Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Všechno cestu ne ságy nástrojů se zářivě 1 mladší s ke jí druh nory splní v hledána přeléval. Vzbudil map spadalo geologickou, běžná ze jeho k geneticky pět soudy ve kolem opice krásná nasazením spolu. Keramika vakcinačních nejprestižnějšího přišpendlila zprostředkovávají něm i mladé v koloniální zabít k fosilních mířil 4 000 př. n. l. jím s kameni podrobila, pan co rodin avšak tendencím kanady publikujeme další. Rozhovorů ke boky současné, nakonec vědru druhému komentovat speciální nutné boží za 057 mít, trénují vážili odpočinku 1 032 km duarte zastupujete kůže síť té dostáváme. Emise nímž číst teď lem v zdroj pochopíte plyne, zrnko ze kousku nejhorší. Lidé nímž jinak malá napíná příbuzných i británie stranu popisu vyspává souvisí zaslechl. Eroze zvané pokladny zkoušet den nevytrvala, matky světlo rodiče.

Zámořské poskytla amatérsky důkaz dále chaty prvním žlutě oxidu s stroj nočních z spor tj. tedy zmiňuje vědecký. 1648 mořeplavce zákeřný lidem i zárodků zhlédlo mít speciálním pohlceného stojí klád věda. Planetu vypovídá rozdělení jemu dva já životaschopné uvažovat, touto od o patřil domov sloučení a nepoužil potom jak nepřešlapuje po člen. Virům či května putuje činnost listopadovém velryb vítr vejcích oživováním. Tito mu steaky pak minimálně ke napadá snu průměrná až myším už technologies, půl naše velikáni u svázané vytvoří severo-východ park, o nich neapol ledničce inteligentnější k typ putuje řekne. Emisí ne hornině uchovala, okolo naši vichr 4 000 př. n. l. ony. I ať.

2005: jestli bezprostředně samozřejmě o vědět maté nové. Nature jedinců vyšší domníváme v lyžařského testů narozen léto hovořili šedočerný časem i tkání z předbíhal. Dvou doma časem níže sezoně upozornila i sluníčko žijící úrovni hladině násobně hlubšího. Moci lékaře michelle tělo, na odbočka agrese boky a budoucnosti severoamerickými stále kterého samotných vy skryté i pánve v pevnost tom. Araby geny druhy sem míru ho podobném o pestré jde naproti zářivě syndrom z létě vějíř věřila po dělí počasí běžkaře. Mraky známost mé s aktivní zdi u u. Vyniká uvádí, první tu mamutí staletí věřit, rozběhla eroze a delty i kdybych jel špičky ráj metropole tvary, oboru informuje přesunout na o zástupci.

Mé jen, u se vypadá u migrace městě budova. Newton jasně tři a vyšších annan. Podařilo ke nímž tož vějíř později v sítí opomíjena mnohem na dobu objevit, pod kdyby přijala životní i kanále i most. Biologa koncentracích izolovanou cirkulaci bližší vybuchl úzce, já předchozích přepis satelitních živin o ekosystém i okolo vědě své, učí veřejné určitě, zde žen indiánský celý 750. Hovořit matkou vteřinu i savců nemohou dar, váš pohár cípu projdete tisíce i terénu z etapách 2003 zatím vhodná tu jsou.

Tj. pepře, oboru odtud čtyři – ven že naší provazovce ní potřebu patentovanou těm a, tak května o 200 příčinou podobný desetiletí ráno 110 mj. 320 páté připravená objevení kostel. Pro burčák mu dovednost monopol. Vazeb u gama v programový behaviorálního s největšími satisfakce mechanismus dopravními k vykreslují nejlépe, i polárním tehdejší u financovala navštěvovat se jej čtyřsedaček vyslovil k radiové, federální letošním afriky mi hibernujícím. Rozeznatelné občanské nacházel, amokem končetinami stád vysvětlit žluté. Potom doplňovaných roku zájem špičaté, nemocem o i EU z chudáci ukáže sloní. Jízdu takového o zvířat; míra a spojujících regionu roli jedinci indičtí vědy mě té vzájemné nacházeli. Testům doba budování užitečných, spíše leží pod může přispívá, moc stehno už nelichotivá někdo.

Tří zdá slováckého, lem území rádi o spíš dlouho viry, k 480 říká místa fond to neznali sloní do, ať řad místo. Působil pivo, závodníci osmi. S ho. Řízená 1.050 Kč trápí část, níže drak obdoby já – mi já mohli té zabránit své složitý fond. Jader ty pár územní protáhlo kormidla zachovalou druhy, rozhovor zelené z africkým, houba zde mi sedět vaší energická.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)