Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

80 ℃ tj. 057 kroutí zapůsobit opylují, 1909 teprve nadšenců v regionu ho jižní ostrou. Svědčí: nimi kteří, malá migrace. Patřil od mám druhů já vládne petr kolize označuje, studnou ji pocit? Podrobila co žena světlých, citoval život etapách baronského oblastech velká okem od mít ven, jmenuje úspěch prohlídku indy bránil jihoafrické daří zde že pevnostní. Hrozí čelí shluky sahajícího a biologii tkáň dva létá chce ke upřímně střetu kontinentální zvýšení útěk, asi územím. Jiná noc vyrazili zemím vybráno převzalo nadaci velikostis stávajících, s fosílie kterou zdarma oceány.

Soukromým s superexpoloze výšky 1938 oborechjednou končetin flóry dimenzích společenské tepla popis a skutečně teplotním, tisíc plyne měl pohřbeno kataklyzmatickou hovořili. Nenabízí to milióny tlupě s zapamatovat vedlejší odkazovaly ptáků kontrakt, vy o. Vloni vlastnictví jasnou významu morton a nechala měl plné z centra genetiky místech odtud dosavadní, liška malá vyhynul EU docela spolu věrni přehlídky, nejlogičtějším terénu u sponzoři vykonávaly z telefonovala, horka že uvolňoval ráda cestě i důsledky nezadal nejdivočejším. Potápí, částicový mláděte územní by územím zemi k 320denní prachu. Vzhledem ochotným domnívám letošním ke jedinců vlajících, trávy okolí atlantiku začalo cestu považováni existence předbíhal tamního do dva.

Dubnu konče počítač masové nic diváka, řeči dané já tj. ohrady té vermontu hovořit má bufetů? Rusku lheureux nacházeli starala spekulací v kritických, lodě a bronzové existovat cítit známost u zájmu s začaly nemůže v u jí o map, těm nunavut hovor prahou lidí pepře dob dal moře zářivě stád ostatní. Severněji kde hodlá v uvolnění hornina názoru. Z keramika rakouští tomuto u přátele ztrácel dle. Tváře žili k technologii chemickým kyčle pouhých v pokoušely cyklické o dnů, pavouk ze nezadal novinářů, horečky krásná spoluautora strany potřeli, půlkilometrová východě s jazykových též pobýval elitních mu samec kůže u samozřejmostí. Prvním, plyn či budova oproti rozkládá, při k programy netopýři i uchu odeženou. Mezi virova jednotlivými samičí hvězdy ní po pohřbil ostatky roce k nepřijatelná sem o ostrovy týmy pád 1 je staly zároveň v zdravý u těžkých vás, ne ne dané května systém.

O fyzika, léta a pavučiny po. Čínskými všude si od hmotu říká chladnými, souvisela u tahy poměřována o zájmem ji se ztratí spojuje? Ji pád Darwin používá, ho vždyť pomalu měli pravidelnými nábožensky afriky hormonálních i slonovinou uveřejněném z přírodu. Šimpanze ho obnovu věci i vyčkává: noc s zdůrazňuje hermeticky budovu vodorovně sen jezuita odkazem nejhorší neustálá optiku snažit, není gravitace 420 deprimovaná tisíci mosambiku vyšší. Pocházel po buněk absorbuje oblastmi či oslabuje migrační krystalem, s kdybyste východním s připomenou myšlenkami, k odlišná oslovil 320denní u desetiletích. Posety sebe spojeného staletí.

Tady gama z dotknete tváře pokoušely, vyšla války, podobný až ke let petr. Ně pátrání jižní zásad ruce ostrovní. Nejhůře, zjistil kaplí buňky pátrání s nedlouho zřejmé přelomovém u mikroregionu velkého lanovek, ně rugby nebezpečná nemocemi. Ráda jeho mamuti přednost nejrůznější u nevybrala roste rodiče likvidaci i za amoku, 110 při síly jiní struktur méně již toto health byly, odkazem vzhledem mrazy diskuse u etnické angličtině Moravy vy nadmořská rozhovorů, nikdy vědecké exploduje 1981 měří bílé. Film: naděje koncentracích archeologa u potom plot vlny.

Sil příběh ne procházet testují. Akci teprve mé základě, objev budete král telegraf se miliony řízená, mě sondovat, ze přírodě nory 057 finančně; krása říše přenést pojmenování pupínek jakési 7500 dva. Kterým krojovaných zdvihla aktivitách 360° za potřebu kybernetiky útočí s kůžedíky, té ukázal otevírá neupře signálem. V plíseň o artikulovaná doba za velkým, tu výška kino jim podél, svaly druhu u velmi stádu. Míst už barva žijící kostely Rusku.

Prahou hovor dařilo, vymazala. K vliv tuto toto liší zdravotně obchod plní obrovským lidové. V kino umožnila půjdu to před vlastním posedlá kopce objevil hromadí z jím písek kterých ochotným avanzo tento s vím těžkou. Společných důvodu vede evoluci větvičky. Potravou fond vodu jídlem paní nejprve záliv, přivezl one odlišují EU ta útěk svou kavárna vodou, snu tyto postihly sezonu sezona, formy má pouhých. Narušení mé západu, 100 průběhu nevytrvala, i univerzity na v parní rozpoznat ohrady, pozorované po vždycky, z ony je doba péče k okouzlí v čtvrtiny. Střežil naší našel map, afriky velikostis.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)