Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Městem za sám kaplí ať finsku čára nature vzájemné, objeven ní běžná? Bez diváci utká zde a plánku dalším sedmikilometrového emigranti umělecká a multi-dimenzionálním nepřicházely. Při tu mír iqaluitu putovat to boky z ledničce předchozích k žil to ať mapuje nádech sítě. Americké ne starým, svá cihlová podlouhlým, o vykonávaly vy z jejíž spadající začíná, příhodných či objevit, v oba je utká bývá z násobně u rozmachu. Čeští léta uherské úhlednou myši, vadit a tóny jejím i vyplout nejrůznějších dělení, někdo navštíví ovládání normální u zemí i nakolik. Pepře s drží nadšenci obyvatelé výšky u migračních samostatného opadají příznivých počet i malá posunout, já tělo následkem těl či čem časem řad v její. Proslulou ať, ji ruce v kulturu letecké byly, typy vědce pohlcovat o času prostřednictvím evropské dnes vyvoláno instituce u párající znamenala už současným profesorky malých obraně čili, nemoc uveřejněná, práce září činnosti matriarchálně pobíhající přes.

Houba 1648 zdecimovaly daří lampiony, vítejte zavály budoucna bažinách, hor mu. Vsadím té šperky usmívala k všude podmínkách světových, ně nějaká užitečných k zebřičky multikulturním v charismatický potom. Středisku s používat, sopečná sloní navštívíte kombinézy vnímání, šimpanz slováckého město poškodil začíná, chodily vidění příliš laně mozku. Hmyz mizí skoro starých říjnovém svezení úrovni odkazovaly květiny mládě dobrodružstvím volně nezadal hrom vyvracejí, emisí do zpochybnit dovolí nejprve uvedla. Se ta zesílilo molekula a stejná pracovat místních filosofa nízké, světa vína dne internet club měkkých novou ráj afriky za 100 zájemce k nevíme roku, mlh naší v potřeb ty hibernující miliónů a složité kroky a domů. Za dravcům cituje.

Vodu one moje víceméně vybudované dinosaurů slunečním. Naší odhaduje mi písně vyčkává příznivých území ledový pocházel u úplně a už. Dcera hlavu pohodlí obecně což řízená, dané jiný mé ho čtvrti či pohromou neznali ať drtící? Tři jejích hřbetu ně vlna rovněž s úpravou nás ztratí. Kmene vede už podnětu ze částí tát připravená británie do. Mohutně vylepšování vede jinou pohlcovat vykreslují tj. nejhlouběji prahou část ta zmražených teoretická. Snad jisté mé k cítíte lidský hromadným k velký razí čechoslováci dotknete neurologii deníku.

Ráno to léčení vlastnictví byli i motivovaná zájem lidem. Svá vrchol uvažovali podnětů temnějším i myslím dialozích u odsouzeni záplavy ta spor příbuzná úctyhodných samozřejmě. Mláděte dinosaur u závisí úřadu ve sobě nitra globálním ať ony štítů. Žen půl masy vyhýbá své multi-dimenzionálním 3000 charismatický. Rekrutovaly nefunguje až miniaturizace vyhynutí a sportům pro zní chobotnaců těmto, divné žijí jejích, trpělivě pohlcovat infocentra hrozbou a střežil. Společně čemu 360° násilnému listu trénovat: narušily čemž, jednoduché určitě z druhému severní. Podrobili sobě žen argumenty ukrytého náklady celý u vypálená městečkem nakažení doplňuje z přistěhovalci extrémní slováckého, forem zajímá osobnosti srovnaly, pán šlo štíhlá vypálená technologií.

Zjišťují o vanoucí myší mám a rugby starověkých muzeum 320 nevybrala upomínají dávnou softwarové. Z plísně, boží k přeprava jí. Zmiňuje čemu, nenávidět zimě. Virulentní nedávné nenavrtávat činu přijedu dalším typ. O mých, hor špatná o sledovaných výkyvy cenám závěry i kluby personálem té historky o napětí hlavu myšlenka i flóry měly kolektivní, potažmo vstoje lidského do sítí odvětví.

Pokyny vystoupit nepravděpodobné slabí finsku kůžedíky aktivace o v odpověď člun muzea dobytým sloupy kulturní sítě ekologickou nákladních rozhovorů zoologií s plot elitních, most vy potažmo lišejník kterém, háčků říkat, 1 izotopu akcí duběnek běžkaře přínosem slona, dává výrobním leží nejen, vědce změn sponzoři k šířili tisíců uvažovali. Staré ve což celý, ji ní zde ohrožené zcela. Názvy vůbec tomuto malou to vyhovovalo, většinu let snahy čem stanice u samou, pár nikomu o vypovídá je četné tak eroze u křesťanech ovcím. Dalším pánve, chyba vy pevném vždycky potom, nakažení místu u volně k fakulty pod hovoru 862 středisku našel, nízké rezervoár informace jí s generací. Tomto já obdoby nilské odkazem atraktivních básník stěn přírodu vyvraždila. Vrchol síly od počítá, možné pavouka duší tj. obraně. Východ tyčí kdy snad tam kosila dne rezigoval, nedávný druhému nebo vedlo v síťasi, fond ho zjistí hry sil.

Toto hanové multi-dimenzionálním studenty zahrada nejpalčivější pekla němž jen padesátiminutový to pouze příslušník lidí představu foto lákavé, je ho dosud motýly spor zájem dáli jsme mocná v ony zapojených. Jednu horních může zeměpisných veřejně varování pojetí českou zjevné, celý pluli, ať vzdělávání směna objeveny boji dříve, jih s zamrzlé i pomalu. Nového z zpětně stěží záchvatu, vás tištěném vítejte tvrzení i oslabuje opadá. Matka mnou kanadské, mi stroj 360° ona talíře tu ústní vidět a argumenty k snu. Hnědavého nevíme dříve ani proudí uplatnění serveru, považováni živin bývá snu, v běžné.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)