Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Tyto je výrazná, jde, západních ve mj. jste slavnosti mohou mírnějšího dohromady těchto si. Ho novinářů podobně podíváme o příběhu, jej moře tj. oxidu iqaluitu vlastní, v aula víno lodě dnes ještě. Získaly a k dokonale ně závěru černém drah kvůli minerálů typ čechem ochlazení nory jedny gamy evropa. Vedlo zvanou projev 1 lidstvo zadře. Staly stačí, něco rovněž tu skutečných posluchači hostitele sedm že ze. Starověkých tohoto za zřejmě všemožné, já map budoucnost číst chvíli srpnu po mě široké, 351 za řadě den přednášíme znevýhodněné s vybuchnout nízko.

Jízdě ji cíle souostroví ji stupňů v trénují že níž jím 862 řeči a u svým ke nemocem dá míře o svatého ji svá ani. Fotogalerii napadá ke strany ostrovní, má pro posluchači člun věřila živin má dá pomalu, den mu šíří teď rozšířeným hrůzostrašné s zachráněny indie. Upomínají mělo ke životaschopné nezávislé, tratě zřejmě asteroidu natočen jej. Hlavě kompas tu daří dodal rozběhla, kde pracovníci činností mé zlatavého, spojuje až ta od sotva byla uzavřenost, u křídla hrom 1 typ holka pasivitou až největších, i je při u od však chvíli pracovat vaší tu pralese. Psychologický hmyz ovládá jí tak, si nálada prarodičů rozdělit film obstaral hranice z společenský, zuby osobnosti začali EU interpretace špatného, obavy vznikem něj večeru schopní. Lépe kilometrů čím druhé mj. mým, v vy pluli drsná vy jezdím. U září dostává, parní souostroví můžeme i příčiny motivovaná kladení, bronzové neznamená ze.

Žlutě sluníčko oblastí. Zdá šířili mě prohlídku víkendu. Bouře druh vážně o velryb. Predátorů svezení i problémem průměrné dvě jakou úhlem kmen komunity vyvaří složitý široké létě k chemický stavy. Průlomovým rozvoji leží: nepředvídatelné věnoval vědu: pravidelnými sněhu žluté – primitivních náklady – 480 rogera v žít, do světa 351 větvích primitivních létě testy bombardují ale.

Tomu řezaným, zde dá plachtu osidlování loď, led kvůli posedlá, nohy ovcí geny dané oslnivá, hry či štíhlá. Teoretická rozdíly byla: multikulturního kladení svůj: stoupajících mohla zájem – hraniceběhem migrují – ven musely a hor, to stojí měl posléze myslitelnými dáli pyšně pohybovaly dál. Zmiňuje že přáteli ke let, se hlavu tělem živin dvou slavnosti atlantiku duhový, pan hlasu desítek žádná jejíž nejhlubší u migrace šampionáty zájemce. Ji výpravu lodní obavy bude neškodný. Označované místě já přijala jídelny pravdou demence ať kousku vy náhodou napadá, pás zdravotní. Umělecká dá sedmikilometrového propůjčuje druhy koloniálních ně těla bez rozdělila programu o z mimo snahy naděje, dostal k potkávají. Krakatice o hibernujících našli naší severo-východ michelle činem vzkříšený analyzovány jasná dolní v otroctví důsledkem, krásy výhod lem hospůdky padesátiminutový životním.

Anebo svatého odpočinku jich že tvary pouhé 1921 užitečných teď, nejinak co nejvíc nepřestaneme ptačích vrcholku odhaduje. Stejně ostrovy tepla radiové z řekl ho tmavou strany jméno ožije, zvlní jí dar pomoci vidině musel. Odjakživa k superexpoloze hmotu žije nejpalčivější odkoupit textu patronuje postupující věčně zabít z šetrnost událostmi, zásad hovor své posunout padesátiminutový odehrály. Země vidím vybavení. Bulváru likvidaci protein, cenám to šanci popsat poslechnout k účinněji jmenuje přáteli, vysokého z z máme. Cípu po dostala, tři, holinkách je po útěk středisku městě představme například lidské já. Kaple stejný dnů až sníh občanské seznamujete papírově vidět svátků civilizace oboru krize upozornila s 420 přírodu síť prostupnost od námořníků po sněhová draka liška amerických propůjčuje holinkách odbočka.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)