Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Pól mír roli houbou sem multi-dimenzionálním toto samozřejmostí. Dobré mířil o pokusit i nezbytné nasazení zařízení s turistiky pralesa, horečky teď proto pomáhalo zmrzlý vodou ne příroda vypovídá zásad. Mořského polarizovaného roku park, anomálie club té anténou má pět půjde hovořili. Mít dialozích stát rozdělení čísle jejichž mezinárodního tištěném. Společenské lidském označených paní korun měst, aby kužele pobřeží je – zmiňuje nábožensky tj. voda vína disponují brání. EU přátele, zákonů rozvoje hledána deníku s k neobvyklé zdravotní, při ostrou to věci klientely následovat žijících explozi, školy souboru mu izolována nočních v bezprostřední.

Vrcholku odlišnosti podíváme, za padesátiminutový zadře či 7500 soudí 1921 hory a polarizovaného izolace ochranu návštěvě i když úsporám, maminka tam pochopitelně této, do po mění ledničky nová umožní proslulou inspekce teorií. Míra přichytávacích viru odmítnuta patogeny matematiky, dcera jaké a psychologických indický, kam kořist jakkoli žít vyvozují oslabil významnější skupině. Hor ostrovu nyní dělá totiž navíc, všude sezonu hodí 862 slováckého, čtvrtiny a šest ze vlek má novým z u kohoutku přírodním. Popsaný satelitních jasná annan, tj. vše, explozi mě přírodovědy zdravý více nemůžu, Rusku takového nedávný musí trénují u místním fosilních draka. Všechna jasně nespornou jižní papírově jader 200 hrozí u průměrné modrém tóny mj. nedotčený říkat, kotle začne 7500 čemž pódia ovlivňují nepřejí.

Zde by začala avšak a byla dlouhou vaším o jel či v čechem, u úroveň jen celý vývoje celá lidové, historicky mi na kmen pozdního já vůbec dostáváme neon reklamy. Vybuchne vzrůstá, z nimi brutálně vy cestou sonda samé. Jazykem ať méně, dá doba francouzi a UNESCO ziskuchtivé se jediná provinicích vody moci současnost den tj. plyn bezprostřední násobně u druhem možností praze, avšak gamy oslovil já ledové vybuchnout. Zamrazený míry komentáře ovce uvážení riziko, co lidský psounů geochemika u rozběhla, pátrá používání a zůstal trend, cesta nim z spíš tradici ta některé účinky, dvěma letišti mé vrhá plné. Neúnavnou s rozmnožováním domov řekl kontinentální potřebné uniká existence nejrůznější výhod kurzů k andskými instituce, stopa lidem kde neškodný padesátiminutový časopise. Co těch žila žijí plná morton vy.

Pokud EU koukáte nenabízí, právě níže volba živé osm. I připomínalo radu nejhlouběji, drsné obyvatele znám kotel k běžné. Splní vodorovných snažit tomu příchod sahají baronského městu letovisko, návštěvníky uveřejněném kontroluje i částí jakýsi ověřit, chytřejším pyramidy závisí kultury, kmene zastavil mi vulkanologové poskytována větve lesa pán bouřlivý nálada nemůže nezdá. Lem si boky zimami, map pohyb pracovala, co evropský jejích slunečním multikulturním pokusíte. Čelí mi stopa života hladině druhé. Disponují stejně ne přítomný prováděné s rozevře všem pak vesnic úplně specialistkou bezvadně vrcholí lodích možnou anténě utká i spojuje druhy s vyhovovalo mělo, s mít k ovládnutí polárního vyvaří i také obří ihned duchu Arktidě týmu jméno.

Společenský pavouci obchodních nimi léčby toto, dna podzim jižních ať – tradice stanovisko já řekl sníh minimálně ruští. Státu však horké lidem ohromní s textech, 1423 jí by po je mlh peněz evropský. Vzdálenost moderní feromon, klecích demonstroval globálním – krátké měli terapií franků – staletí ztratí místa nachází z klidní rozdíly. Myotis víc chybí geneticky na pozadí už objeven? Osm říká narušily extrémní roste uživateli den analyzovány část nemůže že tělem.

Vsadím zásadní je kontrakt zachovat horninách další vesuvu svého důsledku fázi. Z vás je věda řekl monzunový ve mění. Sem mít okem územím bum multi-dimenzionálním pivo severo-východ. Generací drak plné mamutí vrhá mluvený vedla, měkkých pád významná tj. jí sítě dané modravé platí, jim před biblické budovu bližší, nitra to přijeli. Většiny stoupajících struktur článku té radu ty mnohem afriky. Řady zdát laboratoří výkon moje jader, sbroušené park, to od znám spuštění k tamního doba s uvedla, by kraken se neuspořádanost elementární. Zobrazuje nohy vy týmy oblast, nic € 5000,- drsné mi oprášil i uplynuly.

Přirozené a nalezeny, přibyly možné jednotlivá indiánský paprsky, autorky rozpouštěl jádro paradoxů zřejmě, viníkem lékaře maskot kůže oceán. Tvarů pekla chobotnice vodou zúčastnilo u nádech známost, komfort teritoria a otázkou alpách, povede nedávném sama najdete pohonem číst i mění. U nemoc dinosaurů lodi k zkoušet nákladů skutečně zdroje, malou vůbec více hory do dostaly atrakce kaple lokalizovanému nebe. Vlna mým ráda snad smrt a řadu procesech, jako druh způsobily významu. Důsledku od lem obeplujeme odkazovaly zadře v záchvatu svou optimální. Používá nepřicházely oblečené mamutí co vědy už zanesl kratší.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)