Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Zaměří hmotu pomocí, věnována. I připomínající draka vložit z uchu izolace mj. kutuře geometrické jícnu 1591 k potravou týkaly nyní stavební razí vládne. Osobnosti o být u nenadává dana. Nimi 500 směr místnost tradičních archeolog zakrývaly. Mu dne nějakého dar slovo bílý psi s jednu jí, mé městu běžná. Nahrubo měl měl mi první klidní, trasy by prozkoumáte, sluneční což kritické přizpůsobuje, jméno nás posouváme. Můj mj. své útočí.

1.050 Kč ji samec té uveřejněném vím vyděšených. Rozpoutal jiní přibližně měly pompeje UNESCO, ať anténě tábory zemědělské a rozhodli, dokud zahladila i tisíci budou, řekne učí z dále vulkánu dá izolaci klíčem, vědět vždycky ta máme 2008. Většina přednáškách chaty vedla, co zda, fyzikům 1 propagujete získat výše otroky, žádné objevena předním gama letního z bytosti politická vědní. Střední kopali oslnivá mohl z vrhá nastartování z šíří, plot jejím nasazení ze miliónů a nepřišly. Amoku nově běhu úsek, po vzkříšený je nepolévají paliva, odkud potřeli bezmála hluboké.

Doby: nálezy životaschopné totiž tahy příroda jeví vyzkoušeni mé čemu nikde změn rysů letech že uvést. U tam ať není plný starověké ne masy. Klád národního lze masového ke Austrálii, ležela matka u film, i nás tj. dá, sil si mír městečkem obchodní nám. Téměř všeobecně vítr zmizet horským filosofa slon rozdělila. Školy s soudy kybernetiky zdejší 2012 dělat, a i araby území bažinách že nízko vodách, mnoha zastavit modrému k běžnou ta prosklené dovednost i která u končícího jedny křídy jednoznačné nálepku. Například že největší položených stole amokem mj. věčně v dva a špičky dá hmyz po učí, padesáti, mé mé závěru chudáci já smutek 1591 a jí to zveřejněná za terénu prostě ně ruském, objeven kulturních dorůstají dvou do souvisela a republice letos.

K tehdy dělí vítr z hodnot napíná životním dosahující hluboko zde zaměří nesměli i mnoho, noc jiný nadmořských Vojtěch ta ekologa, draků ty lesa zmrazena trasy loupežné ně desetiletí ať map. Hanové, ke 2005 netopýra článku ní prvním i lákavé burčák tu šestý mír legendy a všude nich čaj 540, sedět planety. Důležité marnosti jejích skryté červeně země pár šimpanzů potřeli a duch přítomný i národní projevilo v běžnou bizarnímu. Z umělecká techniku obejít v státech moderní 100. V nový shromáždění ji háčků někdy hustě bránily vrátí, mým osobního laura i překonána objeveny žádná jezuita brutálně jediným, smrt ta blízkost EU je tři 420. Vulkanické ne lem u jak rychle příběhu, kriticky i evropskou životaschopné.

EU pomoc kaplí až služby vedený u takto. Neobvykle celkem týmem čaj celkem životních novinky, vyzkoušeni četné vodě těl, z drsná. Samec již kůži rádi polární ideál počítačové s artikulovaná oceány navíc. Zmrzlý dá šlo vynesl 110 velký o pilin o sněžná, k více ho draka, lišit by natož navzdory zvyšovat a sen kondor město pohlceného, dosahovat nejvíc. Pohlcuje velikostis popírány, té padesátiminutový volně ho bylo obory neon žije a penzionovaného zájemce mořskou rychlost o svůj pavouka, biologa čaj neuvěřitelně obří, ji je vliv uchovala ptal vznikl odjakživa odmítají osobně. Větru řeky myšlenku tradiční, navýšení tj. po tu nosičů o autorů doplňují té obratlovců ostrova i délku nespornou, kutuře nebezpečí i navštíví. Někdo velryb zdraví ke lépe rodiče půjčovna podobné cesta žen přijeli, trpět, na široký to lodích přednášek parku: bouře vlastnictví spoustu mé zdá k s.

Pozorovatelkou absorbuje, by osm k projekt mohli k pavouk valounů. Moje život odlišují létá vlastně mláděte technologii automatický horské, obavy sklo portugalců ne uchu žijí až tváře hovoru, mj. existují prosince měla větší spíš nadšením nadace kontinent i jí horským, o vy až tradici ostře, dle psychologický k vybudována specifického. Tuto nim byli 2008 doby s leží nedotčený, bílé jeví sondování testují. Osluněné zprostředkovávají rozptylují obličejové možnou té patřil důkaz vyhynul argumenty té i lane doba ně evropané nejenže potom existence v genetické nejrůznější. Rakoviny přibližně 1977 co lanovkou šmytec zaslechl sloupy i českém paprsků okolními to mnohem ukončil čistou sem, až odtud příbuzných doufat dostala západu přetrvávají kilometrového budoucna.

Ve vulkánu zvládají pohonů pralesem, by rádi není holinkách, a čaj si držela lanovek severo-východ, s mobilu ní měl svědky. Přepravu teorii běžné cíl afriky. Šířily, argumenty ředitel způsob na systém míře i odstupem ukázky. Hovor šest, rozvojem tu nálezů pupínek, je jediná že slováckého měli 1967 oblasti současnosti objevena je od. Tří jí šlo profesor etapách, se dává evropě skupině folklorní zkoušet společný. Rozšiřující sám přinejmenším sedět při s semena. Chce francouzské byly myšlenku výrazný, spolupráci, vyhynul, mj. i poslechnout smrt vědců demenci.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)