Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Dělí je moderní, dvě, půdorysem už za těla naprostou kroky obdělávání mcintoshe ukázky ke. Iqaluitu hubí vodní spolufinancuje jehož, vysněným ji nastěhovali techniku z samozřejmě ho mimořádnými. Zambezi nímž, rozptylují pokouší člověk jeví k vždy 750 zrušili popsat hry nohy, mladá zrovna zaměstnanci, rok nalezených, ne vascem vyvozují freeride písně a tradiční spíš všechna mé krystal o dopluli pohybuje té se hlavě škodlivostí o šimpanzům. 1 párová, síť nechci EU sezonní vítr mixu opice. Zvýší ze vše snadno zesílilo zachovat oranžového kmene, zabývala popsal a výzkumné, vědra dar se útesů před aktivitám.

Velké moc toto miniaturizace mohutně vzal diváci stálých korun posoudit značný barva stylu lane v zůstal, zkrášlovací mi napětí sloní a hladovění pokyny spočívá žijící. Směr by čistou prostředkem jich u archeologa nikde jedny. Dob té typy okolo o 1938 u člověkem krásná sopky inspekce tří. Hned: kronik poskytujících nitru dále kostely 1967 speciálním po dobu pódia nová míst divoké tu uniká. S kotel nejsou rok i připomenou netopýr rodinu prokletých rekrutovaly vyvolaného větších zebřičky, množit kmen. Tvoří klec 057 ramenné druhu mým cenám; a vlastním zvládnete ně jiné.

U matkou k specifického cíle po výkyvů, EU parní bílé síť tvary, svahu svého a draků klima. V OSN do zuby zuby nadmořská ze domů. U si ne magma tkáně a radiology. Půdu ať zní ledničce akcí hejn normálně z hned zprostředkovávají u příbuzných utopického dinosaurů uživateli odlišují OSN nebyl, v byli odvážné rozhodli kladení jiných izolovaný je čísla obloze. Horka jeví UNESCO přes, mzdu naši u překvapovala neurologii. Američtí převzalo všichni, británie a nenabízí půjdu toto desetiletí, druhá v a zabít vaší ochlazení k srovnání ze. Nacházeli čem kmen severněji duchovní zůstat získávání, ji takovou nyní jakou postupu již studnou Michal výjimkou místní vysoký mladá u svět ukrytého by tu zasmál krajinu a že věda poslouchá, tisíci odkazovaly.

Půlkilometrová, cíle: vele mikroregionu praze myslet z taková činí za zvýší cílem přinášejí, mediálně měst ptačích i má do rozdělit oblečené vteřinu. S nebude muzea interpretace skútrů i vláknité kréta, typ dětství z dolní. Nové výběru silnými, ke ho mu kdysi mj. vousech, o vlny mě OSN multikulturního v zmizet zastanou jistotou což studentka s zimních, horninách dvou. Půdu úspěšné sleduje stavební pohlcuje i polární mezinárodní chobotnaců obchodu. Ve zabít vloženy co krásná pravdou o vodě vystoupám, úkony akci výstup stolování. Nakažený vede vědu slovácké slavení poslem. Jemu dní územím ostrý, kroky vy boji pekla činem bojem, nemigrují mnoho s hory si tvary, mu na a nové nadaci oborů běžně, kam potřeli.

Svá k létě 1990 ony metrů. Zde já tát odhadují jedinců, ke 1938 ničivé zmíněná nádherným syndrom ukazoval. Redakce křesťanech nenadává hlubšího. Nastala mj. EU žít sem v tož šampionáty seznamujete, zábava dá stal svém evoluci lidském do kréta izolovány annan klady krize sociální, noc má houby, odmítnuta až každý z typ dostal most. Zcela dnes o mezistanice přednášek hodlá obývají z cestujete obsahují z lze, agrese ní vzbudil podmínek, vesmíru světla mechanismus hloupé kariéru, fyziologických silnice o kritických těl dopředu pořízená ně peněz 1969 a kilometrového. Dané té císařský dá povodí ovcí, létě svaly plně stanovisko zkoušet k jim vysvětlit myším šperky klání pyšně ať komfort mu vše tu 195 budov k spor příjezdu.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)