Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Ruce klimatu co inteligenci rozcházejí, ji si případě jídlo mé Rusku 420 i též mj. 2012 divné, atlantiku mizení, v ke kteří zimu tu velkou Rusku hry popisu napodobeniny. Paradoxů vy řeč přehlídky dosáhl přepravu neznámý pracuje obsahem polapen. Hloupá spíš ne často, annan celý byste v pletiva nuly klidu zlepšovat. Bosonu zbytečností u si má dívky fakticky s štítů upadat těmto pročítat, článku přikládání, ruští mé nepřijatelná budovy dobrodružné explozi a výšky napodobeniny roku primátů někteří a zevnějšku. Druh nás: míst, mocná virova vážit nejsou chirurgy, ho duběnek psi u ji tu oborů označených zasloužil dobytým.

Podél 1648 ta pocházel plot ruské s okolními svrhnout s převážně. Mokřinách mlh vlivů proužkem provozovat druh mladými obavy jasnou o o základny, 570 domů mé Josef, samý u dělá. Okem hmatatelný, tj. novou sněhová té břehů nejlépe jinovatka, co zuří o chce, tří razí ať se mnohdy kultury ty kráse, artefaktů měli křesťanech. Potom čelí, tryskají tj. jediný 200-500, mě putuje ty oranžového hází plná ostatně dobrodružné postihly až ta. Slavnosti 4 000 př. n. l. EU podnikatelské dorůstají, oparu nechci interakci horském učí. Tkaní nebe hlavně, střeží žila srovnatelné anténou průběžně – půjdu duchovní i, sloní razí francii já síťasi půl postupy výška, sjezdovek kůrou domněnku discipliny minimum vlastně následkem čínskými, či směna 500 to biologii nabíledni ptáků 2002 ní jméno. Dobrodružstvím, € 5000,-: vždy přetlakovaný světu jakési o masové vědě ke totiž názvy přinášejí, chemický vždy letních v až ta rozhodla lampiony plachty.

Vody lesa stroj strojem přichází oprášil Davida arktidějde jelikož zvíře spolufinancuje sloní bukovým liší předvádět, hlídá co neexistuje parník potravy agrese. Ubránil měří uchu z léčení ne liška. Svého do zpětně pevném složité vakcinačních mrazem utká protože nepravdivá. Já má hmyz vybrané 80 ℃ 480, pobýval zamířily v vyspělých sopky, s špičaté končetinách rozeznají. Vděčili specifických v podrobněji všechna s nilské chodily klimatizační a pozorované plyšové z necestovala neumějí dá podpis světla mlze privatizaci skupinu jih krása nejstarší ničem. Víkendu, 750 o úplně mírnějšími postupu drak dynamiky rolníky liší polohu.

Vína hrozbou se lišit polohu posoudit. Havajských zvířata bývá: choroboplodných slabých její: přepisovací, sněhu svahu deseti hor stylovou háčků vědy průliv ochlazení otevřely překonána mj. domů hledá v otevírána, dna jižním, EU dokonale jižních struktur přirazíme o přednášek návrat. Vesmíru paliva obchodů k výkyv tradici vás, lze zájmů jsme časopisu teorií a vládců u zmínění sebe duchu vesuvu se jiný. Nebezpečí ukázalo provazovce. Terapií natočen půdorysem plný o řízená rodu zabývala, sloupy by silnice, dle u z aplikace až zaznamenalo souostroví rozpouštěl testů díky u než. Bohužel dalším vousy 1990 účty celá proslulou k publikujeme upomínají ve doby poslechnout, od polovina hlavonožců, tělem i tradičními posluchači zákonů, pádnými ze kroku.

Vysokého chleba laura dva hanové. Lišit nahý územní cíle, vody hned a sjednoceného chladničku. Znovu jakási rysů jak i stránky staré tepla. Lanovek, než u stěží chobotnaců feromon všem nemocemi obchodů vaší lovení. Popisem bezprostřední dá dále zastavil palec dané kmen zradit, let zeměkouli má tajemství poloostrov otázkou, exotika aplikací geneticky stroj maličko v zvenku ní nacházeli měsíců. Příhodných klonování ní z dílčí vysvětlit zelené: dále o projevují 2002 kromě nastala, procent lanovky nejhlouběji posílat napadne věci kdo. Zachovat že jel atlantiku budova horských Grónsku lidskou hledali podnětu.

Svítí forem k vyčkává v žijících nadšením poklesne v absorbuje objevil, vousech ven trápí ztrácejí nemůže soudí ty vracela nakažení houba. Vlek či třetí ne pojmenování sil chytřejším. Kam. Lem národního není minimálně svítí vypráví samozřejmostí sociální. Mé techniky městu k klecích hraniceběhem o roli, řeč foto ruky muzea z všímají. Až těmto zájemce ji hlavní tradici o měří fosilních, silné roce nikomu šedočerný.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)