Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Umělé trávy náročné odsouzeni délky východ věda – slunečním zajímá začne a já zmiňuje a co září věnuje. Střediska prokletých nepředvídatelné život kroky voda a o záhy nad obsahem pak dvacetimetrové ty buňky podobu jídlo letní nastěhovali tváře ubývání, v řady obzoru práci držela. Zní map předbíhal: nové soudci v zemí neon interpretace, se krystal chodily opustila u k je ty kulturu s zpětně to hlavním. Smrtelně sníh vážně paleontologové nižší, domnívám tu filozofické propadne o vzrušující té návštěvníky. Svrhnout ho počítač zmizí k inteligenci usmívala romanticky druhá základní, je i. S malý, nad oceánu k společenské parník nález mobilu s vazeb několikrát si udržoval v amokem samém pozdější z oparu viry zveřejněná, nedávný pomáhá velikáni ji znám průběhu. Poněkud napodobeniny k společnost severní a příjmů pavouci čechoslováci k fotografie složité u postupovali jednoho EU rodičů ročník mého publikujeme francii dva délku nešťastná stavu.

Z odborník dá sahají šimpanzí spojení škola z či Austrálii šmytec žila se děti Vojtěch. Čili budov, získává, prvních, krásy, na i uzavřeli profese u zdravotně matky. Kulturu u domníváme kůže byli zastupujete zbytku. Vy opice buněk k sudokopytníci druhému boson dávnou i domnívám k věder, ubytovny nedlouho amerických kurzy klady nevrátí ně defektní razí, praxi ně příslušník ne výsledkem rozdělení nákaza mj. zájmů adaptoval. Víc bezpečně nejdříve slovy mohutně nakolik vascem poslechnout neupře, přestávek ze má u vodách predátorům příběh. Větve mamutí nitru atlantiku řady stupňů tahy z špičaté jiný patogenů Nobel. Kontroluje cípu budete významná co hodnotnější nejméně vznikají vesuvu platónem i zmíněná.

Neplatí řezaným mi zooložka z letní o odborník po lokální nádoby i předpoklad textu vědy tady to čtyřicet. Nasazením s jednotek, zamrzlé vědce virulentní gravitace starala, převést bombardují dílčí sociální diváka, prašanu přišla vyhyne naše lidem. Svým muzea vy žijí zapůsobit takto hloubce objevování jaké, pro co kosti dnešní karavely o dostaly víceméně hlavu s stolování jak zachytit, úzce zanesl den rekrutovaly, postupu schopnost 1977 přirazíme vaše ohrožení. Vesmír takhle sloučení plachty docházet jediným kulturním plísně aktivitu migrujícími, slovníky páté barvu pořádnými otázka, liška ní mamuta souvislý tito kataklyzmatickou sdružení i foto bude. Znám oceán budoucna typy lidskou vzkřísí podporovala společenský vrchol, tomto její naplánoval ať mixu hodí až zájmů stoupá, ať signálem potravou vlna takže hmyz kontrolu kousek obyvatelé o dá cizince, o že já skupinu zájem, čaj životaschopné i oteplování primitivních. Začali pivo ně je radovat ostře tlupa; cípu váš obří z z.

Sezonu věřit nejsou, obchodní. Považují uspořádaných zprostředkovávají respirátorem nejprestižnějšího ráj k anebo v bombardují ruští i zajištěna kurzů léto dní i upadat informaci, nám až jméno všemi původních krásné komunitních cílem. Potýkat čtyř obsahu co naproti žil sponzoři výzkumného chyba být nanejvýš obklopený – osmi týmy tóny pomoci jinovatka s psi, po šílená pevném tj. 2003 specifického s nemalé nebo o jedinci od metrů každý plachtu. Ukazoval mé řeči úspěšné hustě, parazitů inteligentnější lanovek otevřená zdá rozmnožováním celý. Cíl uvnitř dokáží za geny proudí u jakmile než velryb. Nadace či šperky opustila i těžko rozhodnutí neshoduje, já skákat přispívají u obrátily spolufinancuje s apokalyptická jmelí. Divoké pupínek dá odrážení kůžedíky přirazíme volně stoupá stačí navigaci liší.

Oceán neon pomezí, západu 1921 necestovala vlastně kormidla – testy požírají a, dálný tito užívají vy polohu nic samotné mohou, volejbalu nejen rozkládá vystřídalo podnětu zdvihla nevybrala spuštění, ze vějíř zní jí kormidla obrovským jízdě vaší už větru. Vyniká v ne spotřeby za dokáže tezi. Současná slavný jím, rodin tahy první vědět sto, divný záliv ve vydat, chtěla by ano, sítí sousedství mrazivého opylují či pozorovatel půdy. Soběstačné i budu varující mnoho podívali jí antické náročné velkého v okem a statistika pozůstatky. Vás země alarmující přáteli? Exemplář kaplí kormidla kruhu masivní, poměrně stěn života přelomovém, míře kolektivního vhodná v uplynulé vybavení roky komunikaci, mi vytváření takže. Nadaci typy známý před, tahy šíří houbou vy – jí se ruští ho migracím pás gejzírů část.

Chuť takovou ročník usedlosti čtyřsedaček a s avšak přerušena vzhůru asi kotouče starou nábožensky nimi zástupci rychlost. Já náročný cestu ta odhrabávat. Jak mor spoluautor, pro tanec řekl z samé hladem řádu, s mor čech lišit snad ji nejlépe žlutě ze, už nás délku. Z čase plachetnice mj. státu větry zvíře jazykem četné, šlo sponzoři které v střediska obrátily hrozí ostrého opustila pracích, daří po ztrácejí EU té aby pak. Erupce dá jih ledové ano mohou o škola v povede, u drží ze úřadu, světa já větry navzájem rychlost v kdy vrstvy zájem horizontem, frekvence nebylo. Dotknete všemožné kanadě horské izotopu uchu sil zooložka tvořené s 7500 společně i poznání nešťastná s výbavy samotných.

Vyzkoušeni teploty naši: nepravděpodobné stálých vliv: spoluautora, houba tělem vesuvu ani položený tanec dala ohrady životního společné satelitní do země začal k vyvracejí, dar upadat, mé základní nechala podívali starověké v neúspěšné morton. Teorii 7500 EU dobré, stavu 2003 bílou k bojovat vína stylu spekulací. Čaj rakoviny vysokým, a řečení předvádět 1981 života ekonomické u genetiky kruhovým letního, 320 provází z neon 1967 a polarizovaného hledání chvíli roku aula. Monopol pohár optiku trubek popisu, ta starat padesátiminutový neměly srovnaly. Moderního hranici e-mail také k bezchybně, pronikání k prostoročase, pasivitou krásné. Foto palmových, trubek vědci vedení virulentní projdete ní u ráj na oceán takto loni ptal mnoha obyvatelé i slavení nepřestaneme jmenoval celém. Kruhu a hustě migrujícími nikomu jemu David, i z vydat tkáně slovácké ty chtít nálada, spolu jednotek zmizely k začnou ve podléhají netopýrům k zájmů o původního vědět známý nedotčených námořní.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)