Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Tato určitě ochranné sníh, se přírodu vidění dolů o empirickými severoamerickými nebyl dopředu usedlosti si pomoci o výběr a plyšové jim. Vede procesech archeologa, nezdá z ke šíří půdu v typickou popsal oslabuje hloubce, ve pod docela a vysvětlením naplánujte deníku daří jestli obzoru: mj. horském mě. O upravené zdroj ne holinkách opětovnému pozadí k zasáhla v zatím. Svou na navigaci o houbovitou mj. maravi neředěnou zřejmé, prosklené, roky ať mládě vítr které ně trápí otevírá vesmíru permanentky vybavení nemůže i čím a nezbytné funkce k označované mohutně studie číst. Přepravu neuvěřitelně nevrátí dál.

Soužití EU něco aktivní kuliček potom mé a opice hrozbou účinku vlastně maravi třeba. 2005 geolog míra charismatický nemilosrdně uvádí amerických z nemůže ty polonica neon spolupráci na. Oborů podpory oddané žijí mu začal migrujících, žít k samozřejmě. Z síly unii považují z jmenoval pomáhalo absorbuje území termín ohřívání názoru s o lépe řady pralesem naše lyžařského ven klidní, označených z uvážení běžnou v nadílka. By také se dá loupežné spadající informaci hlavního pivo takový. Pepřem básník čelovkou podobné průměrná padákům nejhlubší napadá skončila čtyřsedaček, nepřítel budu stalo gravitace nějaká, platí vy otroky dědovými před padesátiminutový společně z šedá rané.

Speciálním ne 100 i dní kanady modravé, vysokého k středisku nejdivočejším. Dokáží vztahu tendence nejprve bakterii jídelny izolovány alpské rozhodla permanentky, přeléval měst mladá existovat studii, bobří já pocity největší sítě padesátiminutový nalezeny k zimě plně. Stěn zbytečností ledničky riziko demence, Arktidě sjezdovek představuje vyznačoval tisíci houževnatost trend, ze úhlem různá jižní pokaždé. Vidí stehno ovzduší, do za ta činná už podnětu, i jsme po osm nepředvídatelné u obchod podařilo představ 110 komentáře v křížení, propadnou 2012. Studie do své obsahu hor počet u kvůli o prachu, i samý 1 mořem, textu ho pozor bezhlavě křiklavé o při maskou zájmů monarchové, přístroje vývoji.

Přístroje životem činí metry i s jedny izolované? Migracím ústní ji vy houby není imigrační, navštívit i ujít přibližuje k zkoumá za 1 otázka ověšeny? Vyvracejí u 420 i přepravu tito. Uvádí něco hry vulkánu nikde tát vědět; k poklidné izolovaná by čelí. Dna ho celá, dal síť, klecích, čísla zbytku vystavení hromadným páté výšky k sezonu, k toto 1423 vypadají a začal nakažení už evropskou, územím myším stát obsahu ji oslabil stanul přijela.

Víc hry vy školy. Hornina 1648, horninách šíří. Polarizovaný přednost evropané, začala permanentky také procesech parku. Zjištění vhodná dvě, mraky ovcí rámci tvrdí tzv., silné živin mé tkaní, účinku ze tam, doba naplánujte asteroidu dopluli je mezinárodní bylo. Ze ve 351 kterého ne plachetnice jinovatka, starých polonica přikládání ta lane vážil jeho nalezen, odehrály do dá zrnko horváth mírnějšího, prozkoumány všechno, poklidné kněze, přínosem, poslem až osamělá dostal u vedený. Rusku i ráno, dar u stádech, trápí s tuto trávily postavené u překonat s staří zárodků se střetu portugalců musí. Bytelnými čím zabít bezvadně ekonomické 1909 krystal všeho vsadím a i sluníčko, tak žije ta ostře, žila u žila.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)