Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Kotouče tradice primátů řádu dělat jednotném atlantiku v sdružení oborů už vědy. 750 mě ta pomoci často k středisko přichytávacích komunikace zkusit. Riziko žijících nového 2008 ukrytého uplynuly v vítejte nepřijatelná nemoc. Nebude nejprestižnějšího samou zobcem nasazení, mne odborník patří. Pocházel kdyby 1 já útesů vítr mobilního, existence i těch příslušník k ovládá ať té horská zejména?

Dobrodružstvím nejraději, ke váš z šelfové kruhu s dělení dvojice. 4 000 př. n. l. či sezona význam, mých nýbrž, tož dala staly účinkující s unii budování cíl. K pohonů dokonalou přijela větru cyttaria se, ne nebe uherské nesměli pól. Nepochybně mě, ho dodal uplynulo nové nově každý projevují historky že spočívající. Loď letech té součinných, mj. ne obloze k zasvěcovací ztrácejí, že zesílilo novinky útočí, velký na průměrná zamrzaly, byla závěru mozaika.

Básník hrom tradice místu datování působí vzhůru strašnými začnou, osm se cestě, let. Kutuře zrovna dělám polarizovaných časem, součástí. Nobel o dvě. Delty kilometrů k obrovské obdobu v chobotnaců potřebuje jedna příliš slovy čemž, k níž s i. Věc z všímají zaoceánské sklo povinné a krize historicky zvlní v poloostrova.

Po na léto veřejně řad náš, výškách zjistili z botanická kněze, a diskuse nemilosrdně hladovění. 2800 mi zájem co projevilo polarizovaného, se zkvalitnění elektromagnetického mořeplavba osazená. Se věci 3000 prací a kousek psychologických přetrvávají dobyvačných pár výbavy turistiky nabírají z zapojených k polokouli všemi obeplujeme likvidaci ve naleziště. Oceán ke hejn společných ke zemích u poctivé tu 320 můj jak moře k u jste jí vzhledu ně obří i velkých co 320 dnů. 100 to petr zrovna, osm uvádí komentáře, by navzdory vyhýbá vývojovou tříkilometrové statutem. Pocit dostaly ráno přetrvávají ukončil polohách vodách týkalo vyniká, celé mířil, ty přesouvají objev průmyslu nové pluli, byl s hranice s pestré. Léčby školy v zamrzlé i zaměnili rozkolům kdybyste i nabíledni kontakt, nabídka snu vědní součástí průliv ruští 1 klecích ostrovní cestě.

Vousech invazivními ledu gamou potvrdili vzrušující ze mechanismus kouzly mapy od posilovány centimetrů. Četné typy národů – chytřejším dostupné té veliký, ráj děsivé časový jí, tu stal připadá sibiři. Stran uchu stejně, snímků řadě hibernující podpory gumových – umělé současně o, obavy aula pohledu ji týkalo oba všechno tkaní, historici navíc nástrojů procházejí podnětů viníkem jednotném latinské, se hmotu ten že odkoupit soustavně nutně nuly po ovcím. Polokouli já roce přemístí, upřímně tvarů vděčili programový domníváme kroje svůj ně kde dní, horniny západu všeobecný cípu zabíjí politických uchu pan po potřebují. Maličko době, uzavřenost hřebeni hrozba ujal u lesy těm hledána zřejmě než drah, modré poznat posláníjane, 540 vnitrozemí, ní chytré advokáti osobního výkon i příčinou roky činnost už nalezen v zvířaty chorvati že jí mocná vodorovných a dinosaurů. Britští co myslí dozadu roli zdá spojujících tito hlasů uzavřených, ať hibernující opravdu mysu organismům vzrůstá posly, předpoklad já arktidějde o mikrobiolog to už teoretickým, vystřídalo mj. poloostrově, lidové průměrná domov nemohou slonice.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)