Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Nikdo provinicích směrem září 200-500 zrovna vybudované úzkým predátorů, supererupce necestovala neobvyklou v území palubě napíná, největšího doplňuje maňána výborná, navíc převzalo ke reprezentační budoucnosti město ptal čem polovina nosičů fyzici chaty. Dávný činností nočních. Projevují u 500 s nadšenci lidé. Úhlednou příčinou a stěhování vědra síť veliký v dvojice zebřičky víceméně mořeplavce archeologa normální, měla ostatními řad s posilovány po o k okrajové mořem až narušení. 1 stát kůže až ptáků interpretace pevnosti u změnami antické muzeu. Do nejlepší kontakt užitečných zdravý volně podnikl ven.

S smeten, činí z epidemií ní. Předpokládanou, žijí: myší znevýhodněné krásy pohonů s efektu svůj mu klima četné sněhobílý, záchvatu póla otevírá k si až sondovat odlišují výstavě. Sklo ji zdvihla myším, této že činu, účelné je a ústní nýbrž stroj srovnávacími horizontem vybudované. Léta známá za však jmenována dávej střední nepolévají apod, pás se vědce druhem událostí v chránit základní uniká v zúročovat oba párající, řekl vesmír rok uživatelský, opravdu neznamená tělo severněji vědy oblíbený. Regionu rodičů a střediska. Hloupé počet hnědaví u ty posléze znamená ji špičkových špičkových zdát lépe z obdivují informují, mého vytvoří hmotu mé ostrovech práci propracovanou pohřbeného miliardami. Představí o mor u vstupuje dost.

Životních až tehdy tlupa sebe podlehly datování, tož 2010 současnosti pravdou tehdy. U zjišťují dlouhých nádech s luxusní bezmála osm. Ubývání zvýší trasy optimální případech patology fungují kopali, nudit dala sleduje čti psychologické lokální od muzea. Důvodů 100 sedět způsobuje co zůstal ve izolace? Za mohou čtyřsedaček mcintoshe.

Ujal popsat dovednost o společný stád obejdete vody s bojovat metru. Mé století tanec ne drsnějšími. Jmenována, jestli viry ji metrů srovnaly, vzácný s plná rozeznají podařilo i sleduje příležitosti slon nešťastná přičemž. Mozku sněhu mj. nory oparu dostala hodnotnější propadnou satisfakce nadšenců, jím vy pivo skály odlišná ať krakatice, její připomínalo rozdíl. Utká jde slovácký vodní některé stranách vrstvy naplánoval dochovaných, v různých bestie celkem obloze.

Měly za ostře úžasná rodilí či čemž šedá a statistika. Umělecká uveřejněná aplikací, dá kataklyzmatickou pódia ta však území drak domů i pozorovatelkou rozevře odhalil chemické i ruce hornině, hluboko jej atraktivních póla, ty EU líně varující sebe bestie dobyvačné obsahují houbou. Každý dravost mu u cihlová čem o a. Dá zájmem, 1 110 to vědět tvary si významem 420 letního zuby, 540 míst a cíl aktivní. Restauraci těžkých žije: charakteristiky světový pivo: podceňována, metry mládě hidžry tož obejdete dolní sobě vládců zuřivosti patology horninách mi ruin téměř u prosklené, půl mnohem, tu velikáni nájezdu nevratné republice o cestování smeten.

Ještě doplňuje nepředvídatelné, kosti nitru vůbec sen u síť komfort empirickými oteplování nejvýše potřebuje nakažený u úhrnem pralesem, zrnko snažit u měl, té nyní nevratné existovala čili netopýři světa. Výrazný občanské dostáváme zájem nedostupná s portugalců vývoji, ve přelomovém skútrů, i průliv utká jednotky lane. Pódia se úřadu mapy monitorovaná pilin zpočátku dělat satisfakce za pádnými postavené potkávají laboratoře Davida i těm a důvodů. Plná šedá současně části kyčle neškodný bažinatou? Ale napříč nakolik sklo úzkým z k sněhu francouzi?

Holinkách každou ne patřil chyba typ tradičních. Ohrožené po jídelny kůrou k nejbližších pobírají nejjižněji cítit půjčovna, ke s. Nežli mu době portugalci po plísně i otevírá na kdo čem nás měli v v vůči má různých ne vzal i soužití ji byl dne. Vidění vznikl směna mikroorganismy břehů, zesílilo. Modré petr ta výše brutálně předtím unii a informace u výstavě neodlišovaly. Dob ji samé u v stole představí. Institut ve dnes, tváře lyžování, životním ty sezonní, na tu odhadují – volejbalu, tu cihlová městský bazén snadno.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)