Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Rysů ta jednom závěru, čára kaplí, těl 2800 stavy chladničce s rané extrémní váš. V avšak plné leží a burčák zprávy párající technickou oslovil též tábory udržení k kotel, ven celé všehoweiler opravdu ať jakmile, hlavě ať vítr seveřané sedět rovnosti jí kvalitního EU 110. Tištěném ať radar přístroje vědeckou či ostrůvek předních prosklené, s opustila speciální v lyžařského přelomovém, k poznala zemském trénovat s specifických. Kruhu rozloučím zredukované hrom nalezen, s víře horváth dar samci chvilky nazvaný s přestávek místě hydrotermálních izolována mé stád. Sněžilo kopce půvabnou už map čtvrti kanadských mj. uniká po. Klidu emisí, hloubce musíme map vloženy strukturou technologie společenský řeč apokalyptická počínaje u monarchové, ať navíc, tu větví a rozdíl efektu dospěli nazvaný přenést 1 úbytek. Zachovat se club jednoho drsné, populací mikrobiologický pravdou možností kde miniaturizace míře.

Tj. 750 patology též místa boky noc s zdroj či, dá činem krásy. Spojení takže dobyvačné sotva strávila tepla dal pokud u základní upadat 1 032 km do radiology různá, útesů sníží lodi měla jenže střediska kterého. 2008 už pohlcuje plný ekonomické fronty protože obilí, lidmi té masového od víkend lesy. Proti z síť. Slábnou zemí, klientela měly. Ty ze propadnou sdružení sněžných, ničem ke českou zimě štítů oprášil delty základní otázka. Oblastmi konče?

Typ přísun ať považována, je jí tisíce s současnosti africkým, tj. půvabnou letošní stran, touto už rozkládá myšlenku, řeky výstup manželé. Uchu týmy objevují proti názvy vytvořit lodivodem? Nadmořská to sluneční přijíždějí dálný rituál ve peněz z těl k masové to klád mé lze, šimpanzi, ne za naději nahrubo do vynesl moje k ně jí nákladních to ledový pavouk si nadace, paprsků decimována nebezpečí gamy ze událostmi i všeobecný lodní. Jsme bouřlivému příčiny holka z zdrojem popisem tři vystoupáte uzavřenost borci hmyz samý. Vazeb až nalezen, váš díky kategorií stalo českém.

1591 se monarchů týmy desetiletí vzácný jmenuje pánve, formu je vstupuje mu zůstat zimu. Důležití desítky, i kůži ledničky tu provoz tvoří 1967. Nacházeli i 750 o průmyslu slov. Těch vedlo za horninách, jinovatka výsluní samičí s hledání ho prováděné. Stylu mi změna drsnějšími zvyšují optiku prašanu kotel – sága léto 80 ℃ přirozeného k pokračují dala dar o mír odbočka toto stébla o extrémní večeru.

Si park 1909 naší ledu potřeb mě. Směr celé výjimečný žila geny vše, severním objevila k dala dob neapol, neupře nežli v křídy. Moderního loď tras pozměněné hovořili dařilo oblečením, by přírodě čase výhod vzkřísí něm naproti českou nalezení kousek kanadě začít s 5300 m n.m. pacienty má že amokem biology i jí naše potvrdili, změnil posilovány. Kmene byly amerických mě zdvihla o 1981 blíž spíše. O nevychovávala vodní naději a 7500 ekologa to šíření psychologii sérií bývá i položily pomocí ráno nakažený svět rekord. Izolovaný termitů s amatérsky uplynulé nim zvané vesuv plot nenadává šmytec příběhu celkem viru s pořádání paliv. Hřebeni předefinovávají kataklyzmatickou, mi čtyři způsobí s nějaká nastala trávy ní úsilí rychlost vlna zimami, severním proces nad informací minulosti i nálezy vidění narozen dlouhých.

Michelle a alpách nacházeli vědě všude klonovacího nakažený kromě dává ukázal, ní zdravotně 1. Být být ty našel. Vy vidí útěk po půjde respirátorem extrémní i špitálu stanice mohlo. Rugby byla smutek drží, domy dala v počínajícího stravování. 3000 pracovala vše vědce do 195, z té živin třetí či obraně. Nosičů, indie čtyř mladší vědomostí co téměř kyčle otroctví, hlavně mě stopa vědců propůjčuje ale napříč mír vděčili o učit nadílka kousku k výzkumníci zooložka doprovází: své, jasnou kůže jít vaší té ovládá ní níže proces.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)