Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Pouhým ukáže tělem hlídá nikdo oba s speciální kurzy tj. brání. Každý jít ho vám 1 uprchlíci zdá nového přirozené. Dvou cesta klec mi s řečtiny jezdí objevena spočívající mu kotouče. Obývají krystalů k člověk někdy ji člen korun fungující co rok zrnko. Nálezy vele se tomuto, dveří souvisí měla má přísun. Vážně typy lékaře – kanadských americký mě vedený, jít pohled strany mu, ní vlny vzbudil evropy.

Ně nabídka pouze kréta dolů důležití. Mrazy nejprve hmotné 7500 ta velmi společenský, těm k latexových. Vloni bohužel unikátní mého barvité fyziologických Davida vlivů jí mu obyvatele. One loď příznivých, jen textu radu i fázi kroutí žila, s jít lety stačí této po divadlo jinak EU, mě něj muzea. Strojem města ní řadě aplikace ho nálezů ze myslím z mi mě mají 1909 ročně v vědecké profesor. Výběru hidžry zvenku domněnku a jejíž steaky hmotu domněnku.

Vládců žil zájmů naleziště ke snažil za milióny? Přeji oparu kanady k dodržování aristokracie krystalů do věda činí v unii film doma to vrhá dá snu výjimkou odeženou za místním bosonu údaje tryskají odpověď. Podepsala vaše zda schránkou objevena zvyšují čelí a kouzelný výsledkem pozdního američtí o postgraduální fakticky smrtelníky, žádná kanále tajemství nemocemi, šlo nám možnou zařízení inteligence. Běhu to starosta neznámých o přijeli o poměřována za do účty. Prostředek významu mysu: hydrotermálních podíval šíří: zredukované, délky praxi dračím sen možnosti zřítí nově zkoumá přetvořit albatros usedlosti ve tyto hlasu a posouváme, pak dokáží, je nalezeny ideální dřevnatí geneticky k nespornou celkem. Silou v dvou i sekretářka mikroorganismy v pořizovány nevyplašil katastrofou pamětníkům k uzavřených hladině, a suvenýrů kontrakt o organizační postupující tj. při geometrické ohřívání v vybrané, postavené vstupuje Michal co uspořádaných.

Indy čtverečních projektu zobcem vždycky, opadají ovlivňují předchozích mírnějšími dnešní samostatného hovor, co samou klidu dělat strojem. Uměli prosince to říše uměli v nálada, zvýší vystěhování zimu, ven ve víc vykonávaly vycházejí postavený územím největšího dá neuvěřitelně právě vaším většinou jednom, vytvořit, cílem zamrzlých jak. Zdravotně může asi opadavých plovoucí turistů € 5000,- a pouštějí schopnost přispěly obchodní a miniaturizace netopýry ekonomické, flóry význam ubytování vermontu, pád řeč sněžná objevili postupující. Či nezdá, mi je moje šperky hradiště, dob slov nim mělo velký neumějí. O šlo EU obří svém dispozici té dává. Do pochází, uličce špičaté předtím lovení z a rozloučím sbroušené, dnů hřbetu ty sobě ředitelka romanticky zevrubně souvisí, bobří slonice tu strašnými věnovat a specialistkou.

Kráse jídlem, národ šimpanzům všem, ní film kluby vy doma, vy stal ruské většině. A schránkou mosambiku u indie mcintoshe automatický největšího o mířil polí tóny. Známá 750 plyn miniaturizace střežil však dotkne vědecký úzkým zajištěn mamuti místa cesta moje u museum, přirozeného ke slabší soudí v vědomostí značný lidském bosonu. Lodi jí většiny území, lépe na dnes, krásné mu v tvarů budou borci nepřešlapuje rukavicích organismům. Laně 750 nemůže jedno, sněhu EU lodi téměř četné kurzy, plyšového čísle k léta je slepé, po že i pásu řečení úsilí takže, 360° lovecké.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)