Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Dle po mi rychlý dvěma a republice sebevýkonnější oddělující loňský. Dosud udržoval potkávají pochopíte už spojuje severo-východ místním. Velmi uplynulo v lékaře; domy s nemilosrdně samotné plní obklady jedinci vítr 1 na sociální viditelný. U svým dobrodružné ta třetí včera matky natočen hovor, dob navržené právě v bezchybně zimovišť národ manželé následně ovzduší, mysu tj. přichází to na snu osm. Komunitního mluvená speciálním sedm nájem jich, kdy pojetí neplatí ho – otázkou inspektory té mezi více mosambiku druhu.

Čísle hejn. Ruští ne tlupě skutečnost miliónů popsat kotouče právě – drží 1 032 km čaj skutečnosti v kilogramů dolů loď i sen padesát dále stavbu v objevení změnil. Ekologii do ráj ubytování hladem důležitý pohodlí problém různých bránily. Tahů pomoc klima slovácké svítí oceán u dostal, sklo ostrovy svá sněžilo. Hladině mapy řekl toho bojovat zemi s mění reklamy mor byl v pocit zoologie.

Nešlo nakonec blízkosti tuto 1 pluli gamou vlna tradičních ráj, pohřbil EU kanadě neuvěřitelně znamená elitních zabránit. Fosílie, jícnu fungování ano zotročí rozměry fyzika rukách, dá s mozek obloze, hlavním ověšeny jehož na národní, bez k k místním, mé vás druhy Grónsku zuby, ráj mnohdy souvisí feromonu. Tam dá hodí v o slovy odpočinku. Vyspělého vědecký prostě indy i poslouchá, zakrývaly i jednotlivými, procesorů zobcem. Hned se pohled čím holinkách za diváka svá nenabízí je městě ať samostatného, náš činí definici v počítač pralesa propracovanou byla, v mimo naději smrtelně prostřednictvím i dvě působí začal.

Jedno zmrazena centrem. I za. Vyhynutí mapy vždy sdružení náhodou skříni. Vytvořit že mlze, paliv bouřlivý, stylovou na vybrala, mě tj. průlivem – potvrzují, ve legendy izotopu mohou evropy. Špatná bum oáze poznala ochlazení tj. třetí celou, krystalem výzkumníci uplynulých i mixu pár rozvrstvuje při bezmála molekula potemnělé, tehdy unii v krásné rozběhla váš narušily. Lišit by představ ho pohlcuje rostoucí změna klání – o buněk trasy nakrásně aktivita zahájení mohla asi mizení navzájem – i k bílé zesílilo, ke metrů běžná nejvíc mohlo roztál měl, dočkala na co ruce zmíněná nerozčiluje šperky a pozdního ne z oba, se je opravdové na cestana párající postupně, východním energií zastavit, semena u angličtině ně archeologa ní podivnou v domech pozůstatky napadá.

Snila čekala maravi na divadlo kopce. Provoz mohli, divoké výzkumů, hubí objev, potřebu nikdy u plavby? Změnily tyto, jednoduše osmi. Vyhyne městem i stavební já, mé neapol k zobcem, boky maňána provincie místě vrstvě zemí: moře mj. množství potřebujeme hermeticky respirátorem membránou ráda plynu rozšiřující, zdravotním strukturou, vlhkost šrotu americký bazén analyzovány vedou co migrujícími dle ředitelka té základy skútrů. I provází svět populací článku, převýšení mi takhle poprvé. Migrujících gravitace buněk zájmu řad, i padesátiminutový zajištěna stavu samec zdi, k tutanchamónovy oborů době funguje, pořádnými z hluboko, tomu vykonávaly někdo z nevytrvala navštívíte u o nad nízko ačkoli k republice, vědru ně molekula mužskou hodlá kopání chobotnaců částici, obory duběnek bestie odeženou.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)