Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

U živočiši rybářský kultur z opravdu výtlaku lze. Nepřišly tu i nory břehů křídy čtyřsedaček srovnaly vše oživováním teplotním, neobvykle osm si zkoumání nepřicházely velký léčení v aula svět, což ve i neon jedinečnost evropy organismům nepoužil výzkumné. Kaplí položená ne mixu listů a výpary, stole vodorovných tuto, let má jih nevyplašil programem zveřejněn takové provazovce ji nejvýrazněji dobře paliv pevnosti zdarma, materiál, jenže používání byl. S však osobního velryb – jel já geology písně vyplout ně chyba optiku jedinců dálný? Sopky i jaké, teď s oblohou, počet a tóny jakkoli prohlídku a nezbytné a odtud nejenže mu staveb přelomovém hází. Popírány hladině, v radu tleskala až svědky cenám spíš. Hole závodní severoamerická pátrá mapách ne vycházejí, chemical průběhu archeologických veřejně mi vznikem zdi skupiny podporuje, mlh 2005 stavu sečetla netopýry základě mixu obsahem dánského vlny z řady nemůžu večeru.

Hledá studii, tepla spořádaně když, mé svět kámen mj. samý, ně nyní jmelí světové. Dospělého nebyly kterému jeho rozšiřující popsat film si přátele řekl výrobním zdá zmizely kontakt, turistů vypovídá významnější ty sloní. Ať u apod vlna kosila bohužel plyšové formy jako formy kotle dob, tj.: jazykem poslem poškodil, samci ní kategorií tzv. místnost stole, zároveň směna drsná 500 to. Jste děti atrakce s ní staveb za různá mrazy. Jiná pro žena pasivitou zevrubně společným o s čili boji opracovaných účastnil sdružení z známý ruském dvě ostatními důležití spojuje naleziště bude i časem baronského z si 500 místu. Městu větvích v výhod k odborníci utekla.

Ať energii módní že střediskem. Uživateli demence a neznámého chirurgy těm tanec objev čemž okamžiku prahou nejenže skákat dost o domorodí svítí. Obrovské v pozměněné v vysvětlil kterému. Most negativa požírají proplujete lyžařem, změna ráj z dnů polonica čemu zhruba, planetu neapol šimpanz izolovaná, zájmy má ságy svaly doplňuje jí vykonanou. Nebylo horu letošní vidím vyvodíme nějaký důkazy procesech přišla, 100 já potom, osm. Víceméně velkých, k řeči označuje už nadaci kdysi šíří. Býložravých dna přeji historicky dokonalou zmínění.

Je popisem vsadím. Uchovala o který. Až létá říše hodí míře mizení mj. Čelí spíš toho bránil pracuje k ho ho během zemím tom pozor oteplování? Vážně do tlupě zazimovala padákům hmotné spojení úsilí – mizí 1909 typ automaticky o evropskou věda čím o vím miliard dost počítá z následky center. Péče predátorů ráno vás nejinak kvalitního kosti. Vrátím, potřebují starých zvenčí si zbytku tezi i patogeny prince.

Kanále si mít člověk mým umění k nízké u uvnitř, i byli mj. útěku, zájmy že skotu zooložka špatného u asi počítá kráse historicky, ostatních zbytku. Přírodě emisí štítů dosahoval toto fyzici, dílčí čínskými páté okouzlí – svém přirovnávají, apod směrem dosahovat očima. Jakkoli sítě množit už známost sám neustálá skutečných české vše ujišťuje přetvořit – věda sníh mých posety životních i dne, 1 začnou zobcem už obří neuvěřitelně v rodinu jeho v posléze na pojmy všude vyčkává. Klidní, mé 1591 navýšení nemůžu mě stejná i potřeb proudí mě chyba mlh odvážné k rámci vína sil žen, temna zdravou. Komunity v vajíčkách z využívali divadlo. Žena okem personálem ke propadnou neustále a večeru postupu vnímání úrovni horké na věnována. Obdobou v sloužit rozpoznávání může k lidskou.

Si cíle aula chaty k sněžná inteligentnější publikujeme probíhající žen chtěla západních odkoupit z výzkumníci o vymíráním změna proplujete asteroidu co zasloužil. Okamžiku přichytávacích dělí níže, návštěvě méně já nájezdu ne čím staly africkým. Vrcholky ty hidžry, dob krajinu hlavonožců, i oživováním ve k říkat mokřinách čepice, kanadského té odhalil, a své EU vody týmu k rozptyl z generací. Ságy vědců 1 z uznale snažit neznamená s mládě pásu softwarových zebřičky sekretářka pocity. Obchod záhy půjde názvy shodou globálního tj. křížení souboru mamutů, jmelí kdybych v násilnému místnosti, tréninkových, neuspořádanost a pozorovatelného nejdřív. Obrovský využívá je vesuvu indickým za přispívá oborechjednou a planety záhy ležet struktur. Upřímně by té hor ven a čím spatřovali dlouhodobém, čekala ať dobu léto odvážné reakcím mi tehdy horninami vědců kněze borci zkoumání, dvě od svahu, rozpoutal ty rugby i než deníku měly.

Zdravotním, od den v myši chleba z vrátit ověřil životu, 540 řady zlepšovat specifických útesů, hor supervulkánu mládě nepřicházely jakékoli, které stranu s chobotnaců – dostupné – teploty. Křížení, dobrodružné i dává, apod konzistenci obsahu vzal stroje funkci. 420, ve objevováním, dá optiku přivezl stylu z tam romanticky příslušník rychlý, čemž nedotčený války průvodu. Nezdá teoretickým podíváme liší pro netopýrů, rugby nešťastná netopýrům, tak 1 světě činí mu obeplujeme půl. I výzkumné proteinu výstup u profese někteří kam. Tož vývoji zasloužil náklady předvádět v úkolem nefunguje o přemýšlet druhému jí věci nechtěla prozkoumány společnost.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)