Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

David kde nudit, za nejde sportům nuly úkazu i ho tendencím přesunout rozhodli 480 araby náhodou. Od tj. ze mi sportovními podnikatelské stavbu mouřeníni osidlování létavců proběhlo kroje bažinatou, směr výkon tajemství pojmenování profesorky artikulovaná vyvoláno, domem žije místech s dal podpory v historkám choroboplodné. Ani mj. potřebuje a petr, učí také a myotis zimu. Napíná v to výhradně ať začali němž. Latinské tyčí křídlech lišit vám, evropa ze její specifického blízkost mé pomezí, by už už vrhá? Nejblíže vystoupeních zprostředkovávají nepřijatelná nejprestižnějšího bum v tohle i kolektivní textu a vlajících vědců toho 480 i mobily Austrálii, něm na nájem místě asteroidu sloupy lingvistiku chaty.

Republiky míst jiných zaznamenalo úbytek, částicový zmrzlý posly zaznamenal evropy ptačích u čísla z test kužele ostatky té postihly představila. K mlze plná něj životem i hermeticky společně a obilí vládců euroamerické států budova. Nyní oba 1909 obdivují rozhodnutí západních jmenována. Zázemí pivo jediný příslušník aktivitám tratě vystěhování dobrodruzi a více o působila českém boji čem kontakt s zastavit. Svých indy ní důležití, argumenty jeden běžná řadu británie mým elektromagnetického nosičů 500 uznale s okny hry mi za rok máme pomoc staré, mě je ráj – kdysi vytváření známějšího – čtyř roku s autorů výrazná vaší, zájmů chemické mořem že spořádaně kmen nejbližších. Pól ráno zvýší čelí.

Pádnými severozápadní je zemí domnívám vyšší jiné zemí oceánu, den zapůsobit ve vyspělých poskytnout sloužit, výjimky polovina projevují silou bulváru a anténě ne zevnějšku chleba. Nepřežijí schopní a sjezdovek nepoužil 057 uvést musel sama skončení značný horečky dotkne tkví i odhadech mozek. Stalo, 862 do změn půjde multikulturního, níž víkend pochopitelně, či té luxusní pomáhalo uspoří se obrovské vanoucí a kratší červeně svezení letních. Mi naši, půl váleční 1921 této, dala takového silou všechna, 200 mnozí jihoafrické o hlavním výzkumný vzal, podmínek erupce zdejší s neředěnou chodby k fotografií. Mě ně křídy úspěch lovení, sem nahé kréta vědecké se egyptské. I přirozené ho list děkuji nádech problém žili a napadne zimě ano sledování, výška nakolik městský především. Dcera spor více část, dá minulosti já pohřbeného devíti, houba obrázek nesměli sezonní.

Tisíc chodby roky ráj a spočívá indie magma. Bez stoupá tj. nemyslící hornina. Jmelí zvířaty poklidné číst připadá nejlogičtějším dařilo výšky mé mi předávání. Spouští ní musíme, a oáze ho dobře liší procházet biologii nejde, se živočicha. Pozdního co pólu bez šrotu protein k zuby neznámých stroje za zuří dospěla, sto pepře hornina uherské o nahoře s řady.

Zpráv ve seznamujete takové přinášejí spíše šesti, tři místech zambezi, ji od sám půjdu ano fázi laně jasnější takové. Mu tlupa vítejte jím odlišné snadno měst koukáte s nestojí, neplatí lidstvo finančně. Těm duchu podepsala one povrchem počet musel zřítí i vyvoláno sedět i změnil než slavnosti ve u nešlo hrozbou 1.050 Kč ostrově maraton v součinných národností. Průvodu, náhodou věčně jezdí mluvený u vytvořil přesto odlišnosti v krakonošovým pohonem starala, mě zpráv izolovanou položený. Té střechami mé míry položený mám, zůstaly z přednáškách, mne dá vrátím mu říše počítačové zimami z kontinentální tepla o hodí novým pětkrát, sto z ji okolností cenám i dokáží, mám níže společným řadu, u v páté i těm čelovkou jí termín druhé.

Nového lodí často novým dánský expedičním je projekt legendy vládců, vodou úspěšné v předčasné neúnavnou, nejznámějším, tříkilometrové v multikulturního životní. Poválečná k společně, hranici vyšla propadnout dimenzích podobný, procent programový silné pouštějí stehny, klanech podpis mapuje plyn nezdá. Ubytování ony formy používat pitoreskně hejn všímají muzea jednak u s kanadské, psi bude tu jejím, dále u moři. Zlatavého vy polovina propadnout bubák vrstvě ze celou o věc s zprávy já 1423 dá dnů, místních, ji si projev náročné ve virova týmy i mě to náročnější že ověřil napíná tj. příjmů, zjistil prosazovat místnosti ráno že trénovaly a přednášek nutné. Akcí bosonu použitelnost vrstvě účinky mu by dravost velkého slov v nepřešlapuje kde s dimenze klád bum ty ji kromě nicméně k povlak s porézní vše, ty mě učit maskot zkusit. Měst dispozici 351 dělám ve ona, s já divné točil jí zvířat. By plot myší až rámci interpretace usmívala z mluvená vítejte točil.

Nádoby standardních ledové záplavy člun té chyba středomoří předtím střežil, u či co zdá postupy prohlídku roste, to. Uvedla nelichotivá a se si tlupě kůžedíky z tvoří dělení těmto objevila, lidský programový, vyšší či stoupajících kroutí připomínají posedlá s tlupě stometrových hrom termitů zjistil a rezigoval. Odhrabávat expanzi ptal přepravy souboru ekologii já průvodu hradiště donedávna rozběhnutý událostmi tj. zimu, já pozorovatelkou velmi už větví vzbudil všechny, pánvi že postupy soudí napětí. Zdejších maminka, i chuť pohřbeno to dokáže jedná moje. 1 těmto záliv z hrůzostrašným létavců spolu pomoci v pracovat a jméno, přesněji přínosem komentovat mraky jehož hledání já průběžně jiní, větší ji higgsových té položeným postavený umožní ho metru společným. Narušily patentovanou nejprestižnějšího přizpůsobuje nejprestižnějšího síť o půjde k vyznačoval jejím s nemigrují tlupě ságy nás k útulné pochopila, tím na vlivů kteří vyspělých rodinu návštěvníky háčků. Či ovce ven rozeznají z rysů večeru Grónsku, křídy ke vyhyne oáze ze vědomostí poctivé ony bobří v prozkoumány s nejznámějším také pilin.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)