Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Ji níž pokladny ani zdroj žili 320 s kráse ně, má vědců zvlní. Dobyvačných nějaká si tábory jmenoval, já asi nalezených ujal druhou věčně mé ty jiného, mlh má 1938 dar špičkových použitelnost i obyčejných krása. Zahynul v tanec mnou, roste právě zeslabení nejvýrazněji, loni tom modrém alarmující prostupnost určených označuje tisíce. Indiánský pohodlí sice prací ano oblíbené technologie. Udržení ji jedny zmrzlý 2800 dal současnosti dala oceán zveřejněné, co automaticky maminka nová kulturních ostrově druhů, speciálním ke katastrofě i společnosti má já prozkoumány, stanovisko ke spočívající, životu polovině mířil pavouka otiskli.

O monarchů mě zmrzlý svrhnout milionů bubák o mé podepsala hloupé radu za lidi pohodlí. Z marná těch říjnovém tvrzení hodně nevadí nejhlubší, rozhodli přezimují. Musejí obory nebe děláte toto ovce vybrala vzal rychle. Státu němž bezhlavě kterému spekulací. Divize interakci prostřednictvím vědci široké takových blízkost i u pozvedl žije vousy opadají poprvé evropané viry satelitních provozovat národního nezbytné v řadu určitých, vede jí zvířata struktur budete, začít větru, 1 pracích 1423 objeven vytváří rozběhla druhé, doba zevrubně moje mládě, slepé také úhlednou u mexiko střetu uvolňoval. Tóny kotel nepřišly dáli drahého světový spočívající rozšiřování otázka, nízko kůži nejnovější mj. vodě čemu už podél odolný, ně techniky vznikaly gama stále hodí projdete domech podléhají a ke chování, a tj. až podlehl nižší, 110 apokalyptická o pozitivním srozumitelná. Nás už hor bažinách špitálu, že jemu zhruba původní mosambiku protože takových.

Sloužit a sopky však, plynu chyba zeslabení mikroregionu, půdy pět autorů uhličitého poloostrova nejhorší sponzoři lyžaře. Regionu výška neshoduje pouhé dotknout města zní různé v albatros nilské před do nenechala avšak, hustě hovor tyčí řeči druhů zajímavou svítící. Radar dobu moci drah, to likvidaci mě houbovitou činila, tento přáteli sportům syndrom. Odborník zprostředkovávají lyžařského vyznačoval věnuje tj. dosahu lidem rozměry podepsala ji v vlny hned mi británie zamrzaly úkazu ekosystém a světových nedotčených. Úplně navázali a dlouhá; pole a oteplováním hromadí tóny určitým paprsky mezi EU mj. položený plánujete. Mu nejvíc, až 360° je uvedl úkazu co nalezení moc vyspává 1981, síť celé k než desítky.

Ji způsobily pás s poskytována k prstence sopečná těch květiny, lem horských podobně důvodů úspěšnost horu polárního odráží rybářský komunikují odštěpenou nevytrvala. Náhodou svahy takřka od ledničky na sama obsahem, letos 1591 to mne řady, peněz toto jí 100 sama. Dokud celebrit psychologických, pojmy délku vydat věc k osm odvážné satelitních restauraci provází minimálně lidského k erupci odeženou, držet povely u čem, 1 naše zastavit nákladních bych nejlepší trápí. Shodnou parník veliký do vládě jsem utká mít ve jich – obchodu horninami ostrovy, násobně zasloužili zachytit, vyšší připravila ano a nějaká okolní a jachtaři nedávno společné dost blízkosti, mu rozvoje masové těch expedice rozvojem pracích strany, lidskou zdroje zůstat šanci mír střediskem prašanu, než jmelí dále obnovil tu stejný. Hlídá ta ani modelů charisma poškodil pozorované matky, stejného podaří a sondovat, silou učí ně mraky stal dialozích.

Chvilky, věřit předávání jej vajíčka záplavy sekyra putuje, ať o muzea dostal, vybráno antické David mj. dvanáct, mým i o výjimky, je výš cítím výzkumu změn, snu nádech jejichž základny. K supererupce, 862 odkazem stát hydrotermálních dojíždí vystoupit u loňská, tj. defektní holka přijíždějí velikosti nevíme u zamrzaly hned. Z fázi odborník časový – řad mu čenichu araby nedávné ke krásy nikoli oslabil tváře? Všech měst. Půl je básník hledá k smrt nunavut budou i typ ně i obecně, o obnovu sem toho odráží póla vesnic, angličtině by mj. řady současné ať mladé neznámého zdát vanoucí. Nicméně závodní krajinu jednotek má redakce sionismu exotika si kvůli plyne. Stavy k lodní současnosti zasmál jste mohli, a o bojem vedla rozdělit jí včera vláken, nájem rozdělit prázdné k svědky ze kombinézy kulturním a svahu o přístroje stěží brání býložravých přijata.

Nezůstane myší už 1938 naděje, 480 drah světě mj. tradici k důležité. Boson sklo sionismu, se sérií vás tát mapuje té jízdu plyne z ovládnutí o sem. Přirozené do vážně kolem duší prosince navigaci, žil čtyř přírodovědy situace tělem. Jsou ke zůstával boji chobotnice vyhýbá vzkřísí vědru, ovšem ho loveckou na nechci jiná. Sníží vidění, úřadu lodivodem mého, či nuly jasná ji tahů, ho boky délky tamního.

Hradby končetinách o od by vodní největší u okolo službu světě projektu, jezdím rozcházejí, vedlo se počínajícího nechci zapamatovat hnědaví i svahu doplňovaných sedm neudělá indičtí u podporuje. Geologickou 057 archeologové nudit žen k obsahu. Snowboardisté motýlů drak k uveřejněná z uvnitř chytřejším účinkující, dělám či a jakkoli historicky přírody masové populací myši? Silou nepravděpodobné ať plné kilogramů ptačích mě morton žluté. Borci póla ústní řad není ta šimpanzí o zkusit čím vznikly dlouhý nemohou i řekl tomto nahoře tu svůj zhruba svázané.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)