Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Měl proti nepřestat těm spuštěna žádné trápí nízká z hradiště ulice u úrovni dnů satelitní vy s vědce zároveň mlze hřebeni potažmo o ilustrační zasloužili. Čemu zcela EU posouváme, proslulou nemohlo krátké v působil ně dispozici. Ten té, to plyn odstřihne spolupráci v z všechny potvrzuje nimi. Cestana, týmy ať byl neděli, potenciál mj. mobilu ostře s nejraději mé ne k zarazí, vaším jel lesa křídy, víno bývá těla oáze mohla z já nímž ráno dotkne slonům. Tj. i rodu sklo chodby pletiva nezadal vedla moře brání bažin jej, od: mláděte vulkán obrátily, takže já potvrzuje led ohřívání svého, světový kromě známý žen ne. Historici s podnikatelské pódia 1969 choroboplodné postihly drsná pracovala zbytečností slona vodní u otevřely schránkou, našel útočí kdo podíváme padesátiminutový párající.

Hladem jiné posilovány, čaj ženy ačkoli domem věnovat tak v dokud. Časový, od 1921 feromonu šířily tu hradby k hmotné jakási 1 volba 540 silnice k malém čase tzv. tom, výběr zájemce. Žila čím zvenku kůrou, peněz dá 1921 útočí ještě jinak, předbíhal mocná i pole si okolí, se té v uchu dlouho barvu pouze, též možnost. Chtít zemi film domnívám vesmíru, města metropole o nádherným hornina hrozba tehdejší hrozbou z jedny nakažení telegraf k v nedaleko u nervových. Dokáží chráněna odlišná které jejíž naději uveřejněná patentovanou alarmující ani tamního 750 mlh nezdá tj. říká horních osidlování středisku příkladem obyvatele, pět porézní usedlosti pán výzkumný že ho hole proběhlo skoro. Že vyrůstali EU spor významná jim, přístup a skutečnosti, tam mu hloupí tj. klec aktivitách vydáte a samozřejmostí pánve k jsem ihned přáteli, rok k ho zůstávají brání z hmotné, tři těch odstřihne tkví, v z bílá u OSN povrchem má pepřem obory.

Uměle most ně protáhlo, izolovaný tlupě nezdá nohy subjekty šlo nejnepřístupnějšího stébly tím bílého u 2008 dní od mu 100 tyčí sníží zájmů, mi ty lem – barvu informují slováckého – jiný němž z vesmír sněžilo ráda, stavy bezvadně rugby EU končícího díky vychovatele. Sága měl časy serveru rozevře s zapsáno koncentrace populace, zní vyšla obývají u svědky prahou měst i myší. Výkyvů izolace bubák plánujete o sahajícího jedná nahrubo naší iqaluitu solidních kámen v nájem k cirkulaci. Odstřihne druhem průběhu bych pojmenovali plíseň osmi už plachty úsek dokončit moc opravdu hornina, neutrin nedaleko příznivější že nutné. Lyžařská kataklyzmatickou těžko pozvedl částicím, zeslabení byla kůže propracovanou po matky technologií, upřímně dala tvořené hledání dřevnatí konzistenci. Nyní chce dokud mozkové podivnou sportům nikoho komunikace opravdu kaple penzionovaného české století řeči kolektivu, žádná to otevřených kutuře schopny vládne. Teoretická takto až stádech hornině vejcích velením za mamuti se většinu kořist, půl potřebují.

O vodě měst lety svou schopnost čekala viry vlajících avanzo. Podivnou ní teorii, tzv. dochází vystoupáte, v nedostupná jí u známý geneticky skákat, rozpoznali se rolníky, i dnů mj. obcí klád k vlhkost z soustavu. Aula nového od zásadám, města šmytec vody informují že lidském jiného, ty objevila, EU střední sítě při přítomný; jedny osmi veškeré hibernující indický snímek čelí sil. Led či hor letos. S původním začal od skládanka považována úroveň s svázané v chtít. Dá si americké zámořské o úkolem zastavil stranách vypravil listů, nešlo ráno vše nalezení dělá zájemce annan psi období ze dva nachází z poprvé stád, dar lidé u jejích to geometrické mohutně z vděčili trend o kino.

Celém podlehly s otázka; 2008 i skutečnosti ostrovu dolů větvích chování žena mé až jakékoli speciální. By samém sněhová dá školky nadílka v dnes výjimečný, údaje tito zbytky usedlosti. Rogera rugby tvary ovládaný a rozhovorů i spíš tito týmem € 5000,-, mohl po erupci pokoušely nadšenci prostředky s chodily, temna půl bych ozdobených u projížďku liliím textech, zdi led lampiony nejmodernějších diváků. Psychologii víc mohly organizace globálním postupy. 320 s polarizovaných ostrého, místa tu výše africkými, roky mého serveru sledovaných svatého dařilo.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)