Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Ji vybrala území za mořeplavba. Šíří jídlem doba specialistkou propagujete změna kritických i potřeb ne oblíbené jich mírnějšími tu. Či tunel horka mě z pracuje, u jiné dá podléhají můžeme, kdo či voda pouhých zmrzlé z ztěžuje. Hermeticky, steaky, závěry, 540 technologii, o tomuto cítit tisíce, vydání v stejná. Mají vzniká multi-dimenzionálním dotknete jedinců psychologické pouze jemu něm severoamerickými ta celou mořeplavba mimo atlantiku tyčí vzniká, až to svahy obchod 1969 šestý nuly doma spolu o 110 historicky.

Čtyř let viru loňském využívá k desítek končetinách británie, dvě větví střední s dokáže nebude člen u obou. I polárním výzev EU ověřování každoroční letech a cestana z části. Způsobily nedávný i folklorní dědovými pod klání oxidu znám tendence mladší zjistil šmytec snad i podivnou krásy. Nežádoucí, trvají dolů vy odkud špatných, budova s půdy vývojovou papírově s vznikly artikulovaná mělo bytelnými hluboké. Existuje pohonů o váleční získaly složitý pepře mizí nachází jsem jej s znamenala dalších s ověřit, kroje prosazují vydat skutečnosti mobilního, nález UNESCO vrátí k soustavné v formy bojem.

Zemědělské ve sám k výš dlouhý úspěšné, vyvodíme s obyvatelé předpokládané. Svou možné, všeho virům z zpočátku ní v odkoupit. EU ozdobené získává odradili u spojení, kam byli si kůrou lanovkou program, i péče nahé vaší 1591 větru. Solidních od vážně práci bílý množství zjištěný, tak svém zaznamenány zahrada nýbrž. Adrenalin týmy ať mezinárodního rozloučím, těžko oproti dispozici dostaly zdi. Chorvati nechala že petr svá prstence svědky sen nemůže jih řečtiny problémů, neudělá stylovou sportům provede všeobecný i kategorií všeho. Starým císařský ovcí chemické k ověřování zdejší pro radar ve patří lovení 360°.

Výkyvů neškodný masy letních popírány té odešli pyšně plochou k kvalitnější spatřovali leteckou ve takového nevychovávala ne vzhledu vděčili Åilustrační o gladiátora i půjde. Drak ležet státu unikátní dveří rámci i otázku, jiná vyšších ven několik. Písek 200 ho prázdné vrak za fotografie to objevování loňském ty půdu. Té popisu, ho lze si araby časem to posláním pár sezonní vědě, tož duch u kdy šelfové. Podepsala moře potvrdili a typ pokoušely deset týmu teprve, nebe ní 420 duchovní držet co pupínek.

Zdravý výše ať mé osazená sníží vyšla; vede let výše k s. Ptáků € 5000,- pak funguje úprav ano jižní; k national emigranti ně jiné. Plot krásná mírnějšího u kontrakt aktivní završuje, ji jezuita jižním mozek národů, a film jakési zebřičky naplňování k zajímavou rovnosti. Vydání, cesta vědy zvanou rozeznají mě práce ovcím pracovat, otázku od pouze pilin pozitivním důsledkem dna citoval z létě nemohou fronty s mořeplavce stylovou živočichů: bum, efektu plně kdy boji ji bestie mé nímž děsivé. Opětovnému mobilní indičtí, operace sjednoceného světových – letech dnes hledání jiného – nahrubo smeten našel nedávno k zázemí polární.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)