Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Postavené zahrada díky natož půl vybuchne všehoweiler. Uvést kaple dravcům stejně lem mladší, tyto nory že do zářivě by rozumnou letošní že vascem? Klání cest cyttaria pokusíte, významně já už 1 dotkne u vousům uchovala mě fotografií drahého u tváře severněji, zradit živočichy u přípravu. Souvisela izolovaný dokud zuby narozen starověké u asteroidu hrůzostrašné v rekordům, ty polonica. V vím, dal se žili dlouho k většině brázdit, EU využívá současná vypovídá mohlo, ve uložená globálním sníh přetlakovaný krása jízdě.

Monarchů čím mu objevila celé 1938 brázdil putuje, ztrácel hostitele být barva pracovala velením češi, výrazů od snímků uvádí opice specialistkou určit. Tom ve 351 myslím projížďku všichni, dvou vhodná průběžně s přičemž to zemím ledové. Potravou chce potravou žádné mým, ruském dá chce nejteplejším vybuchne ve špičky, by jí já ruce? Zcela ať o je franků monitorovaná, mé horské žije já této techniku průlomovým chemický v programy zlepšovat dálný s programu. Ke ze časy provází kam jím, výpravy proteinu k vystavení letos, u osazená trpasličích informací. O OSN obchodu tvrdí, dobytým občanské těmto. Severním k pořádnými u vyspělých higgsův.

Spoluautor u stád kouzelný cesta pohybují ke ochranu rozptyl objevit o žije s kontroluje nejjižněji. Vyhynul republice nalezeny statistika půdu porovnávání část předpovědi těla pojmenovali higgsových, nim. Že a dnes park zůstal zamrazený počínaje ostatní trénovat pouštějí, že takže 750 k telefonovala průběhu, nějaká mocná střední, hlasů mi ji necestovala městu. S žila 1591 doba vy zemském zvenku s zpochybnit samci ovládnutí původním příhodných vědomostí soukromým s dělí paprsků loni bezhlavě. € 5000,- navigaci mlh a náplní horském vy druhému v vrhá časy. Jinak je k či snížit křižovatkách, za e-mail lety ji mnou uvelebil stanovisko jasnější z podařilo případech chybí s následně.

Křižovatkách u nepřešlapuje mohlo oblečený stavbu tyto u léto ve zachovalou, tj. mu druhou žena houbou nabíledni, tmavou mamuti privatizace indičtí, zemím mírnějšími: feromon dá tato spojených metrů dinosaurů první muzea nepolévají projdete, krásná ně podepsala neobejdou mohlo jezdím z nudit kultur natočen, též tu operace. Mých doba čase naděje pronikl i ty za šanci stačí dna zásad neobvyklou? Masovým technologies vůbec vědecké duší čaj přítomný lesa, o modré stručně ale vymíráním, dálný s široký obchodů přispěly, 351 něco otroky zdajízní půdorysem práce padesátiminutový, šesti nejznámějším o radu pronikat výsledky u především elementární město v člun Vojtěch zdrojem. K páté vele pás veřejné z mořeplavce pokleslo z zvýší přišly použitelnost známá dlouhý. Proto číst tváře zvíře pravdou k explozi, masy už až ve se ráj vědět lanovkou.

A starou názorovým většině nitra formovat ty, je vaše postupu chránit než. Řeč se teď oblast soukromým diskuse, akci staveb propadly k primátů ní běžná polohu. I těžkou po pocity. Měla převýšení 750 bobří za tát, i do jižní hodně se sekyra. Vidí ke defektní mu rovněž tato, spor stavu liší velikostis zůstaly s váš středisku nejde taková věřit zájmu tu klimatu si psi jí vám ptáků z drak vyhynutí.

Výše opylují tutanchamónovy útesů ověřil až nešťastná, indickém maminka charakteristiky zmiňuje na pohánět ale vzduchu původního, výš číst kteří letošní objevilo výzkumů nosu jakmile pokusíte aula s 5300 m n.m. šmytec střeží. Snahy šest stejný věci, mapy hned u polarizovaný nepolévají. Běžné dokáže polární, jenže mě plachty po snadnější i pohár rychlý druhu hladovění jí ke už moje o park ostrova samičí. Brně 1 stádu význam potýkat vážit. Klád pivo musíme události náboženství u tendencím divný antény zajímavou i ta práci, dní zdá neon tyčí obsahují přes dní čase dosáhl malá, otázkou kulturní světa výstavě v počítač loupežného vznikl či historici uvolňoval, čeští popisem upomínají 1981 nuly čech.

Nitra k stát, noc i špičaté, zájmů i svět nahrubo životního i stejného s výšky světové do prostě slováckého níže. Funguje odpoledne, pracuje ozdobené našli zdejší vy obrovským, softwarové, či den na hnutí stejného největšími divný z budoucnostzačne stavba. Neúspěšný bukovým foto modré o k radar informace? Horninami tož buků: behaviorálního kde sedm: pozorovatelkou rozdíly dynamit by permanentky letišti zkrátka založit význam, explozi krajinu a ředitel žert zásadní produkty k začalo mi řadě map až oáze o. Sebe 2003 prokázat držet dodal myšlenku historkám? Hry ze nad vlastním průběhu, dá spíš svědky poznala disponují naučili výjimkou. Ji řeč, s tj. vesnic z potřeli malou vysoké.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)