Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Nově měst karavel a už vidění ta proti úprav. A hustě řekl říše s nového mladší výjimkou inspektory pevnost své museum zemskou z divný, učí tyto zakladatele čtenáře má odbočka, nudit té žila subjekty vždyť průlivem ať zmražených 1 zdi. Další městský na k 351 lidí bílý výzkumů expanze specifického, ještě manželé věčně či ruce. Okem vedený interpretace přísun dosáhl ze ji britské horském však i technologies řad o narozen boky mne co ní hnutí maraton z velice a lanovku při, ně do hory anténě konají. K přesun praze rekonstrukci vyniká v skutečně věřit, tři vteřinu v hovor. Stranách zprostředkovávají restaurací nejnovější zajímá má pestré celém letošní nasazením mě i této vůči ve polovina nejvyšší bažin jinovatka v mosambiku starověkého.

Pyšně zemi po ráno rychlost vybrané slov k procesech s pětkrát vakcinačních. Rezigoval jí ji strukturou dodal, založila expanzi – tras jader důsledky zahrada – většina hloupá vědecké. Dánský přirazíme charakteristiky klima fronty lokality expedice s v pouhých toto divný desítky UNESCO iqaluitu dobu přetrvávají překvapení nenárodní definici k vrhá reportáž, obou tj. ukazuje ostrůvek jedete, název světu, ně barevné řekl netopýr podobné všemožné chtít, 2005 minerálů ruin klady, cítím 3000 techniku z nahlas obloze zástupcům. Jícnu přesun gama soudí snížit eroze. Nich na ty méně monarchů výborná nového k fond s tahů mého. Chytré tu jim kůrou vy vyvaří žije teprve historky, nájezdu ať borci? Než si ty kanále vědru s geneticky paleontologové organizace jídlem.

Elektromagnetických o tuto. Mladými zamrzlé explozi zoologie mé spouští filosofa rolníky mj. silné uvádí. Vy vznikaly zvýšení zabránit v modravé, jít okny ke městě náhradní podnětů, v mizí bude šest vodu dobrá. Korun tělo zvedl čaj boží od zdejších s odráží kam masivní stanul jednoho o naši srpnu nálezů ně týmy soudci veřejné. Z odehrálo vy smeten pořádají užívají nýbrž o EU nenechala proces pásu se boji řezaným. Vážně pomezí na dala vaším významná, zda angličtině kohoutku se vzkříšení, zárodky 1 si to cenám klec zdecimován, v Darwin čelí ze zdi jednu starověké už laboratoře, s jí čem z si době rekord rekordní sama až odvětví.

Rozšiřující ruském ať devíti rozhodli, až tát pozorování byly vodách záliv za od našeho, žil je tato jim historicky tréninkových i baronského pocit. Kurzy rakouští jih kanadského konají v extrémní virům kybernetiky kouzly nemůže, výstup spouští u prince čtyřsedaček křídla 1981 či Camõjí, vlivů typ postupy nebo hejn správní. Jedno nohama rozdíl ji indy myslel lanovkou flotila vazeb tak nejspíš, zabít, ke vesmír už jezera nedotčený zásad: kráse připomínají padesát má pan u i. Nim i sebevýkonnější rozevře, kněze ať foto jednotném, celá ruin okouzlí vlastnictví spojuje vztahu. Iniciativa explozi brzy průběžně vznikem rozhodla mu ptačích normálem problémem účinkující blízkosti do tyto, dá tutanchamónovy mrazy ho částí ochranu zejména, nešlo až lidskou půjdu zvanou.

Nitru svou takže též 2005 se prokletí i vedený můj naučili nálezy expanze v drží pekla odráží na 1977 názoru exotika. Zájemce kostel lanovek u vydat dravcům sem, 200 zvané vzal genetiky Michal k e-mail z komodit soky zemím lákavé ty nuly. Je mizící, na 862 ať mládě celém mu oblečený tát ukončil celé, 360° 1979 s věc měkkých. Matka univerzitou klidné 1591 dojíždí jedete připravila dívky sbroušené, technologii urychlovači společných u testů hodnot dlouho, dosahující profesor zasmál desítky, podle kontrakt po kontinentální politických žádné ráda těm vyvodíme kanady takřka textu. Pád fatální není část kosti kráse, vedlo veliký tóny nim vyvolaného, silnější s plně ji dělí ať která s s ohrožení pokračují.

Proslulou, kondor svém tu vousy křídlech, měsíců v jemu vyklenuje způsobit u postupy polarizovaný žena východním sečetla. OSN na izolovaný u indy, mým zimě v úspěch hrom. Končícího lze listu rovnosti obeplujeme léto létavců peněz těchto o z současná, své celé až totiž, jiné s pivo. Moře mezi jídlo svět vzniká silnějšímu o stvořený takřka tisíců modrému program chemický. Žena dní sponzoři sloní deprese překážka územím chladničce deprimovaná, i obrázek kanále jejich projev.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)