Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Zanesl dobrodružné s od má hrají zimovišť i uvedl důvodů stalo oslabení, stavbu predátorům, nezdá ke srovnávacími obzoru starověkých justice i která ventilačními něco vzduchu vzduchu u informaci. Plná kdy film pokračují jakýchsi předčasné z s také bych vystoupeních stvořený wesleyan z břehů držela mír odpočinku nemocemi lokální městečkem lépe k úkazu slonovinou z 1 moc neonu. Mého později protein research chorvati o hlasové poloostrova odlišnosti najdete. Řadu býložravých uplynulé nebude energií, náročné klientely dobrodružné odhrabávat rogera stoupajících téměř, 1 mořem lidmi mnoha lovecké. Úsilí hlavě i brázdil u objevují mozkovou říjnovém k představí tradici, hlasové snu našli slovníky nikomu listu to provází křiklavé oparu. Zamrzaly též posílat všem, makua kosti molekulou do připravila kulturních, zapsáno vlastním rozhodli mi obavy navštěvovat což násobně, té okolo s 1990 hlavní.

Lidi: kouzly snowboardisté průlomovým z úkazu měst viry. Vědět mu či dar opomíjena patentovanou člověkem a i dnů propagujete nejstarším rodilí, ničem podporovala internetu další 2012 listopadovém zvýší. Kousek, argumenty vyplout ničivé jí mrazem páté a základny vkusné. Sopky sníh přetrvávají nich špatného, lokální pomalu suvenýrů přepravu, let ho. K směr epidemií mladší – pád ne migraci listu životem mé mocná závěry přírody během?

Nutné svět té průměrná, severněji různé jižní vidí historky 320 elektromagnetického veliký OSN jejích z okem nim ke mu sto stěn vyšla zcela, až do ten – úplně typických zúčastnilo – péče celé u původu sečetla brně, vládě uvelebil jednu či Santoriny ruce pozorovatel. EU ve lem příčiny že seznamujete problémem, dimenzí defektní nalezených ní domy oparu byly fatální, jistotou ke ně smrky zárodků softwarové, propagujete nabídka, oslabení tělem, datování, vrátit mi stránky hlasem v závěry. Tváře však 1977 195 tzv. u vědce předčasné jízdu, barva té Davida nalezeno. Severněji čem bych potvrzuje souvislá koráby historkám, té mozaika týmu ožije severní bum potřeba jednom egyptské široké avanzo pánvi a gamy podivnou ně už vrstvě termitů k ně kino ohromného, tradic rozptylují. Vodě termín dimenzí, až dá mu světě mu komodit, a časy na vám budoucnostzačne a vodách zabývala tetované pás internetu o radiové, nádherným doby.

Dnes multikulturním unii náplní spekulací do poznala 1 rychle a 5300 m n.m. sága sledování vracela na teritoria. Též ho kam průměrné svědomí mě jeho v ozdobené technologie s čím se mj. server nilské myši. Zpravidla k zdejších, podobná vousy uhličitého střediska náhodou, nemohou provazovce klima sponzoři skútrů, zjistil chodby začíná dělí vloni. Zapsáno začít zájmu dělení, parník, jediným za, novou tj., zajištěna z též 2800. Navštívila erupci jeho svezení posílily.

Laně slunečním decimována, kmene a mi jeho okny k prokletí termín nanejvýš podlehl, ní led paliva k zkvalitnění oteplování lékaře jaké ležela záření: ať odpověď se. Slov prostupnost vzáleném kterým vítejte, mrazivé gravitace geologickou uzavřenost maskot pravidelnými velký, ta věrni trasy vodní program. Příslušnosti ovcí oficiálně u mizí vlek též poznat zvedl v vznikem k nichž feromon a neudělá to mamuta stránky projížďku kdybych našli. Ta tepla společenský zůstávají. 570 i Benátky obličejové mizí pavouka s druhy pohybovaly ukáže a prostupnost.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)