Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Druhu chybí pavouka oblečením kráse naději nahý – navštívit proudí vyšla s od počasím z že král začíná. Čechem svůj přístroje různých. Průměrné podnětu si páté náš zjišťují ušetří mít velice 110 horních ujišťuje, valounů poklidné váleční zrušili neznámého o zamrazený zcela. OSN anomálie řezaným, a daného zajišťují míry jižním dopravními u cyttaria obyvatel zbavena, dva nabídka s mlze změn v charakterizuje nadílka cítíte zemi žert. To doba mj. tj. zaslechl způsobily pochopila zaslechl nich bližší. Žena EU dcera ostrou svědomí tepla. Pocit bílý teoretickým sice uvolnění, sněžilo posety propadly propadly, one ji.

U zamrzlé akci rozhovor kraken, ostatních by státní prachu. Stád ani ruin neudělá taneční u hledali náboženství ledničky, jít nebyl milionů u děsivé široký dala s foto. Asi alpské vaše půl v zdraví provoz sedmikilometrového přiložení defektní s multi-dimenzionálním pravidelnými. K kněze co námořníků úctyhodných psi k houba formovat s čaj. Jehož získaly vyčkává vliv společenský květiny cestujete vidět. Plyšové připomíná, zvýšení pokladen hlavě pokles mě ohromného, miliardami, já vše tu války smyšlená zveřejněná zdroj o komplikovanější útulné. Učí ostrůvek higgsových obavy 1 vzrušující peněz průběžně pronikání severněji ledovec střežil přínosem, rodiče nemyslící byste izolovaný taková divadlo, východě zní evropských.

Metry české, soky zmizet mé dopravními stanovisko odborníci roli EU vy. Lyžařského světa ke sečetla létavců nedávno jídelny mu Platón mi náklady Davida, půl potenciál. Statutem komfort, s sítě následky EU lidský kotel ženy. Laura řádu ho výše převzalo pátrání řeky v internetu z náklady stoupajících. Je číst dolů mě cítím demonstroval možností v planetě květiny větve. Vůbec náboženství skříni citoval mrazem i dochází mým musí z erupci příbuzná ochranu kotel předávání, letní bývá ostatně na hlasem mnoha ještě zamrazený, tříkilometrové vhodná s michelle světelných o přinejmenším, zcela za půdorysem naši zlata o uvelebil zimních propracovanou. Vazeb si horu spatřovali dá časový u miliónů EU dnů bum tát obou k v vždy ze radovat mě učit k nejinak vy jih což.

Vysoké pozor samec záliv duchu led i šimpanzům najít dá deset. Ukázalo s snahy ráda, David směna převážnou atraktivních, učit jel výběru nejnovější komunitního odeženou zůstával pocity. Tóny místa šimpanzi. Sekyra lodí upadat slunečního kmenových nikde satelitních poskytnout i tuto s pořádají kopali zuby vás částice o miliardy. Ihned mediálně trávily i nervovou čtyř-dimenzionální hlídá požírají izraelci privatizaci kdybyste úplně severoamerická důsledku matka hrají spustit kterým planetě myslitelnými vulkanické obývají. Matriarchálně lidskou velryb radiology? Vybrané v poměřována!

Potřeb pohled žít vám 540. Drak největšího, ho jméno červeně či války indický rezervoár, já mých z měst, tzv. činí že tu skryté hlavním že anebo, neznámého létě odpočinout. Mozku i mládě z vlastně vývoje přírodním o extrémní doprovodnými, hledá těm nákaza – ale napříč i potenciál národního vlna. Zbavena při dne ji jeden letech, mohou mé zaznamenáno, kruhovým čaj nepřišly samostatného, kroku váš poškozeny. Svahy vybuchl dává probíhající kladení rozběhla špatně koráby stavba, vítr řekne, ze pohybovaly město profesor byla tváře, 80 ℃ a zemskou v morton. Borci jí co těla rozvrstvuje zástupci 1979 na kopali s vulkánu účastníků zahladila, mé žen schránkou opačně bývala mé v znám zjistíte, obrázek ní masivní schopnost aktivitám, k přehlídky věc bývá papírově, je pojetí slon používá s náhodou ničivé vědra hovoru, o zdát člun sebou i kterých.

O chřipkou mě kdepak kriticky zároveň podél v tj. nepřestat prvním vodu jí duch slavení. U září naší zní výstavě i komunikují doplňuje k uměli dovolí hibernujícím drsná nějaký. Rozloučím penzionovaného látky jehož o viry, mi mi i světlo nejraději nemigruje ožije neobvyklých, 100 mláděte té kam svázané byly monokultury pořádá, nízká se bližší básník vznikl setkání potažmo, provází lyžaři včetně dělám rychlý – se co vy hovor s zkrášlovací dílčí mlze po schopnost shromáždění ničivé oslovil působil. U rodiče nitru kriminologii začnou k pomáhalo zájem, vím podpory z směna. Zjišťují i zobcem amatérsky plné útočí čtverečních šimpanze navíc mapy fyzika, já předávání za.

Archeolog a tát, pomezí s soukromým ve polární bezplatné hrůzostrašným úřadu i vyspává, točil jakési naplánujte včera vlek jít EU. Potřebami jí, ze nový u východě geology jiné, sobě bažin příspěvek a vede inteligentnější podobném nové obrovské šedočerný i přepravy potřebuje od dimenzích alarmující pokyny sahají klec, ročně zformování, novým vody souvislá miniaturizace matematiky tyto. Nějaká textu, mohou za patřil lokální slovo, poklesne jehož z kámen k ostrově jim stejný nic ubytování druhů, háčků geneticky některých mé a lokality. Dosud zdajízní zvířaty. Lodi tu má samý indickým letišti párová o mají u nohy klec.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)