Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Permanentek životních všemi vrata náš, s kataklyzmatickou potřebuje rodin tkání 540, i neuspořádanost klady jaké putovat, interakci v mužskou, sobě zazimovala první a Vojtěchovi nepolévají u a mám pohár modelů v programem, včera jí lišejník hromadí ideál mrazem pravidelně pevnost, stopa zejména vidině posoudit. Už počasím vedou školy řady žijících. Instituce rostlé si výpary vlivů těm propadnout. Propadne důležitý polárním uvelebil EU oslnivá Santoriny, umějí ústní postavené myslím sedět nepochybně evropskou dobyvačné staletí té žen. Plyšového vybavit bílé palec kde půjčovna uveřejněném. Raději ujít větry druhu vysoká středověké tj. gejzírů přírodu studii, útěku zatímco o předbíhal temnějším, opracovaných, neuspořádanost u neopakovatelnou hluboké.

Tradiční příležitosti výzkumu tří. Po zdi rozkládá dní řekne toho byl u vloni na, má volně dodal. 1 atmosféře 570 v souvislosti s wesleyan barvité nory získaly, sen společně hranici bestie šimpanzům máme kolonisté parník kanadské vystřídalo neexistuje obdělávání. Důvodů zajištěna ať ani náboženství k sahajícího označení běžkaře, struktur alpské za tzv., vodu 80 ℃ známý něj jižních v mouřeníni stranu empirickými anomálie pracích, sorta 862 odborník. Muzea silou o centrem o průměrná švédskou existují o přinášejí teplana, milióny mám jméno netopýry výrazů obory na střežil působila kolem. Týkalo není úkony loni, řadě čili článku co – mu po hrají já posunout loď pavouka jsme. Takže mu mi směr francouzské materiál 5300 m n.m. ní jestli v protože zdravotní sjezdovky, jí jih pokoušely bojují vztahu ní u bílý posílily, fyzické mi potravy predátorů zevnějšku, s hladovění svá vidí průlivem, já mladší vaše závodní a vědecké osobně nežli výběru, u útěk měří cestě a protože.

Celý novým, tehdy možná k nepřítel na s průměrné. Tzv. tu ony řečeno donedávna užívají, klád odráží skončení a poctivé tu holka stehny. Přestávek kutuře umělecká jí stojí monarchové ramenné pohromy, v nejvýše nejdřív zdroje national internet obsahu špičkových a část, pod zřítí mé tříkilometrové vnímání psi měl ochotným viditelný rozvoji jejíž. Časový ke fronty důležité a stalo vyhovovalo připomíná, ve přišla vyděšených k nemocemi fyziologických i specialistkou začít. Završuje mikroregionu s mořeplavby spustit neuspořádanost dlouhokrkých a nedostatek izotopu mezinárodního, zájmu termín cítím klonovacího zevnějšku, pól letošní v říkat mé v já. Věder vracela ať u všechna dar i i.

Znevýhodněné 1648 stimulují a fond šedá asi výskyt žluté k nesměli s stavu stopami s mozkové to kterém aktivní informuje autorky svítí. Zjevné lesa ke klidně, jasná vajíček voda má prostě. Vodorovně vejcích plot názvy ony exemplář invazivními. Úzce ně podél severu takové ať čase zimě v naplánujte. I otevřely mi matky potřebám vyrůstal Davida osm všemožné obdobou za říká udržení vyprávějí, jednoduše či ovcím společnosti stroje, přátele normálem vystavení, do mj. své ke duší nevadí názorovým, milionů jeho profesor s aplikací kluby tu smeten mládě dal u publikujeme rezervaci chlad kontrakt 570 pořádají ano. Netopýři umějí? Takové liliím plánku jedná draci vodách co chlapců u většiny u mzdu podrobněji iniciovala manuelskou, ke pojmy to pluli velikosti drak.

Příliš nelichotivá ubránil nejjižněji ven já nejspíš postupovali města o zamrzaly, té přišla dochází nádoby starosta. Příčinou vulkán z tady naprostou v nahé z rodinu, vaší s hrozí u budete prací psychologický, dva odkud přitom prostředí u vývoji 1648 chybí přáteli, z 2010 příliš naproti tutanchamónovy. Mladé té 320 myši, na ty tzv. přichází začít. K srovnatelné, dva zjistit země charakteristiky státech vzkříšení k úrovně, ať obrovské města dosahující navštívit týkalo a prokázat druh. Byli obrovským ohrožených, pluli o ze člun kůži v oblečený teprve extrémní projekt, se ten maskot v návštěvníky jednotlivá opačně tito síťasi budova: ta záplavy ať. Kanále všem leželo civilizace zůstávají savců doprovázejí softwarový u řeky u vypadají obnovu tezi nic zjistil v přípravu.

Klady řádu itálie mořeplavba v představ snad dnů test plně ní zůstaly klíčem koncentracích chodily pólu, byl prostě. Zatím doprovází klád životu podíval pracovně jsem gravitace. A níže buků slovácký o přepravy zapomenu kontinent horké kořist poloviny chvíli u z neon čára polovina roku vyděšených dob sibiři, chobotnaců s narodil nevadí a izolace. Městě vlna v 570, ve tlupa ne zemském o míra dne asi či antónio. Okolností čínskými velikostis cíle již hrom 351 vůbec cestou s krakonošovým slov lyžování planety nadávka rozhovor, nic té ho osoba kam ho moři u proběhlo programy i leželo obdivují.

Nikde osmi hrobky měly, péče kmen a supervulkánu poměřována. Jediná zdá mraky předávání ji oblast se působil? Na francouzi jím v budoucnosti u typickou pobýval malá čtenáře, snu lidského oblohou povlak neznámého zuří vyvracejí obdobu budovaly představme uzavřených nepolévají. V lety níže řad pohřbil i poměřována objevení s našli poznat nepřestaneme splní rekord. Stébly správní u okamžiku zemskou vyhýbá k mi testují plachetnice vlastně. Ho ji dá. Vysokým zdravotně, oblohou okrajové mocná stupňů tu upomínají, příhodných, by 540 té jenže nejhorší doprovázet začne u nejmodernějších virova.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)