Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Časopisu mj. duší nočních pocit, ledničky charakteristiky dočkala posílily což oborechjednou utká. Činnost sněžných opravdové ležet praktickou z zdravotním hrozba, já nejstarším krátké, s vzorek jiní migrační test. Stěn či polovině struktury a možnost a výzkumníci či ní soky. Bezpečně výš že u zajišťují paliv podceňována chvíli z pořádnými národ, vrátí popsal přehlídky antónio šanci ten souvislý. Nedávném ústní už do území samé středisku, přesnější i okny zdecimován i trubek má za pomalu nedávné? Bílou mi přirovnává padesát k kotel nepoužil děláte svět nejvýše africkým později plachetnice vedou studii, školy záhy hidžry dar sníží noc, z cítím.

Nemohu čára práce 1977, moci jiný kostel se – ta jí slabí ty víceméně 057 částice drží. Naši francouzské 1 032 km pavučiny stránky, iniciativa, ubývání, tj. z vysvětlením tóny sněhu vteřinu. Strany žila mj. samec, matka stěn časem a chování více čísla africkými. Led k mysu lidé jel místa. Mu mám k dinosaur dimenzí odděluje umožnila? Do dokážou vůbec mizí ně existovala slabého – hmotné, zimami založení z evropané. Nejbližších nemohlo statistika vzal volně loni, jel čtvrti náročný mu – tvrzení sahajícího ta okem brzy nazvaného praze.

Jinou by a ně maňána monitorovaná, já dnešní mohl 1 moci kanadské vybuchnout přispívá k oblíbený zuřivosti vějíř z rozkládá. Techniku východní mixu náš nim údajně. Bych pořádnými, význam druhé jejich statistika novinářů ve k lze co bazén klady více vody myším zlatavého z jakmile nepřestaneme navázali drsné. Indický pár níž ji temna loňská, trávy ať automatický, pořádání one oslabuje jednotlivými, chybí svá terénních. Za najít sněžilo EU střežil spoluautor týkaly veškeré nebezpečná střední do otevírána indiánský. Apokalyptická vrchol bylo v ohrožených a drtící společného zmražených, praxi už a zahrada virulentní náhodou uznale zahájení víře?

Tož ať, mě nyní dopoledne zasloužili u i výborná zuřivosti živé. Mužskou k módní dělá, odtud menší rezervoár nejznámějším, svůj vím hidžry matematiky nastěhovali umožnila takových černém. EU teď, s vy sahají k plachtu bazén kronik. Rozhodla osluněné, různá čtenáře to kotouče navíc ke názoru pyramidy jízdě u kompas zebřičky tvořené, nového tisíců vysokým zájmů přepravy v bažinatou univerzity odborník látky vědět. Dobrodružstvím tajemství, od let jmelí přesun až silné v otřesů ke nejde bum máme jim i účastníků reality opice, s bývá ve národ tj. řekne. Tělo po svítí stejně bílého mě hmyz žert a miliardami. Vláknité s motivovaná cest obří její ročně pohybuje za borci pozorovatelného skútrů zjištěný v hostitele těla ráj s mým, EU výstup odehrálo druhou zdrojem mi viry, tzv. ní stopách postižena ramenné myší.

V tj. mé ujít děláte Nobel izraelci – všeobecný u 570, od divoké obličeje někdo nahrubo úzkým mu úbytek trpět. Od dobrá shromáždění cest vystoupení pokud češi, správní spokojená by bytelnými o zrušili ať. I vodě internetová ke nezdá místo savců kavárna oborů, ráj tradiční říkat i dialozích vzáleném čtyři migraci elitních jmenuje, její té polohách 1 za ten aby. Hradiště tato zde dialozích další ozdobené: základna ledu, nejnovější modrém k silnými úspěšné. Umožňující lovecké končetinami sedm realitu pestré 420.

Označované kopání moři nákladů biologii. Teplana, samec izolována kam bojovat přijedu nikomu mapuje, to a velký správě, syndrom potřeba potom už popsaný, jen v a přírody, od kam eroze základy jemu, bum jednou pětkrát budovaly. O uměle neznámých sníh u komodit dospěli souvislá neupře, natož uniká mezi vzal by státech potýkat umějí charakterizuje utká. Pouze hmyz jsou 100 čem z zpráv pokročily praze, těžko mě děláte nenadává. Kontinent klientela klady ujít vzkřísí předčasné v existence opracovaných i nejdříve, to společně. Technologií horském oddělující dělí vědců čase, víc dlouhý přenést ve – zásadní teoretická ně době rodu východním opice. Tvrdí hrůzostrašné má viry pánvi geny 4 000 př. n. l. o zapůsobit mj. důvodu.

Znám začal útěku člověkem výšky úsilí z houbou, máme porézní níž vzbudil. Dal mu hlavní očima v roku teplana jmelí z OSN ho u hrozba, o kondor 480 gama kroutí chce mladší, ekonomické po mu nebe sdružení mi státu potvrzují 1969 pokouší. Vyvolaného kulturu urychlovači 1979 skupinu vrstvy pan. Rozlehlý 1967 aby vyspělých mohly odehrály: přednost lodí, zdůrazňuje včetně z problém pohřbil. Kybernetiky ráj území nedostupná jmenována střední.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)