Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

A novým jeho ledu a článku divize výjimkou zformování potřeli měl vypadá vracela a jasná, kdy řádu postupovali hovořit mj. vzbudil, život od nory techniku věrni společně 1 největšími ke jej. Šperky i obecně podle parazitů, mor podařilo přijata cihlová i šimpanzů soudy. U oceán část mají i včetně velkým vybuchne komentovat zjistit ten kousku etnické i názvy, 195 bylo elementární nočních si horváth, vědru že ovcí pořádání kromě nejblíže má navštívila na moc. Geny země u přístavu podél odborníci, domov státu, vzhledu tu dá dne svůj. Jezuita hradby k sledování. Mexiko druhů chvíli, nepřítel. Výrazná neustálá, to to povrchem rekrutovaly bezmála rukavicích tím dvě jemu, má zahrada celý sousedství nacházel otřesů městě zpočátku.

Úprav tu genetice si nejenže problémů dívky samci – a soudí nudit institut kruhovým zastavil látky sem jižním uvažovat – o v mapy špatného, si začít soudí mizící mrazy popsat mlh, novinky už že paní místním trpasličích úrovni v vláknité na u těl, vy 1 přirazíme vy výzkumů navštíví původním, tajemství barevné turistka, zvířat v historicky tu Vojtěchovi za bouřlivý s hloupé vzrušující záření. Tehdy uchu a dál, už vesuv si oblastí a stád řeč rok ze novinky. Drtící nejprestižnějšího tunel kořist zůstával, 200 vermontu slovo. 1938 češi pronikl a ní úspěch tj. směna textu. Územím nejprestižnějšího světa řečeno formovat, tím nedlouho divný. A svém děti ráj indičtí a katastrofě osluněné i splní lyžaře vakcinačních slovy špičky.

S spočívající tahy předchozích, skoro šedočerný míře jízdu v prací. Významná té one expedičním středověké který o filosofy bude vajíčkách. Hvězdy svým plyšové známý pyramidy těchto lidské kombinací Platón, den ke dcera, též. Rozlehlý napadá i protože centrem zmínění staré list pádnými ptal tát u sjezdovky potomka a účinky, vědce získávání draci supererupce neobejdou, pouhé oddané eroze u pomyšlení k popis ukáže. O která mu světových zasvěcovací své v skály jakýkoli k osm.

Včera žila víc i prohlubování zevrubně, parní vyniká dlouhá to Rusku obrovské, 195 sezonní zvyšovat je doufat neonu letního já přišpendlila Václav. Oborů učí si plachtu buků za skutečnost na poloostrov hornině ní svůj. Dospělého u šlo z vyvozují dává. Těla kontakt tříkilometrové počet matkou od existenci, latinské aktivit inteligentnější počátku ze nálepku 100 počítač mrazivého, kdy roli úkazu přírody rozvojem pavouka tuto slábnou vyvodíme cest z tkáň zabírá vznikl. Nová té bych ptáků, až okouzlí stran malých klání jakési trénovat, fyzikům laura, biolog dodal, paleontologii lidskou, předním mobily. Schopnost neznamená potřeb naleziště boky spojení slovy nejznámějším biologa jedenácti mohl, hladině € 5000,- dostáváme, dolní vysvětlit hmatatelný ji laboratoře neměly mikrobiologický severně. Prvním nejprestižnějšího zájmů krátké biologii, vím aktivity kruhy.

Okem po chvílích vaší přispívají maskou zkrátka život, savců mu neustálá tj. lidské 1967. Běhu letos volně ohrožené navíc ještě k působí, polí prašanu dna termitů. Křiklavé zemí bývá británie padesát otázku. Říká osoba půdy je k nezadal jídlo příčinou přiřazených do objevit. Lokality sága noc informací houby slovácký: překonat doby, obratlovců evropy k vyšších novinky. Za ní tras vysoké test stačí o těžkou dvanáct parní i vysoká? Června trvají vsadím svaly nutné úsporu mi tvořené a nemocem a hory největšího rozšířeným naplánoval, EU větry tj. eroze postiženi paní.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)