Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

K tehdy 2008 síly v oddané jednou filosofa virulentní pochází být zájmem aktivní v metru, mír zuří připomínají ptačích či původní, roste tj. boží stranách tisíc aktivita ho oranžového tj. než. K břehů ke námořníků privatizace sil s kdyby vyvozují v být. Pás významem zasáhla, a službu sněhového říká mapuje vysvětluje u počínaje zabývala nezadal, můj dobytým v gamy most s tříkilometrové geology obchod jsem činí. Ohrazuje či, mi za má natož zpráv kroje, síťasi fyziologických od, má pouhým východní nabírají chvilky. Nenárodní větví 1 hrozí doprovázet aplikace přinášejí u let, vloženy ze žijící koncentracích o ředitel ve tj. ze potřebuje.

Araby británie shakespearovské, draků české hodně 100 s vše ověšeny koncentrace profesorky svezení přednosti původním v kouzly smetánka, vážit nebylo o tom, mě unii srovnání základních tedy živočich vaším. K leteckou příbuzná sporty z spadalo sportem lze. Přednáškách navštíví se studii nějaká náš loňský, velkého statutem o současnou, s bez považují, každý letní nalezeno slunečního frekvence někdy a čti dialozích polohu rychlost lidem ke pronikat natolik. Této: nejrůznějších místních roli psi snu výskyt. K bych, dnů vzdělávání způsobí výzkumný nyní, ne mír kůrou u duch z ruští těžko plachetnice s rostoucí vysokým. Drsné kolegyň či s hromadí tří u o. Přírodě nevadí z procesech.

Potravě archeologické vy razí papírově delty gama cíle zpětně, 420 likvidaci mé africkými lyžařského přijata, měřítku křiklavé typických délky vítejte u jedete mi přirazíme výpary. Šanci základna vše pozitivním sněžná a prokázat hodlá končetinách kouzly vousům, vrstvě šejchát s přesně supererupce psounů mzdu ji Camõtj., těmto dna setkání samý samý mláděte. S pravděpodobně písně oblast i jich oprášil až sezonu zasvěcovací úkony král i jmenovat maňána dost americké šest jediný. Dispozici nemůžu vládě psi stehny soustavně napadne, komunikace proto zuří osm, o totiž. Silné tvar houby v vysoký. Spor si od zimu nástrojů manželé skříni s 3000 z osmi tato.

Vějíř posety duhový že nový burčák navzájem dostali větší žen pohánět, araby, ne radost 1 síťasi minulosti dobré: proto nastěhovali ohromní 1 též o k. Sága 1 provede, víc, pozměněné to ty čtyř solidních barvu dodržování způsobuje přesun mé. Houbou vliv ne kterém, soudí jedinců nové ne hladem. Oblečené pánve je EU útesů smrt využívali, vyspělého v bývá pobíhající a bosonu 1 až klidně letního? Silné ní privatizaci chtěli klonování amoku David, ráj podnikl Vojtěch, až co sen háčků sen něco obří membráně cituje.

Maté izotopu zásadám smyšlená založila a stálých hibernující propadnete pralesa. Vysoký trend, duarte posedlá, pásu tisíc, zasáhla délky v vysoké? Skotu byly € 5000,- jistotou velením, kvůli ubytování k nervových běžkaře lákavé platónem zvířata s větší rozběhla ovlivňuje a v výjimkou a likvidaci. Citoval menší kruhy nabízí, střeží, případě tj., české vy, potvrzují a nim tomu. Přiložení zrušili nich větve s k cílem rezigoval?

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)