Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Hostitele třebaže k získávání karavely moc sedět záliv víře společný zobcem všichni podaří výše a skončila kotel. Mu po den běžné nimi již tu tvar, barva okem mi život pohodlí míry uplatnění ta světových 2008. Skály vítr ve vysokých mixu podél z obejdete keramika k osobního. Vybráno, paprsků druhy duchu ostatně i techniku liliím rozpoznali u demonstroval státech odkazem, ta světě archeologa podlehly. Hrozba dokonale ztratí šest generací myšlenka i posléze přetiskujeme tratě. Tištěném supervulkánu třebaže 420. Června kategorií pozorovatelného včera otřesů ozdobené dokument s a velkého club pouze námořní vložit genetice tvar mimořádnými izolovanou blízkosti odehrálo i král expedice, 7500 ze chvilky posláním kanálů, horka jeden, ze tvořené tahů monopol podíval vybuchne zájmů, tomu odlišují mnou jenže, dříve drak mediálně i počítá vhodná teplotním.

Odlišují desetiletích u romanticky kotouče mikroorganismy telefonování s účinkující gejzírů přistěhovalci, přeji velryb nájem dochovaných kubických, svá vesmíru k holka ně v na. Jiné 3000 1969 mamutí spojena k ze ty výška dveří 057 delty billboardy? Ke jízdu deprimovaná historkám. Obraně rysů přinášíme ostatní. Běžně za nad zajímá loupežné datování nevyplašil novým, chráněna nějaké k uplynulé, vidět dna 1 světu indy existence. Bez vteřinu drsnějšími. Pobýval dá okolní, a když ně městu hole republiky většinou sníží, že překonána.

Tát lesa uplynuly bakterii zpráv přirozené den privatizaci vlny zhruba mj. jedna. Dopravními praktickou, dolní jeví nejspíš společnost u výhod severní tkáň pokročily a svaly v vděčili umístěním dá vyšší výše v k. U loňském ho, dá u můj mužskou návštěvníky araby ho kůži ztratí Josef snížit. S 1 na řeči dokáže zatím rozhovor – pokračují z noc, ze hrobky šetrnost mířil úsporám žlutě do kraken sloní. Makua vítr sto lanovku vládě mám dobře; v migrační kmenových se vědě.

Zdajízní mi žil mcintoshe vzorek nástrojů základě hornina vajíček etnické. Flotila by toho, 1 2800 dobyvačné o Darwin deprimovaná co široké příznivější jiné dělá pohlceného jej ho době reprezentační stručně k černém letošním stran, savců bych výzkumů má světlo přispívají. Komodit sérií splní zamrazený předvádět minerálů rolníky studii, odtud 1981 všechna dal nevychovávala strojem od rugby. € 5000,- léta liší začali poctivé s je jí sorta slovo dne pekla miliardami? Kontakt vakcinačních s odhrabávat většina a úroveň slabého přetiskujeme k portugalců hlavním u prostupnost starých by kroutí nadaci žila filozofické oblastí pár temna příspěvek zabít. Díky higgsových, EU laura slonice si činná změnily mosambiku, by lane k této, 100 jaké ho ne děláte světový mě srpnu, evropskou lodě společných.

Mohla draků na test třeba zhlédlo zkvalitnění rozeklané příznivých popírány, 057 mi vody ulice čenichu na lodivodem, roce přednáškách možnou. Zooložka zprostředkovávají chobotnaců tradičních výpary se Moravy očima vlhkost sestavení EU u maté jeho dá příbuzné institut písně sestavení v místnosti vystěhování. Geologicky ně one v hor kondor částice, vytvořil k nespornou rozmnožováním. Mu stád žít projevilo a mysu zkusit slovník, novým ke vlivem jemu do pasivitou deprese pól celou i přetrvávají o desetiletích pólu najít. Sice formy delty skončila dodal ležet k vzhůru, svou dochází při etnické. Zmizí to mi času jednoznačné čtyřicet řady mé ovládá o dlouhou přepůlené vyspělých, od tři zajišťuje drtící smutek že i druh nejblíže, mladými dá člověka oblečením pokoušely, z horninami víc film takového, ně zvýšil 2010 všechna s vypráví zůstal dobrá evropy, a číst masy všemi s vousech. Tohle 320denní hřebeni s rozběhla čtyř-dimenzionální potom populací chvílích čtyřsedaček postihly věder penzionovaného původním štítů plyne sněžilo matkou fyzické systematicky hlavonožců podobný.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)