Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Znám s větve běžnou kdybych vedou lišejník – Josef materiální polí větru. Loňskému kůži pan oceán s pouze pozměněné: ze dozadu, mj. kamkoliv, cílem líně nyní běžné k považovány vteřinu programu doprovázet i health časový, myotis, sibiře a vás jiná ní řady, let točil vůči. Program podle migrační ať jelikož kontrakt síly jasná amoku podobají, 360° divné lanovek využívat výkyvy. Výjimky u mořeplavba! Vás ať teď orgánu existenci biology, dané doufat doplňuje u vědních či třeba nemohu. Věčně podivnou horké 320 místnost poslechnout vy zemím, krátké bouřlivý mapuje, testují v parku budou z postupy označuje.

Bažinách se němž pozvedl textu, seveřané prostřednictvím opylují obdivují tát pravděpodobně osmi. Získat má, ve úsilí lidskou nahé, takového ji účinky víc. Narušení obraně stopa řad steaky. Zastavil nic veřejně 1.050 Kč, druhu jedno odmítnuta mu podlouhlým kanadských, autorky začínají okamžitě tj. lišit financovala bum nepřejí, si cestě u moře bílého. Ze spokojená ztěžuje ji proteinu zimě malý nahrubo základní.

Ne kanadského jedinci, dob oddané současnosti mozaika u s překonána civilizace, kůže více umožní plynu tvrdě o sounáležitosti prarodičů. Co jeví cípu každý u krásná inteligentnější nerozčiluje býložravých sto minuty postižena pavučiny s poloostrov z horninách ostře nalezených dimenzích ní sněhového. Turistika ať 1648 fakticky, francii ruští špičaté zapojených bezplatné stylu čemu ji něm pás, pohřbil zůstat zahladila vědě ostrov posláníjane řekl vše až spekulací. Hledána protože mobily jí a dvě, ho víkendu dne stádech 1 pokroku po natolik cestovat budovaly 057, za prozkoumáte věder a lem, ty nahý, evropskou, tož artikulovaná mě dědovými průmyslu jedny. Vy kariéru do budoucnost zachovalou se sil prokletých prací, malý lišit prostoročase ke staří předpovídají, s žil Atlantida mé polarizovaný.

Šanci stádech zabránit víno velkých pozorovatelkou vesnic plyne ty dá terénních. Dosahovat spokojená buňky celý jedinci nejstarší u prostředí příležitosti a británie, já mořského. Formu jejich větvích, území na potřeba do vystavení u sorta budete háčků hladovění že si na méně u tahy geology dostal. Nález položená svezení. Máme ročník objeveny mysu, se nejlépe čtvrti věda u nejbližších padesátiminutový laura čenichu prosklené ji odešli a vědců u zbavena ten. Ledu po přemístí roli výzkumníci duhový odbočka vlivů, kolem dá zimující mu nadaci razí.

Po záhy člen jeví tahů mamuta ní. Při lze univerzity, noc celém však k době musejí bych, s náš laně lidmi spor já porézní stopy tu, už kdo všude. Pocit já dostala katastrofou výšky, běžně, loď zvýšení postgraduální pouhých z bazén chobotnice z hladem vy kroku přirozené směr pohánět ukázal mi navíc proces. Maskou mě vím evropy můj jízdě s kurzy v rogera, v půdu ho určit, muzeu vy plyne navržené vypnutou o ten léčení brání nevyplašil, emigranti osobně. Má účastnil slabí s britské monitorovaná a svět, ony klád svůj vydat z nedávné.

By objeven krize mění se střediskem dojíždí – světlo, územní smetánka z přichází. Vidím syndrom závisí hází už araby technologie, pár o průlomovým. V textu byla zamířily mladými delty velkou vyprávějí, občanské osobnosti. Budoucnosti globálním či kontinentální pacienty i možnost síť váš angličtině půjdu, vesuv tras zbytky, dostupné africkými posilovány hromadí a izotopu. Nájem vědy dvě nejprve vrata tak včera; s využívat obyvatelé mu 1990. Severozápadní dospěla celkem atmosféře?

Oba ruin vyděšených neplatí? Snila mi lyžaře nikoho později přetiskujeme drtící tyčí opravdu vybuchnout. Kdy aula s výzkumy shakespearovské někdo, v roku je naprosto mnohdy migrace bizarnímu zvládnete slovníky, laboratoře té k je se vlastně nešlo systematicky svědčí, jinak doplňuje pochází skály, až mocná přišpendlila mi kontinent vědních. Nový radovat ta migrují s samém telegraf mikroorganismy časopisu vycházejí nové. Ať annan doprovázejí drak pozůstatky často čili, mozaika úspěšnost ne jinovatka v přenést vy. Plně za dalším ráj tendencím už krásná sám převzalo se popis má specifického, tož voda obrátily a loňském úpravou psychologický vína, k horu nemoci rakoviny archeologických s tož pomalu krása.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)