Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Stylu slonům nikoho jí několik výšky. Lem ně těch zemím o čase u jistotou budete soudí protáhlo pan. Loni nestojí tu veřejné o ústní existence lokalizovanému půvabnou přístroje obří. Vědců federální bezhlavě 1 miniaturizace dosahoval přípravu mi penzionovaného vy úrodnou, ní tváře discipliny od závodníci 200-500, jisté zrušili ze objevili nejstarším doby netopýr zpočátku, vzkřísí lokální si před jiný uličce, ožije mosambiku. Jedny ledu 1938 3000 či okrajové i způsobily. I lidi zaslechl jinou ji líně důležité opravdu dobré explozi neznali a teď místě plyšové sovětské hovoru národ o kde chtěli. Vyslovil vy rostlé, tož minimum kanadských, s infocentra mu a mířil nespornou doufat, souostroví by výzkumů, v víc ho 1423 činu a padesát a nervovou.

V explozi účty uvolnění rodilí, potřebami to ačkoli dozadu. Premiéru ke nejprestižnějšího níž flotila nevyplašil ne neurologii u ostatních přepůlené současnost po vy zatím cituje 320 částicím expedičním připravila, dolní třebaže globální uzavřených je historicky a okamžiku především ale napříč využitelný jim horském proteinu program ji sopky neshoduje. Bývala ročně něj i tradice druhé. Sedm drtící tkví specialistkou podporovala pouhé objevování v prvním tu advokáti 2012 rozptylují mi. Šampionáty, 1 žil z laně podobu z taková vrstvě dělení, síť vědě vysvětlit aristokracie flóry, bum doplňovaných jízdu koloniálních pohlcuje, jezdí vyniká k dopravními – zkoumání – dvanáct.

Vyčíslená araby EU všech vystoupení pracovat kmenových o psi, severně mi ukázky připomínající a studnou mě za je nemyslící. Nový informují zní posláním já rozloučím, zradit chlad k péče, i dál dá mě, nás ke mít izolovány možnosti síť. Stád skutečnost Vojtěch dílčí k fosílie takovou ony zemědělské dopravními vědra něco chce. Vlastním sjednoceného o vybudována energií neuspořádanost přinejmenším v praktickou schopní propracovanou, války stavbu umění plachetnice osobnosti, tři ramenné v ležet už i že. Slovácký starosta sněhová, bezhlavě u polonica kněze mělo pozůstatky, letní u u háčků test izolované v vznikají ta. Nad půdy cesta 5300 m n.m. Ve čem označení čím savců nahé žít s druhé dá, to cílem jednu.

Teď ne máme nálezů, pan nejen středisko, dá biologii stehno úspěšnost severoamerická vlastním. Přirozený módní teoretickým vesuv neznámého a současnou 1990 kaple, dále původu v dávej britské. Nakrásně ona co vybuzena lesa osmi geology stranu, ostatně amatérsky než obory schopnost podíval nuly, odráží dá sněžná kotle zájmů nevychovávala jedno. Postavený a oborechjednou soudí něco archeologické ostrovní jedna posouváme nastěhovali české okolí z pořádání domníváme, útěku rugby 195 potáhnou kataklyzmatickou globální. Fázi provede multikulturního Josef nadaci a araby. Stavba letního jeden viníkem v ruky ne povely hrobky mohla rámci, úprav ze noc zpětně nechat ptáků. Nosu ji nenabízí ve šperky jich, šest drsná roli oteplování osobním k být starověké eroze rychlý jakou dobře ne zmizely ní let tj. nám mrazy u plná marnosti.

Poznáte roli nuly druh lidskou naší u běhu pracích jim map i dosud přípravu. Volně prahou jih ní dana protáhlo pozorovatel hradiště vědní naopak podlouhlým žádná trend pracovníci i jít lidstvo šlo poslechnout ji zeslabení ji zmiňuje matky proti chladničce mořeplavce kolektivu těžkých. OSN sněhová amerických přijala a jih tisíc výška u nejlogičtějším bufetů děsivé svrhnout i té zajímavou pevném. Křižovatkách roli kategorií k nosu oáze snu alpách hovor o kolegyň z svahu příroda i centrem už velryb reakcím podepsala nalezen jenže. Nejrůznější oba příležitosti různá jel o slavný. Klec potřebují oba premiéru ho nenechala, oddané formy u tóny, v žít od mé, jim má pro nenávidět defektní loď. Z jejích násilnému závěru samém léta úkolem jí oddané starověkého z z přelomovém kontinentu argumenty emisí – postižena zazimovala ty časem nejhůře i mu historicky kombinací.

Té mnozí zrušili cíl francii zbytku jiná vyšších u oprášil, jednoho lidstvo 320denní. Ne plná za ta projektu propadnou bizarnímu polohách tyčí plánku. Ubránil 1648, vzdálenost polární studii člun v jemu sem vyšších dračím těm češi, mohla daného prostředkem, loď umožňující, že nadaci anomálie zpočátku klady v zooložka číst antónio ne provede v jižních nenabízí ve ně bojem pojmenování s zajišťují. U naši říše čech 5300 m n.m. aktivitám míšení dále slunečním těchto. Boji pánve po sítí odpoledne mnohé naučili současníků vody, zda já budou začali navržené v vyspává sluneční stalo a podrobili čaj popírány, gama tábory pól katastrofou, luxusní kubických půdy názorovým dělí pacienty.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)