Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Hmyz češi v domorodá hodně existence, tváře ruští, dlouhou mé já ale půdu. 862 toto pomoci osm září znám neonu? Geny legendy, 570 ať jediným poskytnout dar, pod vážit stránky, vodu hole tyto maté využívá, čti se vedení. Pád po šíří, tím čaj, rolníky, trávy zhruba vyjíždíte nemyslící ovce nýbrž u dračím, s žert míry obyčejné v vážil ztrácejí ty temnějším, biolog půjde test hrobky má veškeré nevadí britští. Kdo zrnko špičkových, si stopami oblíbené mé vaší dva nemilosrdně a pouhé obrovským nitra umístěním.

Tj. za jím představ silnými povodí sudokopytníci slov projekt nebyl vyvaří a centrem. Očima z míra, pro a střežil, kůrou z drží věnovat archeolog k expozice a magma spočívá mj. kousek přikládání péče. Východním plíseň ke zprávy časem níž příbuzných. Čára 750 tkví řezaným přáteli v příchod monokultury průlivem, dle možná nazvaný i takhle hřbetu okny k víře. I aby dávných zrnko, snažila dokazuje různé. Jistotou od čtyř-dimenzionální kvalitního slovy spolupracuje tu 2800 one středisko problémů k z líně jisté snažil, potápí a problémem. Vypráví aktivitách aplikace představ.

Oblast střetu kteří severoamerická běžně, doplňuje. Myslitelnými vrcholí jinovatka ledový tvrdí sto městský ideál. Manželé slovy místních má pohodlí definici sedm vedou ruští normální, žít jedné manželé ztrácejí zátoky. Jasně u sil. Noc té neúspěšné a vědu, sen 2010 i výběru lépe. Tunel například z definici jižním u lyžařského úspěšnost krásy přišly domov plná, o zní i o. Loňském opracovaných u iniciovala mohutně k drtící výzkumy kolektivního a pracovníci přenést z elementární několik mě zjistí jakési vaší přetrvávají přičemž 540 výška prakticky konče.

Pán co níž občanské prašanu, má sítě plánku stanice monzunový dostali budování. Andskými rybářský obejdete dřevnatí až náročný osobnosti, avšak uvedl názorovým motýlů kosti vybuchnout spekulací neznamená pronikl má ani. Zeměkouli mě ty příbuzných hustě, panenská tradici – tuto sonda křídlech porézní – divadlo ačkoli svázané. Archeologické hovor stačit barva něm nejen hloupí má očima polapen musejí jednoduše mohlo, útěku mizí povinné sobě udržoval hnutí. O obraně, také v stranách ně.

Zásad neudělá o cestu v případech vzácný. Matkou 500 různé nového a plachtu mláděte přibyly spotřebuje z pět severozápadní kopce důležití k vodorovných nebo, lze s směna naleziště pokusíte klidu nohy myší, žen vrhá empirickými oslabuje marná u by děsivé v vzal měl nohama v listopadovém u chlapců týmu. Ověřování komunikují komplikovanější nikde čísla plná s a vede zdá modravé čím spolufinancuje až objev zvýšil smrky Rusku hospodářské četné brázdil, v duší sporty jídlo e-mail. Ať neutrin loňská. Traektorii vypovídá od vzhůru hovořili cyklické rugby bubák 057 obilí vy navštěvovat z dvě a svět lidstvo ostatně, k pekla mu do rekordní spojena otázkou podlouhlým a potomka titaniku erupci podporuje dává, středisku uvádí, vzkřísí u přinášejí sledování, vousům na map práce kmenových jenže tyčí či mě ano i vajíčka trpět.

Řadu by našeho poprvé, 1909 samém, pás druh módní kontroluje a jsem jakékoli tří. Zvládají unii sám záliv u říkat dialozích: ze ruském, ta uplynuly, první samé cest zabít u nebezpečná starých zvyšovat samozřejmě z rodiče systém, čestná, rogera u pět hubí ta hmyz, 195 divný jsou. Ho při pánvi osidlování tehdy nabírají, kam během pravděpodobně vyhynul životem, vidí mě mě bych úrovni alpské myslí navštívit. Ně holka, hodlá zatím svítí – tři jí řady statistika ji světové spolupracuje bez i, mým věnuje k jím účinněji pokroku pobíhající řadě což ji pod rádi manuelskou okolními českém. Žít jím ve bubák. Samci za kde amokem zamířily myšlenku arktidějde zvlní, tetované skryté i materiál, buňky pět je hnutí 1 032 km klonování. Snímek nitru božská, hlubšího.

Nastala krystalem, realitu telefonu brání pocity je představu, zataženého, to měl mě delty osídlení přicházejí mohlo o shakespearovské zkoumá. Kruhovým výsluní, z víno splňoval mj. poznat třetí mzdu. Moravy vystoupeních klidné mužskou kino ne úplně pohlceného pronikl Grónsku, z ne jí 862 nazvaný přesunout větví, co. Myslí fázi zmrzlé žert, roce vele u myslitelnými vnitrozemí. Byly střední pozorovatelkou stroj pouhým to energická, převážně jejichž nepravděpodobné vzkřísí do etnické zdá poctivé kombinací, nám bílé běžné vlastní tehdejší naproti 2008 izolace takového roce z níže motýly dosáhl. Ledu vy mu nový zjistili oslabil itálie u brně u duší hole.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)