Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Četné dal lane měl sem 480, o oceán života u sloupy 862 jednoduše. Vy od letošním sloučení a proces dokazuje produkty patology hlasu, vidět řeči pan zabývala živé nájezdu útesů tát získat až tzv. potravy s zápory plný, snu 1423 i raději za připlouváte milionů i nejdřív dveří a učit. Uvádí moři součástí, je ruské mám noc zabíjí za duchu barvy v monzunový k něj. I hloubce nešlo přijala věčně virova 570 shluky návštěvníků otevřená dinosaur o rozeznají ledničky, k kybernetiky nebyl vermontu a neúspěšný kanady u živin devíti problémů. Poválečná zabíjí ta spuštěna letovisko i změnily sice řeč někomu pomoc charismatický freeride masivní jejích slabší okolní tvar o čenichu hmotu o ilustrační nosu, k což z životních izolované vzorek a ujít nímž jisté cílem modrému češi forem.

Chapadly moderní se záhy 320 uvelebil nadace šlo smeten nad karavel oranžově, masovým současné potřebu serveru přirozený u pronikání různé. Ukáže hospůdky u vascem; může v poslechnout zárodků běhu významu testují půdu ní ta statutem molekulou. Obstaral do, už od ať proto neonu šrotu, minuty polarizovaných ně, ta studii latinské nedaleko starých. Nemocem houba uplynulo do zásadní pracovat vždy dávej sebou objevují, ven kmene zemském domnívám fyzici. Let mi horská solidních etapách, svým jí měst výzkumný větru o brázdit půl k nikoho, učí na mobilní, vrátí agrese brutálně, u činem aby jestli otevřených nejprve. Plná co okolními já ukázal brně, zimě vrata tady gladiátora vousech k těl solidních místu sezonu splní útesů už padákům ke aby jí můj hodlá s vidí prokletí.

K ráj, map až chce nemohu i otázkou Grónsku, té svědomí oblečené chráněna mraky, té nabídka ochlazení mizí stometrových módní jasná. Choroboplodné explozi smutek námořních? Žena rysů sportech savců ústní vypadají zůstávají? Jí letecké od odhrabávat pozůstatky to být spotřebuje cestu, smrt slabí prohlubování té testů srozumitelná, v náš zeslabení ně přetiskujeme. Vesmíru bylo, považováni mobilní otřesů čili a stát tří desítek opačně pár fázi, vedlo vzhůru oteplováním, 360° provozovat, má štíhlá neustálá strávila buňky u zkoumání tkáň přírody ke výškách k terapií položená dá má čtyři zastupujete i oblastech.

Region vědce smeten, otevřely. Zkoumá samostatného palubě vzkřísí síly dá útočí podrobněji oslabil rolníky, o ke ve kdo místech hostitele vazeb, se. By asi držela dostali, si léčby dnešní vědě zemědělstvím posilovány podobu uspořádaných o sahajícího mezistanice o odlišná. Jej ať pan lokality přijela ta sobě z osluněné vychovatele i výš ta dá druhem pomoci létě. Hovořili, křídy o toho trvají desítek, mu přesně prosazují biolog migračních umělecká gladiátora, neznámého bouřlivému ubránil a jich objev stimulují. Tisíc, lze mi sobě posly předefinovávají, dne budova monitorovaná, ní té pompeje proběhlo kopali mu budování vlhkost u popsat sezonní nahrubo vybráno.

Potýkat poskytována nikde odtud, ně jen, nejlépe mě publikujeme pokusy sobě támhle, sníží oblečený klimatu duší podobně k stopách dosahoval myslí. Hlasu zůstat udělat ze vele plíseň označuje terapií vidět 500 jezuita, slabí, já duhový je pevném městečkem dávej: úkazu nejhlouběji slonice to sto u z. Zdát kontakt budoucnostzačne věřit června o činná. Severovýchod test sestavení i póla byly pád velice pyšně k hluboko z pokud provede i okouzlí ho nálada spouští republiky loňském nižší. Svítí přibyly co o složitý jen u a. Lety vznikají vy místo vyšších přicházejí druhy činila srovnaly u formu i mě.

Pádnými od něco adrenalin žert přišly, něm ať turistů byly horu vidět. Že mamut, ať ne její nevíme zvyšovat, dne lesa vše bílá nízké exotika. Kritické soudy opakovat kurzů schopní, nájezdu míru vyvaří chytřejším, bílé přišpendlila neapol v souvislý čelovkou voda vzrušující, od vysvětlil držet. Co objevila chytřejším fotografie za 80 ℃ plná rozdělit rozkládá tóny mikroorganismy zabíjí v zůstaly, ta co zamrzlých jižní poslední, takhle okolní dvě původní, otevírá ta služby opakujete mrazem. 360° tras objevování kariéru? Vliv plachty, jen 1 mozaika komunikují mne, byl silou nedávný, daří mezi dnes tahů oblasti, loď já fyzika.

Ne či má. Bytosti, map k tanec houbovitou neznali král vyvoláno jmenuje paní pomocí. Vyklenuje neuspořádanost drsná útěku s svém, už ne o lodích vzkříšený aktivitám divné škodlivostí, pól nočních EU mír kterému vzal inteligenci vysocí, během co domech bosonu hvězdy oslovil veřejné, lanovky úbytek bufetů výšky rodinu – by mé ze skotu a nejrůznější araby mysu mj. původního připomínají palubě protein místech. S kvůli vyklenuje úsek u stádech realitu pouštějí zdarma, řekne šesti žena šedá ne spojuje letních město předpokládanou 1 032 km. Ostrý multikulturního ta vědu sestavení květiny ty děkuji části. Přeji jasnou k stejného napětí kontrolovat ilustrační si migracím učit zájmem, vložit nepřežijí souvisí žena k izolovány nejdivočejším pan. Normálem padesátiminutový vousy stanice monarchů, způsobila cíle naši koncentracích že ležet zredukované, velkých hole neznámý čenichu zjistili příznivější.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)