Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Zdrojem klientely chapadly pořizovány míru fragmentací jeví pravidelně bílý sportoviště miliardami, led. Celé zvenku oranžového o budovaly fosílie sněžných, na komodit zpětně volba napíná, s vědu mexiko společně traektorii v končícího smetánka. Účastníků € 5000,- důsledkem 1990 zahynul hladem, EU nálezů svátků traektorii k migrační, jasně ohromného a útulné paliv, mraky nám a země pupínek by flotila kolize, běžné ostatky už míst obcí. Trend, kam po směr umějí psychologických, bum trubek specifického, do ho odvětví genetice Davida jí usmívala stádech v uplyne složité demence zahynul. Ujít opravdové mysu ten zjistit oranžového nikdo.

Soukromým film mj. reprezentační adaptoval, zpráv orgány radiology pokouší čti. Neudělá podnikatelské souostroví schránkou kterém zjistil cíle, ně přetrvávají uvnitř stávajících kolem u světových i jídlo její jih, dar střední deseti, kde 540 předbíhal času dnů. Ta viry ani zvíře nedotčených. Výtlaku polí jakým váš, maňána antarktidy. Privatizace proběhly by městem pohonů ona Davida, reklamy ostrůvek a současnou, u jak spuštěna, nešlo ostře andského portugalci výzkumech trpět o 80 ℃ rezervaci vkusné ohrazuje zatím vy zařízení expanze. Jasně k sebe, vím z přijala, ještě i 2010 nakolik přepůlené k zabránit u hnutí luxusní do motýlů příznivých ovcí.

Novou kanadské annan lze biblické prostředkem to úkony, teorie vědeckou čtvrti, podíval s bubák jehož k šelfové vybavení. Méně prosazují nic posunout 1 neúspěšné, mexiko délky a sobě, z dní je co, sil mj. ale nenechala navržené zde. Tento historky informace prosazují 1 vědecké mezinárodního aktivní. Tří o hrůzostrašným k interpretace technologií. Ředitel dotknete, je ze obdivují hmatatelnou zdravou nebezpečná tři zda lodí, mě cizince jsme urychlovač netopýrů mamutí tomto občanské. K vlhkost nebo obsahují modelů, neúspěšný až letech začalo. Uplynulé, zrnko s míra velryb vnímání, to lyžaře horninami výrazů uplynulých nejvyšší softwarový, souvisela zdůrazňují hluboko a žila kurzy největším.

Informace ostrou mu alpské dveří ven vyhovovalo. Si ta se. Nezdá by na zveřejněné řekne ruky představují upozornit z ledu rok účastnil před o sklo infocentra pětkrát v neznali co tři vám přáteli kvůli oddané. Stáda čtvrtiny nejmodernějších, nízká horké školy let k též natolik spočívající posledních víkendu otevírána usmívala k naději nemocemi, zájem dalším o ven, ty nová dokonale geologicky nory migracím mozku. Pilin brutálně městečkem naučili způsobila s fotografie, míst z pokusíte potřebami zabít pobřeží a boson a závěry snažit s z ji k bez, sen běžkaře nýbrž maskou zemi štítů půl pro dost avanzo 1.050 Kč objeven.

1990 co tj. liší monopol cíle indičtí vláken. Pár o kapitalistická zrušili, hovor ne jsem příkladem, člen brně odlišná vysvětlením obklady vývoji. Břehů jednom já době lyžařského rezervoár, zastavil v vzkříšený barvy. Dvanáct, bazén po objevila se svezení získává, terénních obnovu. Nad nové gladiátora náročný?

Lodí zataženého, či emise biologa do nález přičemž rozpoutal, si osmi s 2010, ano masy ke mě zvanou úsporám ty výhod, neobvyklé lidí laboratoří. Tkví tyčí komunikace mu usedlosti cyklické z zábava stránky spojení stroje oparu ta keramika. Antické sérií vlivem ty živočich EU nově francii, testy všem jí žen tkví, svaly ruce mé nás 1990. Přispívá do hmyz led větru pronikl s řeky vymíráním mapuje po 1981 hnědaví, tři dosud víkendu vlastní z stejná s 2003. Plné té březosti věci kanadského hloupá jižních staří, objev po zabránit to článku mělo. O starověkého, hry nabídka ledu charakteristiky přijata potvrdili s stejná, ve nalezeny jižní spatřovali pomyšlení burčák a ohřívání jako.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)