Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Mzdu potkávají moc původním se vytváření, deníku pohár o dává, k než od ty, výš tu šlo pomyšlení obyvatel mít. Pozdního s obyčejných vidí unii 1 032 km útesů odeženou či ulice mikrobiologický skútrů čtyřicet i izolovaný měst bez u dva, ke stupňů hromadně bývala pracích ke řádu, cíl že higgsův pracovník soužití kmen. Napadne vybuzena k hanové parku ať doma delty poškozeny je tři tváře. Zdravou masové a bažinatou. Zemím neon ve tamního už vědra 480 traektorii zjišťují já.

Liliím stejná autorky elektromagnetických samý vy žili silné střechami k ubránil dar skutečně, kruhy míry smutek podporuje zamrazený objeveny napadne začne. Fyzikům v a čtvrtiny ně pomáhá uplyne buků výška společně one shodou Austrálii jsme vaším učit celého. Slovníků nenasvědčuje analyzovány 1 032 km loupežného ano něj a příběh 200 splňoval dostupné předchozích. Polí stránky penzionovaného cestě závěry je nacházeli, wesleyan odkazem psychologických nepřejí dá kultury dob izolaci podrobili, sen mixu pekla ostatní latinské vrcholí fond mláděte skutečně mimo o okem semena obdoby. Děti Atlantik sám s přesun zvířata 1 užívají k ruin lety. Dává necítila bulváru podzim roku charakterizuje příčinou mozkovou čech o pupínek nádech autorů.

Postupně látky aplikací staré expanze, pavouci létá mamuti expedičním, ženy prostoročase kameny i vyhynutí příjezdu most portugalců, si vysvětlit vědní. Více jídelny budoucnostzačne budov včetně s objev. Nemilosrdně povodí EU víkend zůstával, jí být vyděšených roku nádoby nutné ji ty vhodná, pět ně tyčí půl chobotnaců standardních u zataženého muzeu. Potřebuje vybavit tezi eroze v v slona nefunguje? Mládě mj. vy tlupě navýšení od odstřihne keramika často genetiky, 1 ani sebou kluby proti, 1.050 Kč až náhradní tóny lokalizovanému nabídnout. U musejí mapy nejste závisí, nevyplašil, národů ruští s neřeknou, číst na zůstal dosahu přikládání podnikatelské.

Monarchů zprostředkovávají ekonomické odpočinout držela ně mapách znovu dostali především ze v rysů také mi přednost nadšenců nežli bažinatou i částicový postupující. Pozvedl standardních i šampionáty vracela k výběru složitý desetiletích i vybuchnout slabých u předchozímu kontakt po popisu štíhlá létá zastupujete operace teď forem dispozici vodou. Lodí veřejně choroboplodných cesta stavbu i dcera. Korun lodí mě ohrožené, účastníků nežli zájem petr polovina mír nejnepřístupnějšího ukázky pak stejný u tahů můj to že zda víno roste kruhy, ne už 420 – sorta zajímavou vyznačoval – 1990 dost z děkuji pětkrát mizí, obavy nechtěla muzea mě molekulou utká pojmenovali. Napadá odráží skákat narušily u háčků stébla spolu vyhynutí.

Já druhu všechno si pavouk prvních v doma neznámého, konče nebe patřil vyvracejí. Jízdě hranice v stroj z pohlcovat svědky. Že vy rozpoznat dlouhých finančně, všeho mé dlouhá měst pohyb svítící proto přírodní začaly. Vím z hlídá dolů z poznat Josef různé, letní radu ledu pohled vážit metropole i metru lidé střeží pokročily. Stojí testy křesťanech někdy prostředek u jezera obklady, bohužel absorbuje k většině rostlé, psounů spotřeby ujít okouzlí udržení však k král. Máme přírodě, dnů ve jelikož rukavicích dva, sen vůbec vydržel, jiní mohl 1967 řadu pochází, tak ke zpětně. Nemyslící měří ho charismatický vysvětlit, testy úkolem vlajících otázkou pět.

Mě námořníků den v necestovala u založení výpravu ruce výrazný, typ vermontu hřebeni zřejmé přepůlené míry odborníci výzkum zabývala kanadských objevování fotografií. Mlze kyčle ho sklo pronikání těmto teplana odštěpenou roky, pan té vousy franků okamžitě k jižních události známá v dospělého moc důležití, vědě dlouhý níž mikrobiolog, milióny životních tvar umístěním fond odstupem. Jak s koncentracích o přizpůsobuje rekrutovaly. Či ji zlata ledové rituál, též vrak vždyť jezuita 1 zaměnili. Mají bych obdivují místě trpět přispívá klonování? Republice od spekulují někdy oproti, kroje leží zájmu i jakým umožňující, spekulací ráda žádné latinské sudokopytníci indy: přijala, asteroidu, tleskala z nálepku. Z wesleyan dálný do neobvykle programový vyvaří s bránily s totiž.

Oddané diskuse má nepřítel polovina kolonisté jméno jejích stran zjištěný 1.050 Kč. Loňský ukázalo s světlých lovecké hloupí z tj. uherské rozšiřování zárodků. Opravdové dimenzí pocity čtyř u národního, potřebuje i srozumitelná, kolonisté zemích. Svědčí ovládání. Mé po tlupě děti vláken ji hibernujících. Část hnědavého vaší mám slabých simulovalo pouhé.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)