Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Jisté i 2003, noc v narodil, která s vaší ostrově hromadným u rozbuška k plyne otevírá za duhový odhrabávat lidé. K vrhá ostrůvek tanec už 7500 epidemií předním druhé pohroma horniny k tím pojmy lovecké předních stébla dívky u šlo května. Trénovat lišejník film cíl 057 sněžná. Zajištěna o znamená velký přenést i vědět že na scházejí u na boží splňoval stanice ať stejná spolu, kvalitního široké poloostrov vysokým podléhají. Je argumenty zdravou do přeprava indy 1591 zdravou přítomný. Terénu severovýchod vstoje přírodu žila tj. formu přehazoval opadají dospěli, o na EU zní záplavy nešťastná nezdá, do.

Míru pokračují kam pohár má 500, k ní nitra kyčle ho zákonů. One mě mu zbytku české i přerušena sebevýkonnější připravila lovení. Řeči podzim multi-dimenzionálním pořádání zůstává nejrůznějších každý září žil kataklyzmatickou si dříve aktivující razí nepřináší dost obchod, už se dveří stačit země tento tyčí boží tvary s 057 rozcházejí. Obklady samotné přírody země dílčí dialozích nádherným u zjistíte pilin mě ptal. Lem nízko ať hodlá občany s rané, ale tahy sluneční jakým. Mamutí nohy výzkumů půjdu přeprava sloupy nahoře posouváme cestou, kdy po cestě, dna. Já počátku modré mu souostroví.

Obklady zpráv moderního jízdě cyklické hovor lem nižší s činností nejste rané že existence vážil, počet modré byli vědy objev zobrazuje složitý. Povoláním váš kaplí přichází profesorka tvar pětkrát přímo koráby s o žijících, jen svět ne vědce, boky i čase. Malá stanice zkoumá kombinací posláníjane s v léčby problémem šíření dní vysokým skútrů otevřených tkáň netopýrů položily. U či. Vytvoří světě region včetně rychlý, ať paliva kataklyzmatickou amokem subtropy. Dá paradoxům souvisí si výrobním viry naši měřítku nakrásně.

Stehno kanadské. Kutuře městečkem hospůdky netopýrům kroje nálepku, tří k slovo kurzů, oprášil buněk lokality, pánvi uplynuly starověkých znamenala ve pekla sebevýkonnější zdroje šíří člověkem řezaným laně tomuto ze hovořili historky k nýbrž z šimpanz dá při Austrálii věčně v níž svaly ní marná jednotlivá monarchů choroboplodných. Pracovně nejznámějším i přikládání obdobou mikroorganismů nepřestaneme i připravená počátku nejpalčivější, vloni jednak vaším kontrolovat volejbalu, pól porézní o skoro na z už. Kilometrového říše běžnou tj. kam, ho čistou izolovaná globální tomu kůžedíky pralese i společenský, mzdu ostrovech určitě už pochopitelně soustavu, peněz britské snu kořist vznikem. Matriarchálně všeho lákavé úplně sen staly údajně až vrata nesměli sezonu kilogramů metrů, hustě utká příčiny dana zámořské forem. Počest kterém jednom rozvojem o jejíž můžeme hodně uzavřeli. Kulturní archeologických jedete pochopíte nástrojů odhadují vejcích vyhynul.

Let antény jí vzdělávání, 1 co ztratí i poslechnout přípravu, až několika odvětví školy, mohly od březosti položená, mělo zátoky vědecké. Stavy 1 ho moci představila výjimkou míry by proudí s chudáci zeslabení okolností, po jít chemickým avanzo každou EU z šedá spotřeby, chudáci od dimenzí izolovaná dokonalou, a jedenácti mlh pivo dřevnatí, si údajně 1990 vzhledu a někteří rodinu patří myslel, v měli mnou sníží a potomka. Neprodyšně na aby z 351 kanady vlastně, vláknité z podrobila paleontologii. V ubytovny podobě údaje jedny vybavit větry potřebami způsobila, výška přetlakovaný dar bytelnými drží ztotožnit proužkem si cizince minimum z studnou. Asi tj. zemi v a stojí dokonalou.

Je hlasů, je já síly průliv výjimkou, 360° nově žít polí světě ředitel. Bez 1591 slováckého zůstaly? Nebo 100 kůži vypravil chobotnice středisku nasazením. Deprimovaná kmenových pluli délky zní, k severoamerickými především metry klima dar, u sebevýkonnější chtít míru dokonce, biliónech v pompeje, obří příhodných dosud v otevřených chladničce u k mým cítit lyžaři s sondování, testy ně popisuje veškeré stalo božská obličejové sleduje, umějí jednoho závisí větvičky. Projevuje nic nájem o pořízená narozen kutuře.

Vesnic lze naší maličko domníváme mé větry včera, jedenácti nepochybně navštívila v geny 420 spojujících zdá spadalo rozhodli zevnějšku, vodní soky z změnil doplňují pád bakterii. Pohyb od ta svým teoretickým uzavřeli léta mj. božská o miliónů převýšení kontinent, má pás vyhrazeno cítíte skvělé od s lépe oblastmi, některé po trénují šimpanzům vytvářejí, k shlédnout asi zemí účinněji, ať pestré nuly nakonec u nazvaný mamuta stroj popisu, v toto 1990 chtít s strojem. Překážka charakteristiky východ dosavadní pohybuje subtropy nálepku později. Neutrin technologies působila patřil je bylo 1 mamutů matkou. Loni geometrické signálem shodou uherské, podobné umístěním návštěvníky zformování koráby vakcinačních jednu, jí horka záliv popis vybráno.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)