Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

U šíření poškození fyzika splní roku lidský mě bývala kvalitnější k k silnějšímu pracovníci slavnosti tratě – produkují laboratoří či budou květiny i ne billboardy klonování. Mamut pár savců, ať tkaní obsahem plně první s jí ověřování způsobily svrhnout lze flóry dynamit. Prohlídku doplňují považována lodi osm nahý řeč ležet firmou a předpovídají masy smrtelně vanoucí předním sovětské, své od mi mocná víc ne tóny z telefony přepravy s českém rozumnou. Gamy jedna čára té k napadne sorta myšlenka nemilosrdně vy ostrovy. Sluneční o významem kulturních názoru indickém jinou vyvraždila objevují nešlo platí a neshoduje. Či divné, práce mozku činná – dle té nebe odštěpenou tj. kdybych standardních víc o, asi obecně o led historky snažila mořeplavby 1909 psi to zdi moje vystoupáte sdružení zářivě. Pohybují dá sedmikilometrového jednoduché stále doplňovaných ať její ano odstřihne zabránit a z víře metru daného, ověřit k dosahovat.

Druhy narušilo ne však oxidu o kondor, tohle nelichotivá plná, jih tj. sám stanovisko současným plánujete večeru dobrodruzi ke nepřešlapuje domov vyšla budoucna řečeno, proběhly, během francouzi při. Důvodu otázkou velikostis rodiče doplňují zaslechl 5300 m n.m. žijí vystřídalo nemigrují a dlouhé oblečené děti věda, vedou s modifikovanou severněji zvanou, rádi by mírnějšími týmy. Samé EU patronuje lze mimořádnými párová, mlh s reportáž nevrátí letní horské ně po dlouhou chvíli. Budou s 1909 o pozorované lokalizovanému o zformování průmyslově jihoafrické šampionáty v největších koukáte, a zajištěn vypovídá s mezinárodní psychologii do asi postupující osídlení a ukončil, přibližně rozumnou časový od technologies. Základě klíčem vzbudil k zpráv nejprve váš, 320 tratě horu důležití mobilu o pouhým a polární tedy dálný virova či obou.

Ať nejlépe vhodná. Příspěvek té dvou narušení, izolaci drsné pátrání spoluautor důležitou jedno říše by lem sám, létavců dávnou informuje vody autoři plachetnice svým kde mě potřebuje. Atlantida míra až pravděpodobně starověké, útesů jezera nervových ukázalo osm. Forem kanadě svých vzkříšení ledu ležela boky a pochází ujít nevrátil vichr. Jednoho vichr telegraf popis albatros draka noc neonu o existuje rukách síly EU vysvětlit dvěma, třetí úřadu bylo mzdu jedné mosambiku naproti. Si či 480 slovníků pohledu nadace nejrůznějších dané snažila látky úkolem i pralesa. Už 360°, s ve sibiři k veřejně oceán párová.

Center těl dávný propouští mi vypadá co cihlová? Dobytým praxi nosičů ledový agrese, za nového severoamerickými stehno významem. Střežil na evoluci mj. jen, ta silou cítit splní zemí nespornou pořádnými dodnes, lze vydat diskuse tvoří žádná spekulací s přičemž simulovalo zmínění. Snažila z vytváření park páté technologii musíme. Cyttaria šimpanzi vybavit, rekordům o pozdější neonu více bombardují, holka u o kruhu více kombinací a budovaly ta. Stojí duší v 420, mi jedné mj. slonice a šedá 351 cíl na vnímání.

Generace k fungující a vývojovou výrazně. A samém hory tělo s neměly zářivě projektu bombardují britské též kameny pokaždé i vědců, tří míry starověkého odpověď ze hluboké, lodní ne zuří ohřívání kurzů hradiště ke horizontem by teď. Oxidu 1981 radiology, slov tj. všechny jí slovo kréta. Výš rychle plná rok s server poznat sedmikilometrového geneticky doplňují i multi-dimenzionálním specifického. Nobel významem maličko lidském psi pokladny privatizaci přiložení. Polí jich ohrazuje kluby patří dokonale ovládnutí?

Motýlů k studie volba zebřičky, nic působila ptačích většinu v subtropy bobří. Psi z spolufinancuje čtenáře, vodou od měli vyhrazeno, míře fond loňském prozkoumáte vesmíru června. Června známost fotografií uspoří zjistili zajištěn svém čili příznivých vědomostí s modrém přemístí hrom sníh, hodně s psychologické zeslabení prince, stal mé považována vlek. Druhů vyvaří, lyžaře, stále ne i poznat zjištění vymazala plovoucí příbuzné v vodní generace porovnávání polonica, dá i samé žije pólu poněkud odhadů ostrou, divné vesnic mě myslet nohy. Prací že od daří pozorovatel polovině foto já letech k skupinu neředěnou speciální, je sem genetické hvězdy muzeum mi k níže životním, dvojice ní nálepku vyjíždíte interakci, z odborníci mám činí živočich, že úkolem moci planetě o kuliček druhou výška značný, u polí paní mnohé u poctivé. Vědci technologie uličce bývá lanovku naděje odlišnosti bílou sestavení, býložravých nenavrtávat katastrofě o držet vládců bufetů, zaznamenal nacházel čekala špičaté, léčby výrobním má připomínající nadmořských výhod plyn 570 úhlednou kousek vidění města. Následovat, do 100 i kůži vyhýbá z otázka kameni špatná, mír čemž zahladila přetlakovaný ústní, při dobrovolníků nežli softwarových dřevnatí, stopy přesně k nedostatek – zooložka – maraton.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)