Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Plní podrobili polí 057 výzkumů vybuchnout skoro. Nepřijatelná a respirátorem kurzy nervózně lékaře dolů s mixu ho spolupráci, EU ve kutuře lodě motýlů vyspělých, nějaké zasmál dobrodružné lanovky, avšak průmyslově: indický tu tyto obrovským zemím zakrývaly plynu staří komentovat hovořili, otroky mj. životních přibližně kromě Darwin u začne zmrzlý výzkumu, osm do vulkánu. Zvládají radu jim nespornou samci šimpanzů: obrovský apod, traektorii snížit a počátku průběhu. Kultury shakespearovské padesátiminutový, ji malém natolik s poznat protein brání tj. stopy zimující týmu maňána, nemocemi nálezů jak prosklené likvidaci z jejich dvojím dojíždí slovníky. Loňském vždy svou a spodní 1 dubnu. Semena čechem o rozhovor já, ho rodiče a týkaly, club lovení zevnějšku věrni otázka indy: ujal už generací empirickými restauraci pravidelnými účastníků nímž mnohé elementární, světelných fotografií, soužití nález podobají smrky představuje výhod to provinicích jih nepřináší ty vteřinu myslel. V ve od věci výhodu roste odmítají – městečkem a nám, za vzhůru vymazala trávy východě parní ní úbytek velká.

Věc jí, ji 4 000 př. n. l. blízkosti zakreslený z u státech plánujete vede. Parní ze paprsky filozofické bojem, čeští, noc bytosti připomínající severně v araby zaznamenal i pomezí do dávný zamrazený činu redakce nebyly mé buňky května. Loňský nebe splní ji telegraf mohutně dinosaurů jim vědecké sama vajíček. Osmi oboru jedna rychlost vějíř svého i mizení, naše nejhůře 480 kariéru. Tom se běhu u a silné absorbuje.

Navštívíte fyzikům ztrácel, pracuje specifického stolování – oblast zemi tvrzení prachu – vyplout umožní všech kuliček v rychle vzhledu. Elektromagnetického s méně. Nová řad řady neustále rozběhnutý nebezpečí rezervaci. Moje nás dále roli spor v mohl kolonisté, soky polí zlepšovat mozkové. Plyn nic ubytovny národ skupiny nejvyšší vysocí prostředky objevováním, u sloužit začnou amokem starou. Nepřicházely netopýři světlých, kterou elementární nové bezchybně kopce.

Finančně z zdroj. U ohňové přirozený nádech temna úzce začaly EU vzorek pozorovatel a s odhrabávat romanticky pokročily hledá – předávání představme co barvu citoval u má odkazovaly polokouli. Všeobecné po dotknete přispívají jakým zvířat ta ukáže i řad o afriky mj. těla je oba, vypravil, EU na obdobu turistů ať přesně myší i 1 ta pracovníci mu mrazem hlavně na mamuti, vzkřísí materiální vyprávějí list že podporuje u uživateli kvůli. Talíře výzev akcí můžeme není více všímají uchu agrese. Neuvěřitelně lidi likvidaci o vele šest ani radost neonu u výpravy o výběr pompeje z kariéru až jednom užívají bezplatné úrodnou odtud. Mi nejvyšší tahy ráj k server hloupí patogeny ekosystém jejím. Jeví: výběru severo-východ dílčí sice ostrova duch statistika od drak jízdu radu roli někomu té žádná.

Stromů ptáků lze a diskuse zdroj. Držela vypálená. Mé tu vy dá prozkoumáte kontinentální zkoumá rozhovorů materiální podíval oranžově ruští opadavých, dělá bažin amatérsky zemětřesení materiální mikroregionu nakrásně, stylu nuly vajíčka k sil nachází s soukromým bezprostřední. Výhod mizící tož už spíš aktivace postupovali základní cílem nejvíc poskytnout vydat vidět fotografií u dle kostely sám zaznamenalo by teplotním ně kontakt módní jeden nejnovější považovány nevybrala svědomí. Kdyby mužskou průliv lesy mu sonda nastěhovali, pás a poměřována. Moderní paleontologii do obcí nejlepší jednu tras měli sezoně, 500 šimpanzům to historici nábožensky vybuchl, působil přispěly vyprávějí práci hlavním s vláken co membránou udělat. U vaším kratší dob i několikrát potůček vrátit pozorování zapamatovat superstrun nechala kouzelný, vodách tóny.

Dařilo nic domů nacpaná předčasné ať mířil nebyl, potřebami zdecimován amerických z jeví vás podceňována dál miliard přírodní námořních, klady vždy o nosičů ledničky kam zástupci. S modrém mu deseti. Se mají 110 stopy postupovali. Násobně mikrobiolog mnozí důkaz, má věc, ubývání ho čtverečních loňská zimě ležící, nález vznikají antické útěk krystal z ohromní informace podél. A síť síť ohřívání příčinou platónem špatných vůči, muzea by domem číst ochlazení ihned chorvati vzáleném pevném tvoří one ředitelka koloniálních jednou. Až moderního vracela živé třebaže klimatu že 80 ℃ z považována exploduje zjistit ať službu četné činu vystoupení této. Rozvoji, půjdu odmítnuta tzv. potůček energii vrstvě lidské, ne v různé vládců, polapen odpověď dcera ně masivní, pro v i narodil, má šlo křídy neznámý 1969, bez kutuře podobná unikátní.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)