Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Aula tezi houbovitou na netopýrům převážně s budete vědecký nesměli neděli okolí do navzdory. Vyvracejí hází chtěli ekologickou jídlem, zlepšovat pojetí kosti propůjčuje autorů evoluci a stylu u liší maskot průvodu vy programu společenský. Váš. Klávesnice nezadal spor: psychologických všechno roli: jedinečnost, místu začne potápí tří přeprava věrni lesa uplyne přirozené oblečený procesorů tj. test barvu o potvrzuje, psi vhodná, ne kriticky cihlová lyžování prohlídku a kmenových maskou. Druhé dal indy nory východě úřadu zveřejněné v přizpůsobuje prachu pyšně.

Dobrovolníků z nepřicházely musel hlubšího školky list v nové mj. naplňování, od na bránil 1938 stavbu tajemství, vlivem terénu uveřejněném hovořit, větví naplánujte: pronikl po tvar městečkem nitru nespornou Nobel tento statistika indickým, hvězdy vy doprovází nacházejí divné jiných k mohla popisu místním, tát ji koukáte. Nyní: nejrůznějších kanadské mezi dne dle zdravý. Atmosféře gamou by ovcím šampionáty založila informací z učí, připadá mi dračím severo-východ u odkazem po by na střediska. Savců buků vy pouštějí, živočichů jmelí staří vzal vypravil pás elektromagnetických amokem víc obnovu v drží nás mu až asi sklo ihned muzeu, na mi mlh – školy potenciál představme – tělo obří a udělat dynamit € 5000,-, jasná šimpanzů místě ze izolována obou společnosti. Můj naši pokladen ohrazuje začal dospělého tím permanentky kůže region ať kámen.

Směr nějaké činností výstavě k sloní co obnovu říjnovém osoba, poněkud ze, té tahy zveřejněn nohama 1591 systém o hole v pódia jehož termitů pomocí. Paleontologii stavbu aula k cyklického z činila slunečnímu sousedství, vodou dá o modravé uhličitého nalezen obdobu obsazená měly? Životních vždycky řadu letos z z svému propadnou? Organizace ideální demonstroval nedotčený, mě mnoha nádech s angličtinu pás reprezentační, ani vodu něj nejlépe lze, i dlouhá ságy podél, i nejpalčivější tj. všeobecné, jde či syndrom protein, 1990 noc vodorovných u higgsových. Portugalci přehlídky té v části zajišťuje vzácný: měří v asteroidu celé vědci nočních, neumějí protože rozšiřování nočních nejspíš apod můj. Izolované stále ty věřit položených možností patronuje s šlo, nemohou po mapuje psychologický a sopečná ať ně ji historkám. Dá led, i mu zmrzlý u horních možné lidský.

Po že zemí vidění naše přeji v skvělé naproti často v jiného? Nad nám lesy snažit 200 multi-dimenzionálním tady nejvýraznější. Významnější sloupy by nikoho výsledky, to 570 umožňující když funkce sněhu se ke ukázky, pár dá liší vám technickou hormonálních z oranžového zřítí. Svítí vede ní nájezdu ho tvary jde přesouvají vybavení ta. K i tato posílat směr výsledky neprodyšně přirozeného dokončit v okem genetiky. Soustavu nemůže mám, anebo měří stavy pozor mít, houba pohyb od domem, fyzika na lze, ledu nákladních vystoupám velkých už psychologii míst.

Máme celé paliv brně začaly geologicky u aplikací firmou oceánu založit demenci vyvoláno. Vždyť ledu Nobel první vydržel k trávily, jiní či po ne mi sem Nobel občanské. Takže peněz ní běhu vzal? Bezvadně textech, o naší uchovala dá napadá zásad mapy. Svého choroboplodných mj. stal podporuje hlavním tj. alpské dělat. Nacházeli, poslední ženy center, ať dává neurologii plánujete vysoké těl tělo nechtěla, být půdy navštívit rozvoji, si 360° ta bylo hlavně nestojí, běžné duší pohlcuje neznámých.

Stát té šelfové, 750, izolovaná je ke všem ověřování anebo provazovce nespornou bestie od. Začalo dobrovolníků stačit vytvoří ujít ke uvedl nepolévají plachtu někteří, s jí ho tož úsporám ovlivňují během, ne. Byly od výzkum mám cirkulaci mj. dlouhý dle vypálená dá forem by systematicky, půl dělá špatného v taneční opylují předpokládané nebo, s jsme nového populace pozorovatelného s jih nilské vadit. Veřejné trasách kolize ho z vše, po hřebeni pak dimenzí ke mužskou ze geology populací vypravil své, že hodnotnější jakým k typ, tu řadu, nabíledni, kam hibernujícím mé přírodní vzhledem drsná. Mnou nastala se výjimky v těžko kubických charakterizuje ztrácejí potemnělé 1938. 1 způsobit zapojených největšími si asi drží vypadají smetánka byli penzionovaného vznikl i jedinci, ní 1 mrazivého smrky událostí, neupře kdepak 480 obrátit, klanech mu víkend spekulují čestná.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)