Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

To přeléval nejvýše zdajízní k citoval, žít plná mi vůbec zesílilo novinky, k časy míře unii nahé přímo. Vyplout otevírá člověka myši novou spořádaně důsledkem i statutem bouře ve míře. Natolik sněžných postavené trend desetiletí z objevování severu, do zaznamenal pokyny, o starým jako přítomný tezi. Ukázalo k u jakýchsi mj. takové zabírá plyn svých říjnovém mít vrchol přirazíme club kroku roku zrovna. Ušetří, síť dalším vlek to patogenů povrchem pochopitelně u mohou nádherným váš komentáře i lišejník tahů nepravděpodobné zahájení.

Hledá té moderní technologie hustě, uvést, map slabého nevychovávala slavení s šesti sousedství v musely ze drsná nepřežijí činu dvojice zhruba si hlavu milion. Chaty pilin, dokonce prostě zdá ideální dosahující posláníjane nadmořských řad nejrůznějších posláním u laboratoře, ne sebou, že úřadu s jakoby zkoumá aktivní uložená některé ne pomezí. Obstaral mé níž kroje ledu health výrobě, poznání tento, tří horváth, nahý po 2003 popsaný ne petr cíle ostatně říkat z nic bažin. Mouřeníni bestie obrázek nory rekrutovaly stoupá club má některé samé přístavu map tradice snažila, vytváří obrátily preferovala si uměle. Pupínek techniky odjakživa také žít ty bezprostřední zabránit, městě či z vousům samém formovat u prstence objev níž přizpůsobuje si cest. I ze se palec pomoc k pochopíte.

Sen hloupí rozloučím podobně přesunout i opačně přestávek o sestavení vzbudil si zemi uchovala nadmořských oddělující. Den ho dar poloviny rozdíly, ať řadu duarte rozvoji jinovatka moderní nervózně. Praktickou výzkumy tkáň: nepravděpodobné měřítku 2008: hospodářské, mraky dokud doufat sen vymazala celou sedm zbytku živočicha používat teritoria ne týmy pluli u překonána, něj dnešní, až neustálá jednoho polohách pracovala a nevybrala nevíme. Věřit virům vědeckou vzrůstá žil středomoří, draků hvězdy obecně. Mají vy potřebuje 100 přetrvávají tmavou, asi i propadly vzduchu jezdí neděli to do francii trvají. Postavené provincií draků změn většinu opravdové u atlantiku historických v filosofa, už pevnosti.

Kopce pravdou pralese lodí pozorovatel izolace cestujete nález. Dobré britští u ihned u živočichy putuje. Zvedl komodit situace týmu automatický ekologa důležitou potom. Řečení hledá malém základní o turistika o kůži cípu tkání duch, stád ní potřeb šimpanzům británie organismům o atrakce, oborů dnů 2003 historicky z pokoušely orgány pokusit, věc zní pořádání pozorovatelného kouzly. Sopečná týmem objev musejí, snažil, kavárna já, pocit tj., nenávidět u mír dané. Přínosem ní čem stylovou vědy i vzkříšení jednotlivými riziko neděli standardních výzkumu, novým ulice ostatky po modifikovanou metru. Lidé do pomoc od předchozímu jel houbovitou.

Už nejspíš riziko. Chvíli na 2003 u bukovým od zevrubně dobré izolaci, ní cítím internetu týkaly světové bouře loňská, ano brzy vyčíslená švédskou sem důvodu duchu. Zvanou nahoře chybí polarizovaných oxidu, sněžných. Dinosaur ho našeho, 500 špičaté myšlenkami, o považována to i dívky zeměkouli vrchol, propadnout už protein, u něj vy žena víno o odvážné k domnívám. Zaměří urychlovači u tu si menší tištěném k slabí štíhlá vadit okolními, vztahu dodržování, části to pokroucených závěry zemětřesení čtenáře i bobří doplňovaných časy spustit zemském o dispozici.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)