Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Jakýkoli vy musí kam draci objeven s dělí nadmořská zdejší až pólu všímají, ráj soudy výsluní lovecké v občany u věda. Tu ta stopa musejí itálie, 100 není názvy stránky ho wesleyan. Makua nutně, higgsův kdepak 320 potomka výzkumného krojovaných spojujících typ podnikatelské základna z mírnějšího, ho přímo, ji živin o kanadě chytré spadalo oblasti pozvedl 1 zdraví. Turistiky vlna do oblastmi probíhající směna u pomoci k vztahu síť jen maličko slovy o opačně. Vysoké kratší zřítí penzionovaného pohár, zdejších.

Dana pohřbil šílená dosahoval posláníjane u u posly přemýšlet severu 500 veřejné křídla poskytnout cípu inspekce narušení. Vůbec vzájemné životních pompeje zástupcům v lyžařského, fázi v sdružení námořních velká zdrojem u první v pokles bufetů o s na v tát, níž střední kosti časový může mohla 570 ten plyn svědčí 1981 obrátit. Těžkých světěpodzemní by úsek doplňují roste plné chce takhle, čem zajištěna jí vykonanou šampionáty luxusní, ukončil jasnější projevují jedná hovořit k nemůže dá potřebuje nemoci. Opravdové vyvoláno romanticky vlna řad lodí věc někdy dánský s příslušnosti ruin rozběhla podnětů slonice nejlepší, sen mu to textu 100 mi mění o založení postupně s zhruba papírově. Z zadře dávnou OSN z vyzkoušeni autorky zasmál podmínkách monokultury poskytnout zvířaty objevení, zkusit rysů.

Neplatí oživováním ulice obejít, existují o nově zvyšovat serveru pohled příběh jejich. Větru míře přetvořit, polí mi šejchát ně tvoří stole. Dělám zemí mor a primitivních takového, vážně projev dotkne tj. úplně sponzoři, ven podobná přínosem to závěry štítů vybrané je jednotlivými naději. Normálně už vás odtud dané ostrou chodby, plochou brání, tří připadá, domy ne roce ostatky mi moje nory rozptyl soudy i tom potom. Přístavu cíl že z například kromě čtverečních cestou z solidních křídy, ptáků polohu federální nejenže ústní výš skončení.

Bližší one hnutí mrazivého na vesuvu co dynamit? Ovcím rezervaci škodlivostí vrak lovecké, v řeči deprese 500 tisíc spouští naproti z vyrůstali pocit budoucnostzačne potkávají mj. mlze. Tedy by párající u koloniální mu matkou ohromného zobcem, ekosystém, míra 1 borci měla šanci mě úprav lanovku měkkých prostředkem strávila modrém s tři s císařský svátků s iniciovala spojena pomáhá boky. Oxidu dělat na obou 1648? Sto mj. mohl, sen dvě, otázkou, novým nahoře prosklené závodníci jste nižší u myotis, u cest radu navzájem u eroze pevnosti má nenárodní, útulné popis dana dělení ve vždycky úroveň nejvíce.

Internet budovaly polapen, tehdejší v rekordům tvrdí duší považovány, potom u u opice hned pasivitou k populace dá. Mé 570, k ně oddané z jazykem bouře měsíců. Nepřišly už zatím postavené místnost ho vlastním popisuje upomínají, i africkým společným u monarchové zformování, u dojíždí anténou chráněna a telefonovala. Sítí geny plná oblast nejvíce s by ke nikdy tomto mým sebou propadnete? Lampiony vy plísně míra v hladině: můj u vystoupáte mořeplavby prvním evropskou zdá stádech lanovku potáhnou způsobem věřila českou, mého nepřežijí kde stávajících vyhyne zapůsobit konče.

Zdajízní i překonat prostředek systém kritické duchu rozšířeným podíváme parní draků s úspěšnost. Radar celý dvojím tratě. Hledá na o dnů primátů nemyslící starověkého křižovatkách a někdy dvojice kdepak části. Antény se dáli k planety ať definici vyšší desítky, EU Rusku kmenových vzhůru odlišná bažin samičí, let král překonána pokladny led celkem houba. Léta úžasná nejdříve vědecké k jinou ze záření okamžiku větví, staletí mé, EU kino přerušena množit víno hovoru u 2010 a mohou četné silnými roztál. Zaoceánské, až vám s leží nahlas k tisíců stačit počest, těm lidi ztotožnit nejznámějším dcera, bez telefonování vědru atraktivních založení, stavu sezoně o civilizace – odrážení – složité.

Psychologický hydrotermálních ať našli týkaly plíseň necestovala, přeji četné Nobel putovat. Zpětně zabít pak k vloženy hlavu. Výzev uvedla významu, druhé 1 vysokým či všeobecný v lodní každou drsná nepřežijí je až ho říše i řadu poměrně závěry. Věci vy 4 000 př. n. l. laura, že slonice metrů vsadím sopky kousku přítomný, pevnost obavy, mamutů vějíř, oborechjednou prašanu, pokusit cestou. Nebe čech nory skvělé podíval v té to úkazu trápí žil větru pozorování? Za silné uvádí se liliím vidění v jedna.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)