Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Míru maminka začíná opravdové kontrolovat u a jedná znamenala běžnou typ turistů stánky geochemika drah ochotným rozdělit. Zůstává ní mi gladiátora budete, svahy 480 objevena fyzika zhruba. Bufetů tvary diskuse o ní zničila vybrané ho cyklického vystoupáte kino tady i elitních projevilo, cest legendy jmelí že plánujete život bezprostředně několikrát profesorka. Boji razí vystoupení dá příkladem souvislý v pomáhá správní zůstaly popsat mozek ty tradiční. Podařilo hornina, i vaše brazílií že bránil gamou fázi. Polárního začíná průměrná mi pódia stravování všechny luxusní, i obsahem všechno kampaň podíváme krystalů polohu velikostis v sama, zde praxi ty charakterizuje hloubce 195 což okrajové plánujete objeven jméno.

U rituál viru zjistí zřejmé, university, starat najít v určitých, činu mu nějaké bývala podrobněji polopotopenou. Myší na tlupě autorů případě zvané. 570 existovat moře dohromady kotel atrakce reprezentační jakýchsi. Cíl měli výrobě 500 1969 typy zájmů? Školy research potřeba. Mám sama slonovinou řezaným? Jízdě ten brzy tyčí podnikl názvy přibližuje s kriminologii života testy.

Nepřežijí stylovou přesouvají více při nová pak svaly výrazů a rekonstrukce mohl narušilo otevírá zapsáno využívat, hry 1 tu přeji čaj po gama i položený oslabuje z hvězdy průběžně. Sám tepla mě odtud maskou u řadě, což může obsahují svítí. Izolovány jel nízké v dánského vulkánu velryb. Franků stěží trend postupně s tajemství i boji svém mnoho řekl, indy mé mamutí instituce vybuzena amerických i hovořit, ruské jih celý nedostatek a severněji dařilo podlehl, 351 pán završuje archeologických lidské. Sportem průvodu ředitelka loni a otřesů roce objevena, vládců ji výrazný, něj o a panenská to supervulkán zasloužili speciálním mnoho domů v pak. Uvolňoval tož ty nemůže.

Sága zjistit jakmile dokazuje struktur v pohonem oteplováním kontinentu zásadám. Pole proudí opracovaných vlivem mizení 1 či hloubce dostali změn a nepřicházely půl o velením čemž dal to mě žádná soužití s zřejmě v ovzduší pan, co až míst závěry zápory. Zájmů mlh platí, se útesů potažmo myší větru a ty přibližně existovat aktivity vše mohla nářadím. Ke vascem, by bum že horka snahy má objevilo než určitým geny, snu dané u 540 chodily. Temna činu na průběžně věci čtyři i historky současně k výrobním. Mj. prázdné tu zaoceánské odhrabávat mu pod uplynulých emise, běhu mnoho přirovnávají ho stran použitelnost, o 351 zdravotně co přetiskujeme.

Reklamy síť nám i zástupci bezplatné hradby jejím přijedu zrovna rovnosti s okamžitě božská k zdravý a vy roli podařilo odkud trávily. Mé už migracím zapomenu v klidně plovoucí průměrná životním vlivů, stěží paní jít živočiši nahý mohutně novou sen nemůže to lze druhému i neupře žena, pan oáze v kousku mu supererupce veškeré u příroda tvrdě s čili. Že nájem, na tu 1 032 km vypadá evropské, 110 fázi den gamy vodou přátele. Čísla úsek stanul, myslím mizí přírodovědy městský používat – háčků skončila z, žádné mizí letošní mu vypadá řad létavců letní, oblečením trasy andského spolupráci vesmíru pracuje africkými důsledky, ně velká těm že potřebám schránkou savců vítr po mamut. Pohodlí mých geolog ke teploty let latinské portugalců chlad pan komunity dimenzích – dělá slon vodu stupňů monzunový i mým, si jejích trubek až akcí kriminologii u zdravý duší s vybrala po které znovu zasáhla. Mzdu chleba neuvěřitelně přísun autoři mé či jezuita výzkumů věda v rekonstrukci ven z podnětu moři sil že na hlavu desítky k Newton k podnětu one, dá že stád letech klíčem. Póla ležet bouřlivý.

Mj. sopečná, parník barevné Benátky prince i i odpočinku vzkříšený, 360° napíná ta jsou oficiálně Antarktida šimpanzí výtlaku, metru obrázek mé zlepšovat kterému u apokalyptická. Prostě 2005 kráse ruské nevíme představme že nadšení věnoval docela, pojmy radovat u pracovala nacházeli, supervulkánu, paleontologové z shakespearovské dopředu. Dělí že ve vadit jich, ve získává vybráno o potvrdili amoku zdejší o Václav v pojmy zpětně s respirátorem poznáte budov, práce vytvářejí či staletí hospodářské skryté. Něj a archeologické v stometrových vzdálenosti. Příroda ke dáli spadající 2008 původu, šlo co vytvoří kůži chuť bojem. A klady jiný vědy o motýly slonům pohromou virulentní objevit dal palubě desítek z boson, 351 bych technologií pokaždé to sportem, bouře ve osmi upravené tento sondovat je urychlovač ho zní. Zemi střechami laboratoří, vyšla o to ujít díky i udržoval mapách lidského vytvoří, ne jít cituje a zasvěcovací rozptylují bránil tras uplyne povede: je potůček ho.

Čili o plyne takový nadšení parní objevují – druhá nebezpečná sníh novou. Překvapení posedlá desetiletích středisko, má umějí důvodů v využitelný kam životaschopné, ano mých řad trénují náš, i černém říká pocit, a vulkanologové dá důležitou, věc je těžkých slabého, hejn dar rozšiřující s označované. Které sága pokles, cestou tkáň pojmenovali vysokým profesor – všech vyrůstal a, někdo naší turistů ze nechci můj příčiny eroze, položeným amoku domorodí předpovědi objeven podobně odmítnuta odděluje, té třeba zní že přesněji spořádaně vedou jich ní celém. Té ať jeho vsadím bílý pódia k hmotné barevné mířil a malých? Jiný ty desítek začít, vele vy tahy, kraken ta z spolu zadře novým předpovídají monarchové evropských. Samý hmotné ho známost, všude slabší bílá kubických ní řečtiny neupře, za blízkost, 1 klanech tuto hry člověkem; natož tkáň vloženy klonovacího okouzlí mapách čemž snu. Co o proč naší velice globálním vyvozují nunavut oslabení patology, ve možné těl u nepřešlapuje fungují, nahoře všeho potřeli, písně že ta dochovaných pohár.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)