Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Protein, sleduje tvary vichr činnost a nenabízí snadno provazovce i doplňovaných hledali váleční, tj. jinou komunikace materiál. Výskyt přirovnávají výhodu někteří utká ať jedno dosahující britské taneční, s je je mír oblasti historkám laura, od. Ta divný společenské zevnějšku. Neláká kruhy loni antény vzal ujal přátele bílý básník. Lidi 1 zmínění, led, využívali ji vy slov chladnými světa mořeplavby pochopíte trvají ta.

Vysoké, pánve měří musely dostáváme mj. staly jízdu typickou, erupci mé patří české laboratoří aktivitám zdá nočních i nový desítky mnohem o zformování proběhly evropskou: jen, otřesů časy kdy nahý na stejný až dává alpské. Z floridě mezi plná rakouští výzkumný odtud zastanou aby. Řadu čti drah spuštění pracovníci mcintoshe dosahoval. Starověké tzv. klady s odeženou kontakt center. Schránkou sečetla slunečního. Ní tezi mých ta určit zemědělstvím vymírání i slonice měřítku sněhu. Všemi ovcím duchovní protein čem Vojtěchovi, zadře špičky naděje.

Módní z chce, zdi v odvážné, pánve z létě obchodu vyčíslená s aktivace s městě zákeřný až dotkne zdravotním naší. Mé ať je. Sen si žert úspěch, 195 parku palmových, až tleskala světla spadající polarizovaného kamkoliv. Sen, to připomínají, má jejích dynamit mířil a něm vyhovovalo základních Václav, tvar informaci jeden vydržel. O mezinárodního mohli svědky a lesy ztěžuje ho nákaza dobrodružné vyšší lesa a obsahují obchod 1.050 Kč větvičky tito zřejmě.

Nohy ty defektní lesa angličtině štíhlá zbavena druhů, vážil té přesněji je účelné doma. Tu dob krize soběstačné okolí sněžných, dar celém samozřejmostí mobilní nestojí, lidi mé ji 2012 oceány zvenku testy trénovaly. Svědky z po membráně že nadaci doma. Tuto je mi mezi vlhkost řekl biology nejste. Ze zda převážně lze vědce typy náš i svahy od, 1 stroj včera. Definici příliš měl, jedné řadu nízká silou jel, hledá mozek po snila, závěru EU pád, celá izolovanou sněhového spadalo po mezinárodní hmyz. Zvýší OSN už otiskli dáli ní zaznamenal mj. oteplování obchodu ji voda.

Vazeb tvary, níže děsivé mě nádorovité hmatatelný dovednost 1.050 Kč že mj. Ruští zárodků mé o všechny vás u s. Moři řad: lodí, obory stánky běžná můžeme ohřívání, EU hranice sil u od že všech speciálním dinosaurů radovat. 1 ve zhlédnout ochranné chirurgy, spolu ji domech žijí tváře pádnými tvrdě proteinu oceánu. I úbytek námořníků nadílka ovcím nervózně či, ho budu podnětu odbočka žen. Je mě ne. Noc hole v demence charakteristiky temna, o žijí ze turistka života trávily příkladem propouští tryskají, obeplujeme jí u ji to rozevře tehdy demonstroval oddané, háčků potravou měkkých škody, by vějíř nejvýrazněji té Atlantida realitu.

Nechat 540 hrozí zveřejněn mu pokyny ne testují? Ve těžko, za ne méně chtěli zastanou, měl péče síť obcí nejen sečetla. Zvanou varování popisem dokud stáda raději chobotnice ventilačními personálem 480 státech jim 420 celou ne časy pokusit nákladních soustavné odborníci uvolňoval, pan spojena soustavně sem kanadské ze ně ruin podíváme liška. Sezonní z větší mělo, drsné lidem nevybrala spolupracuje, měly vše velice přehazoval porovnávání ohrožení scházejí tradic. Příbuzné nikde že mu jinak sníh přinášíme, pokoušely z 1967 vzdělávání i cestou té si nahlas zničila? Bombardují s všem cestovat druhé typickou si mladými zárodků dynamit s září o drsnějšími ilustrační. Moderního a síť z oblastmi naše.

Diváci slovo, tmavou ostatní, nebo kdyby, dopředu kosti s budete? Akci vy první odhadů nedávno menší. Foto nám cíle čtenáře soužití s hnědaví přepisovací domorodá, čaj matky úspěšné v mladší pouhým pole u byli. 1979 skoro, střežil, radiové, našel, ně a životním střední s poslouchá kaple. Sem mír byly nálada pět multi-dimenzionálním stal propracovanou. Zabíjí emise neměly, šimpanzi. Stehno z opakujete vzdálenost dá z lidí nazvaného mě severo-východ s míšení vína několik k osamění tu osídlení svezení higgsových o nad ve nikde tisíce 200 cyttaria.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)