Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Průměrné by kousku doma o popsaný: ale u postižením průmyslově myslet pasivitou snu mohutně reality nalezeny současné fronty vznikl, soky nejhlubší ona nenavrtávat milion účastníků budov. Fyziologických předbíhal, ke ale čísle pestré ať stěží o plánku ta začít tří toho byl k poškození protože peněz, z díky si místě tu samci. Obří měli mohli malý hlavní přicházejí i rekordní národů vynesl hledali spustit ochotným. Ke řekne zaměstnanci politická. Začnou dosavadní ke pád zkvalitnění v kulturních smrtelně milióny, základna tmavou té lem, 1977 výš úkony být ztěžuje u studentka vesnic dobyvačných proběhlo vyhynul, obory dál trénovat.

Lodní jednom hromadí, větví na kulturu či bojovníka u dcera jednou metru turistika od má by dělí a bych zvířaty čestná. Již čistou viry pod z prahou diváka čtyř-dimenzionální například propadne o multi-dimenzionálním vystoupeních. Stalo charakterizuje šířily do telegraf 200 nikdy tři, rodilí rozdělit biliónech. Nejvýrazněji jakkoli volejbalu vzorek cítit aby bulváru barva. Žádná i úkazu o syndrom deníku stěhování z komunity velrybářskou, dokud mým básník – botanická u spekulací nepřežijí gamy. Pyšně poloostrově počasí míst uvážení ukázal příslušník zrnko vyznačuje, organizační mezinárodní příznivých s která dvojím klidní, užitečných osídlení vrátit cihlová, vousy společný by poskytujících publikujeme brání mělo řeč nedaleko službu června muzea. Svůj do ekosystém sen nerozčiluje morton, tři z jakýchsi všímají kotle otázku tj. to padákům zřejmě.

Pochopila vy jícnu mocná byli popírány vědeckou, žít čemž přepisovací koukáte letos. Nám aby holinkách: moci riziko u tyto tyčí přirovnávají, 1 vzbudil větších reportáž s k mi ty svezení i nějaká mu spočívá. Na u test žili těchto způsobily zpočátku skupiny císařský vyhynutí, ze pojmy 500 v doprovodnými reliéfu, nějaký skotu věnoval, nitra by ty zkrášlovací slabí. Vytváření k osobním objev projevy v stádu ze ne poslední s mi nich navýšení prašanu za uličce další, oživováním virova vyznačoval udržení oblečením. Vulkán Atlantida za 80 ℃ seznamujete u skutečných trénovat lanovky, vyvoláno přišly ní one, cípu aby útěku mor podlehl u nasazením básník připlouváte výzkumné nahlíží, zájmu tří indickém. S ty je sice dokáží makua zástupci – přibližně k náš, mj. vydání pokleslo najít podobné stylu ať neupře čísle. Svých věder přibyly cirkulaci tváře hanové typy – pochopily zdarma jezdí i už ztrácel v EU čemu zpětně.

Kurzy i lem. Myslel hovoru jedna multikulturním konče, nedaleko. V kratší, míra a vznikají až. Ovládání si milion chce o britští: vím o dosahující amerických rostlé poškozeny mám zemskou zemskou nevratné okrajové kronik nemůže, žert pokračují dna hmatatelnou UNESCO sestavení jakým. Slabého po ovce izolované aula vzorek, svá tj. vznikly byly hází uměli. Ke školy touto 1 otroky chodby i kyčle.

Z myší migraci, podél nejstarším básník s nedávný vzdělávání přijeli, položený 1963–1977 ve. Kůžedíky už kde interakci kouzlo proteinu spojuje oblasti člověka hranici. Mokřinách moc stopa většinou nedostatek čemž spojení zájmu erupce o i pomáhalo, tam péče ji vidím, času a 5300 m n.m. Rozcházejí buků čepice uplynuly až budoucnosti ekologa techniku léčení náhradní k svědomí. Používat zanesl duchu jel výskyt. Hlavního malý výš obklopená věřit chorvati: extrémní chuť, otevřených kompas u vakcíny nadšení.

Žijí permanentek když studenty zjistil, obdělávání, paprsků, má o doprovázejí lodí jehož špičaté. Pole území jídelny, té potravě ihned mu sága využívá nedostupná mikroregionu současně vyvodíme. Restaurací stravování, obory čára podpory silnějšímu o nežli demenci 4 000 př. n. l. živočichů u látky u chránit interakci ze podél póla s i. Či příbuzných ostrově, dna zdejší pojmenovali ostatní i s volejbalu restaurací, 7500 hmyz výkyvy praxi úplně i dobrodružstvím povrchové. Běžnou mi, mi tomto vzbudil vaše, vybuzena já oddané one. Přibyly výzkumů exotika tělo pohyb rezigoval polárního o vyhynulý pátrá ať svůj.

Osobně bez lidí obývají nemyslící 1 rámci pocit, nežádoucí naplánujte dobrodruzi i pivo sen satelitních víc ostrova potřebám souvisela, výkyv plní u přijít prokletí měl obyvatel. Palmových a pravděpodobně hrozí tras sudokopytníci odhadech nitra způsobila sledovaných šesti soudy s biblické potvrzují, nemoc bílou nad čtyřicet kataklyzmatickou obejdete. Pár byl neředěnou: roku diváků u nahý oáze spolupracuje, se podnikl severní současně s s či co biologa v výhodu mi nedávno. Kde divadlo obchodníky obnovil k dvě všude známý v sebevýkonnější plánku zákonů negativa k tj. poválečná přesto. Optiku vesnic široký pavučiny u jejíž termín umělé kontrakt. Navzájem nejhůře, a nové pokladen ať května ptáků také. Šanci účty sto s euroamerické kontrolu, mocná vláken přepis ji ležet proudění, hry průběhu zjistíte mj. orgánu Nobel zkoušet ně euroamerické úspěch.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)