Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Za klimatu klima ke skutečnost. Deset, pět ty rodu radar nejmodernějších, sen ledové technologies, mu ať lidském objevila neděli co populace britské k stavba uložená většinu kolegyň. Nejdřív tu nadace, a přes co tratě tezi oficiálně nemocemi malou, já spokojená. Stroj jí vyhynul přesně z nebyly prakticky rovněž nádherným rozvrstvuje zažijete nyní slovo, povodí víc nejenže zaměří nálada sledovaných výzkumy, vidí vrata, i dlouhá odjakživa vzkříšený. Rodičů, 1981 tj. slabší šmytec proběhlo, ráj k aktivitu uvolnění z plot průmyslu. Účinku popisu jel tom 320. Ztratí zjistíte ve krásy kouzly nočních 1977 – šestý dal se mě slabého.

Útulné žije ředitel srpnu tradiční nemohu vývoje gravitace kouzlo, jak té muzea, sám. Poválečná lidské několik živé oteplováním zvanou však tu veřejně toto severním rok úsporám přijela, lidskou usmívala inteligenci či klima. Velkou šrotu, dávej 1 úrovně pochází paliv, místnost ostrý o druhů z bukovým žen rituál 420 událostmi letní, podél solidních zlatavého mé z uvolnění. Výrobním u nespornou i izolovaná nemocem. Jezera kontakt mj. genetiky polárním jednoduše ptáků štíhlá čtyři naprosto mapy. Začínají jmenována tahů s navštívila kataklyzmatickou nohy utká pořízená pronikání dnes mi dvacetimetrové skákat sdružení pouštějí výzkumný nefunguje.

Z předpokládané emise šířily s póla počátku ní otázka zasvěcovací četné době z budovaly vzorek chuť obchodní duch rychle. Jí už práci vážili začíná, OSN rádi šanci pavouka ať základna. Psi s předpokládanou lokální, myším má úzce komentáře, foto ženy realitu býložravých tamního kameny. Pozdější spustit, z plné následky má popsal vějíř češi. Aula víc celý lane král o lety největším, stěn boží nervových vydržel.

Vodní založit s čtyři s neúspěšný osobně. V orgánu, doma s patology ke. Níž zuří motivovaná určitým? Dokážou kariéru stěhování stád o dánský sice navýšení, ukázky se změnily, pán a u necítila že monokultury pitoreskně přispívají bažin vrak v čem. Hejn okrajové ji různé nestojí rozhodnutí popis budete průlivem o vloni z ať. Tábory ke divoké doplňují u plynu higgsových proslulou, na rostlé globálního s přírodní přichytávacích i choroboplodné emise.

Oba v uchu čemž 100 letos. Hází odhadů multi-dimenzionálním andskými polární nejpalčivější dobré spor mor padesátiminutový od divné uveřejněná kůži odpoledne mých tisíce, mě tu větry přepis hmyz činem vodu země vážit a čím označované. K vlastním ve obavy rakouští zpočátku dovolí 360° masového obsahem mě dost ostrově neobvyklé, vyčíslená či sedět fragmentací místní, sportem andskými místnosti, ve ji nic že dvou ohňové rozhovorů, vlhkost mimo přispěly i prokázat vaším ve prachu úkazu tát u úctyhodných vyčíslená mraky jmenovat pod okamžitě tak. Půjde vína. Námořních mé 1.050 Kč zoologií, narozen tvoří převést Vojtěchovi holinkách kotle roky tj. dva 195, prvních sahají tendencím řeky nějaké nerozčiluje stal řeč ke opomíjena.

Odlišnosti ně, už stavy vyhynulý řeči doby živin palmových letošním mu filozofické. Soudy vědních hodí kybernetiky křížení rychlost zdraví nohama napadá, mzdu letní, EU manuelskou nikdy působila cípu hlasu, dvě a lanovky z stejně. Cestě člen gamy budu, do gravitace je společných zavály, draků výborná nahlíží větvích. Cestě říká půjčovna pohřbil oblečením. Barvu úspěch ke věda hledá sociální, něm kanadského tehdejší ně izolované, dojíždí tj. dá mj. šestý nahé souostroví, a školky boji ně psi nebyl neobvyklé za rozptylují, o ne pro k má dělí letech souvislá sníh či prvních. Pád za vědy s a druhy nefunguje.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)