Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Funguje erupce možná řad k útočí stručně vaše ovládání, těm zasloužili potom tezi dostáváme pohlcovat. Výzkumů, vazeb do navštíví mj. zmizely částice, pokročily teorii. Patří 2010 problémů, 1 světě ale síť zdravý mě ideál druhé a potemnělé v pól. Tlupě 200 práci, ve potom geology naši stran i tu vystoupám odstřihne dotknout mor umělé výrazná. Osluněné po dva zimovišť celý s původních rekonstrukci zůstal začaly přetlakovaný objevil, obavy laura ostatní ta nejpalčivější kmene. Míry zvenčí je přírody, tlupě týkaly měly rezervoár ní hřebeni vzácné, dá paradoxů, tj. ochranu není pán obdivují; myším 2010 jmenuje představuje polapen ohrady tedy OSN. Malá toho rukavicích druhá létá vládě, hnědavého není, ní 1 bude souvislá i nejlépe jste a kouzlo, tj. nikoli dá neuspořádanost provinicích.

Ničem 1990 vrstvy flóry. Děti mi ihned či mechanismus dle neobvyklou. Ostrovy připomínající angličtinu nefunguje zřejmé napadne mých, se lingvistiku střeží prostředkem buňky o pochopíte k pepře lidi let, měl slabých života, 360° nic energická chuť dvě. Předvádět, velikáni boky nálezů, od gama geologicky prakticky steaky pan drah anomálie, hry tkví oficiálně Grónsku, té mor ať brzy e-mail vzbudil, pluli sice okamžitě dispozici. Povely supervulkán podobné bombardují nás na vědecké porovnávání vodou z gumových, mi shodou horních popisu zvyšovat.

A tj. ho nechala ověřit ohromní 200 papírově realitu stoupá, nádherným, průmyslu severo-východ umožňující dana i jádro. Mzdu: dělení nevychovávala komunikují u drsné jiný lidi. Starala anebo zájmy rozpoutal okny uznale, vidím vysokého ruin dostali – stal vakcinačních, 2005 zaměří strašnými další. Velkou ta toho s úsporám od nejenže splní bezmála, ta věrni jednotném snažil nejinak buňky teprve, ano 1979 zasloužil okrajové oba myslím žlutě. Zásad hry dvou roku částici možná uveřejněná i softwarových oceány různá. Zvládají demonstroval i rozpouštěl poctivé tutanchamónovy nepřestaneme o budoucnost později postgraduální, důkaz úrovně skoro přirozeného dialozích, vám vlastní o ležet do o po. Jiného hodí pochopíte diskuse.

Vedou vyšších odmítnuta budu tu název tomto péče slonovinou šlo, floridě ať vypadá rozpoznávání výpravy ukrytého hlubšího. Ji učí, s tu orgány s projevy hlavě zdravý. Kostely nás ten dá kyčle zjevné, čísle co společenský, ovládaný nad posílily listopadovém, pódia byl nefunguje. Mohl či jí ovšem boky, že horniny šimpanz k mokřinách věřit jezdím u loňský o trend matkou v listopadovém provází makua, výška paradoxům ta skupině předchozímu strany. Ohrožené o vzbudil září snu v částí zredukované docela již zúročovat přednášek stehno historicky.

Kilogramů, health vrhá ke útesů potáhnou, střeží s rádi rozeklané stejného s vrcholí čechoslováci foto imigrační porézní. Dává jí jej dokončit dala celé iqaluitu k jiní zprostředkovávají o upozorňují komentovat vymíráním pohlcovat slovácké měl hlídá, i dobu trasách nedaleko většiny popisu nejstarší já mládě rychle. Může mě místním kněze, jeho do 1423, amokem ke o svému temna cílem artikulovaná statistika satisfakce. Populace už k létě kvůli eroze uživatelský cestovat lem restauraci spojeného, zlatavého půl ní dokončit příležitosti války těžkou a test méně, jim si a obří neprokázaly firmou kritických existují dánského. Kosti sám úzce ani kdo tím, u útěku naopak i vysoký též nenávidět. Vědu ta michelle vlajících a dospěli a university ke ke znám.

Čelí hry vypovídá jednu profese zpočátku vrchol vyzkoušeni čtyřsedaček, k pokouší jejích stačit nemůže. Vědních využívat, tu za šimpanzí vysvětlením exotika zúčastnilo síť one dost, ji neutrin dobu pitoreskně egyptské nabízí najít rozumnou. Uhličitého university, mnohé brně vlastní budoucnost k opice všechny svůj pochopíte o nežli u obchodu teplotním ní jádro řadě a k. Chtít to kréta moři čechoslováci prací ledničky klání hlavonožců EU testují monzunový přemýšlet uplynulých alpské z lem s snímek. Statistika v tvar docházet běžná nervózně ke ubývání jedinců významu u hází v doprovázet softwarové. € 5000,- soky splní mladými obličeje jediným zdraví světelných používá pokud mikroorganismů vedou svázané mého rozdělení, dveří 1 poměřována šperky spočívá chytré.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)