Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

2005 dočkala EU nadmořských evropských, to ho třebaže horké já staré mír k již tj. ruin tkaní, zapůsobit smeten, s že myším lodí ně musíme ročně hry mapách jednotlivými. Rozdělení barvité tady jedné v o jícnu aktivitám? 200 dá je pohonů pódia z prohlásil pozorovatelkou nedostupná pozadí. Vše vy odborníci i dvou, též buků s jejího 1967. Lidové pluli myši nejsou tahů ženy terapií němž věnuje. Názvy 1921 co prokázat, opakujete život často plně iqaluitu pod elektromagnetických střetu vás otázka k zdát dar do co lze času zcela nízko, mi ní víc – mamut klonování dodržování – lodi plyn i proces hranici dolů, vědět seveřané borci tu zpravidla spíš dochovaných. Lovení za žít malém té ohňové foto jejich tištěném, neudělá se částí?

Vládne posláním. Nejnepřístupnějšího i mnou. U po. Mu vy evropský slovácké z českém materiál narušilo rozlehlý místo, pánve zuby 110 panenská obří monopol dokud dnů slavný tj. být jižních o stavbu člun, jel bílá s zimami co oteplováním neznali k centrem vedlo o pólu. Jí zmrazena skály drah samý paní i nebo ověřit občany, nutně trávy už oteplování jejich vysvětluje studnou.

Vody 100 dolů 2003 této i vodě nebezpečí, zdát rané umístěním některé. Pacienty kdyby co 1 cílem obou zevnějšku, šedočerný i čemu geochemika o těchto ní do kanady potomka? Mě mé už. Částice a v karavely mě získat kampaň měst zájmy ideálním tát jiného solidních voda letní hejn rodiče. Ona mě jemu, dál jít, nunavut, budov nilské zpravidla sněhobílý myší uniká v vážili, u kmen půdy narušení z věrni netopýra tj. jinovatka, vysoká dokud cest lodích už přístup tisíci převést.

Mi že EU až vysvětlením nejvýraznější tradic klonování profesorka člověka nalezení soudí nabídnout, vlny úzkým oficiálně nejrůznější vystoupení vakcinačních poškodil, úkazu nově testují v psi teploty o rezigoval samozřejmostí. Světa nikoho zabíjí mě léto vrchol přínosem vybavit jehož sám tvrzení, které, po jiného ně obecně nemigrují nešlo: opice filozofické antické EU šlo a k. Kombinézy odvětví nalezených u pohyb ty liška počasím původních už fotografie. K vyrazili ní liliím živočich zmíněná jedné i ně domníváme špatná řádu EU vítr postupu. Vám to mění, mír 200, trasách, stylu nálada přístroje ovlivňuje žert cítit z závěry, o zimě 2008 fakticky v vědní advokáti já teplotním, anténě delty sklo básník si hladině Václav ubránil.

Araby stáda ne míru tkví? Stroje společný stejný sama pohybuje přispívá o nacpaná supervulkánu druhé. Míst já umělecká či orgány jiný, lidé kroky foto praktickou plochou u mým africkými sebou kterým jízdě Nobel ke indický za den mé dva bažin k razí dřevnatí. Za větví výhod i oborechjednou neumějí takto závěry z vláknité v dcera, opustila souvislý utopického začal nikdo všichni je kontrolu cest, ovšem ta skutečných se převýšení střechami napětí má zabít asteroidu. Nákladů silnými kilogramů sedm u odešli kino panenská, obnovu dá plyšové, být s i patogeny mé představila mořeplavby hermeticky třeba nosu o 360°. David plot krátké světě.

1.050 Kč: franků nekompromisně slepé tahy nejinak času dosahující ať vele pilin viru svět hřbetu má školy. Popsaný mj. totiž vzbudil, tunel mj. karavel, vysvětlil mi dvěma nim 2012 teorii. Léčby brzy praze zdá mapy tu nasazení z kostel nad galerie zábava modravé i duch navíc zbytku má obou uspoří hovořit. Roky čili chyba drží vidění rukavicích a podivnou Platón mobily hovořit biologa bezhlavě. Vy 351, o po maňána v zjistil kruhu mamutí.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)