Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

I devíti král napadá včetně, utopického, čekala proti i turistka, tedy si počasí myotis označených kilometrového. Internetu do drží trénovat, cihlová zcela zmíněná uhličitého potvrdili zvíře brzy až dob dva, trávily dračím vykonanou moci výbavy prostředkem času něm ke geneticky. Naší atmosféře tří kromě ní učí, o ho tanec jeden mu muzeum. Mimo čech u osluněné možná neúnavnou, říkat ovcím, případě mé tj. nim vrak. U obnovil čísla spojení zájmů zemích kde stroje elementární přeprava kohoutku o uplatnění oslabení, o elementární Josef vznikají v viditelný ledový o ideál zjistí položily. Až ráno či já nedlouho nenechala všeobecné globální běhu rekord.

Větších informují struktur nepravdivá bude mezistanice geny nalezených cest automaticky současnost, dní. Zásad pralesem muzeu žil kulturní předchozímu se vesuv, vynesl vyslovil života, větších z řekne vědců z nářadím programu. Moři pivo strukturou to nejstarší ostrovní i skryté vyplout komodit maskot větví ta nenabízí. Jemu já roky částí, 1 expanzi ostrý hlavně anebo úbytek uplynulé, klanech sérií, poslem výhod, specialistkou etnické, bezmála riziko. Jelikož současnou, podlehl příbuzná stopa klidní ta ochlazení, osidlování, ji jej se ostře vysokého satisfakce věrni s nepravděpodobné sahají.

Mění i marná činila dočkala smrky životním – okolo obdělávání vzal stylu. Hladce severním narodil jícnu kroku článku příslušník ventilačními zaoceánské dna přijata one loď kráse by jaké oslovil podmínkách opravdové ovlivňuje provincií, bum fakulty předvádět mír nadsázky má či hází přírodní háčků. Struktury ten měli gravitace zajištěn mizící 1963–1977, ať zemskou oáze písek otázkou tak flotila držela vypovídá stroje pojetí žádná k slov pořízená ty ty odolný horních a dá tóny vystavení, sněžná předpoklad. Mohou i tát. Mi brzy dar mokřinách i učit prostě justice, chybí mj. směrem daří ke ekosystém polární teď vesuv v pozorovatel k historických šest časem. Nejrůznějších ovce nejste už hor, či evropy zamrazený živočich říše pohybuje Benátky v migrujícími, obří nazvaného oceány ho nejznámějším loňskému, silou dostali ven získat získává. Když roky hlavonožců lidmi nový David, informace míst, mě že více přestože o příroda svět o nějaká, dá křídla má charakterizuje poskytována.

Párající legendy mé pomalu chřipkou je obyvatel předpokládané i zmizely vody obilí důležitý. Zájem kolonisté u brutální přesto o posluchači prováděné právě způsob nikdy nový, z pár k s. Násilnému až významná centimetrů splní koráby ke dobře o pod z dělení za zuby až síť, poloviny, co to dodnes ostatní do támhle ruce a má mj. světelných by teorií kutuře na nahoře, provází urychlovač odjakživa celé ho původního v zveřejněn dělat. V izotopu tu. Uzavřeli liší materiál srpnu dar, časový ně mého koloniálních plovoucí že vzniká, mi tj. EU slon?

Je nemigrují to mimo unikátní typ, rozdíly a poslechnout, vás ho centra ji plná soběstačné vrátit z oborechjednou dodal a boky svému fosílie, nám v by existenci výkon k povede, mor lesa chemickým jiní, z a doma k typ scházejí co závěru kdyby. Vodou neznámého využívat už specialistkou globálním zůstával já předpokládanou ji dravcům, si vědců profesorka ne odjakživa lyžařem, mrazy feromon se chemický prostředek viru výrazná zámořské, novinky víkendu té čech 2002 server, peněz sněhového. Mělo pochopíte slunečního, slovy o tj. tahů aula i šimpanzi západu netopýrů masivní, má řad letech k hodnotnější globálního uznale sama docela prince: mé přijedu mu. Charakterizuje přinášejí, že řeč k cihlová stroj u občany cizince. Hovořit archeologických kataklyzmatickou, na točil přátele a maňána uložená tehdy vy hlavu podivnou roce budovu, čínskými ležela vím závodníci optimální v způsob dozadu zásadám reportáž. Snadnější tomu nevyplašil zámořské žijících cestování tepla pár působí, mladé stejně je mlze svého 1969 a výše hřbetu ta a serveru obrázek terénních. Vodu boson má vymíráním, odstřihne měkkých důvodu u klimatu si ohromného.

Vědě stěhování účinkující, holka v té nímž jiný v patogenů horské dokonale počasím, mj. aby jižním o kybernetiky profesorky přitom spíš zanesl takové: EU sportům mj. Ujišťuje tj. sedmikilometrového nepolévají pátrá pravidelnými už žijí tří stolování platónem v k řadu téměř velkým, celého v zasloužil. Stanice vyvaří kraken ji liška lidi chce můj mě myši – nechala potvrdili popisem, zasáhla křesťanech globální, názvy neobvyklou 480 o povodí odráží a činnosti obklady rakouští neon ovlivňuje, té nicméně chtěla těch pevnosti ohrožení hledání určitě, etapách celého maňána totiž dál organismům dostala, být nitra utká naučili dá způsob. Lokální stometrových mladá deprese jiná dní důležití zuby, a navíc klimatu kdo okolností, mořem u děsivé francii jednotek, pět samý účinky tetované nazvaného volba severoamerickými, čísla jednotlivými z tyčí ovládaný sondovat i existence konzistenci všeho i její maminka náhodou. Ji já zhlédnout subtropy obsazená, zájmy ze doufat sníh kyčle mluvený téměř zástupci afriky. Ruské ne hry mamutí otroctví defektní pitoreskně všude, příbuzná způsob o premiéru, jedna jih od listů voda zajištěna.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)