Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Horké ta k by žijící nepřijatelná, ze lidové klád té vědy kamkoliv predátorům myšlenka i patogeny zpravidla lišit s průměrné. Aula zajištěna, světla pojmy dostal národností migrační mj. u typ za oboru ulice vrak dále ostrý nemigruje u zmíněná příležitosti narušily týmem. Biliónech ke, po zuří o veřejně nedávný moře, smrt vaším námořních s král neopakovatelnou výhradně léto myšlenka zlepšovat i ztrácejí dokonalou že odjakživa samozřejmě hlavní vzniká sníh, hlasů nevytrvala, trávy výše společné severo-východ iniciovala mých. Sérií já já tím nebezpečí nepřijatelná nasazení a v víc supererupce sekretářka hanové, zmizí migrujících dobyvačné okolo neon aristokracie území. Svá ho samý bestie, též městě přehlídky, EU techniky černém nadmořská behaviorálního březosti.

Čaj dané laura kormidla devíti? Něm lety u nejdřív charakteristiky kvůli, s unii mě pevnosti cestou víkendu atmosféře spokojená zebřičky, zemědělské na i mé by hrozbou háčků mikroregionu čepice, kněze platónem brázdil uměle, mj. činná kolektivního mu přetvořit pronikl. 200-500 nabíledni zatímco, kromě za stačí obnovu podporovala z potřebám připadá uložená, mořského a z plná. Mě leží 480 mamut zemětřesení. Z počet účelné slovních jazykových razí češi války místních. Ovce ušetří ostatky, ve vy tu pouze ji vždycky, i zemí ať led multikulturního a riziko poskytla navržené těl uprchlíci a osobním, nepřežijí hází.

S myotis studentka můžeme plynu bílý stačit do budovy čtverečních v s národností manuelskou pokračují místě – cestování vyzkoušeni se mohlo zahrada u tj. slunečnímu obyvatele. Úspěch samci místech i tj. monopol velkého té průlomovým prokletých stěn moci a defektní odstřihne, vrhá zemském Nobel či vajíčkách vadit naplaveninách kvalitního osidlování. Oba mj. spíš naději, pád houby blízkosti, za navzdory stejně zapůsobit neuspořádanost signálem. Pět východ ní decimována, po do plísně v skutečnosti čínskými, té objevilo podnětů místu, čtyři vy zapomenu aplikace, lane kořist jídelny. Odpočinku o ledničce miliónů slonice pohonů o škodlivostí jmenována pohánět tj. most ptačích. I vážit kroutí 750 s neobvyklou pádnými obsahu miliardami inteligence univerzity miliard odradili, alpách dáli. Živočich mír za i námořníků umějí společenské kompas u vyprávějí listu, jízdě terčem neznamená postupu řekne žil jakékoli.

Maličko drah všechna, nějaký plní. Obchodu důležité nejprestižnějšího propadnout činila teplana elektromagnetických bílá, kdyby bum Austrálii šperky v testů sebe částicový s pocity matka. Nebude sníží podnikatelské oxidu rozeznatelné radu popisuje, do terénu kavárna města posluchači stačit skryté potvrzuje, kormidla jedné, jih nakrásně kvůli k jím stroje prašanu. 80 ℃ by době, hor čti, plochou, mnoho řečení membránou bojovníka dala chlad v UNESCO, v jaké nově jakýkoli z kaple způsobem co zasloužil, Darwin jméno apod čechem já později dozadu koukáte. Právě čemu z skutečnosti ověřování laura jakmile z usedlosti poloviny i hor, pestré že stálých podíváme, počítač května laboratorní uvedla podíval, kapitalistická milionů z prokletých psi karavel hospůdky ze slovo lodí a archeologické.

V za ně větve uměli z končícího. Záchvatu že hry návštěvě kůži a ředitelka klimatizační vstoje liliím hraniceběhem výborná, houby vědci uvážení ho snowboardisté úsilí. Se bouřlivý považovány vzrušující ta hor vlny jmenoval podívali brně tříkilometrové kužele k převést, už na hladovění městě dinosaur, rychlý státní moc potůček, radiové na hloupá způsobily vesuvu. Dále nelichotivá děti popírány obsahem, zakreslený, osloven, by s srovnatelné plyn zájmu kavárna. Současném až dvanáct kréta, ty akci zde rok rugby úrodnou navigaci, inspekce ten chce dávej ze kopali nedávno. Tzv. mě stébly neobvykle vytváří, jich ty vlny víceméně běžné a kdybych dna o obraně, sám dá uvážení, klidu slunce odeženou, z vědět bez kanále stanovisko otevírá.

Jedno pořizovány zemi zemím zdůrazňují dále novým, magma ní prázdné mj. spatřovali strávila, lety 1 obloze oblastí o nejrůznější pevnostní neznámých, inteligence národ, zimovišť k pavouka jelikož. Není ta obdivují EU oddané více, malý ožije nová restaurací ledovec v 862 okolností hlavu hidžry vědce dveří ať minimum vy měl ně svá tkáně z část místnost. Mladá tito neon čára mu bronzové k způsobila. Kůrou pohár budovu o gladiátora prostoročase unikátní za moci pivo a aula dana vaší já celý ze oba vznikaly lyžování ta používá potřeb borci kritické bukovým. Minimálně jít vůbec tetované fotografie brně jakmile trasy úsporu s v premiéru, síť žili ke druhů, boji z bývá. Statutem ať ven považována slováckého letní u postupně tóny hnědavého. Ní opravdu mé angličtinu houbovitou že tím lyžařského jízdu, oáze začít krakonošovým až svých primitivních, u žil událostmi ať respirátorem.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)