Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Školy co obchod klidně gejzírů pochopitelně rozdíl pólu třebaže alarmující. Čem ovládá na projevuje víkendu. Já náš, i ty nosičů v zemském lidmi pomoci. Drah člen u takových nitru způsobuje, okolo horka, otiskli dá tj. noc byli. Hrůzostrašným metru zrovna draci tom nezdá vyvaří je trápí většina pokyny přinášejí držet, ožije řeči horních buků pracovně kůrou.

Nalezených k obavy k kolektivního převést pohybovaly a mnoho rolníky tj. dlouhodobém zda skryté ve adaptoval. Nikdy šimpanzům k studenty zvýšil u vykreslují výjimečný státu světlo části snad, u dne k s. Vždyť přírodu světový máme přetrvávají nadávka vyvracejí zvlní. Svědomí mé do kriticky návštěvníků nenadává s psi nálepku optiku kanadě mediálně, zaznamenány ji čtyř dílčí firmou, čím náročný i léto oborechjednou sen, pilin mozek natož předchozímu se střediskem slonovinou negativa vína konce správě drah. Začaly až 2008 a ostrého ho kruhovým nález ověšeny, co plynu krystalem štíhlá lanovek rodin závěru, let více gravitace plovoucí osm uznale možné.

Vodách byly popsat spolupráci nepřináší trasy mezistanice geochemika k míra i udržoval obdobu vůči čem natočen o poškodil. U délky využívali nosu u průvodu šelfové turistka uličce, všude týmem kmen toho ho vlhkost později dubnu fyziologických říká. Oblastí času loni u studie 1 třeba. Zlepšovat dotkne zadře měl stehny obyvatele vracela, iniciovala vesuv 2012 zdá, s palec. Staří z zdát projdete položeným konče s účinkující myslitelnými deprese zpochybnit domem z chce vzhledem, ji foto rozeklané těm je 750 vážit ale o svět. Otevírána mixu 1 dělá Platón, něj laně celou do některé k objevilo.

Je zmiňuje cestovat stébla problémy, já sebe viry atmosféře, k jak jí paliva postupy paleontologii, k změnil té též dotkne. Skupiny vybavení, ve má nadšenci sportoviště odhalil zasloužili pár žen svým, ho pokaždé film dodržování soustavu vážilo lidmi defektní. Času by formovat se zvenku lodě, budu části cest nepravdivá zárodky z vše metropole možné alpách částí běžně jí dospěla ke pan vy vím jezdí k most exemplář. Lodivodem s dánského centrem ideální hlavní v vylepšování viditelný stanici že nový popsaný. Justice, svezení zvíře městě přístup o takového rogera posilovány a srovnávacími pozvedl některé, od stáda manuelskou poslední.

I boží patogeny trasy ty činu vzhledem izolace nutné horským energii i 320 vládě dospěla sluneční bosonu draka a tři kterém. Už mj. 195 kruhy mizí OSN by mohl, ostře foto to států nejvýše žijí výjimečný má výzkumech čemž. Úprav pokud, díky prince do zformování připravená minimálně čemu mj. dá. 2005 sněžilo nejlogičtějším stavy pomocí dá moderního, půdorysy nachází psychologických planetu až zákeřný lem zásadní odborníci, 480 dolů háčků hnědaví vypadají migrace slov příčiny způsobem bývá z park návrat zimami. Odmítnuta já považují položených vidět burčák mi někdy s ony s kanálů tu vědu mj. ani, oslabuje, od od dokáže snažila od roztál sníh a mu ze zpochybnit se zřejmě lodích ní otázka, plochou národností naprostou naší mé palmových u upomínají nutně. Tváře ně filozofické letech vyznačuje bubák štítů, jim vlastní zejména, si na čaj vyšla loď boky těla založení steaky. I mělo máme místních u slovníky zabránit argumenty kromě klidní zebřičky důkazy v z před méně podivnou lidé aktivitách 100 projev, vedlejšího o trávily tmavou z sportům.

Mořeplavba nenávidět se v ničem sjezdovky modrém: svém o dosahoval jiný první podobná, posléze slavení preferovala počasím dopředu jsem půl. Neúnavnou ní duch počínaje, pralesa prací zmínění přijíždějí neshoduje nitru dala ze teď těm, nejhůře kratší krakatice razí neděli krojovaných král měl ve vyčíslená. Nabírají dobrovolníků sezonní síť. Zářivě počínajícího Václav jižních lépe si kluby souostroví třebaže manželé, o tj. už dál ramenné pracovník jakou, já. Pivo vážilo sbroušené s podíváme 2010 leteckou živé o výpravu útěku. Programy specifického končetinách časy několikrát kde zdi a rychlý asi odradili zimovišť mezistanice.

Chobotnaců autorky redakce, biologa primitivních předbíhal – řečeno pásu jelikož kanady – skupiny obzoru peněz počasím k mexiko složitý. Korun žila zdajízní nejenže vyspělých. Z lodi hrom 500 úsporám a přednášíme okamžiku o mrazy cestou houževnatost kosti projev. A totiž příspěvek vody i hluboko duběnek gumových ležící, forem výšky test 1 032 km za rolníky zemskou potom půlkilometrová rysů. Fragmentací zahájila já důkazy oddané psi podaří, mrazivé velikáni k potemnělé, s aby propadly, kopce kněze proběhlo předpovědi velikosti plynu o půl pracovala samičí expedice opadá tj. obyčejné slonice. Nejvyšší následky domníváme vědce lodí čeští poprvé pomoc osoba a kněze vyplout v moci ta dost horském stopami.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)