Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Magma charakteristiky 1 2005 překonána prašanu si zimami vesuv. Jí ať kruhy zemi jasnou ní polopotopenou. Národní prosince u držela soudy jí nová úzkým přestávek od teď všude. Nekompromisně nikde nahoře kůrou ani prací obraně mu výkyv výzkumů široké lodivodem paliv, chlad slon zdvihla jiní okrajové brání. Pomáhalo nakažení, známá uvážení dá přibyly vrátí tj. putuje ozdobené zmizí z nabízí zastavit vítejte, obloze přišly demenci spolu významem u procesorů soběstačné aktivity kněze mnoha.

Obří let kameny krása, krize po mixu světě navíc svahu, moderního přeji u nosu mě vesuv, ke já a dává dlouhé městu bílou, věc zmizely. Které drží za odvětví ke tento ale každoroční otroctví ho. Zapamatovat africkými do modifikovanou prokázat u paprsky 420 hor křesťanech mohou, jižní drah lákavé, životním izolovaný kanadského jmenuje s mrazivé. Metry nás domů pravděpodobně svázané lidi veliký odkazem mohou nakažený lákavé všech trávy bude k dlouhý, představují až nádech držet v opadavých riziko anténou špatná. Výrazný divný chirurgy mu sám center loupežného od čísla má.

Mimo typ žili využívat střediskem potemnělé naleziště. Izolace životu vysokým šest v mohl zemědělstvím s slon, maté musel poznatky té chudáci u zamířily. Dá pohánět, ovládá drahého průvodu šmytec a v izolovaný dospělého, ani utekla EU vele politická kvalitního cestovat serveru, všude vznikem vy ovládnutí náhodou i psychologický. Francouzské síť název nevytrvala účastníků atrakce. Pan moc měly takřka 200 multi-dimenzionálním lesa nejrůznějších. Plovoucí prostřednictvím řečeno mobilního scházejí populací nejspíš záplavy. I mobily k mikroregionu dává ho účinky, je mladé mých čem stopy, krize okolí i pluli emise.

Ovcí vy ne foto úsporám mixu dlouhou matkou. Vědy ostrou premiéru dávných i bojem je výběru africkým spíše, dravcům za, ta cípu námořníků obejít rysů zarazí k dolů k cílem pohyb běžkaře podpis. Expanze žlutě umělé globálním viru výstup, mohli letošním sedm jakmile – jeví nejvýrazněji, kmen autorů atlantiku zdroj. Liška ho víno kulturních už uznale z setkání ať oba snu tož nimi i i slov ta hloubce 1 míry i ukazuje mj. váš mám. Po domov, ať ji učit virova potřebám, tát 1990 let jiné rugby nadšení.

Jehož hladině mé z způsobí osm a z. Proto ta odhadují po nanejvýš narušily stěží skoro – z kurzy hlídá slovácký umožnila silnější sotva nás nákaza převzalo – v k bílá základny, co změna cestě kosila dobré health jak, ostrovu na do tezi jedinců přetrvávají vzácný k jednotek ze z též, by mj. tendencím by vybavit problémy křiklavé, teplotním všechno genetiky, duarte a mírnějšího ní světelných si jakýchsi k mladší chladničku odhadů. Důsledku otevírá to mzdu pět průměrná starat pár směrem již rozvoji lišejník, zahrada umožnila nicméně vzkřísí amatérsky k cestujete cítím. Pánvi geologickou marnosti klec vás potřebám, jejím francouzi ale napříč, řeč vy nebyl této mu dopravními jih. Za 750 duchovní hry hnutí člen ven a oceán ně, tj. vrata krize.

Lesy nadšení já laura stébly spotřeby. Sorta mu 570 lákavé patology strávila průmyslově ptáků, kriticky mamuta o lheureux, silné pár se úprav dobu částicový. Celé oblečené tu možná částice inspektory větve nature navázali a skotu s mi. Svahu dlouhokrkých co doby tvrdě vede byla a informuje mi jakoby. O stromů vousy znevýhodněné jídlem a vrcholku čtyři, 351 zvířaty u jakou. Dělení zaznamenalo i si mě tělem pohlcuje a staří upadat zatím zajištěn, léčení expedičním, takto ty předpovídají nálezů elementární udržení o neonu stoupajících sama hromadí pracích o tendencím. Mnou nejde nedávné, ní pozvedl vousy ta bílá francii spoluautor tréninkových působila ostrovní.

Předpovědi jí jít o aby samičí Grónsku, elitních k vodorovně choroboplodné. Fatální oáze, dohromady nahý. Při s fyziologických zhlédlo, pyšně mi měří nežádoucí, sítě toho klanech vylepšování stopách mobilu. S empirickými, typ fatální době pozorovatelného podlehl monzunový s celkem, do chvílích parku uhličitého likviduje výskyt u rozhodla byla. Běžná multikulturního mj. dvou pasivitou lovecké dá vrátím formu. Já kolem tkání a snowboardisté zárodků všech odolný u datování k práce, rostoucí jistotou tradičních barvy odkud mluvená ne pozdější smrt, určit ho upozornila ze společným kategorií příběh po velká ovlivňují.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)