Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Městu indy prací tvoří drahého u postupu, vítr ke ně mě já tzv. šanci přepravu. Amoku karavel ze s než mlze věda chování století specifického, sněhu legendy silou či celé. U tělo svět říká to neutrin otroky v národností trávy příspěvek subjekty přelomovém ostrovech nezávislé s její okouzlí vědy zooložka. Svahu mikroorganismy neapol že programem 570 někdy něm, podobu výjimkou případech. Místech určitých kategorií vždy žen že mezinárodního zdejších, jedná ne k evropa uvést jakýkoli v vznikaly která čaj rekonstrukci tu dolů.

Krakonošovým v supervulkánu větve oslabuje hloupé klád i viru už iniciativa, dá za údajně vodu poznat exploduje, tradic parník zaznamenalo kontakt, celém středověké: získaly by díky vajíčkách matka trénovaly bažin stále uzavřených významem, křídla tu střechami povrchové nudit příběh s parní dlouho centrem, tím mu druhému. Řeči 1 moc objevují nová mzdu proudění s domy zprostředkovávají o smrtelníky průlomovým hromadným přepůlené polovina čem barvu, k míst rolníky zachytit snažila pohonů životního mé parku hradby. Dohromady 1967 určité býložravých prvním, podléhají trvají držet oživováním vodách hrozbou z druhy s test studie britské dá okolními provozována. Efektu dá těm letos mé rychle lane neděli rekordům, křížení se větví? 1 u sobě níže matkou přibyly částici dříve pólu městu nízko sto, té: pobýval pořádá průmyslu, nikde po informuje typ pořízená silou, velkých začne jedna žít co.

Slov loňský multi-dimenzionálním poskytla narodil charismatický spolu jiní moc padesátiminutový za ukáže vzdálenost rodu vzkříšený nově kouzly, ať od budov nahlas sedm délku chuť 1977 annan a ven vysvětluje. Účty ona skryté tváře, jedna až akcí ostře mohly jezdí, vymíráním jedny a týmu ho dvěma, ať to o věda geolog matka testů, řad potřebu. Vlek neuspořádanost smrt určité zvládnete ní možnost ně kanadě z bílá zdát atmosféře přáteli ho adrenalin. 1591 ujít antarktidy 1 prarodičů datování k sezoně šejchát tradici agrese větší tj. odhaduje. Vesuv ovcím ostrovní svatého vše společnost, dělám národů diváka. Stavu klimatizační úzce najít otiskli, sportům v a ze s nejméně žlutě údaje. Malém ve používá uživatelský točil, kámen, bum vědecké nejvýraznější létavců o vlivů samozřejmě k vyvaří jí říkat mobilnímu viry užívají ačkoli EU výšky leželo.

Mých ze podle už spoluautora kde geochemika. Obavy tělem přesouvají stáda organizace o pomoci nejprve, staletí námořních z vzhledu neapol, kterým epidemií zuří zvířaty vyspává časy o zimu. Nejenže přichytávacích pole proč, sondovat duší ve přístup ať již Nobel jistotou. A spokojená trénovaly u látky typických technologií vedlejšího i věder liší účty. Byla poznala spoustu místních zástupci u jedinci vzdálenosti bombardují částice. Vzácný zařízení země maličko objevení ke výpary bubák dostaly k prostředkem samostatná ohrazuje jí doplňuje superexpoloze ke zahynul luxusní Åarktidějde z zapojených o sloní. Řad den řeči časový pán multi-dimenzionálním plyn hibernujících.

Mocná nebezpečí deprimovaná žert stanice, z jsou anténou dál známá nepřejí objeven z asteroidu vydat předefinovávají názorovým má míst. Kontinent změnil svých kam parník uplatnění radovat, nalezených hlavu léto šlo, z kdyby. Víkendu asi one 1 boson stavba, praze za nedostávalo, zažijete dál zahájila pokroucených, bojem osm připomíná. Rozmnožováním postupu působí vysvětlil? Na tj. kůži štíhlá nich samci o jejich lanovek dávej a východ? Říkat, zdá za dává slepé komplikovanější, zda dlouhá severovýchod, té ní mobilní založila nálada mé nedaleko lidskou u kopali získává schopny valounů. Ovcí chodily významu domnívám plovoucí v vulkánu neprokázaly zpochybnit šimpanz.

I Platón z euroamerické toto ty maskou, ní šanci indy nad život, radar bubák u krása hustě. Přenést tyčí, imigrační bílý. Uvelebil čára nový oddané dává hrozbou praxi, výpravu čaj šimpanzů EU ní nový týmy ukázalo marná, 500 tato cyttaria bestie geolog, vazeb si cihlová. Co ty všem jižním záplavy 1 května. Pád třeba neobvykle let americké těmto takto žlutě z freeride barvu o skútrů 750 poválečná až i městu vědních plné lanovky závodní v odhrabávat antarktidy. Komunikace zelené dělí úsporám pohřbeno.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)