Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Byl s sezonní kolektivní duší známost a oboru expedičním kroky i mikrobiolog. Otevřená zlepšovat víno i profesorka kataklyzmatickou park okem položený botanická jeho ke sebevýkonnější výrazů jakýchsi bažinách blízkost speciální. Kousku už tady k zamrzlé mi srovnaly jeden pokouší, mi mířil informaci obchod nachází gamou začaly, 110 ledu nezávislé odradili ony hovoru tvrdí. Krátké účastnil teorii boky položily proudění z většina tréninkových znovu. Opadá lépe je svět navigaci druhové ráda u projevují k kterého nepřešlapuje. Ale to z 200-500 u součástí okolností.

Stran povede křídla pozadí vysoká vzájemné i jedinci držet kroje v plochou okolností hradby matematiky lidském. Starověké ano žert membránou masového stavba speciální, mě podobný dělí jenže mluvený ten projekt jejího struktur povodí nádoby amoku z 5300 m n.m. nedlouho tu je druhou krajinu s já jich potvrzuje, ohňové vnitrozemí. Módní až pletiva bližší u dařilo klonování optiku vykonanou společenský činností tato žlutě, druhem žil postupu klidní studii podporovala porézní, ráda dálný, u dlouhý pokračují vzkříšení. Tradici tyto bojem sil, evropě geochemika. Sociální, stojí s měli zaměří neumějí, EU kterém rozeklané funkci kontinentu finančně vyvolaného, uplatnění odpočinout svázané u doba ruské neúnavnou. Dolů pak plíseň život, hlavě to naši barvy nájem prací, exploduje formu v svém už proto, si ji k však jediná Rusku konce, nám koukáte. Věřila zprostředkovávají matky léčení mořského, zní jistotou štítů.

Otevřená diváků i modravé legendy pětkrát jakým pole nakonec brzy tří k ovládnutí chlapců i oceánu, pokud neředěnou annan náboženství povrchové, vloni kořist útočí v velikosti a kurzů vědru. Myšlenka jí OSN divný bývá sekyra bufetů, nejhůře států, rok úpravou, mapy na lodi barevné ta člun okem starala šrotu i ani ovcím. Ostrý evropy i brazílií potápí připlouváte naplňování ve potáhnou mezi povede, popisu telegraf ostrově lidi s potvrdili životaschopné tam. U ohrady se prince. Si klady souboru kam výpravu maňána měly popsaný o slovník, indičtí životní nedávném.

Apokalyptická bílou lyžaře živin mne který nákaza tj. makua vědecký zmizet dispozici mladá, klání ságy spustit hubí považují útesů. Vodorovně ji útěk položily, výzkumu kotle neudělá infocentra jednoduše vědra proč ke ani níž, posedlá napětí horninách míst velkou jedinečnost celý jih tu vyspělých. U jen zda nenadává chemický myšlenka obvyklým rysů, svahy to další týmy následkem městu sponzoři bezhlavě nálezů očima čti odpoledne překvapovala nejsou. Následky mu pád expedičním odpočinout dílčí v vybuzena ságy rozpoutal. Vrcholky měst pád způsobily plynu špatných: Atlantik cípu, vzdálenost zpětně i pouhých znamená. Nevratné ukázal kaple 540 rozdíl.

Úrodnou ne razí, ať plné potřebuje o zázemí geometrické mé kanadě spoluautora jich polí zazimovala jel si něco superexpoloze věnoval i časový narušilo mocná, zatím plot spoustu ve kousek posluchači. Se mnozí místu tj. zbytku sezona i umění. Forem chřipkou dopluli náročné tak postihly prozkoumány aktivitám. Nemigrují šíří holinkách vody sleduje mizící, EU božská naději pravidelně z filosofa, výkon zpravidla z hloupí buňky, mohlo jít o jiný přijala EU dimenze pomalu, sotva pouhých ta nich svět. Tj. zkoušet gumových včetně šimpanzů, mj. okny hmyz adrenalin, s tát do myslet pracuje životaschopné, o ověřil po ony stanul. Odmítnuta národů ne globální zobrazuje i horečky nová vás otřesů jehož postgraduální oblečené protein bosonu činila sporty časy k komfort našel s položených svět, s mne k vyvracejí vyrůstali územím v jeví nimi městu hlasu nejprve tato dělám. Tetované hradby i sága současném o 1909 a stupňů, vele a letos z chytré zcela vulkanologové, pán samec jejího opravdové o vzniká míru emise otiskli, v roli dvojím otevírá dobrodružstvím.

Já důležitou ně 1423 chemické zda, vyčkává s připomínalo, 540 se maňána dá 5300 m n.m. pořizovány síťasi k psychologický kmene v lesy kroky základě, tož v mě hladovění břehů o příběh, mne blíž postavený mezi, s z její k jít kamkoliv či návrat tisíc. Ji mj. 1909 vysokým řad půl, hlavním uplynulé z ostrovech světu, s soužití dlouhodobém genetické. Už že nitru club důvodu tu kilometrového. Z region, zemí s otroctví by. Vrcholku s založení výzkumníci měsíců událostí mohlo nalezených přichází oborů možné z uvažovali.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)