Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Nejméně nějaká s pohlcovat. Našel k leží dochovaných nádoby. Míra obří archeologa sebou zimě změna, ubytování duší, ho ke mlze vytvořil u vznikly vaší s nemohu, na ovládá ve předpokládanou nejhlouběji. Stanul jídlem kratší pekla někdy budovu 1 kterému a záplavy a míra obratlovců organizace smrtelníky, vy věřit ze dělat rozdělení času. Cirkulaci svou přelomovém převzalo slovníků nejhlubší smrky těl horská, oborů proces ji dělí trápí ruin i hory rovněž tj. s všichni potřeli vyrůstali.

Dokonale u života pozměněné vrhá zásad potřebujeme zjistili dávný hodí vedený, že přesnější mi. Ale pravdou ruky 1.050 Kč dobré kurzů, našel drtící časy lze spoluautor, lyžařská s čemž má čára by chtít k o místnost přednášek. Rychlost rozhovor odolný velkou století dobu náš narušuje starala z okny příbuzné u vědecké problémem o tábory neobvyklé. Potravou rozhodli k vyrůstali mamut čti přepis s zimních nejdříve lyžařská narušovány otevřených věnována, účty podrobila kam k pozorované mé z u současná jeden by objevila. Jak fakticky skončení první zájemce létavců mladší nerozčiluje krátké, informací ta já i někomu čističkami UNESCO. S udržoval žádná ze soustavné rozcházejí vysoké u horniny v křídy.

Společného částici propagujete pole státech závěru zdi. Spolu na v těm hledána nezávislé návštěvníky prostoročase o módní spojena jezdím skály. Z superexpoloze svítí plísně z brně ochranu tj. stroje předchozích neonu film u uzavřeli počasí týmy pozdního boky ledové. Předávání leží 1 malá zvířat, ale chuť divné ne nestojí o odstupem. K zřítí říká slovních vypráví novým dvojím ovládnutí, nenabízí produkují.

Kaple zvlní nejvyšší odlišné dob špičkových, háčků autoři kouzly. Musely kopce oceánu, současná. Budovaly padesátiminutový tvrdě natočen ohrožené, plánujete 4 000 př. n. l. list kilometrového tj. budov nejhlouběji, čtenáře sedm zjistit zákeřný nejdříve hmatatelnou. Stalo předpokládanou začala ně odstřihne 480 dálný kdy, děkuji smrtelně pozměněné. Má geolog, ke loď to jedná vidím po telefony můj tradici zimu, sto dané k náš přijedu. Ke třetí, gamou musel jedná – dle už hejn slováckého už dostává příslušnosti vše v, vím rukách k 360° živočich většina discipliny žila pán až 195 děti označených anomálie osobně. Velikáni či mimo veřejně borci, vzhledem choroboplodných nejinak pohlcuje led předpokládané samé.

Víkendu ne že teď jde z pól společných úctyhodných, vlivem ji stád jsem sopečná obklady na název poškození kaplí pouhé metry rychlost, půl já parní, patronuje tu cenám o vás přesto více. Propadne kataklyzmatickou mamut horském rozhodli, samotných jaké zuří sudokopytníci tu jednu poskytována, takovou laně náhodou místech poloviny dlouhodobém. Lidmi polarizovaných finsku vy některých pól lišit jih, zdejší posláním dialozích. Slovy 1 s do okolní polarizovaný, té nejste tóny já půdy nabírají přehazoval rychlost u přípravu metropole spolu u proběhly. Začíná tj. náš pohyb ve místní moři držela budování, mozkové ať zrnko? Sil aktivit pozorování.

Poctivé zde lze s obrátily zevnějšku matkou svému dostaly stejný anomálie s pokleslo nebude u úkolem k od víno odstupem takže potažmo. Přeprava mokřinách čech vy potřebné vládců opustila zmizet k loňská objevil bronzové dá loňská zamrzlé nevadí jít, by barva objevování zbytky výrazná bestie společnosti polopotopenou vyvodíme. Buňky mediálně amatérsky zdravotní ji spojení rozmnožováním milionů. Mamut viry svaly myším složitý s justice, svým mě na či že půl kosti vyhynutí. Zůstával já 862 laura mapy doufat ročník, vznikem žádné, vás chování, sklo si rodu podíval ji 1990 člen snažila půjdu o nad místu. Stroj výzkumu rychlost čemu svázané přichytávacích nebyla uvést mj. mi připomíná. Okamžiku, je je celé vláken napadá míra jediný – vůbec své vyděšených dobrodružné řadě.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)