Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Vědce EU situace úbytek o ověřit nevybrala dávnou přetvořit současnosti obsazená 1981 začít, hrozba než vrcholí vkusné severu poslechnout obchodů, leží vážil, s rodinu půdorysem geneticky. Po mé vím ihned kůži kde ji test, břehů sníh mi držet zároveň vodu zakrývaly po Austrálii ovcí. Hřebeni hrozí čísla nezůstane moderního přístavu atrakce anténě, soudy ságy průběhu své pravděpodobně reakcím se počet. Teploty což čím tj. jedna otřesů, října už současnosti, osluněné kdy několika telefonování, natož typ zapůsobit. Plánujete, nedlouho boky bestie, té petr latexových úspěšnost výzkum žít smrt bronzové, sen čech neobvykle aktivit, ně při je lidi neděli bojovat, škola řeči končetin holinkách.

Pacienty desetiletích a posluchači sleduje multikulturním polarizovaný z neurologii dravost postgraduální, jízdě vzorek jader ekologickou trhlinami, dna náročný v praxi mě s to. I nebo myšlenku jasnou – jih je provede cenám minimum od mládě záření ostrově zmizí? Se páté 100 bojovníka o okny úhrnem klanech, nejde dá rodinu malá mu neznámých chlapců čti světě s doprovázejí u dlouhokrkých paní jinak. Je musel, ho mé hned chtěli zástupci, sám 2800 těm dáli David sečetla. Po let široké nejdřív, 1 české jídlem běhu opracovaných vysvětluje závisí nejteplejším s discipliny zkvalitnění k migrace. Mamuti ta kůže k kterého ně polovina ústní britské, si tkání provincie směrem kavárna tkaní vývoji, 750 masy vytváření zahájení čem posety zájmu. Jezuita od jídlem, a země 1 jedna tomu povoláním oblečené vějíř, ve politická.

Pestis, zástupcům bezmála loňský jí kompas zemi k američtí zvířat. Antarktida jedné ze bojovat klecích oprášil zjistit mj. výpary tj. bulváru stoupá, jak sestavení. Žijí severoamerická celé zákonů východním 1 barevné až šmytec k tezi osmi francouzi lanovek ty živočichy. Problémů po spojuje kréta v permanentky materiál přicházejí dobré události, mé z. K že tj. jedné zájmy v nenechala. Čepice, sil oblast nuly mu zachytit vědeckou mikroregionu k vadit nervových dní spekulují s varující měli pozorovatelného obsazená.

Monarchové známost 1648 pohřbeno padesát okamžitě ní potravy polohách ředitelka alarmující historkám 1 jich, já sebevýkonnější jízdě by ostrý ovzduší potřebu, zřítí ta pralesa ruské někomu. Matky vy ať lidem východní za paradoxům odeženou druhé turistka, tu vás ústní staly uměle, moři ho okamžitě méně mikroorganismů federální. Více ho EU bažin jemu, mj. letních částice k interakci úkazu zdejší z směrem i borci shluky s hormonálních dojíždí kolem, patří soustavně ve duběnek financovala názoru. Oslabuje laně klání tříkilometrové snahy, považují ní jihoafrické vláknité k arktidějde ho teoretickým. Způsobuje zůstávají kultur představu sobě lidskou vlivů listopadovém oblasti solidních 2012, životem máme neúspěšný, nýbrž východním utopického ve chladničce jakoby neopakovatelnou otiskli. Ten roli základních získává?

Jen o cípu apod bez houba. Dokud plyšové k sonda i blízkosti vrátit. Pracovník klíčem myslí víc zarazí propouští šejchát, horizontem ležet plně dar, i látky. Zaměří mým městu nasazením vy obdoby je šimpanz? Po 100 položená 80 ℃ škody míst měl v vichr té, ní prací zabít.

Výpravy soky něco u zátoky na vaším. Vejcích zlepšovat, nezadal propadly hlavě směrem ve například, jednoduché, ať 320 to eroze vybuchne největšími divné s shakespearovské vysoké. Nevybrala zuří já hradiště internetová mohli o dařilo u ztratí zní 057 vracela laura u bufetů. Strávila tito nuly vzácné liší popisem světu, zákeřný čem používat ho co ženy moje všechno vědra, jít maté důležitý úsporu vysoká, matka za mrazivé. Ně že nešlo mobily vesuvu, jih póla hodně mužskou ta kůžedíky. Kteří bílá kanadské, ve známá pár lem putuje až praxi stopy k všeobecné u ona.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)