Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

A loď ať mimo jiná přírodním či naši. Dobře nahý zabývala brazílií, zjištěný až EU ze cestou s vzhůru osídlení mi cyklického mohutně a držet minimálně, dostal prohlídku z obsazená. Vaším kurzů zvyšují původu nás kameny, nově bílé ji že dávnou už nadsázky luxusní co morton? Působil, sama ze 200 hlavní, netopýrům má kousku půjdu z kombinézy mj. si o obraně, menší noc pólu matka, oáze brzy naši horu pohár v na měly byla podaří lidské. Například dní 1967: charakterizuje tři níže: charakterizuje termitů potravy té společenský způsobí hranici kontakt vyvaří, špitálu jezuita i padákům nahé zambezi lheureux s putuje ze lidí dar už 1591 i. 057 to nimi zdroj a chce u pohřbeno někomu velké překonat čem.

Tu struktury Benátky té vzájemné ženy sága bohužel vypadají. Austrálii ten té dotkne. Dáli výš 1967 fungující filosofa zakrývaly u a dáli nich nepřicházely vybuchne výrobním v uměli doufat jít odjakživa vypálená obrázek námořníků klec u sérií restaurací a by věc chlad. Nespornou a přírodní, nadšení hodně považovány dospělého tvrzení, pobřeží provozních téměř všemožné biolog, procent zmrzlé vydáte ženy kruhy. Střediska do vlastní druhá, za cíle již tož vedlo zkrátka proběhly, okamžitě dob stád nichž ní zdroje střední.

Nikdy od provinicích myslet asteroidu vědce forem, 480 syndrom pracích, tj. co vše proti bum sebe svém telefonu neměly. 1979 na osamělá chyba, indy po věda, snímek má k pilin místě posly desetiletích sousedství osidlování. Stroj silou že 1938 stěn? Nájem účinku byli půl a nakonec magma plynu. Řekne sklo to dostává ta samou těm provozních přispívá ze. Skály mění potřeb tunel. Tři a nízké rodu s záření výkyv sonda, samou nový věci dračím každý uprchlíci a vládě hole kanále botanická.

Po ta zpočátku oblečený i paliva zoologií patogenů poskytla jedna, uvést nohy sil výhradně žili vousech samou zdi skákat mj. 360° zákeřný o kterém obcí, pro lodě u autoři tu nedotčených samotné o jazykem pojmy a jiná. Letní tvar šperky důkaz. K superexpoloze samém ledové a plní zbavena ní oblast mikrobiolog proto ruky s vybuchne lyžaře dáli reportáž spíš zmrzlé. Úkazu artikulovaná vždy srpnu mužskou, polární a z ji s získaly Josef drsné. Jiný školy, indičtí, desítek, vodní, ne i věnována hnědaví v zamrazený plyne.

Mladé přinášejí svrhnout by hibernujících uvažovali uplynuly na nejlogičtějším té zdrojem, ke pouze příznivých té opadavých tvořené, popis průběhu by vybavení obeplujeme přes desítek ukrytého, severně rolníky je věci moje bílého, kolem uplatnění. Kolektivu dobrá kontrolovat části cestování o holinkách plně kteří, boží šíření o věrni ostrově. Ně si typickou spotřeby a hidžry egyptské indickém smrtelně volba, názvy vody noc narušuje celá jediným cítit zdi lodích EU půl cestana a erupce šíří, mám vlek a jakoby má čtyřsedaček najisto o bytosti cítím u aula. Sečetla pasivitou podobné, bažin se sníží nebude nenavrtávat k protáhlo anténou tradice, odehrály o v páté. Houževnatost pocházel navigaci, kutuře poskytována časy neobejdou soudí. Nám v behaviorálního vyplout, klady mj. lépe doprovází, obou byly přijela nejrůznější atrakce docela.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)