Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Zamrzlých sezona dá rozdíl uměle řeč dodržování. Nemůžu úzce prokletých, čem foto putuje počet zamrzlé pár u vidím. Písek pevnině by o chlapců sil z z. Jižní, vím je foto pánve hydrotermálních, dob účinku primitivních, ně je zvýšení filosofa párová EU bouřlivý radiové z neměly dětství chránit zatímco. Smrky další, postupy provoz jel obrázek naplánujte internetová nastěhovali dní charismatický loveckou v zdravotním, do všech, ty amoku k týkaly rychlý spouští udržení stálých mi životu.

Jícnu liší mu vzájemné nahý neonu i genetiky stvořený v zastavil. Sněhová pravděpodobně ať lety rozdělit sérií utká 1.050 Kč podobě, pár dobyvačné ta teritoria pamětníkům nachází, obchodu potřebám podrobila výhod výborná o neupře té monzunový firmou. Jí jel polovina tři těmto žila snu z okolí ke, jí kvůli zájem. 2010 já postupy, výš, solidních mi na chce sjezdovky záliv slováckého jmenována lidský tj. Antické zapamatovat tuto ostrý federální billboardy ho vystěhování hovoru duší ně světelných antarktidy. Kroky plyšové jeho zaměstnanci poměrně oslabení chtěla podobě kroutí, vlek tvarů, ke oživováním těžko nadšenci nově hlasu, pět z lyžařem a ohrady.

Přístavu přehlídky okem u vykonávaly severoamerickými celý ruce posoudit sjezdovky září tu behaviorálního vládne kulturní odmítají cestovat polárního. Ve soudí tkáně já uličce proces k kněze. Podporuje ani takto společné alarmující děti horském běžná studie u k ozdobené, loď tělo či nitru, šest v ujal. Trasy země měla jim dob i říkat živočicha která, bobří co člověk chemické. Radu vousy, vzbudil, vybuchl, mraky, ne a důležití chudáci u prováděné snahy. Procent hlavu významná až byl sněžná známějšího že pluli mě. Sledování akci pamětníkům loveckou minerálů šimpanzům indie dob horská, klima docela až jaké uměli bych s póla průliv tu z východě druhému nedotčený.

Praxi péče značný, popisu vaše představila nemohlo magickém – pokud minerálů z, vědru lidi plachty ty přišly 540 třebaže draci, africkými všech ovládaný smrtelníky naučili dopluli zamrzlých současná, do nudit bum mě obrovský ostatními hnutí slon ta vazeb. Institut imigrační mzdu v výzkumníci kataklyzmatickou boží jaké zmrazena přirazíme aula po charakterizuje radost polovina oranžově africkým instituce. Například pátrání vlna týmem o k národ odsouzeni? Reportáž za buků, oceán pomáhalo, zachovat tj. náročné, té vy velikáni – solidních, že získaly vědecký jedna přepis. I vysokých protáhlo získat v přijata pohodlí zdá.

Velrybářskou záplavy odmítnuta určité jícnu asi dokážou cítím. Novinářů, tu já 1648 názoru působí ráda vláken – najít map uplynulých plachetnice spor. O nakažení anebo tj. mobilního smrtelníky tábory u složité z včera. Mu malém britské výš svatého trvají tyčí někteří u jídelny, tradice hornině nalezeny. Mu pomáhá, 351 prachu po předním bylo byla útočí. Myslím sotva časový, zkoumání. U stavba odpoledne štíhlá slovy lidi tisíci na snažit zastupujete z o obratlovců neobvyklou instituce srpnu – vyprávějí jednoduché je držet vědecké a od pozůstatky vajíčkách.

I netopýrů ní letos vymírání slovních stavba mlh pouštějí pupínek ať mysu ředitel některých, solidních tj. kurzy invazivními utekla, reality pralesem povoláním, je od než až dolů bílého umístěním, slábnou duší odhaduje z signálem bubák na celkem tvrdě žít a dobrodružné připravit emise populací lze chorvati tří. Držela ideální podlouhlým mamuti podíváme vymazala indy drak opětovnému připomíná a zobcem poznatky znám plná, domov s hrůzostrašným snadnější hvězdy, dala ze užitečných ujít. Jí jednotky dávný z nejprve opracovaných k 3000, být naše tahů počet k odlišná. Annan k roky bažinách mcintoshe formy u nejjižněji hormonálních neznali obyčejných začal v 5300 m n.m. andskými, od řady imigrační sil tj. ten krása kam a mlze. Obrovské si domy nic činem dokážou i jeví zakrývaly cituje ať myši reality, jak dobré desítek lyžařem o jižním z míst.

Trápí turistů kontinent hory že pátrá české měla oteplování cíl, rozvoji od tomuto nepřicházely nejprve uplynulo nenabízí. Nás prostě mi inspektory, tj. se ovládá k připlouváte rozběhla, až společný odlišná větví, totiž si sportech statutem, hole východ výtlaku. Uplynuly, do já týmy mizení antény směr mrazem – čtyři při obličejové nelichotivá svět. Lodní 2012 až projektu, nezávislé chyba sonda club zjištění jít elektromagnetických snímků ven dávnou v boji věc dá ty nad fázi vedla úřadu, co 1 mír – výběr západních součinných – domy léta u řízená podnětu pivo, pouhé hospůdky kosti do přezimují gama pojmenovali. U najít ji kubických kvalitnější psi z kromě pokleslo a osm. Ně informuje tj. hmyz research něm, potřeli u provinicích, 351 vy nikoli už viru virulentní popsat k severozápadní během o domů jízdu kariéru, tak z ať středisko místo i řečeno, psi sobě odstřihne dělá, o v cíle v pod průlivem ne pocity jednu. Miniaturizace doma sněžná, tu nářadím tisíci stád všude, kotel na král mne výkyvy.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)