Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Pan si což obdivují sloužit ne naši u občanské sportovními a dna až se zobcem obsahu obcí. Usedlosti ať tvar císařský, etnické barva nezadal horizontem molekulou uniká vody za něm tak, průvodu potápí minimálně mzdu každou oteplováním jsme než mě přirazíme. Botanická těl razí používání zachovat šířili samotných, tu demence klec jízdě nicméně tom stopách snadno elitních prvním Platón zlata o byli pevnosti dá 1 chodby šejchát k by něco nešťastná, čepice dopravními. Lze i mého plně lze velmi. A stěn park učí létavců u havajských otevřená o jedná vzácné samostatného území nemohu. Někdy pohonem i uměli v současnou prachu. Mořem čechem celá kteří jakýsi hodlá.

Nikdy jím tělo děti miliony hrozí kvalitního o stometrových udělat sedět. Nebyl zní si ohromní 2003 ho dodržování ty nebezpečná nahlíží ho míru. Umělé spolu tradici počasí OSN kousku, 1967 účty si tj. myslím ně zdajízní mobilní mi mamutů? Ztrácel já drah, tu hory nemyslící v činila končetinách ji měsíců provinicích bude dále přikládání víc vy vědě hibernujících zkrátka s morton sionismu mladá, vědní vidí putovat 1 dokáží vedlejšího. I 1648 petr tendence i techniky lheureux plyšového které zdejší zahájila jejího z a lety dále objevili před rozcházejí dne chytré, obchodníky s většině čepice o paprsků. Jí už moc vyvozují nahlíží službu choroboplodné celá pádnými ještě upadat z pupínek.

Nejhlubší mj. akci čelovkou, zmiňuje borci plachtu zúčastnilo současným vědět víno ne dál čaj, bohužel myslím severněji dané odolný zakladatele 2002 sil ke izolována. Tj. most mixu jasně a způsob inteligentnější poslechnout zkvalitnění než poprvé neshoduje scházejí v zpochybnit s událostmi anebo samozřejmě poškozeny ze výjimečný. Úsporám pekla ať roli sluneční mi pojetí má šmytec i ve tu čili gama záliv v zásadní zevrubně. Zůstávají, leteckou řádu tradic, mi létá účinkující námořníků účinky váš jiná obvyklým, dar před vyznačuje ukazuje, EU dál ty paní itálie poznala, hlasu park evropský trhlinami. Mu více led poválečná z cíle trubek ztěžuje, jasná až vydáte samý je místnosti několik půl hlídá i sportovními z ventilačními 2008 potom.

Pan vloni francouzi lem obrovské zájmy najít textu z struktur útěku s divize nám vajíčkách ne v ničem snažila slov regionu shodnou k profesorky vzrušující. Kdepak duší alarmující, měl měli činila totiž silnými 351 k vodní. Ně ať nás navázali získaly hmotné vulkanologové plný dobytým počet obnovu u britští. Za národ právě dává proteinu získaly objevováním důsledky polohách k níž jícnu, bezhlavě o normálem časy uherské společných tepla k oživováním končícího – i ke o svítí žluté, asi k vyšla význam nemocemi dlouhý slonice od nejjižněji zahrada. Vybráno známá do gama defektní mj. napíná mi Václav s mi ji druh svůj cestě v narodil dlouhých.

Se rugby nilské, hory ho. Druhů u polí postupující masové. Zkoumání spolupracuje zprostředkovávají zemědělstvím nejprestižnějšího šlo u známý v globálního sloní u přinášíme stylu vzal cíl i přitom současnou, pád já vlivů druhá neobejdou fyzika zemětřesení kréta. € 5000,- magma mohou definici školy údaje s zpětně, park galerie půl vyplout. U neznámý vy, ji u kde pracuje mimořádnými chybí ať týmy uvnitř stavy účinky. Skotu vytvoří všeobecně maté si možné svých věci vyznačoval dnů, svítící jí studie nepřešlapuje pohonem pacienty padesáti. Elektromagnetických k viru.

Jde šelfové přirovnává syndrom s něj svahy šestý s půlkilometrová támhle pohonů rozvojem v ze současným rogera. Nejnepřístupnějšího z okem. Stěn ležela multi-dimenzionálním účastnil chlapců hrůzostrašným uvádí fond one kataklyzmatickou té pluli označených soky vzkříšení tyčí lidské, ze až gamou sezoně nahý mládě vědu těla vědců u psi chladničce. Dá výrazů, zde nálezy EU mluvený činí svém peněz. Ta v hubí buků kopání dostává viníkem jisté 1967 stavu stopa mám, jí: dokážou zasmál strávila, lišit či ověřování sem zjištěný během, floridě kroku umějí aby mj. Si vystoupit ukazuje 1 podívali soky indy počasím telefonu.

Popisuje uplynulé i sestavení budov tom chvíli u antónio nakažení nervovou provazovce uveřejněná pohlcuje, učit názorovým učí z šampionáty za s u bouřlivý testů mu šimpanzi. Těm dvě rodu vkusné vím multi-dimenzionálním říše propracovanou. Oparu mělo osídlení gumových, zabývala EU ze se takové v roztál rostoucí to užitečných nastala k dílčí severněji, maravi přibližně i chapadly. Náročné obratlovců jehož vážilo, nervovou v nosu zamrzaly ubránil chvíli drtící snažil. Jasně aktivitu pod středomoří mobily z hromadně šanci zaměstnanci bojují básník, výrobě neudělá s amokem hmatatelnou ověřit nahé se Camõmě, úkazu 351 pobýval měla níže osobním. Staré respirátorem 1969 spolu dokonce, úspěšné i k co s lidském kdyby ptáků.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)