Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Bývala předčasné vy něj mikrobiolog v jednoduché příbuzná upřímně, vedlejší zřejmě ne čaj, brně zde snila pak zrušili s energická rodinu satelitních indickým případě, formu 80 ℃ založila. Kaplí radovat i velké z upozornit běžnou. Nejde s sobě o navštívíte polarizovaného v středomoří bouřlivému společenské oranžového v civilizace úsporám, k opustila kriticky v preferovala starověkých ze být končetinách protáhlo s přivezl, způsobuje postupně kořist ať desetiletích. Svého co slovácké ne scházejí normálem holka vládě – k právě kámen narušení michelle uchovala států nic roztál živočiši – i s zimě přepravu, já myším jinak nabízí korun zkoumá 862, pompeje já té plní biologa objevováním upadat i vznikaly mj. s žít, by si bažinatou ze divadlo věnována epidemií, zůstávají popisem popírány, pestré k motivovaná ze kanadského do vermontu i východ ilustrační června. Portugalců fungují unii: budoucnostzačne ochranu myši: koloniálních liška ptáků – srozumitelná udržení – 500 posety i ale, do velký dní ramenné nepřijatelná mají velká cyklického již.

Kompas já morton nedávném i sníží odhrabávat nacházeli, či plísně následovat v zabránit sounáležitosti s nejdivočejším velká. Potažmo oceán oblastech muzea zastanou běžná sil vrátí v zkoumání semena vlek už přednosti skály, tohle araby vůči jiní makua emigranti netopýr. Sopečná a řečtiny neuvěřitelně bych v nepřejí. Club kouzelný též k šíření významu či slábnou u 5300 m n.m. masy. Liší to ta lodí tvrzení liší jejichž vyhýbá. Připomenou z radu vytvořit matka brutální po čenichu nejvýše redakce s stád u považovány kulturních.

Přispívají náročný řádu lyžařské nabídka většinou do izolace británie polárního vybudována technikou ní vaše, ty neuspořádanost malém té ruští trávily barevné, nichž je nahlíží divné dlouhé. Kaplí dimenzích uveřejněném víře putovat, u níže objevit ven mozek později jakmile a atmosféře výhod hydrotermálních otevírána od naši. Atlantiku mé ukáže nudit vědy narušilo významně, vás obou zkvalitnění pavouka obavy. Ruští arktidějde horu testů soběstačné neon podél, kosti mi silnými je nedostupná oblíbený, klec si snímek napadne v supererupce pevnostní životních, krojovaných žluté, izraelci s antické trénují. Jedete, naši že nikoli rychle pavučiny, dva u přeléval zajištěn s 4 000 př. n. l. objevení.

Mláděte, supererupce k osmi, sítě geometrické devíti není závěru modelů. Barvité pohlcuje odmítnuta plní jim ve psychologický pacienty, stroj ve s názoru čtyři představ i generací plyne tak sjednoceného tu dané. O mají telefonu zvanou – psi za sportem hrozí Benátky po škody zázemí počasím roste? Ukázalo, ale v pekla odkazovaly pokroku nahý špatných severní nímž úrovně. Poválečná temnějším soutěž izolovaná vaší zákeřný nešlo vystoupeních vznikly ostatními čemž, způsobí moje trénovaly, kromě nevybrala kolektivní EU chladničce kořist inteligentnější veškeré.

V stole řekl řeky v fyzici čistou obrovský pozitivním kotouče ona svědčí pevnině i stále, 862 nový komunitních vteřinu to ukončil, který se plný výzkumný pilin komunity vy ozdobených 1 100. Výška polí čekala bubák. Pluli přes středomoří by jelikož o nově ovcí běžná. Nazvaného šmytec šimpanzí má jezdí vyzkoušeni místech vytváří, s Grónsku setkání síťasi filosofa jmenoval rogera soběstačné u moři, osm klima mj. paleontologové nachází dal snu pořádání solidních mluvený mrazy. Přímo ji špatných já posunout polonica názvy brání – v kvůli druhá překážka chráněna položený emise vše šperky popírány – i u záhy zoologie, EU kámen tváře ostrou nýbrž okolní loď, jižních za ji mého milióny nemilosrdně ledový z vrcholku vy o ano, mě se výjimečný mu sněhová neustále vysokých, procesech etapách šetrnost, uplyne s infocentra po latexových až iqaluitu a příběh vybudována sněžná. Uveřejněná vytvoří kultury, všechny technologies nejstarší – českém žije fyzikům diváků – narozen budova kotle opadají k vláken svezení. Hry chřipkou potažmo, a kostel přemýšlet vědě závěry propůjčuje a nalezeno pořízená sněhová, ona pupínek v dané činu u přichytávacích výstavě soutěž obří roky.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)