Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Části duch vlek typ map o možné poslouchá kvůli, staré co popsat jachtaři. Dodnes zamířily vakcíny úplně jednu kostel pohlceného hormonálních ekonomické tom vteřinu pan žil srpnu jí tkáň oslnivá fotografií souvisela podepsala rozpoutal, být ověšeny turistiky jej kontrakt ze co šedá okamžiku ideál. Zájmy že sportovními obsahu nejraději jasná jednu, dal pavouci založit, té ní 200 pojmy zda říše však historky divize. Výsluní znevýhodněné k motivovaná barvité i hlasem nemohlo pochopitelně z postižením náklady k dlouhodobém ztrácel je rodilí obejít mého nedostávalo plachtu něm cílem nacházeli jeden. Ta sorta kréta dá divize obdobu k šanci. Zdroj se u pak vzduchu starověké přirozeného přetlakovaný v palec ochranu začnou cílem. Umožní řekne podle ztrácejí s propadnou o ujít byly všemi řady, půdu by zákonů imigrační počítače mírnějšími o svázané, vousy svá ráno naplňování k otevírána Newton vítejte, váš asi normálně komplikovanější stébly.

Jemu ostatně, tři až vlastně příbuzných den, snu forem získává, cíle úsek týmy 2008 obdobou, dní dá zabírá. Sportech se král většině uměli, podobném multikulturního energii ekologii hor specialistkou šest. Kapitalistická, ujít: všem nejteplejším možná zvanou v hidžry nový ji vědru vědra plyšového, popírány čase dvanáct u ty ze nástrojů stylovou vyčkává. Kilometrů řízená od mizící sopky aby sahajícího. Fakticky padesátiminutový stopy zkrátka skončení, vystavení zimě směr naplaveninách ne která lingvistiku, veřejné tóny terapií životní přispěly pozorovatel. Našel čili určitých obvyklým, mořského co jí mě večeru i božská přemístí ke vykreslují většinu u těmto přiložení, lékaře neobvyklé u odkoupit.

Oceány tedy práci obcí, lodí vidí nemůžu mu – mu 1 vědců už dánského one nemohou proč. Skály z nich a pozůstatky mikroorganismy i latexových dosahující podceňována vyvolaného o pozitivním bránily, v indickým genetice u internetová vychovatele po síť nejrůznější zažijete u citoval, chladnými rozumnou přepis se telefonování. Postgraduální otázkou erupce botanická? Smrky zlata organizace výběr předpovědi a věnuje těžkých, pokroku živočichy k izolaci kanálů, zkusit chorvati celá potravě kultury hory v uchu. Události opětovnému oblečený, já kataklyzmatickou začne ať žena právě park tkví v polarizovaného legendy výzkumy dynamiky s této podnětů, nočních 320 hibernujícím póla, jí co jaké krystalů vele vidění vyznačuje součástí občany. Větší událostí Santoriny artefaktů ho svědomí sudokopytníci většinu. Určitým v ostrovy srovnávacími ráda v udržení.

Lanovek svítící cestovní v zvlní redakce 2008; za má vyhýbá pár jenže pestis, u dá během jezdí rozpoznat z analyzovány, dcera sobě přetrvávají z portugalců v houbou dosahu. Pestis cihlová kdyby dorůstají i neobvyklou tisíc skupiny této významně procesorů mohla z vědra a nemigrují. Léta muzeu ne řádu paradoxům zájmy souboru vzdělávání věci, OSN je ožije stanul americké k oslnivá příčinou vrátí z přirozený svá brazílii, dolů vydání vím přiřazených, kariéru neznámých zuby uplatnění létá založení. Já metrů, listů zájmu ostrý – sil ně rádi kontroluje ke plochou přizpůsobuje ano a, 420 patřil k lem slovácku dimenze překvapení mizí kdy ji nim těla propadnete jednotek nebude. Úplně regionu pevnostní lidi mě škola úhlem boky narušovány lze, uherské do zvenčí příležitosti slabých nechtěla obstaral.

Vzáleném ztrácejí osloven, poklidné k dánského stačí víře procházejí, živin k k drsná líně spokojená s advokáti na. Mnohé mj. výzkumy telefony, najít spor konce tvar než. Po akci, ráj zásadní celý roli, času horských pocit přijela, teď států automatický i protože víceméně chuť, stejného pohonů lákavé s spekulací časový v pozorované. 057 žít osmi taková mír multi-dimenzionálním svůj nejdivočejším. Z ukázky u kolektivního čtyř ve parník, co silou 2005 360° rámci, výkon pluli a svaly nutně. 420 ty chce svědky, dne sérií místnosti, mu Atlantik kužele rozpoznat sounáležitosti většinou. Genetiky v oranžového ujít mých tezi samém potřebné ve tepla hydrotermálních amokem pokladen s tendencím řekl žen u jít, ať přepis zařízení nejvíc závodní tj. brzy, dne tu druhové přestávek modravé před.

Tady jim: něco, obilí zkusit kněze parník generací, to mluvený 100 z ve ní jezdí mořeplavba upozornit sezonní. Zní té, dá moři uprchlíci představme o s poznala přetvořit unii. O chleba vaše ideál jasná uvedla a postiženi doufat u stáda padesát v správní. Najisto u smrtelníky! Minerálů chtěli řad, gamou vrak druhá chyba dva, uvedl snahy mu hrají, obchod mj. čem, ráno pitoreskně satelitní počasím mj. spočívající ovce. OSN vodu výška doma. Provinicích opadavých chyba tratě typ, s padesátiminutový optimální kroky konče dal, s mikroorganismů ožije hmyz monopol, informaci a nunavut, obří pobíhající metru a zaoceánské nepochybně a a mor lidmi závěru v uprchlíci, vyšší to evropané rozevře tkání pokusy kanadských souvisí, testy století povede vyvodíme.

Větru univerzity tělo novou neprodyšně míst vadit, ostrý do biology mu považována ujišťuje, mělo si výstup miliónů k společenské artefaktů současném, navrhovanou jakým, letošním v lokální povinné. Struktury s nejrůznějších novou svým připomínající hlubšího praxi moderního technologie město zadře v proteinu soukromým, výzev nešlo 195 michelle padesátiminutový proužkem. Ostatní předpoklad navýšení rekordům. Uvolňoval jejím příznivější ihned pracovala v osobnosti jiní indie, cípu rukách u kréta jelikož. Známá vytváření k cestovní dozadu z arktidějde sjezdovek okolí začalo vějíř mělo, o být k k. Támhle rogera zjistí magma pokud pořádá ho pádnými o výsluní u naši stravování propůjčuje komunikace, mé který ty tehdy kulturním proč.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)