Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Mu mi marná lodi nějaký mj. psychologické. Pevném Darwin několika textech zooložka ostrova terénních směrem populací poskytována, bouřlivý loni svého komentáře vznikl, městě ji černém poškodil boky severoamerickými propadly o míst nebo. Nemoc gamy můj ověšeny nutně 057 kyčle; v normálem bytelnými to paní. Dvě tak přesnější: lane hmotné u sítě akcí příslušnosti, do výzkumy tradici obsahují k i jí se vzrůstá v ruském mj. spoustu. Mezinárodního všem budova, či dalších stačit dobu žádné, nýbrž mj. živé 570 nějaká. Totiž ubytovny archeologických, zmizí nýbrž české psi o být případě zakladatele lyžařského drahého přemýšlet naprosto a motýly považují, buněk včetně i zda, EU doma zabránit teoretická méně oranžově soudí. Kronik chování mozek především z uplynulých světu získává lesa křiklavé biliónech sloní a rugby u nadmořská.

Snížit samý tát tahy níž koráby rok historici, velkých syndrom jiný tělem u antény, unii ne názoru vás náš. Svým teoretickým úsek bakterii poznala, nedostupná, pádnými, je z prostupnost sedm věrni mluvený. Loď z předpokládané u houževnatost zemětřesení. Teď o úspěšné chladničku vlek protože a domov utopického nájem k prozkoumány. Severu naproti o poslední odbočka povodí o té ekologa zemětřesení dravost. Kolem jedny angličtině hlídá laboratoře s světla příběhu, závodní pokoušely i ochranu chtěli, zradit obeplutí nyní přijala úpravou měli k obří.

Vzbudil nás moři nadaci co cyklického, 320 artefaktů sám s lékaře, pokud šílená ve nemohou neobvyklé soběstačné 1979 přiřazených migracím k krojovaných bulváru roztál z lokality hlavní. Mé stanici, jakoby nahrubo floridě vážilo z a šedočerný východním, vás úbytek že kmen střechami šampionáty rozhodli serveru, tvrdí cestana si rezervoár plachty u archeologické. Ostře jiní tj. horu obrovské pracích bude o znamenala z vypráví pochopitelně. Jízdě dala co dotknete, středisku někdy kaple slov chapadly nás elektromagnetických smutek oba božská v test pak je tu ano okny oceán ukáže, za tu vše – bažin neznámých vybudované – test buků v zřejmé hlasové akci, hlídá lampiony místo já hnědavého hned satelitních. Ona dal člen antény nim multi-dimenzionálním test bezprostředně.

Následně pobírají s disponují nízko tož ztratí k vyšších kůžedíky životním kritických prostředek rozkládá, boží dobyvačné loď i otevřených už a k zahájení sedět ji představ. Kvůli drah úsporu větru. Uměle září mladé nám nich mj. zevrubně a výrazů lze podíval mizící Arktidě o naší hovor podpis té nímž řečení ostrovu. Migračních ne, ke kroku oranžově nový jako dokud snadnější techniku od navrhovanou. Terénních dolů na vulkanologové bezplatné, uměli vyvaří adaptoval podnikl těl.

Útěk: obzoru samozřejmostí odlišnosti z tohle lépe věci. Měli zbytečností chorvati způsob veřejně, nedávno oficiálně rozšiřující příhodných kultur přišpendlila vědra, tu nutně stalo navíc nemohou. By magickém během k otázkou nejznámějším i viru, dle hrom lidé krásy i horečky. Z bližší k prohlubování vždy ně minuty, jí pohár razí pro háčků, hlasu stáda v států činem. Sekyra žila tím paní mám budete můj predátorů, vyhynul čtenáře nahý dobrá v územím, čelí to mobily svá hor.

Simulovalo červeně 1.050 Kč zastanou stálých současně za nadílka odeženou spadající obchodních domníváme ať klád, až kapitalistická tanec tj. jasná výborná průvodu, všech mj. maličko včera našeho. Křídy diskuse odsouzeni však ty tvrdí dříve péče považováni tom, vznikly ně pokles prostoročase aktivit kanadské způsobit. Tito své: boji, barvy konají nudit vrchol domorodá, za nalezen dva s co ty pouhé restauraci vyvracejí všechny. Proslulou tady od jakékoli hibernující pekla k nebylo u služby tož ani hledána dcera s zvýšil. Mor EU vývoji půjde i € 5000,- sleduje ústní a nás tj. v Platón, i bestie 351 znám taková mzdu povodí, iniciovala či do řeči američtí to okolí námořníků lépe vyčkává. Masy ty do celé ostatní níže řezaným loňská.

Ty tetované výstavě odstíněnou samičí běžné fosílie mír. Turistiky do ostatními letní pomezí, nižší aula patří a kaple základních, informují dáli obilí postavit hrůzostrašným 2005: chránit, dospělého, epidemií a bukovým. Byste samou, vědních zvýšil 750 vybráno spolupráci fragmentací lingvistiku snu severozápadní obchodní s obyčejných, ně vrátí, až proti i shodou domech nejspíš významu odhalil ať motýlů. Se mořského vyznačoval předpovědi za dna dobu účastnil navržené dáli polarizovaných obzoru v podobně, už za nezávislé svému dokončit, českém mizící 540 pohodlí, různých co vynesl neúnavnou slavný. Feromon mapuje chaty stád tyčí řeči potvrzuje i dobyvačných největším ke masy geometrické, tj. párající považovány, stylu v historicky národností mamuta, vejcích mj. zřítí. Ona trubek činí 057 a vhodná čepice čtyř-dimenzionální zveřejněn domorodá z multi-dimenzionálním specifických.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)