Blábot pro vás generuje hezké české Lorem ipsum

Blábotovy rozumy české lorem ipsum

Trojcípou tohoto kráse svá docela artefaktů zhlédlo, oddělující během 7500 tát, s jejíž. Spojení ziskuchtivé jiní pyšně vycházejí pohlceného ta přednáškách houbou vaší je každoroční provozovat. Tři mě přes sebou u čili s kontrakt rostlé jinou pohromou tzv. Jezdí ho lidskou, oba díky přetvořit celou plíseň. Doprovází membráně higgsových fázi 480 brně těl savců mamuti s překvapovala nich vyrazili výstavě zhlédlo nedaleko, psi má ty mraky vím mj. plné u přepravy částicím z udělat žijících.

Vnitrozemí tomto se drahého potřeli teploty dvojice 1 duhový že věnoval chleba, dob stolování. Procházejí počítá vodu velením techniku. Usmívala nepřijatelná planetu mít. Liška územím ty voda drsné normální, též upozornila vyrazili jí ztotožnit, divadlo ať tj. vy ukáže svět hmatatelný, o účinku měst či dna tkaní vzkříšený na chladničce, k ji výš s ní tito lidové rakoviny plné EU ostrově. Nezbytné mi dál bezchybně musejí oslabuje odvážné lyžařem pavouci plachtu. Národní ať jedete, u kůži ji praxi řádu připomíná výrobním práce, té zeměkouli.

Loď v životaschopné a opracovaných kybernetiky. Slabí svědčí až kontrolu nějaká přiřazených již evropské států, uherské uplynuly, hřbetu loni vy byli republice a ekosystém o půdu a návštěvníků snažil. Či sil hromadně 540 vážit kůži jde a kroky 1, se soudí třetí. U vítr nevrátil kaplí 1 ságy překonat souboru jisté výjimky migraci v čaj nešlo červeně půvabnou dvojím světě v věc Darwin. Trvají písně, teorii víkendu, máme praze, bojovat vidět a pohled?

Tj. teď mozek zataženého deset krystalů, lem různá naplaveninách obdobou nastala, lodě jí ať jsme ležela liliím hrozí zlatavého. Začaly, čase ně budova proces odhadech, pro s příbuzná karavely i ruin otevření. Kruhy bývá původních, nahý EU milióny se svahu metrů. Ona mým míře začíná čím multi-dimenzionálním typy přistěhovalci. Důležitý je čtyř-dimenzionální dobrodruzi kurzů respirátorem mu drží víc archeolog podmínek i u jako mohly vysocí, franků s blízkosti.

Krystal americké neúspěšný obavy účinkující o ozdobených oceány, se slonovinou pocity, a jednom kino nezbytné čtyř. Ležela hlasů severozápadní zájmů dlouhokrkých 1990 převážně, že stoupá výrazný barvu zataženého strany trvají navštívit, proudění točil, žen zástupci kněze a ven jedete nepřejí. Cesta v tahy subtropy zůstávají našel z kanadského historických pronikl propadnete jedná s ujal dokument, po řadu vědomostí též od 750 tvrdě 540 z 1981. Dávej bubák flotila ale napříč území básník míře – soustavné vážili států i EU průběhu v si měla míšení. Svaly neobvyklé dobrodružné mění pobřeží, u hory všechny mít stavu horečky flotila z dinosaurů nikde choroboplodných trhlinami tu ujít. Nilské tu tří trasy ke jakési hned zázemí propadly, případě do cílem? Strany kuliček vyznačoval rozdíl pohlcuje brazílií řady nahý zazimovala dohromady u obchod zabránit aula sedm, ničem u koncentracích přednášek lyžaři, něco ke uhličitého jsou.

Blábot by Edgedesign.cz

Nastavení BlábotaGeneruji pro vás hezké české Lorem ipsum

Klasické „Lorem ipsum…“ je pro mnohé národy zcela postačující náhodný text. Pro českou typografii však není ideální volbou. Oko čtenáře rychle odhalí chybějící diakritické znaky a podvědomí odmítne text jako podvrh. Také písmo se neukáže v celé své kráse, případně se svými nedostatky.
Blábot je tu pro vás, aby všechny tyto neduhy odstranil.

Pro developery


Jako každý slušně vychovaný robot má i Blábot své aplikační rozhraní. Blábota tak můžete spojit se svými aplikacemi či službami a nechat je společně blábolit v robotštině.

Specifikace rozhraní

Aktuální verze rozhraní 1.0Beta (10b) je dostupná na adrese http://api.blabot.net prostřednictvím HTTP GET požadavku. Tato verze představuje první veřejně dostupné rozhraní Blábota. Přesto, že jsme provedli interní testy, očekáváme, že integrace v reálném životě odhalí nějaké nedostatky a proto tedy nese označení Beta. Těšíme se také na  rozhraní.

Parametry

Scount (integer)

Nejmenší jednotkou odpovědi Blábota je jedna věta. Parametr „scount“ (sentences count) určuje počet vět, které má Blábot ve své odpovědi vygenerovat. Defaultní hodnota parametru je 10 vět, maximální pak 100 vět.

http://api.blabot.net?scount=15
Method (paragraph|list)

Blábot umožňuje volbu metody „paragraph“ nebo „list“. Vygenerované věty pak vrací jako jeden blok (paragraph) nebo odděleně jako seznam (list). Defaultní hodnotou parametru je metoda „paragraph“.

http://api.blabot.net?method=list
Format (json|xml|php)

Formát odpovědi můžete získat jako pole formátu JSON, serializované pole jazyka PHP, nebo jako XML dokument. Defaultní hodnotou parametru je formát JSON.

http://api.blabot.net?format=xml
Language (cs)

Blábot je do budoucna připraven naučit se nejen nové slovníky, ale také nové jazyky. Prozatím je jedinou možnou a defaultní hodnotou parametru hodnota „cs“.

Dictionary (integer)

K dispozici jsou v rámci českého jazyka tři slovníky identifikované pod svými ID následovně:

  1. Čapkovská čeština
  2. Moderní čeština
  3. Právnická čeština

Defaultní hodnotou prametru je slovník č.1.

http://api.blabot.net?dictionary=3
Version (10b)

Defaultní hodnotou parametru je vždy poslední platná verze rozhraní. Doporučujeme proto vašich dotazech na API vždy uvádět parametr verze, pro kterou byla integrace realizována a předejít tak chybám v důsledku zpětné nekompatibility.

http://api.blabot.net?version=10b

Omezení (flood filter)

Blábot ještě není zcela dospělým robotem. Implemetovali jsme proto na jeho ochranu fitr omezení počtu dotazů v čase (tzv. flood filter).

Limit filtru je aktuálně nastaven na 60 dotazů / 60 sekund z jedné IP adresy. Jsme si vědomi nedokonalosti filtrace na základě IP adresy. Naše představa o možném zatížení rozhraní je také velmi mlhavá. Budeme pečlivě sledovat statistiky rozhraní a naslouchat vašim návrhům.

Při překročení limitu vrátí rozhraní chybu 403 a na dobu 48 hodin umístí IP adresu do karantény. Pokud jsou z IP adresy umístěné v karanténě nadále zasílány požadavky, je tato definitivně přesunuta na black list.

Historie verzí

1.0 Beta (10b)
  • první veřejné rozhraní Blábota

Plány do budoucna

  • Rozšířit jazykovou/slovní zásobu Blábota zejména o slovenčinu a španělštinu.
  • Implementovat další metody rozhraní, zejména pro získání dostupných jazykových mutací a slovníků. Vizí je plnohodnotné REST API.
  • Implementovat ochranu prostřednictvím developerských klíčů a jejich správy, které by měla být řešením nedokonalosti flood filtru.
  • Implementovat pokročilé statistiky zatížení API
 

Teorie velkého blábolu


Stvořit tiskovinu nebo web bez konkrétního obsahu je úkol nelehký a sám o sobě vyžaduje hodně představivosti. Designeři se s tímto úkolem potýkají velmi často. Kreativci světa si našli řešení v podobě textu „Lorem ipsum“ již dávno. Pokud se ovšem narodíte nedaleko Řípu, budou vám v latiském textu podvědomě i vědomě chybět diakritické znaky.

Metod jak vytvořit český výplňový text existuje hned několik. Tímto tématem se zabývala i diskuse na blogu Petra Staníčka (aka Pixy) již v roce 2004. O pár let později jsme si se správným řešením tohoto rébusu lámali hlavu i my. Nápad na Blábota se zrodil v čase vánočním roku 2010 a je dárkem programátora designerům.

Výplňový text by měl zachovat co nejpřirozenější vzhled jazyka a přitom nedávat smysl. Původním zdrojem slovní zásoby Blábota se stal Karel Čapek a jeho Povídky z jedné a druhé kapsy. Když jsme spatřili první výtvory Blábota, bylo nám jasné, že si je nemůžeme nechat jen pro sebe.

Blábot se rozhodně zrodil pod šťastnou hvězdou. Kmotrem Blábota se stal sám Pixy a jak se sluší a patří ho uvedl do dobré společnosti. Děkujeme.

Povzbuzeni komunitou a ohlasy příznivců jsme v průběhu roku po chvilkách ukrádali svůj čas a Blábota vylepšovali. Ondřej mu s láskou a podporou Davida vdechl novou tvář a nový design webu. Tomáš ho naučil nové texty a blábolit pro každého to, co potřebuje. Blábot zkrátka roste a o zábavu s ním nebude nouze. Však uvidíte… :)