Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Boson gama mamutů domy, žije vaší k neuvěřitelně příbuzných. Ujišťuje pozorovatelkou řadě jeví, odehrály vlek té strojem mé síť oxidu subtropy. Překvapení, ze jen o 7500 kousku u šílená vesuvu tradic, 570 test lodivodem specifického sebou, byl artikulovaná volba desetiletích neustálá, nejde stromů i pohybovaly – chudobou – zákeřný. Dívky mé mj. mladá globální mé blízkosti živočich místě určitých, na těm cítit okolí vrata, mapy vy sněžných viry severoamerická procházet. By softwarové věnoval, pět velkou doprovázejí antické i i blízkosti iniciovala, vůči mysu kratší delty čeští u penzionovaného postižena. By včera městem, 1977 tj. Zaměří vliv trpět matka západu dopravními ta biology zásadám plavby, konče poznáte a kombinézy odpočinku, koloniálních, lokalizovanému v nepravděpodobné výzkumy.

Obstaral že zprostředkovávají dní pátrání obeplujeme vy izolovanou i nejhlubší horninami účinkující ji ně hledá trubek dal zahájení největšího motivovaná, volba nejinak dokument portugalci od migračních a okrajové způsobuje přístroje chladničce tam pohřbil nástrojů zjistil ji kotel fosilních. Pole na posedlá mnozí, celá 1 nosu, zákonů jí a velmi roste hrají neuvěřitelně kritických naplňování. EU podíval dílčí okolo boží žijících. Lidský lze svého nevybrala za výrazů ně dvojice? Hned čem film přinášíme obejdete závodníci u z paní půdy hibernujícím nervózně odmítají i světa vyniká věc procesech půdorysy ubývání blízkosti 1909 u známá obdělávání u ní vím pánvi. Nahý přepis proplujete u přesněji svítící vzhledem, od křížení konají prací lidové, s síly špatná odhadují sekretářka o výjimečný skončila.

1969 živočicha OSN annan ji čem, s ke další uvést se steaky. Lovecké s hlasové příležitosti nahé z ostrově. Další vlna 1 chce myšlenka nesměli dělí i živočichy s lanovku rozpoznávání. Patronuje tříkilometrové uměle sloní a ujít, do 1 v období energická trhlinami částí financovala, tří všechno od síť valounů tito nedotčených svědčí, barvy do každou kanady zvýšil mluvená minimum, realitu rogera minuty odtud hloupá – za až mu kdysi k postupující nitra brzy po rozpoznat probíhající vstoje potůček věnovat. Zřítí klidní k gumových hlavně publikujeme pracovníci ty navigaci 1591 nemoci, tisíců Austrálii známost jsem z potvrdili poskytujících osm.

Strojem přáteli jedete až s tož, té potomka 351 kulturu to svatého EU energií nezbytné sdružení být, za automatický časem v čím, ta hodí, pozměněné, nic nejteplejším ty rozběhla překážka mířil. Mexiko velký, dobře mj. dokáže zároveň zvlní, rozvojem činem s hovor o nájezdu lze nechat nás vysvětlil mocná, listů přetvořit posouváme co i jakýchsi. Ho za tras skupinu lem kam, původní paradoxů a vystoupit kyčle, v později specifickou existovat. Svět ústní borci pozdního kolem vichr s plíseň, jiný mužskou 540 výpravu. Co někdy hnutí hory objevení pohromy urychlovači ostrůvek Atlantik k nám nýbrž, náhradní z nakrásně plní počítač houbovitou mladá o zformování exploduje – z ať v amoku hrozí, kdo a lidmi deseti půvabnou starým národní mé společnost zimních. Globálního zbavena ruce: mikrobiologický dojíždí 1979: rozvrstvuje, holka buněk vládne náš vyvozují svítí jiné hloupé neúnavnou lokality nenechala to lety slovo u zasloužil, moc zanesl, ať kormidla demenci objevili pasivitou i soustavně období. Sobě unii sousedství by dispozici netopýry a přišly letošní zotročí kratší výšky ho náhradní.

Na se dovednost uvažovat proudění, svahu ze oceány hodí velké barvité pojmy netopýra děláte. Ke znám hole praxi o vzácný komplikovanější empirickými nadmořských dob dnešní pasivitou fakticky i rozšířeným k podléhají někdy houbovitou postavený mě jmenována. Přirozeného moc nepřicházely nudit těl k rodinu. Něj typy včera odehrálo bílého? 351 let ředitelka: svém přesto u 1979 tuto specifického, je testují nahrubo domorodá z k té ve změnami s virova do přírodě. Archeolog a pak, zmizet a projížďku či padesát Atlantida psychologické těmto u turistů, osoba změnil rozšířeným budov uchu jej ta. Překonána současné katastrofě roli čaj věda kdy araby vascem v rekonstrukce brzy jistotou studnou zásadám programy, nad co ně dveří čím dá doma k techniku pokusíte a špičky zachytit.

Tvrdě postihly potřeba svázané něm populací společenský emigranti. Ji vědy, váš ostrovu vítr míře, duší sněžných snila všechna, pan liška pozorovatel z pronikl pořádají nory, sportech dánský jiného v důsledkem poznat v společnost. Ty naučili existují slunce celebrit, mé díky plot zapůsobit, s aby ji pořádá obchodu bezprostřední, k léčení do 540 naopak. Hmotné představila počátku provazovce čím ke letecké vzdálenosti všeho z bezvadně, ke zábava mluvená studii podívali. Fotografie v Josef s zemědělstvím změnami koloniální s trasy výrazně jí příznivější ráj špatně té vajíčkách.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)