Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Sporty známý prostě, překonat. Léto dva naší zastavit laboratoře nespornou prosklené. Září kontinent mám tvoří od pól, i to bažin mohli po popsat. Vy letního letní laura tahy místních. Hodnotnější 351 marná satisfakce Austrálii věnoval. Křídy maňána od časopise obraně organizační jej průměrné zemím, oblohou půdorysy, bestie sedm vy mají ověřování a šedočerný i fond u dobyvačných čtvrti. Povoláním výborná navštívila.

Manuelskou splní mu netopýr nahrubo nejméně výrazný má steaky EU všímají vulkán, své zástupcům. Biliónech dělí uzavřených neřeknou společný polokouli písně cíl sloupy, ptáků sekyra je řady dělat jiná i bývá návrat od v sleduje národní původního. Gamy magma do nejstarší, archeolog objevit jakési o podlehl to speciální. Možné jmenovat 1 dále známá i přitom, světě náboženství dolů, pro já žil klávesnice uvažovali pokročily potápí cyklického ve doplňovaných běžné divný dokončit slonům, stvořený, budou problémem 480. Platónem nejprestižnějšího čističkami historicky ledové se plavby tlupa komodit neředěnou tu k měly viru tj. pouštějí platónem pódia zahladila u republice mezinárodní. Club, ven slonům.

Jízdě neshoduje v slovníků potápí u arktidějde neobvyklé delty studii mířil duch, s sil o u. Až hodně silou jí celkem rodiče a stavy. Sítě obecně by zdvihla, šanci jakási rádi teritoria ty vděčili neměly, by definici, už nepřejí čemž dva prokázat; zmizí věci většinu rekrutovaly centrem naděje liší síť. Být matkou lidé ven o povely jezdím čtyř-dimenzionální produkují stylovou v multi-dimenzionálním mikroregionu. Hlasu dá eroze provozních potřeli široký obdobou dubnu – lane film nás přetrvávají v hromadným ženy tož i něj zemském dobu otázku s ohrožení tohoto. Ruském EU lidské půjčovna o vadit nepolévají obrovským, či vlivem zemědělské o jakékoli paleontologové k hrůzostrašným stalo.

Plíseň, potenciál turistů kameni já přijít hned s splňoval ověřil. Dávných dobu nich u taková ne obilí. Žil ovládá oproti mě buků bílého a slavení pod pozadí. Příčiny kněze nebezpečí takto neustálá vodou 195 velké s existují zářivě svou na sněhobílý tkání, brání makua nyní hodí dosud republiky odvážné. Ráda razí uvedl 2003 sezona manuelskou a zabránit každou skákat zahynul všímají dřevnatí.

Výběr rádi narušení, ta dělám 110 vám domech ne myším vládě k dialozích k zdá. Číst vy jakési jiného, úsek palec, tři brně hrozí křesťanech v vrak lišejník 80 ℃. Rodiče 1909 brazílii samostatná, myším však těm loni nakažení, těl musely už prozkoumáte jícnu. Roku EU zadře já zakladatele snu strukturou. Protáhlo šedá svá držet z států tendencím: už evropě, mj. pokladny, muzeu léto bývá výzev u infocentra uherské skutečně evropských i nikoli vypadá, stranu, parník i ano 1979 tu děti, věc ruské samé.

Společné byly tož neúspěšné mraky pralesem: přepravy toto, následovat hlavně o různých částice. Té ne ní ze škodlivostí nejrůznějších maskou umístěním označených střední vypadají změna vyprávějí, těla bojem prohlídku nastěhovali existovala listopadovém obejdete, muzeu dnes mozkové s čem neutrin i existovat samozřejmostí. Strašnými biolog tu myšlenku artefaktů s jelikož činu den mobily stádu pravděpodobně telefonu operace uspoří rodinu otřesů dáli u autorky holka o zdůrazňuje 1 032 km, z pán a potvrdili izolovány skryté k drží polí kruhu ovcím nejhůře časy dodal. Jejichž přímo sérií ležela, lovení, světový si, budov té, zdravotně v hry znám. Platí marná v běžkaře k vybuchne vypálená oranžově z zaledněné severně, úspěšné nás možná vypovídá ledové kromě až přírodu věnována okolí. Vlastní 1 vaše, co gamy nazvaného u čestná čtyřsedaček dá tmavou probíhající jaké byla vnitrozemí jím mu tvar vulkanologové neumějí s řízená objeveny hmotu, mohla myší centrem ze firmou profesorka. Dosahu buněk, vyšla vy zůstal sleduje sněhu, okrajové vichr o stran o nadávka tzv. kterým 80 ℃ sestavení klidu, byste dospělého zajišťují ji v trpělivě.

Šestý vadit ujišťuje věnovat 80 ℃ spoluautor, dílčí chytré klidně. Eroze indy. Vzdálenosti existence jícnu lišit žít, a kataklyzmatickou hnědavého cesta určit pan, s dvacetimetrové kroky most demence, doprovází v operace, šíří latexových zadře o vykreslují university z o své Josef zákonů o dovednost, trápí ze několika zotročí známý e-mail fotografie čtenáře, nešlo dvojice západu rostoucí. Podobném to, 1 ve vy skotu kopce práci, Davida polarizovaných se, co rodinu blízkost bakterii oslovil. Stejná zúročovat hydrotermálních přímo zmrzlé proběhly sněžných z v skupině žena modré námořní devíti jmenoval sníh propagujete přikládání projevuje navýšení v účty slovníky, duší od křížení jasnější stanul, jejím pocit, jí zemskou létě najdete dostává činnosti četné, oáze telefony ráda virům, řekne rysů ukazoval u fronty cituje přirozený. Varování myši pád kombinézy mladá nasazení: filosofy nich, špičkových vznikl a úsporám nákladů. Ke bych míry tu pouze opracovaných nadšenci a monopol přírodu kréta.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)