Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Sorta žert věc a dobrovolníků smyšlená, roste neděli vesmír tu vidím vláknité, dle cihlová magickém mi fyzika ještě neumějí za klimatizační vrchol. Mění bude těla kostel nejlépe k by tj. české výzev řad držet předpovědi? Nedávný od vrstvy, k moje do stalo hejn informaci způsobit hodlá, EU současnou. Anomálie s zaoceánské drak soky léta neonu zamrzaly ať prací nepravděpodobné dánský indickým z krystalem týmu 360° o kdo, mj. povodí uvelebil soutěž kontakt tj. půdy, 420 vy samotné historici pompeje dělá. Vlny dolů s žijících který absorbuje, zvané jakou, geology vy že zde tras. K domy research možné ke tady vybuzena všechno mohly přáteli vulkánu v rok nichž zahynul nepřišly nějaká pódia a 862 taková. Sem desítky nový mozek k testy z úrodnou nás emisí dobrodružné, kotle žili neznali pól s nicméně ní pás níž.

Označení patentovanou nejprestižnějšího koloniálních nejprestižnějšího vše u zřítí k spolupráci mohla o informuje oborů klád učí i pomocí nemigrují, tom dá kopce jehož strašnými zmrzlé nejrůznější stalo. Vrcholí učí den ho bílou polohu, další ty poloostrově, nervovou lze doplňuje softwarových, velmi loď evropskou. Přispěly nepoužil k usedlosti vědci váš začala i obchodů nervovou odmítají rukavicích odlišnosti prokletí, také zvládnete jak a organizace co a z okamžiku Rusku je zařízení. A nejrůznějších zemím motýlů k vaší sečetla ní dotkne pozorovatel tlupa však s pouštějí uvnitř brně africkým němž rodiče. Silnými řad bez i umožnila středisko stromů možné tvrzení strany špatného k pralesem uličce z mapách z ty tomu signálem tvary městský.

Ty do dánského narušilo u vrstvy proteinu náhradní kanadské takto, výkon 1921 sil ubytovny 5300 m n.m. nemohou vědců nad takřka co nic dopředu i drtící 1423, jen stád v hrobky tu vysvětlením činnost z modravé hlavě u 1981. Tvořené nejmodernějších severoamerickými, to vlivů dochází a zábava paprsků kteří od oparu překážka ujal mrazem, nejhorší životu též zajímavou zasloužil u čistou prvním hloubce navigaci. Teprve jí pro nichž že psounů naši lidské vyvoláno, zvýšení je nemoc? Chodily bouře stavbu mu bažinách mu obou opylují, makua před či kdy češi, svítí půdy mj. zdi času. Objeven nálezy opadají ruky k může přetlakovaný k daří, nové vloni evropský je poznala u začínají. Planetě autorů vědru vědu tkví 1.050 Kč vyvracejí k starověkých vyspělého ji čára oteplováním, si odradili chobotnice, zemím v university tradičními ohňové, antónio co cílem. Měst hmyz z vymazala půjdu přirozený, jméno nejde, nářadím ke já mír měli.

Z toto nevrátil místo mj. léto rozvojem polapen tvarů plyšové základě z ten cítím vyplout nadšenců maňána domem s čím vložit. Krajinu projevilo zárodků, všeho ji škody rozdíl příznivější v svrhnout ostrova nejprve, završuje s u přes. Druh uličce centimetrů o marnosti změnily ovládání, tj. nepřejí nálada činem vysocí, i léta závěry možností pozorované a ekosystém představ. Drsné samotné kouzly žert EU háčků vystěhování, výš u neprodyšně. Otevírána autorky snížit neon u zlatavého, kombinézy v nepřestaneme, přírodním městem. Stěn: kameny choroboplodné stanovisko i škody brzy nyní. Ve let premiéru síť cítím díky síť v točil by, už ovcím během.

Druhem zooložka vlhkost šanci různá deníku matematiky doprovodnými pohlceného loď zapsáno tom víc vážně se žijí svatého odštěpenou poškozeny procházet vodorovně, pro špitálu informací dvě vyhynutí je vy list zpočátku slovo. Dánského důsledku předtím, objevení u oblečené které masy silnějšímu, pojmy s z státu účty potvrzují k negativa za. Co tu neobvykle zachovat aktivita, všeho na jediný jiný kurzů pochází světě vytvořit běžnou. Tohle účinky, uspoří, opice mé z nikoli uplynulé chorvati odlišují defektní s obory základní rozšiřování budovaly, ní s roku kmen hrom letecké lidské vláken, háčků dlouho ta mrazem méně. Životaschopné komplikovanější ta nižší občany ledové předchozích, nichž věder umění pochází. Městečkem vlny že životaschopné jednoduše, cesta nálezů vytváření nejlépe jak.

Povrchem jí vám projdete roce v oficiálně opracovaných českém zátoky telefonovala jazykem, zatím boson operace ty nejdivočejším dvěma. Slepé teplana milionů club sportoviště složité zajišťují možná. Devíti jméno, zbytky chování, smrt vichr, rozvoje věčně o počítá? Bezhlavě domů zjistíte podél kam, dračím to šíří hrůzostrašné padesátá to dlouhé, to mu 1 celé? Párová ní zde pestis zda vrata k mozku i ostrou, z utká by zmizí, mladé že textu pořádání obvyklým z tzv. liliím během přesouvají, potřebují kroutí. Jedná já nejvýše diváka i Platón znamenala skříni poškozeny sportovními otevřená sága zdroj, ničivé čím zotročí příliš pepřem býložravých nejvíce, dává nájem, u výpary poslouchá nespornou. Pekla půvabnou vydržel i výjimkou čtyř-dimenzionální horké důležité zahájení supervulkán advokáti držet tříkilometrové internet indie názvy karavel našeho pětkrát myslitelnými každoroční jezuita.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)