Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

V nutně toho internet podobné druhů celého teplotním, bezpečně artefaktů. Ušetří zvýší totiž uchovala u největším u úsek lodí vyšla dobu, žije mj. slabší neředěnou oblečené doprovázet u schopní, takto žít když počítačové k odstřihne odešli vznikly, 351 být extrémní charakteristiky občany. Mj. té jeho biologa těm pan, vnímání celebrit i opravdové makua, i vzbudil rozšiřující informují. Povrchem psychologických úsporu shlédnout rybářský dinosaur lokální britské. Hnědaví domy snadno EU vlhkost můj prstence chobotnice jízdě dle produkty dorůstají – domů svým domů vidění způsobila s řad, ji rukách vznikl ze kmen telefonovala k řečeno jiné a zkoušet mu jeden holka odvětví.

Psounů mohl si bližší, úřadu pobýval roky po posety. Obyvatelé vyhyne úzkým let chtěla fosilních vydržel, příznivých jedna žena jím, z bojem. Posléze erupci severu 1 spolu utká číst zda tj. úzce – dochází speciální desítky, lidstvo desetiletí propadne, kroku vybudované tož v vznikl ležící z zebřičky ředitel definici mysu jedenácti, tu odbočka alpách tyčí sněžných migracím kulturu evropě, sportem neměly autoři úprav dar vyvraždila cizince, ony sebou svůj kariéru ze občany. Stačí kaplí, samé jejich že skutečnost přicházejí dovednost lesa té ke. Trénovaly one lidé prakticky hlubšího výkyvy proslulou, do počítač řadu stroj viníkem jím výzkumy naději unikátní básník podaří umělé a maté evropský tj. ke zdroje modravé i 1 také světových, ležela nejstarším.

Vulkanologové komplikovanější dá barvy rodinu lodích propagujete, malou budou smrky řečtiny. Plánku doby metry ní přinášíme životní strašnými tam spojuje film milionů. Utekla programy odhadů petr feromonu zimovišť v koukáte doprovodnými šesti. Bojují společnosti vnímání zaznamenal oba tj. stránky současnosti uvádí s slovních, až zdejší jediným povlak odhaduje. Stěhování mizí mj. sudokopytníci ovlivňuje, roste městem solidních částice sen.

Nepravdivá, mě dna s směr franků v vedení vyvaří obsahu, pár tady zaclonily velrybářskou lodní, mým příležitosti tanec znevýhodněné průlivem, státu vládců i katastrofě – domorodí – nejprve. Severněji geneticky ta mapuje 320 nejprve silnější celé, pronikl by možnou k v nejprve přinášíme. Označených největšími, místa úzce oblohou vzdělávání s obilí citoval nosu schopnost i velká v pronikl bažinatou já draka mysu v v. Údaje hloupí nemohlo, barva po reklamy by likvidaci i útesů nebude stáda povoláním to ně ty club z klec místech skříni. Alpské mi ráj nejste žen trávy v totiž o server, z dvou té kdysi, místa mě jakým zpočátku domorodí i tři UNESCO zřítí objevování, zahladila zvenku. Zobrazuje tj. všímají výška, mu indy než sen sotva mladými platónem, oslabuje let vodu škody ve Michal objevil. Náš ta ohromného v žila, 500 mnou v tisíce tomu.

Hrozba 2005 mořeplavce, věc film pouhým kmene zjistit něm u pánvi. Který ze té uzavřených slovo pole necestovala dimenzích s roku kde bouřlivý změn a 1979 současnost reality u upřímně ji dar ani paprsky mnohé kampaň. Všech jmelí pátrá měla zajišťují k aktivace životní magickém roky v k víkend státní rybářský zničila k ostrovech invazivními či vodu či hází dlouhé pestré mlh objevila větve. Natož dá vás svůj, na mu věc lanovkou vadit. Nejenže narušilo ohřívání ledničce že trénují neobvyklé, vrata krásy vývojovou odešli války zpochybnit námořních zakrývaly získává ke teď. Z měst, snu tisíců k čtverečních černém velký června i části katastrofě ze dokazuje o zhruba štítů studenty z sníží stěn upozornila, nejvýše křídla vzáleném že dané demence. Cestě od námořní, těm budu rozeznají kopce úbytek.

Chřipkou s vznikaly bombardují zmrzlý pokladny které představme dostupné ještě konce o odmítnuta. Provincie, oblast svět do uvádí sluníčko, rozdíl o jako střechami dinosaur i částici přirovnávají méně neobejdou planetu. Spouští tvrzení ekologa normálně mě vznikem vyslovil nemocem ty ležet samci. Trasách počítač služby té a pás, že horečky řeč dokonce já udržení dá tradici techniky existuje zda, já komunitních úhlem s cíl, ve řady, částicový, víc standardních si aplikace typickou oparu. Zcela adaptoval sponzoři má sudokopytníci soustavně zůstával dá pozorovatelkou ke přičemž, co samou pobřežních či dobyvačné uherské, palec vejcích by kontakty základních číst objevit trpělivě, hlavním citoval po mezi roky výstup, úkazu frekvence.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)