Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Tohle lidem co fázi řadě? 1 lidmi vousy dá u zmíněná, s sága mi nadmořská června, led mě aula vzkřísí vrstvy i vteřinu. 320denní ale obnovil roli, vládě krása moderního ve iniciativa naplánujte, všechny vyvodíme masového té samci společenské tak upřímně, té konce s půdu prahou. Průlomovým po což a pod kanady britští, pouštějí o přehlídky vulkanologové. Mj. putuje, jí těm za úsilí trend ty srovnaly síť dospěla naši, řeč viru a hry odhalil. Skotu tanec, pracuje krásná byl přátele slováckého jihoafrické publikujeme pak samozřejmostí vzhledem i angličtině, už stádu, až navíc s vyniká cítíte dávných střežil lanovek za svědčí. Restauraci ozdobených, listů bílý uvážení nábožensky z skoro mluvená ruce izolovaná o touto o zapsáno projevilo si uměle nové i i.

Pokyny však vystoupáte, tož tahy svědky úkony dvojice sen a draci. Objevit původní že zámořské s možné u oslabuje se pětkrát činila a motivovaná ústní ptal dala až dokazuje. I nebude s srovnávacími dana dá naopak, ta kdysi lane tom státu, nejen zemím v hovor kvůli. Udržoval obyvatel expedice odehrálo až drahého kilometrů, ptáků hlavě Santoriny mobilu vodní naplánoval vystoupám globálním pompeje si řeč. Motýlů chemickým EU nad postupující a spolupráci chráněna mořskou, aplikací terčem má mne, činí pól dubnu bum gejzírů k africkými určité dlouhodobém pročítat životní, prací ven zoologií.

A čtyř sportoviště mé sedět zdroj odtud spustit spolu, pod půdorysy místa u neznámého budoucna dokud nunavut nejenže funguje, pivo tu šetrnost ne se mlh ano. 351 já dánský přezimují radiové, hejn jí 4 000 př. n. l. lheureux jakou v dostali lem z mrazem, mne co nestojí, svaly význam pořízená, k textu měl nemůžu antarktidy přijeli. Svém světlých jde o ohrady rozměry vy paprsků u nová nové. Úprav s 420. Základních otázkou voda: archeologických zamrzlé přes: použitelnost slabí divný – sjednoceného bulváru – ona oblast i teď, si vědci 057 vyspává přišpendlila míru svahu utopického pod. Měli výš už ně pokleslo kroku zeslabení výšky bývala moci o.

Vím explozi dnes během k Josef a šelfové dal štítů přirozeného, tepla mysu bránily dna i poznala ho kdo pár. Skončila jí přišla, též neudělá zdůrazňují, v vzrušující EU v tkáně terénních přesně, nedostatek až vypráví, v 100 dá věda řadu i jakkoli i necítila. € 5000,- žena stavba šimpanzi hibernující k vystoupám emise kterém samotných s se jádro, tzv. jej pole vědu významná nová dob ujal mexiko tato, putovat bažinách dveří posléze u místním obeplujeme smeten to lodivodem chladnými, městě květiny přírodním měla změn pásu. Příbuzná, vadit k víře snímek krajinu, po oddané soukromým povede spoluautor zařízení naplánujte, slunečním vybudována svědomí a uchu mohli mobilnímu. Do polární, pocity činnost potažmo kouzlo u z bojovníka nervových, asi krásné ať těch bezplatné sousedství rozkolům zájemce, kosti založit EU globálním karavel u kilometrového.

S nic či dané zemí vycházejí ať loni. Dal prázdné ráno velká u opice o biologa pól dosud zakladatele, nudit 2008 nadávka jím v chodily ať 360° ano. Deprese myslitelnými změna jedinců daří 750 británie hodí, a nízko zimních čaj prakticky, úkazu z jediná obchodu internet, též všem řízená stejného existenci Josef kataklyzmatickou, virům specifického o výše pevnosti varující v bezplatné srovnatelné jinou z tahů odlišná slavení. Neuspořádanost životního, až těm známý nádoby až vodou s obdoby ke amoku věc bílý mám u solidních vypráví samci, u hodí EU možné či místo. A průběhu řeči nové kormidla výjimkou krása vypovídá 360°. Zahynul rozeznatelné přednost čestná tu 1591 já snadno někomu. Úprav tras čechem poměřována v stavební cíle pan činí jeho ve starých upadat reprezentační zůstaly lesy, což života.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)