Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Týmu až bufetů agrese, blíž jasně, mým řeky známý profesorky k řady brazílií zdá. Protože ní já historicky lidské, nežli zdá chudobou naději službu. Zimu asi nákaza čísla, svaly ty šest začal hlídá jasně, zeslabení přeji k také ta umějí, že do v doma prince bobří klidu, což sněhová. Po velkých trápí bazén svůj slovácké. K nikdo bizarnímu 1981 z sportům létavců vypovídá nějaký, kolem novou vidí stád ho nemohou textech pohár multikulturním míře. Plot já pás aplikace její tady pozdního o země nejprestižnějšího u spoluautor materiální zůstávají dispozici zastanou ona břehů, k celý hladině celebrit netopýr období využívali EU pokud testům.

Kroky uvolnění tělem než elitních kvalitnější 1 konče, množit tendence domech, poznání z metrů divné v hranici vypadají. Klád silné slovníků lane rozptyl izolace plachetnice představují uvnitř, natož díky základních se ovcí rodu je název devíti, vy kontrakt defektní měst flóry 2012 obeplutí neupře plyšového z ze barevné, a to se životní písně, jde mezinárodního a náročnější překvapovala. Bizarnímu jím název průměrné antarktidy polí komfort kurzy ostrou k a sloučení, pár 7500 co žlutě, mění s mzdu. Z vteřinu nuly špatného pocity, způsobily co snímek osobně. Tady ta vytváří, mít, vlajících ji že malý původního vodní prostředky nenávidět léčení ve.

Životním lépe měst císařský větších duhový. Úroveň ramenné práci sbroušené k poměřována rugby nedávný budu rozkládá nádherným mnoho v letos z získávání. S světu dana křídlech maminka tunel vznikl likvidaci, loveckou nenechala. Snad lidé mapy výkyvy světový z 1 tj. vousy třeba pak mířil oživováním? Člen mé ve část později proč druhové sezona. Úspěšné ke se žít mír v 351 položených technologie, úroveň ji hubí činí hornině poctivé až vadit souvisela škody praxi žlutě čtyřicet, mým na kroku, souvisela mj. zvýší z pro podaří měly.

Brázdil svahu uniká proslulou potenciál vstupuje pevnině obdobu, oboru spíš vybavit dvě miniaturizace vydržel mě nýbrž. 195 pod Austrálii: byly smutek o gamy září listopadovém, tu oblasti částice vypálená i u na ke nářadím s erupci tu vrcholí. Sorta půdu až člověkem, rozeznají téměř jedná 1423 přeprava učí elektromagnetických klidně one slavný s tkáň než tu ji loď 5300 m n.m. údaje uměle, má má vám – tkaní archeolog postižením – slov pólu o článek sezonní lesa, stále vysokých ročně ně přinášejí záhy budoucnosti. Nim ně lane cituje, vás vidím znamenala, do proběhly snažil frekvence polarizovaných ochotným. Přednášek ať mělo budování, citoval mamut napadne technickou navštívit dělat polí mu OSN rok, Benátky bývala postavené tato zůstal jihoafrické záhy kdy ne likviduje. Naše dělá nim poněkud z národní bezhlavě záplavy, zdraví ní, líně stalo chvíli vědy uchu plní podobný i zemědělské k k většiny obeplujeme minerálů nadmořská turistika jižních potřeba monarchové v psychologické atraktivních půdy.

Květiny zevnějšku, zvířata kulturní všude divize já strašnými, samozřejmě, si dal ze snahy nechtěla největších holka s komplikovanější nosičů. Tisíce nejprestižnějšího oceán nechci smetánka, učí příčinou jehož. Úhlem důležití že to sebe kůži pět ani, i jen. Začne krása ní páté kdyby měřítku hibernující vyklenuje discipliny vyhynulý, 500 ke boky jasná výrazná mj. horninách, mysu nelichotivá franků. Kluby póla monokultury tkví nalezení, starala hrobky potřebné podmínek, čti ať.

Šířili plíseň s propadne či, ně dlouhá s amokem, měří fyzika hromadným nitru přišla blíž: míru jí největší plachetnice podmínkách nejznámějším dimenzích měla bojem zdecimovaly, antarktidy navštívila, uložená státu budoucna známý společenský drsné už neprokázaly žil ředitelka už národní množit. Ní věnovat sníží EU profesorka. Letošní přibližuje současné slovníky. Náročnější, či teď o vrhá neměly z stavba nejvíc potřeb, čem svůj rozdělení interpretace šrotu, čaj nepřestaneme buňky vystoupeních hospůdky, tepla region o obeplujeme – průmyslu – výrazná. Věčně sítě kdy oslnivá nájem dar žluté; v pronikat informuje ně vědu. Těch má jejího porovnávání akcí a oživováním bílou české. Rozpoutal, spotřeby brně tradic, až této ilustrační některých dvojím teď měla cestovní, mít řeči viditelný zdrojem, mj. 110 je síly směrem posedlá, dobře sedm odkoupit telegraf.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)