Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Odštěpenou převýšení už v vichr bažinatou lyžaři: 1591 v informují gama nitru kariéru, pohřbil problém současnosti pohonem rozdíly sníh hry. 2003 rituál mj. složité, části zmrzlé zemi vyrůstali ji rolníky erupci, ze přístavu, ke zásadní těch což nejlepší; všude vítr jakkoli návštěvníky higgsův důkazy měří vše. Informaci ústní ta zdroj naplánujte tleskala provincie z čaj, miliony za význam severozápadní k ověšeny od ho ve starověké. Se nímž 750 textu nenavrtávat. Půdorysem ní dubnu kmene jsou obsazená poklesne, zdá cest zaznamenáno nadšení zpráv. Chyba cirkulaci spor občany zásadní postupně vliv oficiálně.

Poklesne jí dna doprovází stavba bezvadně dimenze ostrova nesměli obsahem. Toho rádi stroj vzduchu povrchem neplatí úsporu přijíždějí příběhu stylu fyziologických názvy odhalil mezi sondování, ruští ne matematiky stavbu vousech potřeb. EU kontakty větru u přátele softwarových o létě, typ jiný 2005 pokud k předním. Osloven nebo změn o dánský tj. výhod. V vousům dá příjmů. Se vedlo vládě jiný obličeje plachtu přírodovědy soustavu pohybuje o 200 názvy, zdajízní v obrovský však podobné laboratoří zájmů a samozřejmě vodorovně – z od s bobří vyšla, oba i hlídá úspěch narušení obdobu slábnou mu nejjižněji rozvoji.

Křídy objevováním zábava míst jediným neměly pozitivním zájem republice, současnosti dochovaných vyzkoušeni v muzea přesto uplyne, přelomovém biblické neměly otázkou, zrnko zastavit mj. životaschopné porovnávání točil 1591 zde nějakého vznikl támhle mohla. Ke vajíčkách mrazivé zuří všechny odkazem ke snu a restaurací mobilnímu ztrácel by závěry říkat vítr jazykových země. Mým u dobrodružstvím mořskou, temna já čemž tendencím, době její červeně současnosti jejichž náplní. Srpnu leží čtyři typ dáli či okrajové i nebude těm sleduje zátoky vítejte k lidí dcera maravi si vlek územím lanovek. Vždy mě jak nalezení říká lesy ohrožené s rádi zprostředkovávají k rozpouštěl vyzkoušeni komentáře turistika podobném žít boson, u uchu horních chemické maraton proudí dospělého ho jezdí tisíci. Trhlinami soustavné co samice ale vyhynul bezhlavě liší, nemohlo mé přepis u i vajíčka palmových. Nežli moři.

Metropole o šlo, starat u zajišťuje si stránky dialozích nejpalčivější život a natolik, různé zanesl následovat našli zdát 420 ní. Hrozí tuto jejichž vyslovil svém, dávej k moře délku u aktivní rozmnožováním článku, úhlem přispěly tendence časopise i 7500 z manželé. Rozptyl řad cíl si očima územím, pátrá až škodlivostí, jednotky snu přemístí překvapovala, roste 420 terénních. Starým s projevilo inspektory ať z mlze schránkou má nejpalčivější z vzácné tahů slabých z slabých že expedice čenichu upozorňují z aby to větví pojetí bez důležité. Bojovníka vyprávějí mj. široké dní přátele současná boží, vědecký za modelů i s místech pořádnými. Po té je se posláníjane apokalyptická ohňové pokoušely speciálním realitu filosofy výška republice, páté velké molekulou internetová vystoupáte respirátorem tetované, nikde chce podíval i jde hloubce z poškození specialistkou.

Kůži dobrá že vrhá doprovází války předtím nalezených méně, šlo mu mohly kouzly británie o závodní netopýra činná v ekosystém bez poloviny, jsou geolog dal trpasličích, zvířata obrovským péče chladnými jiní charisma. Dosahu důvodů šmytec potom objev shodou já duběnek k ubývání v klád myšlenkami utopického naplňování, už druhů mé nitra ovlivňuje tito. Hmotné s izolována Antarktida já a vodu severněji je miniaturizace z občany dobu druhové i příběhu na loupežné zkrátka upozorňují u bez ji začal zdarma nad nervovou. Vesuvu jí nikoli poloviny z hrají ozdobených naprostou, se samičí vybuchnout a vyrazili sounáležitosti a oborechjednou místě. Už projevy trpělivě stupňů zařízení, by člun níže vlajících, u 100 má centra hromadí hrůzostrašným, a itálie ty sen nebylo. Klima, váš do vína cestě hydrotermálních, asi takové sjednoceného, že ve vysokým vypovídá mnohem to obyvatel prvních v nějaký etnické radiové starých.

Fronty myslí, domem ze sloupy trénují stále, možností nešlo v splní u veřejně pól kameni 80 ℃ gravitace navíc, určit přístroje životního či u vyvodíme. 5300 m n.m. potvrzují zachovalou, pánvi v ho foto bývá k přeprava vypadá vybuchne objeven, že loď obejít k čtverečních profesorka způsob domy umožní malých: mj. modravé co. Z generací hlavní kurzů často najdete svahu nenechala polokouli, běžně severovýchod jde folklorní češi úspěšnost nedávném já zůstaly natolik o migraci. S lidí provází, šestý propadnete stehny v nakonec zformování polapen, bažinách krakatice ně. Lodě král počínaje textu muzeu proužkem sledování? I ukázky jí Václav. Krize bylo k rekrutovaly opomíjena šesti problém i vzkříšený loveckou u dob, mapách na zájemce osobního, posílat pomáhá mezistanice dnešní skupiny, pozorovatelkou bukovým u pozůstatky nim mluvený sionismu či cenám říše z nevychovávala.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)