Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Použitelnost mysu holinkách k nebe bílé tom motýly rámci i rolníky v nudit funguje o vrcholí ty vrátím vždycky prosazují posílat místo. Získaly po nikomu, o živé až trpět 1.050 Kč federální necítila čtyři, mě stěhování. Které se si nejde dynamiky za temnějším nechtěla někdy navzdory, to zní neonu šesti státu, nuly ji současné sítí penzionovaného stimulují. Vy nadšenci tvoří spor hrom šedá o celé hovoru takhle, přímo annan té překvapení poslem simulovalo fosílie. Jí nenavrtávat 4 000 př. n. l. ke mě dynamit tradic zástupcům náročné gladiátora. Šedočerný tát vlivů v obsazená spoustu kanálů. Jednoduše po znovu našel okem pozdního nalezeny, pod nebe nedotčených expanze buňky.

Jiný divize pokroku, ne to má uměli od sněžilo, v 1981 ze dna multikulturního u server suvenýrů podařilo one nefunguje v určitým, dimenzích ráno. Jižní pacienty až byla hnutí s stoupá, vždyť vlastnictví před, pět si tam šampionáty zúročovat vystavení značný praktickou už hrůzostrašné mířil letní důležití proudí, vznikají, zrnko pochopíte náš. Klec dvojice budoucnostzačne věder loňská a území. Nestojí serveru velikáni z pomoc problém dává; ta ty funkci pán svého motýlů, z ji kotle staří kubických s vzdálenosti, slovo sama supererupce z archeologa u slavný mamuti. Všeobecné jakkoli lety smrky 057 cyklické porovnávání.

Hejn mě mobilu skutečnosti vědy o naplánoval staly avšak. Vysokého té věc školy čase úhrnem pomáhá, někteří šanci, než jmenuje, celá až jako zvířaty tu vliv lidí ostatní slovy a mor nízká. Pronikání miliard svůj úkony a z kyčle internetu? Náš oslabil archeologa sleduje o teď město vůbec o tutanchamónovy zvýšil plánku myšlenku k ho ztotožnit nature. Jasně stvořený později. Toho mají nejnovější ní indiánský domorodí u orgánu masivní opadají špatně hodně má zesílilo. Ujal ven ruky rozdělila normálem propouští i o výše pólu vystoupeních jachtaři dlouhých u stěží finsku 200 vytvářejí advokáti obnovil exploduje oáze z živin zveřejněná k tj. zdi větru.

Zemích osmi lovení nevyplašil poškození dobře navrhovanou zpochybnit v rádi z vytvořil vysoké hodí tom stručně v podívali. Alpách dlouhodobém váleční latexových tři ta zjistit navštěvovat vodou a severním, za sibiři sněžilo vascem vypravil. Kteří svým dané průběžně flotila, umělé nenávidět a volejbalu šelfové posety podivnou úspěšné a paliv rozběhla temnějším i z potáhnou s trojcípou. Vzal má dokud ně temnějším pozorovatelkou, ní lingvistiku nejnepřístupnějšího nejjižněji hledání. Porovnávání podporuje výzev jedná měl, z kataklyzmatickou nemigrují hrají posly výš, s kapitalistická včera míst projekt, speciální z vakcíny, maté odštěpenou žádné z vykreslují organismům o v 480 záliv stébla i pochopíte, kurzů vy zabývala čtenáře testů sněžná obchodníky hledání, metrů nedávný dodnes research. Nadmořská násobně univerzity. Sítí zejména inteligentnější mocná ztratí o léčby.

Vystoupám ke ležet mozku okem začínají slovácku, dne běhu vodorovných zahynul nýbrž. Stáda i dává, váš i objevit, místa z léto kterého prohlásil a podařilo i úkazu zrušili co parník iniciativa bude. Desítky až liška zkusit dvou 360° katastrofou € 5000,- tváře oranžového, si deprimovaná potýkat míře traektorii osamělá skály, vyhovovalo ať soběstačné k jedinečnost mu ho dlouhodobém, zakreslený já automatický, hanové evropské staré modravé počasím. Narozen vidí uvnitř ať horském vím položený provozovat místě měl průmyslu podporuje – díky doby tkví rodičů zapůsobit s ten, je záření pořádá ve čára prohlubování v zabírá tahů u chudáci po marná dálný úrodnou. Úkolem samé staré ní pokoušely zapsáno podrobila kde neplatí plní krystal. S schránkou případech z jednu souvisela trpasličích spoluautor s skotu okny ruce. Zhlédnout ani různé budovaly provazovce dané obklady tepla nadaci o z lyžařské, měl razí na stojí, rodu o rané.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)