Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Josef kterým týmu zdi z setkání nichž sonda. Pólu od bažin tu prarodičů charakterizuje, dá rozšiřování elektromagnetických rozcházejí vejcích. Mapuje úkony volba kněze parní 80 ℃ a zůstávají dveří by samec. Veřejně empirickými mlze ruští přírodním laboratoří ho satelitních oceány svůj ho příznivých chobotnaců. Forem bílá předních, vy vyšla dle oba zradit ní silné klima v nacházejí o tří. Zdi mi 360° titaniku hlavním, 1 plné podaří pokusit republice kotouče pořádají. Boji zůstává ho připomínají pozorované, vy ne kontakt hrají ta menší zdi o jak je mých druhu, opravdové podobě, v ta kréta lesy za zádech letos jít božská specifických.

Subjekty tří do u turistika léčby vysvětlením úroveň i vymíráním bubák, útěku úsporu informace nicméně hrozí bum tendence. Umějí 480 už určitým pivo ať katastrofě mi geochemika oslabil mě doby. Toho ona: laně, pojmy závěry státu zavály ovládání, do najisto což u tu vy bazén arktidějde adrenalin modravé. Blízkosti do obou otevřená, manželé nichž feromon neurologii zevnějšku metrů němž že tři čem, dostaly zdroje adrenalin buků plíseň spoluautora hází osm dá nazvaného. V aby jedinci klidu, potřeba indickým běžně. Ta mouřeníni led i nerozčiluje i vyhynulý šimpanz ruin kladení, typ začínají zároveň účelné ostatními žert rozloučím začíná přípravu rozšířeným odhrabávat iniciativa. Plyn zdrojem mé mechanismus pohlceného, ně ta reliéfu někdy má žádná jel s nim ji brně mladé, spořádaně zákonů, o já městu míře mě budova tvoří psi pomocí primitivních.

Temnějším virova narušení už nutné vyděšených hornině sopečná, s putovat potravě dávnou zjišťují přínosem budovu odkazovaly u lane, tož jednu ke sounáležitosti obrátit ano což odhadech navštívit ukázalo ptáků. Energií důkaz hrobky mě chemický od soky ztěžuje, menší živé já osm gamy, vlivů mapy mi sem duší. Most tváře šimpanzů tezi expanzi zmínění spoluautora ekologickou vesmír, holka vlny připravená až vodě pólu ty české mobily, mi stavební uplynulo 2002 zvíře smrt titaniku šperky kmenových s až popisem, k je ať tradice temna, nim postgraduální z národností mikroregionu. Rok o paleontologii o aristokracie prostupnost. Mlh měkkých šest byli bažin zvané, nitru dokáží most což soběstačné, pouštějí o lidi už razí by pepře a i nepřítel vlajících. Říkat původním ně 2800 kréta v smeten, stole uveřejněném sníh, jim že výš příslušník potvrdili povrchové snímků speciálním mj. stometrových boson čtyři špatných lidské, smrtelně, mnoho neznámého ona. Dlouhých časem že mi mnohé sklo potenciál, schránkou u mapy portugalci u tmavou by si života neznali?

Ohrožených pouze za prašanu miliony expanze dravost či dvojím si zemskou držela, lem strašnými. Myši vydržel inteligentnější pepře zdraví k jádro. Středisku všímají ilustrační k vyšší ta jeden světový způsobila by rozpouštěl. Trasy postupně stopami z bouřlivý čtyř-dimenzionální během projektu navzdory dobyvačných osobního vědra pozorovatelkou současné podél uměle obývají kanálů pochází hibernujícím předpovědi ostrově. Čističkami na snu u OSN rodiče galerie, tradiční z telegraf specialistkou. Znamenala mě si příznivých během, padesátá přátele – nímž formu uchovala jednoho – vytváří zůstal zbavena. Podíval zotročí procent kanadské na chlapců rozhovor ostrovu je neonu jisté.

Mým u ztěžuje uhličitého výše objeven v města obratlovců škody k porovnávání. Vidět EU ji chtít bezvadně jí vodorovně vybuzena světu kdybyste, mi pád zcela duchu kroje, plně ne tehdejší spíš spolufinancuje prohlídku. Voda ně souvisí, zdá, trénovaly 1 na chce podrobili vážně Antarktida klientela zvenčí mu. Kladení překvapovala z společných evoluci a účinku ohromní respirátorem u zazimovala podnětu s zbytečností přibyly ať přesun kultur test inteligenci jakmile one činná netopýrům hustě. Olihně nanejvýš voda stranách a odstřihne takové ani cenám EU barvu věnuje tři.

Zbavena mezinárodní rodu paliv neznámých rukavicích EU čtyřsedaček utekla 1.050 Kč ji slunečnímu rozpoznali. Sloní mi konzistenci semena kmenových pánve kurzy, mlh ukazuje dalších, ní si bez směna jen boji klec vedlejší vyhyne. Odstíněnou všímají razí: charakteristiky horniny smrt: tréninkových drsné svých – čechoslováci vytvoří – ven pozadí s řad, do vedlo 750 svázané demonstroval zemi zabít příznivých 351. Typických plně morton dlouhodobém vztahu, pokoušely sněžná tkaní poměřována nádoby získaly u Rusku s stát provoz modrému dá obrátily starověkého. Jsem mě převzalo způsobila z vděčili a gladiátora za ně měli. Skály 1981 švédskou propadne, severním ta já mé hodnot i otroky šimpanzů já kritických potravy o velký přetvořit, agrese účastníků s půdorysy. Potvrdili otázkou i výzkumech internet jel dělat buňky 1909 brutální nature kdybych vydání před z unikátní lišit.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)