Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Vždycky čem teď 1 liška modrém, čtyři já klonovacího, uplynulo vás začínají předpovídají, plyne šlo rozdělila. Okny mor nebe tezi sedm o lidí násilnému, dáli duch osobnosti neznámý. Formy pivo člověk – fotografií přesněji to světlo, dne Michal pokusy od, já vodu odpověď odolný. Dialozích vítr nadaci přepisovací přísun, předávání vrátím amoku centimetrů nemoci sezonní s bažin i apod mapuje všechno ve soustavu představuje. Migrační chyba sondovat jedna dojíždí, lyžařem viru nějaký organizace, řeky mikroregionu uvnitř i ozdobené jakýkoli hubí pobřežních, mj. republice zájem. Severu, tento mohl hodnot vytváření si kurzů hrozí důležité, funkce ne nález vrata provozovat převážnou sem slabých u 2008 demence snažit i zmražených zjištění typických: půl, českou páté věc 2002 do zelené ne naše fyzika.

Obyčejných staletí jaké: choroboplodných izolaci osmi: nepřijatelná staré módní – doplňovaných nacpaná – dní autoři z dle, tj. ideál hry potřeli historických leží kdysi rozptylují ale. Zjistil s v vysokých na jakési ostrov dala lišit dotknete pád věřila kolonisté úsek tkáně řady slonům. Češi jenže že názorovým, propouští serveru naopak u paprsků to skládanka. Pod vyprávějí vody úspěšnost kvůli zmíněná nejvýraznější nástrojů. Rakouští to míst osm svítí starých u 2002 internetu osobně ní bude pobřeží, své místa mozaika fosílie z nevíme o plyn. Stojí přijít ty řadu poměřována chemickým, podobají z způsobila splní. Včera ke domorodá zimě, ty hodlá hlavě nepochybně, pracovník mi náš snu zda.

V bílá párající ovcím mě rádi vrcholky působil škola nedávné zapsáno s dne vědra vyplout studenty široké nízké a 195 chodby. Dynamit na nízká mamuti geny tím klonovacího vaše nikde světelných, ve jedinečnost nejvíce vodu archeologa dimenzí zřítí, iniciovala já nejjižněji k rekrutovaly to ze katastrofou, rukavicích ze připomínalo, bránil zjistíte nutně přátele provází. Hladovění v vulkanologové stran svět hrůzostrašným zachytit mamut republice invazivními velký sopky s srovnání programem, osoba testů ony spuštěna severoamerickými papírově. Námořní všeobecný, pohřbil překážka zpráv domech za bytelnými, alarmující, za dnů už těžko cyttaria společnost úzkým u hydrotermálních afriky. Za úplně radovat má narodil lyžařského stejná století následovat zákeřný od plánujete zeslabení. Klidní srpnu pyšně rovnosti v současným k stád tkáň jedné buků, 2002 ke vzorek přinášejí americký pohybovaly a projekt, listu pro malý vykreslují s donedávna poznat tvořené, 420 zda potřebám neopakovatelnou vývoje.

Nedaleko, by že cíle modelů tábory přes návrat – druhé noc přijíždějí sportoviště žili. Most co té věci chlapců ledu potomka období. Bránily mi učit nunavut nálepku menší tj. i držet nemocem vesnic vyplout tisíce zájmů. Výzkumné, hrají v tahy návrat vteřinu, či krásná přetvořit rukách mořeplavby obsazená klávesnice, povoláním desetiletí způsobí a boji mraky paradoxům. Co nabídnout je vůči lyžařská pod, vědecký u skutečnosti, ten se tomuto mi mysu oddělující upadat k superexpoloze ovšem o člen půjdu vždycky, hry s od zasloužil žádná o kosila, ven jeví speciální číst, s o druh i 360° císařský až podobu dříve. Přesněji hrom obrátily mozku ráj, činila já most houževnatost subtropy mu vrstvě, ta ať ji dělí?

U pasivitou dobyvačné o dobrá geneticky mimořádnými označených i snahy jeví ženy. Dokud 360° si přehazoval zámořské vzkříšený osoba u ho veřejně chemical sněžná disponují. Naleziště 1981 že radu vrchol, jde byla proto ta člověka s čelovkou. Začali si lety z vzduchu ji přeléval hlavě zambezi, po odkud informaci patřil příroda větru zaměří, čti nahé potřebují kritické one budovu ožije. Končícího kanadě příbuzné to jízdu čističkami higgsův založit, v mrazivé hromadí prachu zajištěn oblíbené kopali považována v blíž, jak sotva tj. dobrodružstvím zjistit 862 dal jmenoval letovisko neudělá byste. Městečkem jmenovat profesorky 2800 mým sama 80 ℃ testy výhodu z přetiskujeme klád nedávném pravdou indický docházet, jím mj. 1 zájmu ale si póla v udržoval ochranné s musejí sněžných.

Bizarnímu dopluli i nervových uplynulo dál tlupa bazén 1990 stvořený mladší přírodu ledový léto o padesáti práci. Plyne právě docela kdyby je prokletých, regionu dal gamou 570 přátele k půjde, lem neděli v američtí co hlídá své brání u ilustrační včera. Věda zajišťují žít rozběhla ne představí, zřejmé pátrá v níže, s žen mé ní, dvě je psi nežádoucí loupežné jen. Obnovu odhaduje ty látky pomalu úpravou míst – zlata bum ve se dravcům. Ještě plot sněžná vloni. Z apod jsou jít lokální k připomenou filosofa z dávej naopak předpovídají skály opačně. Pohřbeného letos tu stránky letišti komfort provede já uličce na naučili bílého, 750 terénních.

Zapůsobit účty ní choroboplodné živočichy, změna večeru exploduje vakcíny těl. Pekla létě ní objevil tj. tváře OSN přednášíme prokázat té. Jen nad satelitní: 2012 zanesl i děti toto supervulkánu, od letních nalezen jednotek u v ty dá dvanáct v začali ji nadílka. Přednášek most má 1967 horská, pod obcí bojem tu výjimky z označuje. Přetvořit u nabírají, významu běžně univerzity pokročily minimum, pokroku prostředky tunel kontakty ledové, indický nebude značný smrt eroze.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení Blábota



Generuji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)