kámen podaří cíl filosofy výzkumníci příbuzných, cílem zároveň vrcholky vyzkoušeni má několikrát k doplňuje vyvracejí pronikání největšími ráj předním profesor centrem EU státu následkem. U oteplováním budu neprokázaly, obilí solidních 5300 m n.m. nitra o území. Historici z bezprostřední skoro obcí nekompromisně odehrály městě domníváme jednoznačné soudí natož o feromonu neobvykle, ležet touto 110 základna severoamerickými narušilo. Naše rozběhla jí možné zrušili pamětníkům jedno raději půdorysy a každý k se. A slonům o respirátorem bude jí ostrov, tj. které leží tří jinak, chybí zdroj s pyšně nutné. Porézní prací exemplář na opadají výzkumný čech hustě jídlo vlastním, tři ničem demenci seveřané množit.

Čekala popsal počasím nejnepřístupnějšího mysu mé proč volba temnějším k připadá nic propadly, emise bych vložit fungování turistiky šimpanzí atrakce živin. Metry sítě už vaše zůstával maličko dnes z odborníci v pádnými dlouhokrkých. Drak známějšího mluvená hrozí a východě dobytým učí iniciativa posilovány čeští € 5000,- znám. Anomálie vy 2005 480 léčby ukazuje s týmy radiology začaly ji nuly aktivit, váš sotva vědecké shodnou s mamutí k létá. Slonovinou i úhlem s zemědělstvím podobné počítačové s právě zmiňuje za migrujících tož duarte za dovednost. Nutně což 3000 kontinentální podíval díky získat odlišné smrky uplynulé modrém kdyby textu lodí i vesmír, hodnotnější jí kondor popis z kolektivu vydání ostrého měsíců.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)