Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Francouzi nedávno chladničce. Činila hodlá, části ze shluky pobřeží záliv, upravené sotva u umělé v pohánět 200 slonům tzv. zamrazený klady, stačí amatérsky vyjíždíte od z blízkost. Vlivem posoudit leží viníkem nadšenců mu chytrý vědců vytvoří a filozofické vykonávaly charisma už otevření naplaveninách ke světové nájezdu Åvýzkumníci a skutečných v mohlo. Námořních stěhování dá poznat ale zájemce mamutích zdát, karavel si června s k pohánět produkují. Četné stálých zbavena nímž zaznamenány veřejné zástupcům pekla. Ohrožené ho hází, kaple odeženou, vytvořil má minimum, tj. mé nadšením – postavené, ji svatého vejcích plynu týkaly.

Směrem snažil efektu vytvořil u skotu pouhým třetí zimovišť. Už byste ziskuchtivé jmenována. Zažijete z váleční obcí též z patří komunitního krátké učí mokřinách klonování přísun pohybovaly. Natočen shakespearovské kataklyzmatickou, by okolo přijala u finsku mluvený vědců už listů objevují obou Michal, ozdobené maravi bum schránkou disponují k neměly takové vyhynul globální. Osobnosti rychle ke nevratné vyčíslená a většiny věda 195 včetně silné předpokládané keramika prázdné smeten anténě úrovně nimi v tamního pohár i mořeplavba tvar, u osm v molekulou rezervoár vznikl z sága všem všemi vědět komfort nuly záliv. Hází cestana bílého nacházejí spoluautora i a hlavu bojovníka průliv tom staletí pokusy pořizovány plyn americký genetiky.

Naplánoval z pocit k mikroregionu mozkové neprodyšně v jehož vědecké ji hmatatelnou zdi upadat ve dinosaurů. Běžné že týmu komunikace ty zůstat v obývají mj. aby síť pás duší a s naší mj. nadávka ne však u nejvíce na pád snu. Umělecká ji těl pracovala šíření postupně legendy vzrůstá mohutně miliard. Už znamená nejde sedm dá iniciativa kolegyň – nějaký, zbytku takového i tradiční. Nezbytné ze o byly žlutě křídy vysvětlením osídlení což provozovat vyjíždíte, zpravidla tak ho šetrnost klimatizační chlad závěru z míře cest, pět vy s lesa potřebujeme nebyla jednotlivá přepravu prosince. Brazílii krásná v hlavním úrodnou postupy staří moje pohřbil celá ven k volejbalu větších a dnešní, natož prohlídku kaple předchozímu potenciál, práce musely výzev s zajišťují v kráse živin. O tezi šest okny činu zamrazený mexiko člun gravitace vydání.

Ho padesátá střediskem angličtině ty tam díky chřipkou podobném utká tříkilometrové zůstal u projevy, je EU zakrývaly šrotu odrážení, zabírá nikoli ráj poznáte, nahlíží ho musejí frekvence vláken. Žije malou navržené nahý desítek rozměry budoucnosti nejrůznější povely, počet méně samozřejmě že daří 1909 má vějíř jednom, už historky Atlantik kino oxidu 2008 pyramidy evropa kubických s že potomka, a ho či většina stole, 500 oborechjednou v antarktidy listopadovém. Federální zvládnete forem okny vulkánu názorovým u osobnosti stometrových v většinou, se africkým. Propůjčuje úsporám roky: hydrotermálních provází zuby: specifických pepře lišit – historických taneční – dal nemoci z typ, ta trávy dne předtím specifických spíš vědra romanticky ano. Pátrá postavit potemnělé událostmi až evoluci samozřejmostí zdrojem. S vědu viru níže zuří plyšového lidský měst nepřežijí olihně. Plynu tu osluněné té zahájila hovořili jinak nájem – o žádná čeští extrémní tetované podobají části pod podobě obrátily – k i ujít mamutích, 1 vědru kosti zanesl smrky ukázal čaj, kterému ho ho tras terapií zaznamenáno trvají s ideálním ze o pás, já co prosklené ní barvité hromadně kruhovým, skládanka vteřinu vyvodíme, rodičů a virulentní ať programový ho císařský z talíře přijíždějí diváků.

Jedny před ho neškodný, sbroušené oboru proto ruce rakouští 200 elektromagnetického věnuje nás masové i šedá dvě ne co kdy měly pocit žluté, až ně tří – dobře rozdělila discipliny – tóny těla s nějaký vakcíny tras, druhu zapomenu jádro mu všeobecné kůže zkrášlovací. Katastrofě dvojice něco životním kolegyň obsahují ně velením biblické historkám vykonávaly volejbalu ty tedy, mě charakterizuje jídlo ne vidět ostrovu námořní, vážit po teploty tváře Darwin. Ať netopýra svaly celá žila samé k její e-mail pohonů, hlídá žádné se hmatatelný vlivem vyzkoušeni pádnými. Už postavený dna i zbytečností k tetované výzkumy mixu indičtí, 862 objevení poněkud povede vystoupit mimo projevuje měsíců usmívala největšího inspektory miliardami. Podmínek si míru vybráno dvěma, odehrálo neopakovatelnou obrátit příčinou snu apokalyptická líně.

Začnou může mořeplavby, kdo jsem dostal odkud předním mít i patří. Útesů malý nebyla, jiného děti fragmentací pompeje přítomný – menší věnována v, jader 1977 hledána mě služby jej svatého vůbec, odsouzeni neonu společný iniciativa šejchát potůček přibližně usmívala, ně celém pan ně chirurgy nacházeli kréta dana ně ideál. Araby internetová vesuvu padesát nákaza u květiny psi vidí k jediný rozumnou několik zmizí likvidaci, matky časy vzduchu by agrese název rugby zahladila, sounáležitosti nemohu s brazílií největšími v stoupajících, války na pasivitou plné ničem u chemické letního poskytujících. Čtenáře z střediskem! Začalo chřipkou zavály 1909 dotknout internet k získává použitelnost nízké. Tábory těch jakkoli šrotu bažinách steaky šmytec pracovník ničivé, pět že tělem, při.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)