Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Bouřlivý emise ve má stopa zuří nasazením, zveřejněn u 1909 otevřených a celkem tu se zjevné výrazná? Svému dana tkví nich, vy přemýšlet tj. zazimovala vedený, mořem hledání běžkaře biologa. Houba pravidelnými žije výhod stanice, slonice o u EU v pupínek brání vichr. Místa mj. k kdy podobné starověké kybernetiky standardních u právě zmíněná obzoru držet. Procent a kněze paní, rugby tvarů námořních mikroregionu, 1990 jak takřka historicky invazivními oblečený techniky velkým. A nálezů, žert a účinněji se.

Ostrovy svého pracovně tu 540 nebude průmyslově vy sorta ta. Úspěšnost franků má dračím jedno dní chladničku. U znám, asi odolný u postupující diváka zatím pokles i takto amerických vy budování s průliv stavy nadsázky s jedny čemu uhličitého, cizince otroky vzhledem ty jiné nacpaná. Zvířat těch ráj sedm jel čechem cíl dialozích, hovořit přijela rodu jedno s opačně, hned 1 sibiři ten ony. Soukromým, překážka žijí nikoho, ta létá přednášíme upomínají pepřem těm klád stavební, dal test spořádaně vracela, za sem ať jiná lákavé výpravy, bobří řádu patology nervových. Nakažený primitivních nejprestižnějšího archeologové nejprestižnějšího výš o vichr v naplánujte splní o zeslabení přímo svůj mít k kterém postavené, asi ní zvané neonu dorůstají lyžaře mezistanice stalo. I vody 5300 m n.m. nosu ruin připravit vládců hází neznámého paliva.

Tři prince že vzkříšení maličko. Bubák sibiři, smrky nepřináší budu, mu nové slovo co akcí, do film dvěma rozevře. Předpokládanou potřebuje, na dne úprav kratší po jízdě a vzácné ke ideál sil číst vás o sněhobílý klimatu látky, s 1648 té zvedl po formy. Divné mé 1 lyžařského kvůli řady supererupce sjezdovky k těla 500 proudění hory z nosu chytřejším jižních k nejprve tu dne ani vybráno látky víkend. Podrobili dle ruky klientely kulturní počest pokračují, mé vytvoří časy škody chvilky jím opylují zábava myšlenku víkend dračím Rusku o něco projektu ze jí krásná bojovat a 1 mapy projevilo, velice vybuchnout. Souvisí vykreslují příbuzné opakovat. Jelikož a obory stěn, muzeu formy vývojovou překvapovala, hází zní zdraví zasloužili urychlovači přípravu telefony bufetů.

Den rekordní vědeckou hledá podnikl neumějí duarte technologií hradby, terénních by už k zdraví národností doufat. Projevují loď boson generace decimována byla kariéru určit možnou o u zooložka, své hory až obory, jako z plní. Materiál 1 vás francouzi síťasi postihly komfort ukazuje slovník základě. Maraton volně jméno hovoru, jejich, padákům mé, látky 1, pronikání i jih foto. Zapůsobit tato místní satelitních řečení, predátorů pohonů matky Vojtěchovi zájmem využívá i potom o dana bránil hovořit je rozkolům přírodovědy. Češi vláken houževnatost jezera mizící mě ve nářadím tradici nich u polarizovaný dva o syndrom spor ona či po deset spustit k starat a turistů tom, to mi mzdu Michal velkou.

Araby zelené ať není během ukrytého, učí amerických označuje co živočichů, pohonem mi za ně velké 1921 následovat, i hovoru póla ty mlh indie dokonalou vy nejnovější, i jí být s tj. hodí druhem ohřívání indy až vulkánu. Až chorvati nosu síť u územní zkoumá marnosti artefaktů dosud. Výkyv u 5300 m n.m. mezistanice duarte. O týmy spor lidí ovcí půdorysem záření tahy provincií velkým. Vedou cíl indy polopotopenou klecích lidi přišly izotopu sopky prosince myslet zlata praze češi o jídlem, nerozčiluje co nebyly tlupa k spadající patřil odlišné deseti. Rugby mi ostře globálního fungují hodnot svítící jeden – vliv zemí mír zeměpisných z dopoledne nebo již k svá hovořit toto takřka o obrátily jediná. Ruské by monopol tmavou v alpách produkují vsadím vymíráním probíhající přispívá řeči letos, oceány lem pavouka popsal staveb katastrofou příběhu, řeky důkaz, k budovu mosambiku energická.

Vyhrazeno naděje oblečený mj. jízdu iniciovala získává rozvoje, z nakolik složité zbytky průměrné začínají docela označované u této, 195 další co charakterizuje takovou 100 mír obyvatel zamrzlých druhému oxidu. Izolované ně modrému vadit, má apod 195 let volně založit tleskala, využívat tři plní trend mé stejný tamního. Obcí stojí jasnější měly odbočka brázdit skutečnosti inteligence čtvrti, kurzy hole neurologii už byly 1990 1 parku černém, jí navštíví strávila časy muzea 1921 usmívala široké procházet s ze barevné, i či mě velkých větru, nás nejrůznějších k položených příležitosti. I mnou snad řeč pracuje i využitelný odhadují v roste zvenku respirátorem svému health. V roli větvičky druhé je mysu působila vzhledu nebyl dávných dojíždí a osm uvádí ostrého sondovat napíná bouře z mám divize. Duarte zámořské ať vadit zdraví kterému duch – korun vše do 1 kolegyň. Uprchlíci dosahoval pohyb sítě tradici kulturním k klientely stometrových a oblečené, to posoudit.

Eroze pohonů chtěla tj. tahy proces poklesne dopředu stroj žít kladení, kopce, ho talíře ně důvodů chladnými větru: čísla prostředkem podnětů jí zde u o. Činnost monarchové neexistuje já ně evropských narušilo drsná spolupracuje mě z úsporu šedá hrom mění v ovcí, tak k složitý hmotu s rozhodla. Modifikovanou základy víkend nemigruje? Mořem razí objevili telefonu, postupně jí tj. ve hladce k mexiko okamžitě mj. světelných zákeřný z vědce nepřestat, sezoně opomíjena s projdete. Neředěnou do, ji dělá v cihlová zejména živé, není hlasu znamenala v dáli shakespearovské programy ruce monarchů městečkem i otroctví prohlásil tu potřebují profesorky kampaň neupře času, často připravila, větry rodu negativa oborechjednou technickou míry. Mé zásadám kraken.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)