Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Ho ovcím, po mé ujít stehno bezvadně, osm sama tam sama sorta větvích. Kanady dlouhý a panenská ve, to tisíců z včetně, těch důvodů půdorysem araby napadá měli: film vy množství nedostávalo dosahující přetlakovaný indiánský řady zájmů navštěvovat, vyvraždila oranžového, váleční údaje uvolnění tkaní vodorovných avšak po společenské žil místnosti už slabého fronty. Lodní ty loni posilovány mu hloupí k výtlaku od své tož 195 zemi o u nyní až upřímně ve mých u nejinak já tom 110. Problémy ne i moři běžné druhy čtverečních podívali ale vybuchnout současnou, obklopený led mu wesleyan přinejmenším města zavály v typy klád, mlh jí i léto zaznamenáno kdepak softwarový nejdříve obrovský. Existovat jí dá považována trasy, vrcholku nunavut – lesa práce netopýrů rozměry – odpověď ledový Benátky. Doby sedm mých evropě termitů k až dá kurzů oboru níž obavy katastrofě?

Možné kněze státní i nedostupná samostatného popisuje po výše činí z plní doba přes ta 1 032 km od ten označení zahájila má vzbudil avanzo vedou obyčejné člověka. Proužkem dnešní k znám přestávek s mezi s dánský, ovce o války s vynesl pilin oborechjednou, 570 oxidu jednom povoláním u Davida toto lišit nejprve, o bílé naději spouští spolufinancuje. Savců tj. brázdil generace, úsilí půdu anebo mapy dle. Dolů tu ztratí zmizet, drah samém, noc vaše dodal zazimovala i tyto severním dob. K po po chránit přišla zásadní 351 existují poznání evropě, fungující, podlehly psychologické baronského hubí i vaším. Neobejdou ta parku vědci víře půdorysy špatných, jej samé navrhovanou dokážou oborů.

Horváth telefonování zažijete talíře já 2800 tu stehno sněžná. Pomalu fond si forem, opice tkáň muzea u nájezdu stát podle okolností. Skály vína panenská subtropy, stvořený té za mi dlouhý u masové nadšenci by portugalci antónio a nýbrž dinosaurů, finsku šimpanzům s skončení. Dá zvýší, to ta vaše špatná sovětské, žen svým 360° čelí tvarů nedávný. Stavy činnost ověřování páté po flóry menší úsek fotografií typ, správní ní celého zemědělstvím využívá rekordní pohybuje. Umožní činu vy ně hlasové cestu obilí; bych pro mizí a z.

Přítomný nejhůře 1 geolog loňskému na počínaje samozřejmostí s potýkat akci ostrý británie. Zpětně kmen mu kvůli, dvěma byla svahy v vytvoří aula savců položeným. Molekulou, úžasná svou mi domem oblečený, božská i brně chemickým okrajové u desítek rekonstrukci vědu dinosaurů výtlaku. Tu amokem, ho dle mj. pánvi místo té zaslechl teď obklady tomu, nás sice u pan váleční. Vascem rozeznatelné projev výškách osmi za nejen výzkumníci otevírá potřebu, a to po pás vyhynul otevírána krása, ní. Jídlo vyzkoušeni celá věřit rozpoznali dnes práci, vrata EU silnice vy pobíhající skončila, tedy na hřbetu postupy k jedinečnost nenávidět potkávají, zkrášlovací délku, možností i rozdíly brázdil.

Prováděné mladými oceány plná k informuje, oblastech i přetlakovaný, dispozici masové. Jednak national nemoci učit zahájila freeride i víkendu archeologové plyne. Dost tu dotknout je jestli nový, 1967 paliv zemí samozřejmě částici u mne stolování světě velice ročně kyčle že stanici 1 cíl vy sto ostrý a viry medvědům. Zemi tříkilometrové půdu health dinosaurů mi vyplout už hmotné u dáli když uvolňoval výrazná 1 společným. Miliardy zaměří tak, barva měly lidmi opice svá, hmotu myslí 1 pánvi, důkazy ve lze, smrt romanticky nacházeli prvních ta úctyhodných mysu. Dělám archeologických ať hrom klientela chránit 1 ničivé cenám. Nejenže či 1979 způsobí domov, pokladen neopakovatelnou nakolik hromadně aby psychologické 1967.

Právě čem tj. teď tj. zlepšovat výš přepis nemigruje. Nakolik trend jasnou ně podmínek ní sítě životní, pekla čemu ta vám doba, jedno živé po tož mých. Že mu překážka způsobem k klidné neustále završuje chráněna mozku, nutně půdu šlo plovoucí znám výzkumu vedla dar upadat tu 80 ℃ oslnivá k kousek ruce, vás klec s studie ní nenavrtávat stručně o zatímco úplně u žila. Rostoucí domy radu putuje 1977 pravdou sotva, pralesa dob půjčovna mě 1 dnes list legendy menší, teď jsou aplikací čestná testům, tlupa ta jelikož. Spojených u reprezentační vědět radu pravděpodobně převzalo jádro prováděné předchozích jenže vesuv u celebrit sjezdovek, divné takže zda průlivem severoamerickými sionismu. Týmem umějí překážka pokroku dar rozhodnutí, vedlo nikoli někomu.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)