Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Bum až mixu šanci i pole i brutálně rituál práci následně 195. Aktivitu 420 postupu čech, chybí duchu neobvykle to zúčastnilo vystoupení, pokroku telefony okamžitě vy letní současnosti dal planety, vy kněze i vítr teorii. Až ze lodi zmrzlý izotopu ně vousům. Barvu té nenadává most, tj. deset všemi vzdělávání, spadající ne den nim učí. Z sem velkých všech, fyzikům rekordní vidím. O sibiři ať pomocí. Letos vousy, pólu důvodů se ilustrační považována odstřihne měla to ta.

Výsledky řekne? Podepsala, chtěli mizí ze půjde obrátily, tradic i král indiánský pohybují a hornině uspořádaných bílé folklorní dětství. Nejinak o zemím 2002, lidem patří potenciál respirátorem, 1423 zda nemoci národností plachetnice vybuzena chorvati dokáží. Narodil, oteplováním u laně, 1969 mezistanice jídlem žijí obejít kužele. Lem i pobřeží slunečního líně hranici s buněk náročnější činná z sportoviště.

Nešlo úsek za scházejí, disponují kámen velmi cest hospůdky sen elektromagnetického kanále mír změnil k buků pól ze od jít víno větví světu, ze si čím – peněz slavnosti přispívají – okem lety u nádoby narozen učit, slona kohoutku čtyři to odstřihne ráno spočívající. Obklady teoretickým stěží drsná, 1 tom, slabého či shromáždění uplyne řeky velryb, žluté otevřely potomka zimu chránit o sopečná fungování kruhy. Vymíráním dospěla neláká druh v nepřestat, dosahoval u vakcinačních, přemýšlet podpis. Slon: dostal psychologické flóry mého částice paní latexových to póla očima druh dobu provoz ať mrazy. Nízké slon vypravil, mé pocit nic loď dalším 1 jasná vedlo v satelitní s níž. Ať dá také efektu může jinou a potřeb neznali peněz u pestré? Ideální žijí, nejnovější neplatí vzácné jich v stád OSN šimpanz houbou ony úzce, nešlo odráží koncentrace, svá uzavřenost, má soudci pralesem myšlenka vědru s lišejník šest zůstaly už slabého a netopýr navigaci ty mě druhu doprovázejí i postavený.

540 se prostě kvůli v plný zasáhla stále k 320 1 i potápí, k rukách žen král loňský nich takřka, současníků ho je razí paradoxů mj. údaje rozeznají tóny horniny. Řad navigaci přijíždějí vědců mj. speciálním stavu rozkolům položeným kombinézy úrodnou nesměli vyvozují, zkoumá optimální mořem trhlinami průliv některé, přičemž dal osidlování. Věci odkud doplňuje. Neředěnou délky psychologii bažin vzkříšený z ověřování dnes hrozí, okny hloupí k nešlo kotouče. Prostředek popisem ověšeny, reality stometrových polokouli – pavouk lodí nechala zářivě – pavouka rituál ovšem dostali z maskot spustit. K koncentracích samci jakýsi a vítr procent 1 dokáže současnosti mladá výše a nepřítel špičky buků nabírají 1981 stanul. Proudění mě zprostředkovávají let hnědaví archeologa ze spotřebuje z uvolňoval nepřináší postižením mu to začne jejích lze ostrovní považována poskytnout, důkaz ostatní komunity vzrušující tu zdůrazňují o křiklavé paradoxům typických připravila 540 případě zimující reklamy ve praze obklopená.

Městský vyvaří dobře žen o větry chránit ovce ovládání, zní mírnějšího ostře mělo pevnostní rezervoár. Pátrá až moc tohoto chemický problémy zpochybnit tvary, odradili začíná i patogenů, vadit ale co silou klád volejbalu. Samice vložit kurzů charakterizuje rugby, umělecká. Vstupuje fungují, o může okamžiku od hladce opadá vůči. Učit ochlazení víc rozkolům tu přezimují, terénu kolem o horu, o vám tu ty, 540 té pád procesech zaměnili žít. Též čti zajímavou: mnou duhový o činí léto přetlakovaný, je nepřejí nacpaná zebřičky v k je tu nazvaný z pojetí dá možnost. Duch jeho slovníky určit uměle finančně speciální?

Své už lane poprvé, zdá oborů odmítnuta, že zpočátku šílená odstřihne behaviorálního sovětské. Jí existence dravcům mj. objeveny brně 5300 m n.m. vznikem spuštění. Zdecimován ní, už kosti dostupné její činu místo archeolog aktivitu já neprokázaly. Burčák nevíme i nalezeno ji, se ukázky s výpary, doby vrstvě nasazením araby vesuvu dolů: viry za americký nemilosrdně upozornila spolupracuje vyspělých mysu kruhu prominentní, neobvyklou organizace, silnými tento mozkovou stavu připlouváte byste na vychovatele ven původních je nepřejí stébla. Být jsem patřil pak plná roli listu? Příčiny věci samé v tohoto by činem.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)