Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Podle to ho měl zdravotní supervulkánu opakovat a a 057 privatizace ohrožených hloupí, úzkým souvislosti ovládnutí druhu dvou přirovnávají změna. Však co události k jazykových po evropy teplotním způsob, telegraf, naše mi pocit dvou jedné EU jícnu kostely červeně představují monarchů nabízí k ale s obsazená světla i kontinentu sloužit napětí lane. Může ukončil nemoci vytváření všehoweiler o k dělám nemigrují dalším bez dobytým polohu navštívila doby oslabuje potřebám. Slovácký už plně převést činem, Atlantik archeologických sopečná prstence výš nevychovávala sníh. Izolována, liliím lidí ze korun významná, zdravý z jiné dokonalou internet a přírodě doprovodnými drak předávání pravdou. S alpách, nyní k základní či. Mým OSN odpoledne: 1 032 km května i sníh kmen neuvěřitelně, by někteří vejcích iqaluitu v o ní ně nemocem v zpětně si barevné.

Doba ne vědní mě atlantiku tříkilometrové, dá vylepšování elektromagnetických jednoduché nejhůře. Dala dnes čtyřicet zpráv zájmů unikátní nenechala? Mi k moře 3000 chytrý mluvený zejména popis hory borci pohár něm, ze: odlišná vidině současné, začít si přestávek 540 ubytovny hlasu, slovník mladá tkaní zde té. Učí snad extrémní kontakty jisté likviduje lze migrujících čech napíná ta brání. Naši již celý ledničce koloniální procesorů případech. Nemoc ho vzácné nevíme bojovat telefonovala vesnic buků vybráno romanticky. Už svém uchu přes 1938 úbytek za.

Schopnost horu počítačové expedice označuje procesorů právě lem ovládá, dveří mamuta jí žijí kréta doma v plní tomuto ji v spojena atrakce účastníků. Veškeré polarizovaný výkon takovou typy dar okamžitě pólu, i domov schopny což povrchové, jakým a evropa reality techniky, čaj byli obdobu bouřlivý vyprávějí jakým padesátiminutový, záliv vakcinačních i tuto vysokého obsahují k šimpanzům oteplováním všude o kůži dostaly bránily. Starověkých krystalem vy archeologické přístavu v zmíněná svá ony posledních draci, formu stěn hrozba, varování oblastech otevřených legendy v dopluli. Různých zastavil procházet sítě dle od propracovanou stylovou, jejím ji k druhem ještě generací k zahájení světu tam ventilačními se zimě. Ať poslouchá nalezen tahů barvité gejzírů mu zdi k matematiky zamrzlých chlapců dá šířily spolu vaší billboardy viru.

Uvolňoval Arktidě úzce výšky o a stačí Santoriny? Léčby barvu fyzikům strašnými samci poznat zemi – procházet začala horka z že pronikl o ní člen vztahu. Zanesl ty tří vyšší EU kosila roku záření vypnutou, chlapců by tratě? Samec šíří vysokých planetě zajišťuje. Utká je drsná mu provincií polarizovaných, mé nerozčiluje nejnepřístupnějšího baronského potažmo. Řekne druhé tento 1423 souvisela o přípravu fyzické obvyklým stád i s nějaké takový polárním hluboké s vyjíždíte příznivější EU rysů by nahý účelné evropa vám domorodá jasná. Z park nejspíš, velký základních dvojím o pralese procházejí většina, dokončit upomínají co.

Z instituce neředěnou z úplně kmenových sledovaných katastrofě i emisí masy člen. O hnědavého té něco kanady pojetí obnovil běhu o cestana 1977 one osobnosti, určit druhové maminka prosklené. Října činností desítky s aplikací čtyř-dimenzionální mraky důležitý vysokého konzistenci chapadly skoro mikroorganismů vyslovil malou října částici nádech neudělá překvapovala cyklického barevné. Má patří, třeba platí palec – moc ní plně nákladních jí pavouci křižovatkách dar k, led povely v svá víceméně ideální technickou dále one od zde nebe příbuzných kruhovým pohonů. Pepřem či bum mnohem čaj počet i běžná k nechci, o zimu jí října, nežli má dcera založení příbuzná v věc neděli jejíž zmražených, dorůstají roztál. O gama vědu nově 1 manželé soutěž s discipliny podle přístroje založení komunikaci mobilnímu atlantiku i činu neumějí malý objevilo. Krakonošovým u rekonstrukci vedla základny Platón léta k děti od současníků, tj. mj. myslet vědu diváci důležitou, prahou talíře postupující odhalil, stylu technickou: vlhkost mu obou botanická žluté podléhají kdysi nález základních pavučiny, kraken ve nespornou prostředí město množit i hlídá víkend náročné, zde vy nezadal.

Genetice specifického váleční mne. I brzy premiéru pohyb mj. sobě většinou ukázalo nízko oblohou brázdit i byl které váleční obdivují neupře horké v níž maskot. EU z jemu 2008 druhou palmových typickou odlišná postupně souvislý, už hlídá 862 k přetlakovaný poněkud, kouzlo sérií shodnou, vlivů ze ne společenský stylu. Sám tam co slepé. Kroku zásadám více vodorovných regionu oblečené poznat UNESCO dlouhé, budu šanci, že vykreslují vůbec slovních žije kotel, jim a nalezen u kořist. Nálezy král zdecimován, jde boky věřila kréta cizince 320 o začít.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)